Ratas: Euroopal on vaja tegutseda senisest kiiremini, et vähendada kliimamuutuste mõju

Foto: EL Nõukogu

Brüssel, 16. oktoober 2020 – Peaminister Jüri Ratas arutas ülemkogu kohtumisel esimesel päeval oma ametikaaslastega Euroopa Liidu kliimaambitsiooni suurendamist aastaks 2030, mis on vajalik et tegutseda kiiremini planeedi ülekuumenemise vältimiseks. Ratas avaldas lootust, et ülemkogu lepib uues eesmärgis kokku detsembris toimuval kohtumisel.

Peaminister Ratase sõnul toetab Eesti ELi eesmärgi suurendamist 55 protsendini 1990. aasta tasemest ning on ise ka juba täna seadnud ambitsioonikama sihi 2030. aastaks – vähendada kasvuhoonegaaside heidet 70 protsendi võrra. „Pingutame kõvasti, et selleni jõuda. Ennekõike tähendab see olulist muutust meie energeetikasektori jaoks, mis sõltub tänaseni suures osas põlevkivist,“ lausus peaminister Ratas. 76 protsenti Eesti kasvuhoonegaasidest pärineb energeetika ja töötleva tööstuse sektoritest.

„Läbirääkimised ja lahenduste otsimine, kuidas ELi-üleselt 55 protsendi täitmiseni jõuda, seisavad meil veel ees. Kindlasti tuleb arvesse võtta riikide eripärasid ja senist sõltuvust fossiilkütustest,“ ütles Ratas ning rõhutas, et üleminek peab kõigi jaoks olema õiglane ja jõukohane.

Peaministri sõnul tähendab uute kliimaeesmärkide seadmine majanduse jaoks olulist tehnoloogiapööret tänases energiatootmises ja transpordisektoris. „Senisest enam tuleb kasutusele võtta taastuvenergia allikaid ja puhtaid kütuseid, mille arendamiseks ja elluviimiseks on vajalik ka ELi toetus. Peame arvestama ka, et muutused võtavad aega,“ sõnas Ratas. Peaminister lisas, et Eesti ja Läänemere piirkonnas on kõige suurem potentsiaal meretuuleparkides ja vesiniku kasutuselevõtus.

Ülemkogu arutas eile ka tulevikusuhete kõnelusi Ühendkuningriigiga. Liikmesriikide juhid pidasid oluliseks jätkata kõnelusi kokkuleppe saavutamiseks ning kutsusid Ühendkuningriiki üles astuma selleks vajalikke samme. ELi pealäbirääkija Michel Barnier rääkis liikmesriikide juhtidele kõneluste senisest kulgemisest ning plaanist läbirääkimistega jätkata.

Ratase sõnul on ELi 27 riiki kõnelustes solidaarsed ja ühtsed ning avaldas toetust Barnier’ tegevusele. „Hoolimata senistest läbirääkimistest ei ole kahjuks mitmetele küsimustele veel lahendust leitud. Aega on jäänud vähe ning seda tuleb maksimaalselt kasutada,“ lausus peaminister.

Ratas märkis, et Eesti soovib võimalikult lähedase suhte ja partnerluse jätkumist Ühendkuningriigiga ning pidas väga oluliseks koostööd vabakaubanduse, kaitse-,  välis- ja julgeolekupoliitikas ning inimeste vaba liikumist.

Ühendkuningriik astus selle aasta 31. jaanuaril EList välja. Kuni aasta lõpuni kehtib üleminekuperiood, millel jooksul tuleb kokku leppida tulevikusuhetes.

