PISA 2018: Eesti noor on maailmakodanik

Täna avalikustati OECD uuringu PISA 2018 tulemuste raporti viimane osa, milles käsitletakse noorte suhtumist ülemaailmsetesse teemadesse. Uuringu kohaselt on Eesti õpilaste hoiakud maailma probleemide suhtes sarnased teistest maailmariikidest pärit eakaaslaste hoiakutega. 

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul on tal hea meel, et meie noored teadvustavad maailma ees seisvaid väljakutseid. “Meie noored saavad hästi aru, et tänapäevases maailmas on oluline kuulata ja mõista teistest kultuuridest inimesi, osata keeli ja teadlikult suhtuda keskkonda. Meie koolid panustavad sellesse, et meie noortel oleksid mitte ainult head aineteadmised ja eluks vajalikud oskused, vaid ka hoiakud, mis aitavad kaasa sellele, et maailm oleks elamiseks parem koht,” sõnas Reps.

PISA 2018 uuringu raames täitsid Eesti 15-aastased noored lisaks ainetestidele ka küsimustiku globaalsete teemade kohta. Selle abil koguti infot õpilaste rahvatervise, majanduse ja keskkonnaga seotud hoiakute kohta. Eestis osales uuringus 5316 õpilast 231 koolist.

Uuring näitab, et Eesti noored on teadlikud ülemaailmsetest probleemidest nagu kliimamuutused, nälg, vaesus ja sooline ebavõrdsus. Näiteks 63% protsenti Eesti õpilastest arvasid, et nad on hästi kursis globaalsete terviseprobleemidega, mis on sarnane OECD keskmise tulemusega (66%). Kuna uuring viidi läbi 2018. aastal, siis võib eeldada, et noorte vastavateemaline enesehinnanguline teadlikkus on viimastel aastatel tõusnud. Rahvusvaheliste konfliktide teemal peavad end hästi kursis olevaks 76% Eesti õpilastest (OECD keskmine on 66%), vaesust põhjustavatel teemadel 80% (OECD keskmine on 78,3%) ning soolise ebavõrdsuse teemal 81,5% meie 15-aastaste noortest (OECD keskmine 83%).

Üle pooled Eesti õpilastest on enda hinnangul valmis arutlema ülemaailmsetel teemadel, nagu näiteks pagulaste staatuse põhjused, kliimamuutuste mõju erinevatele riikidele, süsihappegaasi heitmete mõju keskkonnale või majanduskriiside mõju maailma majandusele. Eesti õpilaste enesehinnanguline valmidus nendel teemal vestelda või neid teemasid selgitada on võrreldav OECD keskmiste tulemustega.

Globaalse keskkonnaga seotud küsimustele vastas 68,3% Eesti noortest, et järgivad soovitusi nagu näiteks energiatarbimise vähendamine (keskmine on 70,6%) nt toast lahkudes peaks kustutama tule. Keskkonnakaitsealastes tegevuses osaleb 29,8% meie 15-aastastest (OECD keskmine on 38,5%).

PISA 2018 kinnitab, et Eesti õpilased tunnevad huvi teiste kultuuride vastu. 63,2% protsenti Eesti noortest väitsid, et tahavad teada saada, kuidas elavad inimesed erinevates riikides (OECD keskmine on 59%), samuti huvitavad neid maailma usundid ja teiste riikide kultuurid. Pea 80% Eesti õpilastest kinnitasid, et teistest kultuuridest pärit inimeste väärtusi ja arvamusi peab austama, 85,5% õpilastest arvas, et sisserändajatest lastel peavad olema samasugused hariduse saamise võimalused kui selles riigis elavatel lastel.

Maailmakodanikeks peavad end kolmveerand Eesti noortest, mis on sarnane OECD riikide keskmisega (76,2% vs 76%). Eesti õpilasest rohkem kui 90% räägivad mitut keelt, ka suur osa nende vanematest (85%) oskab õpilaste väitel rääkida mitmes keeles, mis on teiste riikidega võrreldes suurem protsent.

