Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna esimeeste ühisavaldus

Foto: Vabariigi Valitsus

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12 sätestab, et kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 45 kohaselt on igaühel õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. See õigus lõpeb seal, kus algavad teiste inimeste õigused ja vabadused, nende tervis, au ning hea nimi.

Meie riigi alusväärtused on ühisosa otsimises, inimväärikuses ja isikuvabadustes ning meie kohustus on suhtuda austusega kõigisse Eestimaa elanikesse.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele, Eesti inimeste ja riigi jaoks olulistele väärtustele ning kolme erakonna sõlmitud koalitsioonilepingule peame arendama demokraatlikku õigusriiki, kus ühiskonnas on tagatud inimõigused, sõnavabadus ja isikuvabadused; kus austatakse kõiki Eestimaal elavaid inimesi, nende vaateid ja arvamusi ning kus igaühel on võimalus ennast teostada.

Samadest põhimõtetest lähtume riigielu küsimusena rahvahääletuse läbiviimisel abielu mõiste üle. Rahvahääletust saab läbi viia ainult ühisosa otsivalt, rahumeelselt ning provotseerimata ühtegi ühiskonnagruppi. Me ei luba ühegi inimese väärikust alandada ega kedagi rünnata. Valitsuskoalitsioon seisab ühemõtteliselt viha õhutamise vastu. Soovime kampaaniat läbi viia keskendudes sisulistele argumentidele ja maailmavaatelistele tõekspidamistele, vältides solvavat ning ähvardavat retoorikat ja käitumist. Austades erinevaid arvamusi, kutsume üles nii opositsiooni kui koalitsiooni poliitikuid, meediat ja erinevaid huvigruppe tunnetama oma vastutust ning pidama väitlusi väärikalt.

Rahvahääletus riigielu küsimusena abielu mõiste üle on plaanis läbi viia 2021. aasta kevadel lähtudes ühisavalduses välja toodud põhimõtetest ning kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja põhiseaduslike väärtustega.

Jüri Ratas, Eesti Keskerakonna esimees

Martin Helme, EestiKonservatiivse Erakonna esimees

Helir-Valdor Seeder, Erakond Isamaa esimees

 

 

10 kommentaari
 1. Almar Glustsenko 5 kuud ago
  Reply

  TERE 3 P6MMPEAD.

  Vapside avaldus.

  Viige oma sisseostetud homod meie pealinnast oma kappi v6i muidu saate
  peagi edilei samasugused tanavad, nagu te olete Valgevenesse oma
  euroimpeeriumi sotsiaalselt haigetega korraldanud.

  V6ite teha muidugi ka proovi mitu pedest politseinikku orava-Elmaril v6tta on,
  kes pika aja valtel suudavad meid platele vedada, peale seda, kui te
  avaliku etenduse homod hakkavad regulaarselt fuusiliselt t6rjutud saama
  ja kuipajud neist politseinikest julgevad parast oma vanematele ja lastele otsa vaadata.

  PS Ma soovitaksin neid 8.07.2020 Suvereporteri arhiivist jargi vaadata, aga Andres Anvelti v6i m6ne muu homostunud templiahvi punt on selle paeva uudised just k6igi teiste seast ara kustutanud, ja igaks petteks 2 kulgneva omad ka.
  Meetodil: pole inimest, pole probleemi.
  Umbers6nastades: Pole valitsust, pole probleemi.

 2. Jah 5 kuud ago
  Reply

  Nii oleks õige küll aga reformierakondlased sellest kinni ei pea. Oma võimule saamise ihas ehkki töötulemustea ei pea nad kinni mingitest põhimõtetest. Nad on kogu aeg mõelnud välja valesüüdistusi tublide inimeste suhte rikkudes nende tervist ja segades nende tööd.Peavoolumeedia ajakirjanikud on neid toetanud. Ma olen mõelnud kus on mõned ajakirjanikud õppinud laimama ja vassima. Ega Keskerakonnal kerge ei ole olles koos nii erinevate erakondadega kuid ikka parem kui koostöö Reformierakonnaga. Muidugi on eestimaalased võrdsed ja inimest ei hinnata tema rahvuse järgi vaid tema tegude järgi.

 3. Samasoolisi ei eksisteeri sest puuduvad samasooliste genitaalid.
  On olemas mees-, ja naissuguelundid aga homosuguelundeid pole olemas.
  Pärasool ei ole suguelund.

  Homoseksualism on nakkushaigus. Homoaktivistid kraabivad mittehomo peenisesse bakterid ja siis 48 tundi hiljem mittehomost saab homoseksualist.
  Homoseksualismi sümptomid on lillad huuled ja madal lihaste toonus jpms
  Milline on homo käepigistus ?
  Homo käepigistus on vedel, vastik,tülgastav, masendav.