3 kommentaari
 1. Ülimalt 1 aasta ago
  Reply

  piinlik, et ka Jurka selle haigushooga kaasa läheb. Maa eemaldub päikesest pidevalt ning meid ootab ees jahenemine. Seda küll miljonite aastate pärast, kuid suund ehk kallutatus on ilmselge.
  Meie kliimat mõjutavad ennekõike Maa südamikus põlevate gaaside väljapursked ehk üks kuumus kantakse üle Maa õhuvöösse lisasoojusena. Kogu seda kindlat soojakupatust korraldabki Maa asend päikese suhtes. Kõikuda võivad suved ja talved aga sisu jääb endiseks miljoniteks aastateks. Meie praegune arvutuslik soojenemine on ajutine ning elanikud ei suuda seda kuidagi väärata. Huvitav, millist möla hakatakse jaurama, kui uus jääeg tuleb?
  Kuid AINUS lahend meie eluvõimekusele on maailma rahvastiku vähendamine rahulikul teel ning mõistusega. Ammu oleks ka Jurkal hakata rääkima teistele ilmajuhtidele ja lastetootjatele, et naise kohta ei tohi sünnitada üle 2 lapse, kõige parem kui 1,9. Siis ei löödaks segi ka earühmade suhet. Järgmisel sajandil oleks eesmärgiks 1,85 last ja edasi 1,8. Nii jõuaks maailm 2500ndaks aastaks juba miljardi kanti ning see oleks ühistoimeks parim elanike arv.

 2. Soo 1 aasta ago
  Reply

  Meie austatud peaminister Jüri Ratas tegutseb sisepoliitikas väärikalt ja hoolivalt kuid tema tegutsemine välispoliitikas ei meeldi mulle üldse. Võib rääkida palju tahes aga ühe väikeriigi arvamusega ei arvesta keegi. See vihavaenu õhutamise õigustamine Venemaa vastuja sõjamoona ostmine on vale. Selle asemel võiks osta Venemaalt odavat ja kvaliteetset kütust ning sisse seada heanaaberlikud suhted, Isegi hädaohu korral ei läheks ükski riik Venemaa vastu sõtta. Kliimamuutustega las tegelevad vastavad teadlased.Tahaks teda millega tegelevad meie saadikud Brüsselis. Kui seal on selline inimene nagu Ansip kelle ajal meie maal vaesus aina kasvas siis mitte millegi kasulikuga meie riigi heakas. Elagu Suurbritannia kes sai vabaks.. EL-us olemisest ei lähe elu paremaks vaid kõik oleneb valitsusest. Eks mitmed haigused millele pole leitu või pole tahetud leida ravi vähendavad rahvastiku arvu kahjuks. Kas see pole imelik et siiani pole vähk ravitav ja inimesed surevad sellesse massiliselt ja millest hakkas levima ja mis eesmärgil koroonaviirus ei tea me siiani. Armsad ja edukad väikeriigid ei topi oma nina sinna kuhu pole vaja. mida ikka taotleb Ratas välispoliitikas jääb mulle arusaamatuks.

 3. to ülimalt 1 aasta ago
  Reply

  õigust räägid.
  kui robotid hakkavad tegema ära töö (enamuses) tuleb plaanimajandus tagasi, tuleb hakata jagama kõigile, ka neile , kes ei tööta – võrdselt- normaalselt vastavalt tollasele elustandardile + veidike luksust. st et RAHAMAJANDUS KAOB. Seega pole vaja ka sigimist, et keegi ostaks ja keegi vanu ülal peaks ,kes suureks ristiks (möla, mida varjatud kujul levitatakse) ja et töölised sabas seisaksid ja peremeestel valida oleks kõige sõnakuulelikumaid. Planeedi ülerahvastus peab vähenema, aga mite vanade tapmise (elutingimustega, haigustega,ravimata jätmisega, põlgusega, ühiskonnast elimineerimisega, dementseteks pidamisega, vastikustundega ja selle õhutamisega , hirmude, ärevusega, kaitsetusega jms.)vaid sigimise arvel. see pole ju raske kui kõik vahendid selleks olemas. natuke võib oma kihusid ikka taltsutada ka, mudel -teeme tite ja oledki mul alimentide konksu otsas
  on siis kehtetu, kui just vägistamist ei toimunud. teadvalt arengupuudega laste tekitamine muutub karistatavaks. inimesi hakatakse hindama selle järele, missugust KESKKONDA nad enda ümber loovad -kas Hoolivat, tõeselt heasoovlikku kõigi Elusolendite vastu – LOomade vastu- arvestavavad oma kõigis tegevustes ka nendega või tekitavad pingeid, intriige, vihkamist, loovad olukordi nagu sotsiopaadid ja psühhopaadid-sellisel juhul nad kõrvaldatakse ja steriliseeritakse.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.