Eesti noorte väitel on nad valmis kiiresti ebatavaliste olukordadega kohanema, näiteks kui noor sattub keerulisse olukorda inimestega suheldes, siis suudab enda hinnangul 60% õpilastest kiiresti lahenduse leida ning 62% kinnitasid, et suudavad ületada raskusi, mis neil võivad tekkida teise kultuuritaustaga inimestega suhtlemisel. Kõige sagedamini (67%) puutuvad Eesti noored teistest riikidest pärit inimestega kokku sõprade ringis. Uuringus vaadeldi ka globaalsete teemade käsitlemist koolides. OECD hinnangul kõige rohkem tegeletakse Eesti koolides eri kultuuride tundma õppimisega ning arutletakse maailmas toimuva üle.

PISA on OECD rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamise uuring. PISA raames hinnatakse ülemaailmselt 15-aastate noorte teadmisi ja oskusi kolmes valdkonnas: lugemises, matemaatikas ja loodusteaduses. Koos testimisega kogutakse andmeid õppimist mõjutavate tegurite kohta. 2018. aastal läbiviidud PISA uuringust võttis osa 79 riiki. Eestis osales pool kõikidest meie 15-aastastest õpilastest ehk 5371 noort 231st koolist. Eesti põhikooliõpilaste oskused on PISA uuringu kohaselt Euroopa absoluutses tipus, seda kõigis kolmes valdkonnas – matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes. Eesti on osalenud PISA uuringus viis korda ning meie õpilaste tulemused on stabiilselt suurepärased.

8 kommentaari
 1. See 4 kuud ago
  Reply

  suurem muu keele oskus on pärit meie okupandilt, mis sundis meid tema keelt õppima ja rääkima.

 2. Homoseksualism on nakkushaigus.
  Homoseksualismi aktivistid levitavad seda nakkust ,homopandeemiat.
  Nad kraatsivad hammastega mittehomo peenisesse bakterid ja siis mittehomost saab homoseksualist 48 tunni jooksul.
  Koolimaja toaletis homoaktivistid kraatsivd laste peenisesse bakterid ja siis lapsed haigestuvad homoseksualismi …neist saavad homoseksualistid…
  Homoseksualism on ravitav ravimtaimede abil millised parandavad immuunsust.
  Toore Võilille juurika abil saab terveks kindlasti.
  Muidugi enam ei tohi olla kontaktis nakatunud isikutega.
  Homoseksualismi sümptomid on lillad huuled, madal lihaste toonus,krampis huulte lihased mis hoiavad ees “naeratust” jpms.
  Milline on homo käepigistus ?
  Homo käepigistus on vedel ja vastik, tülgastav,masendav.
  Samasoolisi ei eksisteeri.
  Millised on homo suguelundid ?
  Neid pole olemas. On olemas mees-, ja naissuguelundid aga homosuguelundeid pole olemas. Pärasool ei ole suguelund.

 3. Peatagem Homopandeemia !
  Homoseksualism on nakkushaigus.
  Homoseksualismi aktivistid levitavad seda nakkust ,homopandeemiat.
  Nad kraatsivad hammastega mittehomo peenisesse bakterid ja siis mittehomost saab homoseksualist 48 tunni jooksul.
  Koolimaja toaletis homoaktivistid kraatsivd laste peenisesse bakterid ja siis lapsed haigestuvad homoseksualismi …neist saavad homoseksualistid…
  Homoseksualism on ravitav ravimtaimede abil millised parandavad immuunsust.
  Toore Võilille juurika abil saab terveks kindlasti.
  Muidugi enam ei tohi olla kontaktis nakatunud isikutega.

  Millised on homoseksualismi sümptomid ?
  Homoseksualismi sümptomid on lillad huuled, madal lihaste toonus,krampis huulte lihased mis hoiavad ees “naeratust” ,homo hädine pardi hääl jpms.

  Milline on homo käepigistus ?
  Homo käepigistus on vedel ja vastik, tülgastav,masendav.

  Samasoolisi ei eksisteeri.
  Millised on homo suguelundid ?
  Neid pole olemas. On olemas mees-, ja naissuguelundid aga homosuguelundeid pole olemas. Pärasool ei ole suguelund.

  • Almar Glustsenko 4 kuud ago

   Vapsid tunnustavad sind jarjekindluse eest, millega sa seda tedmust levitad. Pane rind eesti rahva Tanumedaliks valmis.