  Homoseksualism on ravitav ravimtaimede abil millised parandavad immuunsust. Toore Võilille juurika abil .

  • Homoseksualism on nakkushaigus.
   Homoseksualismi aktivistid levitavad seda nakkust ,homopandeemiat.
   Nad kraatsivad hammastega mittehomo peenisesse bakterid ja siis mittehomost saab homoseksualist 48 tunni jooksul.
   Koolimaja toaletis homoaktivistid kraatsivd laste peenisesse bakterid ja siis lapsed haigestuvad homoseksualismi …neist saavad homoseksualistid…
   Homoseksualism on ravitav ravimtaimede abil millised parandavad immuunsust.
   Toore Võilille juurika abil saab terveks kindlasti.
   Muidugi enam ei tohi olla kontaktis nakatunud isikutega.
   Homoseksualismi sümptomid on lillad huuled, madal lihaste toonus,krampis huulte lihased mis hoiavad ees “naeratust” jpms.
   Milline on homo käepigistus ?
   Homo käepigistus on vedel ja vastik, tülgastav,masendav.
   Samasoolisi ei eksisteeri.
   Millised on homo suguelundid ?
   Neid pole olemas. On olemas mees-, ja naissuguelundid aga homosuguelundeid pole olemas. Pärasool ei ole suguelund.

   Iga haigus on ravitav.

 4. diskrimineerimisest 5 kuud ago
  Reply

  Egas diskrimineerimine aint sõnavabaduse puudumises eksisteeri- DISKRIMINEERIMINE ON KA ELUKVALITEEDIS!
  Selles osas vanainimesi DISKRIMINEERITAKSE kulmalt, määrates neile sandikopikad ja pea olematu teeninduse ja põetuse kodus, arvestamata t nende tegelike vajaduste ja soovidelega, see visatakse valdade kaela, kes nagunii midagi tõeliselt head ja põhjalikku ära ei tee. KÕIGE NÕRGEMAID DISKRIMINEERITAKSE VANUSE JA JÕUETUSE ALUSEL.
  Teine DISLRIMINEERIMISE VORM ON LOOMADE HALB KOHTLEMINE JA NIGASED SEADUSED.Nüüd tulemas kokkuhoiu mõttes sundkiibistamine, mis iseenesest nagu hea. Et omanik leiab looma kiirem üles /varaste eest see looma ei kaitse ikkagi/ Kui aga loom PÕGENES kodunt põhjusega, satub varjup. ja sealt antakse ta omanikule tagasi,- saadetakse tagasi põrgusse. Vägivald looma kallal ei pruugi ainult füüsil. olla ja välja paista, see võib olla ka emots. ja sobimatud olud. Kui loom leiab uue peremehe, kes temast õigesti hoolib, neil tekib kiindumus, võib vana omanik ikkagi NÕUDA looma tagastamist ja saabki õiguse, kui peksu-piinamise jälgi ei leita /kui seda üldse keegi uuribki/Loomad on nagu 5-14 a. lapsed asjus, mis puudutavad inimeste sotsiaals. suhteid, seadusi inimeste maailmas. Muus osas palju targemad, Looma armastus kestab kauem kui inimesel, kuid tema jaks ei pruugi kesta.
  Aga UUES LOOMAK. SEADUSE EELNÕUS EI OLE ÜHTKI PUNKTI, MIS ANNAKS LOOMALE SARNASE ÕIGUSE NAGU ON LASTEL KOHTUS, KUS KÜSITAKSE, MILLISE VANEMA JUURDE SOOVIVAD ELAMA MINNA.
  KAS KOHTUS VÕI MINGIS KOMISJONIS KUHU KUULUVAD KA LOOMAPSÜHHOLOOGID, TUNNISTAJAD JMS. TULEB VAADATA, KAS LOOM SOOVIB MINNA KAASA VANA VÕI UUE OMANIKUGA. KAS PEitub vana omaniku eest uue seljataha, võib ka nii olla, et algul harjumusest läheb emdist omanikku tervitama, kuid kui uus omanik lahkuma hakkab läheb KAASA IKKAGI UUE OMANIKUGA.
  SAin teada, ee LKS segab see, et loom on kellegi omand. Ja siis pidavat kõik seadused ümber tegema, kui
  selline loomaõigus lisatakse. Aga on olemas OMANDIÕIGUSE SEADUS. JÄRELIKULT ULEB PARANDUSI ALUSTADA SEALT. EESTI KEELES ON ILUS SÕNA ELUSOLEND. Palun kasutagem siis oma ilusat keelt õigesti! Järelikult tuleb mandiseadusesse teha vahet Elusa ja elutu omandi vahel. Tõesti, me käitume nagu mingid ORJAPIDAJAD ! KAS LOOM OM ORI..