 4. Almar Glustsenko 4 kuud ago
  Reply

  Ah et eesti noor on te arust juba oma rahvusidentiteedist teie poolt poliitiliselt julmalt valja t6stetud ja lootusetult maailmakodanik?
  Kas ratasla poolt pasundatava, ADL ja Abraham Foxmani 1998 k6ne jargi kaituv univers(umi)aalne rahvusetu kodanik?
  Mitmu- ehk semi(tit)ootlik kodanik?
  Selline kodanik, milliseks te oma sorostatud-kadri(bilderb)orgiastatud Buratiinaga olete muutnud Paide festil osalevad noored, kust edastatakse vaid samasugust rahvusseosetut demagoogiat ja kus , selmet kutsuda Odin endale eeskujuks ja aukodanikuks, edastatakse telepilti Olmist, kes vabal paeval, nahes, et teda umbritsevad valdavas enamuses nutuvaba muuri poolt “elavateks surnuteks” muudetud uhise rahvuseesmargita lojused, v6tab meeleturgutuseks 1 napsi ja siis kogu hall mass puuab teda endasuguseks “covid”-nakatada?

  Mida teeb nuud Olm EKRE Soome juhatuses? Reklaamib, et tulge k6ik Helsinki neegriga WC-kuurimises v6istlema?
  Kui 6.10.2019 v6ttis Soome isesesvuspaeval Odini marsi jargne miiting meid vastu k6nega Soome valisustegelastest, kes olid hullanud Viron huoraitten kanssa? Kas sinna saadame juurde k6ik me noored OudekkiLoone-MLotmani poolt Riigikogus “Puha Tooli” komisjonariks tehtud tolerantse Rooma Papa poolt LGBT-pedofiilistada 6hutatud, keda Helme Mart tahab ara saata ja on Valitsuselt valja kubelnud ka neile misiganes maaras Soomependeldamise kvoodi, vaatamata sellele, et valitsuse poolt majandusetendatav “covid”-katk olla jalle kedagi hoomamatult niitmas?
  Ja mida selle koha pealt Valitsusele soovitab esipolitseinik ja Pronksoo eelselt, “Kojamehe” jalgpallifannide eesotsas, Eesti-Vene Pronksoo riikidevahelisele proovietendusele marssinud Valdo P6der? Kes 2018. aastal, kui hakkasin tahtma aktiivselt Odini kaubamarki endale ostma 100 euro eest (millise v6la selle muumiseks kohtutaturi abi ja 6htuleht vaitsid Burakil (alates 2016 Eesti Odini juhil) siis olevat, et seda oldi sunnitud muuma)? Minu talle saadetud vastava e-kirja peale reageeris P6der 2 minuti jooksul nii, et kui helistasin kohe peale selle saatmist kohtutaiturile, siis too teatas juba mulle, et Burak on v6la juba vahemalt nadal tagasi ara maksnud ja Odinit ma osta ei saa.
  Sellegipoolest tegi selle muugikuulutuse vaidetaval p6hjendusel 6htulehes Kristjan Pihl toona mitu lugu Odinist, kus oli vaidetud Olmi (endise Eesti Odini juhi) jutuks, et ta ei ole Burakile Odini ulemineku vastu ja Buraki jutuks, et Odin hakkab aktiivselt Tallinnas korda hoidma, aga et see korrahoidmine ei saa olema mitte p6him6ttel , et tuleb kaista vaikest eesti rahvast poliitkurjategijate eest, kes meile massiliselt neegreid sisse ostavad (maletate kull 2018 suve l6pul, ei tea kust valja karanud ajakirjanduslikku paanikat, justkui just siis olla mingid noortekanbad Vene Kultkeskuse hoovis eriti vagivaldseks muutunud?). Ja siis oli Odini luhike aktiivsusperiood Tallinnas, kus naiteks P6hja Politseiprefektuuri Lastekaitse osakonna ulem, Reimo Raivet saabus kolleegiga 14.09.2018. suure hilinemisega Tartu mnt 44 kohviku Odini staapi, unustamata “millegiparast” eelnevalt tulemeta igaaastasele Euroopa Liitu astumise vastasele miitingule Vabaduse valjakul, mida Ravusliku Teataja ajalehe peatimetaja ja Rahvuslaste Tallinna Klubi juht, Jaan Hatto igal aastal sel paeval korrldab. Tol peaval Raivetil uhtegi meist Odinitega politsekoputajaks teha ei 6nnestunud, kull aga 6nnestus tal naha Lasnamae venelastest kogukonna korrapidajate eestvedajat. Ja kas oli juhuslik, kui peale seda umbes 1-2 kuu jooksul jooksis politsei Lasnamael kotti ruhma (6htulehe poolt vaidetult maskides) vene noormehi, kes olid v6tnud n6uks puhastada oma elupaik narkoj6ugust (“milliste narkoj6ukudega politsei ei tee nahtavasti koostood poliitiliselt narkoturu reguleerimises”).

 5. Almar Glustsenko 4 kuud ago
  Reply

  (jatk 1)
  Kuidagi tahtmatult tekib paralleel, et vaidetavalt kodudes lokkava laste pedofiilselt arakasutamise vastu (mis vastab enamuses t6ele, ses suhtes, et seni on seda ette tulnud valdavalt laste koduses keskkonnas) eest v6itlev politseinik Raivet “unustas” nuud, puhapaeval, 18.01.2020, tahele panemata oma suure v6imaluse teha pedofiilia vastu ulimat efektiivset ennetustood, mille seda LGBT-sotside poolt minister Kiige kaudu Valitsuslikult hasti rahastatud kurjategijad olid talle katte mangunud.
  Nimelt “unustas” politseinik Raivet kusimast SDE-liku demokraatliku ja Valitsus-ratasliku p6him6tte alusel, oma endiselt healt kolleegilt, Andres Anveltilt, kes (8.07.2017 Tallinna homoparaadi ajal rahastas t6enaoliselt oma vastava erimaarusega ja Elmar Vaheri vastava erimaaruse abil, suure hulga politsei kiirreageerijate uksuse, tavapatrullide lisavahetuse ja abipolitseinike LGBT-toetuse erioppi, suurusjargus 50 000 eurot) taodelda seekord, eesti noorte LGBT-kurjategijate kaest paastmiseks, oma lastekaitse politseiosakonna valdusse samuti 50 000 eurot (kasv6i v6rdse kohtlemise alusel 5 aasta l6ikes, mitte, et tegelikult on tal p6hiseaduse alusel lausa kohustus vastava politseinikuna seda taodelda), et palgata Odinlaste , rahvusmaalseteks jaanud punkarite, skinnide, Lasnamae kogukonnas korda pidavate vene noormeeste, Sinise Aratuse, vapside, Leegionaride S6prade Klubi liikmete, Rebase pataljoni ja muidu vabatahtlike normaalsete inimeste seast vajadusel samamoodi oma politseile 300 abilist ja tassida k6ik noori tudrukuid Vabaduse valjakul lesbi-pedostanud, Reformierakonna, RSR-I ja SDE (ma ei hakka ules lugema, mis poliitj6udude poolt t6enaoliselt veel) poliittoetatud, mitu aastat riigivastases kuritegelikus suures grupis tegutsenud ja selleks poliitiliselt suurt raha omastanud k6ik kumned kurjategijad otse kuriteopaigalt politsei arestimajja (nagu seda tegid, tookord kull seadusi rikkudes ja Nordeconi omaniku, Auleegioni ordeni ordu nutuvabamuuri ristiruutli, Toomas Lumaniga (vaaata: et.wikipedia, Auleegioni ordu) kuritegelikku poliituhendusse astunud Riigikogulasest SDE hariduspettur, politseijuht Elmar Vaher, tema Laane-Harju osakonnajuhist kolleeg 27.06.2020, kui nad jooksid kumned kogukondlased Vaike-6ismael koos h6beremmelgaga m6rtsukana maha).
  Seda v6ite ise ennustada v6i parnakad v6ivad seda ehk otse Jaanus Burakilt kusida, miks ikka juhtus nii, et peale 2018 aasta talve tulnukastamise-URO vastest EKRE protesti Valisministeeriumis ja EKRE poolt selleks petitsioon .ee-s allkirjade kogumist, kogus seda kohe varsti ka EKRE-st arusaamatutel p6hjustel valja heidetud ja toona (ilmselt?) veel EKRE saadikuna Euroopa rahvuslaste kogu , Fortress Europe (miks selgi on nii feminiseeriv nimi just?) ASEJUHIKS olnud Marina Kaljuste (loe petitsioon.ee/astutagasikk, loe ka sel pikki kommentaare) ja miks ta liputas seal habematult ja k6ki vabadusv6itlejaid m6nitavalt laval Eesti Vabaduss6jalaste Liikumise lippu, millele ta oli kinnitanud ristiruutlite vereristi