 5. järg 5 kuud ago
  Reply

  Aga LMADE HALB KOHTLEMINE, MIDA SAGELI PEIDETAKSE JA PEITMINE ON VALE, SEST EI LAHENDA PROBLEEMI, SEE HALB KOHTLEMINE HÄIRIB ARENENUMA EMOTSIONAALSE INTELLIGENTSIGA INIMESI VÄGA! SALVESTUB ALATEADVUSES JA SEALT AEG-AJALT PINNALE KERKIDES MÕJUB FÜÜSILISELE KUI VAIMSELE TERVISELE. KAS SEE POLE SISKRIMINEERIMINE? ON IKKA KÜLL!!!
  Mõelgem, millistel tüüpidel on kõigil õigus loomi pidada – sadistidel, psühhpaatidel, sotsiopaatidel, vaimuhaigetel, alkohoolikutel, narkaritel, debiilikutel, lollpeadel, egotsentrikutel,ahnuritel jms. JA NEIL LUBATAKSE SEADUSLIKULT NÜÜD JA TULEVIKUS DISKRIMINEERIDA ARENENUMA TUNDEELUGA JA SEEGA PAREMAID INIMESI. PAREMAID SELLES MÕTTES, ET NEMAD JUBA EI LOO OMAS KESKKONNAS PINGEID, TRAUMASID jne.
  HUVITAV, MIKS LKS ADVOKAATI EI PALKA, KES ORIENTEERUKS PAREMINI MILLISED SEADUSED TULEB MUUTA JA MILLIST SÕNAKASUTUST KORRIGEERIDA, ENNE KUI SAAB MINNA LKS UUENDAMISELE.
  Sest kes seda uut LKS menetlevad – Maaelukomisjon /teadagi farmerite ja tootmisloomade ekspluateerimise eest seisjad/ õiguskantsleri büroost ei saa keegi oma tahtmise järele asjast osa võtta -neid kutsutakse-kui kutsutakse,parem on vaikselt omavahel sussutada.
  Maailmas ei pidavat kusagil loomal sellist õigust olema- miks me ei võiks siis EETILISELT sama eesrindlikud olla kui digimaailmas.
  NÄETE SIIS, KUIDAS DISKRIMINEERITAKSE ! Ollla -laa.

 6. Aga 5 kuud ago
  Reply

  pederastide kummardamisest mitte sõnagi?

 7. Nii 5 kuud ago
  Reply

  Muidugi ei tohi kedagi laimata ega valesüüdiftusi leiutada. Ajakirjanikud peavad intervjueerima inimesi ilma vahelevõtmiseta.Ei tea kas Helme ei võinud tõtt öelda geide suhtes. Milleks selline sakandaal. Aga eks see oli vahelevõtmiseks mõeldud ja ega Ansip ei öelnud ilmaaegu et teeb kõik mis võimalik et valitsuskoalitsioon laiali ajada. Sellist küsimust poleks intervjuus üldse vaja olnud. Mina leian et abielu sümivad mees ja naine ning lastel peavad olema isa ja ema aga mitte ühesoolised isikud. Geilus on hälve mida peaks ehk ravima. Aga tegelikult paljudel haigustelgi pole ravi.

 8. Homoseksualism on nakkushaigus.
  Homoseksualismi aktivistid levitavad seda nakkust ,homopandeemiat.
  Nad kraatsivad hammastega mittehomo peenisesse bakterid ja siis mittehomost saab homoseksualist 48 tunni jooksul.
  Koolimaja toaletis homoaktivistid kraatsivd laste peenisesse bakterid ja siis lapsed haigestuvad homoseksualismi …neist saavad homoseksualistid…
  Homoseksualism on ravitav ravimtaimede abil millised parandavad immuunsust.
  Toore Võilille juurika abil saab terveks kindlasti.
  Muidugi enam ei tohi olla kontaktis nakatunud isikutega.
  Homoseksualismi sümptomid on lillad huuled, madal lihaste toonus,krampis huulte lihased mis hoiavad ees “naeratust” jpms.
  Milline on homo käepigistus ?
  Homo käepigistus on vedel ja vastik, tülgastav,masendav.
  Samasoolisi ei eksisteeri.
  Millised on homo suguelundid ?
  Neid pole olemas. On olemas mees-, ja naissuguelundid aga homosuguelundeid pole olemas. Pärasool ei ole suguelund.
  Peenist ei tohi toppida kakaauku !

 9. Miks homode huuled on lillad ? Homodeks nakatutakse homoviirusest…Ta ise pani endale suhu teise mehe peenise ja nuttis…
  Homoviirusesse nakatunud mees pani oma suhu teise mehe peenise ja nuttis…Ta oli ahastuses,aina ohkas…keegi ei sundinud teda selleks…Miks ta seda tegi ? Ta ei imenud aga kraapis hammastega teise mehe peenist…Ta ei nautinud seda akti ja ei pakkunud naudingut,ei otsinud naudingut. Oli õnnetu. Jube pilt,eks ju,nuttev mees peenise otsas ja ohkab,ta ise sundis ennast selleks koleduseks.