  (sel koosolekul k6nelesid ka vaidetavalt Maria Kaljuste erakonnastuva liikumise, Tark ja Terve Eesti, 2 kaasjuhti, N6mme raadio omanik ja Tartu Hoiu-Laenu Uhistu Energiauhistu juht, Harry Raudvere ning Otse Tootjalt Tarbijale toiduari kailakuju, 3.02.2018 Raikkula Maakogu Asutaval Kogul mind mitte ugri rahvuslaseks olema keelitanud ja 9.02. 19 tartu Maakogul mulle juba sionistlikult raigeid markusi teinud,mind sealt jaadavalt ara ajada puudnud ja ilmselgelt nutuvabamuuri arju ajanud Emil Rutiku),
  Kuid mitte keegi, koos Maria Kaljustega seda 9.12.2018. vabaduse valjaku protesti vedanud, ja vaidetavalt rahvuslikest inimestest, ei tahtnud seda vereristilippu lavalt maha v6tta.
  Kasoli p6hjus selles, et nutuvabamuuri loozhide juht, Olumpiakomitee juht, Toomas T6nise (loe: Vabamuurlased…, 6htuleht, 23. 10.2020 lk. 10), oli oma 16 loozhi vaidetavalt 850 (jyrilina.com andmeil 500) liikmega omavahel ja Kaljuste seltskonnaga kokku leppinud, et anda taas niisuguseks 900 000 eesti ugri paganat m6nitavaks urituseks luba Tallinna peamise massoonikiriku ees, milleks on Jaani kirik , koos selle ideoloogilise juhi, Jaan Tammsaluga? Kelle adminjuhiks on kull Urnas Viilma, kuid kes ilmselt nii m6jus ei ole , sest just MRP Rail Balticu AECOM-i heaks ostja ja p6hilise poliitilise ehitaja, GO-TV (tv3) , Go –Rail ja riikliku enamuse tasuta bussiteenuse omaniku, k6rge vabamuurlase, Tiit Pruuli tahtmise jargi suundus Viilma 2020 suvel Saaremaa kirikute tuurile, et suvendada Saarema traditsiooniliselt ule 120 aasta Vene 6igeusustatud olnud saarte kirikute nutuvabamuurile loozhistamist (mille jaoks Reinsalu on andnud miljoneid sunduurinikele minema pidanud raha), sealhulgas , et kinnistada Saaremaa ja Eesti ristiusuinimeste seas, media abil, et te peate taluma oma uue vaimse 6petajana r6ve-messiast, inimest, kes on ise avalikult tunnistanud, et tal on vaimne halve ja sellega p6hjendades utelnud kaaskodanikule, et ta v6ib ta maha tappa ja temaga midagi ei tehta, Igor Grazinit, kes oli esimene poliitiliselt m6jus kuju Eestis, kes komandeeriti 30 aastat tagasi USA Vabariiklaste partei juurde 6pipoisiks ilmselge eesmargiga havitada Eesti iseriiklus nutuvabamuurlike sektide kasuks,moraalselt ja ka isemajandavana.
  Toona see ei 6nnestunud, sest meil oli eesotsas Edgar, aga mis me teeme nuud?