  Homoseksualismi puhul ei ole tegemist kultuuriga aga on viirusega mis levib vere kaudu.
  Homoseksualistid kraabivad hammastega mittehomode peenise sisse viiruse ja siis varsti neil ilmuvad haiguse sümtomid:
  1)Lillad huuled.
  2)Põselihased lahevad krampi ja hoiavad ees pidevalt irvitust(naeratust).
  3)Huuled muutuvad paksuks,vedelaks,paistetuvad ja huulte lihased on halvatud.
  4)Hääl muutub pardi taoliseks, ebardlikuks.
  5)Käed hakkavad zestikuleerima ped e moodi.
  6)Taguotsa augu ümber tekib sügelus,punased punnid.
  7)Lihaste toonus muutub viletsaks. Homo käepigistus on vedel,pehme,vastik.
  8)Keha kattub vastiku tundega,
  tekib selline muretu tunne ja ükskõiksus,et enam pole vahet millisesse auku topid oma riista.
  9) Tekib naisteviha.
  10)Kaob maskuliinsus,tahad naist aga ei õnnestu sest mehelikkus on kadunud,naised jooksevad eest minema.
  11) Unes näed homoseksuaalseid vahekordi ja saad sellest orgasmi.

  Kui viirusesse nakatunud isik hakkab ennast ravima siis paljud sümptomid kaovad varsti.
  Homoseksualismi haigust ravivad :
  1)Võilille juurika tee.
  Parima tulemuse annab kui otse põllult toores juurikas koos lehtede,varrega ja õiega koos otse kaanega teepotti panna. Pesed puhtaks,tükeldad ja valad keeva vee peale. Kui tee on joodud siis siis saab kasutada leotisena s.o. valad külma vett peale ja hoiad mingi aja kui veele tekib mahla maitse. Nii saab paarist juurikast mitu päeva kuni nädal aega juua kosutavat võilille leotist.
  2)Austraalia teepuu õli,ingl.keeles tea tree.
  Kuigi sellele rohupudelile on kirjutatud,et kasutada ainult välispidiselt siiski saab seda kasutada ka sisemiselt. Saja grammi vee kohta segada tilk toda õli ja juua sisse.

  Miks homoseksualistid ei tohi anda verd ?
  Miks homo huuled on lillad ?
  Homoviirusest…

  Ma tean neid isikuid :
  1) Seda homo kes kraapis viiruse mittehomo peenisesse.
  2)Seda mittehomo kelle peenisesse kraabiti homoviirus.
  3) Isikuid kes leidsid,et nende majakaaslane muutus pe deks…
  Loodetavasti saan ma panna need inimesed kokku ja tuua avalikkuse ette kui tunnistajaid homoviiruse olemasolu kohta.

  Lugu oli sedasi:
  Maani purjus mees tatsas kodu poole. Pargis talle tulid vastu kaks neidu kes pakkusid endid ja lubasid teha 20 euro eest suuseksi. Purjus mees andis raha aga siis neiu virutas rusikaga munadesse ja ei teinud suuseksi,jooksis minema. Eemalt vaatasid seda pealt kamp inimesi. 1 meesterahvas eraldus neist ja liikus purjus mehe poole ja pakkus minna nurga taha sest tahtis imeda peenist. Siis mindi nurga taha.Ta pani purjus mehe peenise oma suhu ja ei hakanud imema aga hoopiski kraapis hammastega…siis purjus mees taipas,et homo ei otsi ega ka tahagi pakkuda naudingut aga tahab levitada viirust siis purjus mees tahtis murda homo kaelaluu aga oli liiga purjus ja sai peksa hoopiski …
  Peale kaklust homo ütles mittehomole:” Arvatavasti-loodetavasti nüüd sinagi said selle viiruse. ” Viirusesse nakatunul 24 tundi hiljem ilmnesid homoviiruse symptomid…

  Viirusesse nakatunud mees otsis abi haiglast,Dublinis The Mother hospital-st. Palus teha seksuaal haiguste testi ja vere testi, jutustas mis temaga juhtus,millised muutused toimusid tema organismis peale seda kui homo kraapis ta peenist. Arst koputas otsa ette ja ytles,et homo on olla normaalne,homoviirust ei eksisteeri. Viirusesse nakatunu vihastus ja selle peale arst kutsus turvamehed…

  P.S.
  See mittehomo kelle peenisesse kraabiti homoviirus on endine politseiametnik. Teatavasti politseisse tööle homosid ei võeta.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.