 6. Almar Glustsenko 4 kuud ago
  Reply

  (jatk 2)
  Maria Kaljuste igatahes tegi 2017 koos Auleegioni ordu komandorikraadis nutuvabamuurlase, Kristiina Ojulandiga ja Raudverega niisugused oma valimisliidu alluksused, nagu Meie Saaremaa, Meie Tartu ja Meie Tallinn, kuhu meelitas ka 2019 sugisel kahjuks meie seast lahkunud poliitvang Kalju Matiku ning tahtis meid harjutada m6ttega, et sellega liitub ka neeger Turai, kes reklaamis 2017 sugisel Vabaduse valjakul, koos teiste v66ramaalastega juba URO-tulnukate poliitsisseostu. Kui te oleta tahele pannud, siis samast Eesti iseolemise vastasest seeriast on v66ramaalaste kirjastuse poolt Eesti meedias 6hutatav raamatusari Minu: Minu Saaremaa, Minu Narva. Ainsana keeldus seda diversiooni kirjanikuna kaasa tegemast K6ige Suurema S6bra naine (Muhumaa osas, sest ta sai aru, et ta tegelikult ei ole p6lismuhulane ja teda on pettusega seda vastu ta tahtnist seda raamatut kirjutama meelitatud, aga saare inimesed on v66raste suhtes vaga vastuv6tmatud, nagu Kaljuste on ka kogenud ) ja selleparast oligi vaja nutuvabamuuril saata sinna nuud oma bande, Grazini naol, kes on taas maandunud EKRE Uutesuudistes. Minge kusige Helmedelt ja Rahvuslaste Klubi formaalselt liikmelt, Andres Raidilt, miks? Rataselt vist pole m6tet kusida, miks ta selle diversandi vastu v6ttis? See laheb tapselt tema hiiliva rahvusevastase LGBT-agendaga kokku?
  Igatahes 9.12.2018 aastal maletatavasti oli Jaani kiriku ees meeleavalduse peamine p6hjus selles, et Maria Kaljuste korraldas taas nutuvabamuurlase, Kristiina Ojulandi finantstoel kokkulepitud etenduse, seekord Eesti 200 sakslasest v66ragendiga, et too tuleb oma last ohverdades ja rahvuslaste kohta r6veloosungeid h6isates, koosolijatest otse odinlaste poole labi pressima, et siis Pealtnagija sionistlik juut, Mihkel Karmas, saaks tegutseda nutuvabamuuri kasuks, nagu ta seda tavaparaselt teeb, ning kaiata pool aastat v6i rohkem seda, et Burak on kinni istunud, et orava Elmar Vaher saaks koos Reimo Reisbergi, Valdo P6deri ja muude sobilike kolleegidega hakata Odini liikmeid igal v6imalikul sammul trahvima ja suudistama taas k6ikv6imalikes m6eladamatutes kuritegelikes uhendustes (ja tema ulemus Mart Helme, kes on koos Jaak Madisoni ja Anti Poolametsaga keeldunud Odinit rahastamast,kuigi ma olen seda nendelt palunud ja kuuldavasti Odin ise ka, selles ei ole midagi kriminaalset, kui seda teha sama avalikult, kui Kiik rahastab LGBT-d ja siis lisanduks selle rahastamise meedias, kasv6i vastaste poolt, kaiamisel ka tugev lootustandev signal rahvuslastele, et keegi valitsusest pole veel Eestit l6plikult maha muunud,sest niikuinii ei suuda Sinine Aratus oma noortega ja, hiljuti lahkunud Auleegioni ordu liikmeks olnud, mu senisel hinnangul, nutuvabamuurlase, Ain Kaalepi poja, Ruuben Kaalepi juhtimisel poliitilise LGBT-stamise vastase v6itlusega iseseisvalt hakkama saada?).

  Selles valguses on hasti arusaadav varske uudis, et EKRE, mille Uueduudised.ee kodulehelt v6ite leida vagagi juudiv6imu pooldava artikli septembrist 2019 ja mille esimees ja ta naine kuulutasid 2019 suvel , et suunduvad Jeruusalemma s6pru otsima, mille Helmed vabastasid oma Jarviku ministrikohalt ja on, Jarviku poolt 200 000 000 euro aastas vaiketalunduse taastamisele lubatu asemel, kuulutanud nuud nuud, et andsid riigi laenuraha miljoneid sionistliku juudi moodi Vanasadamat kinni ehitavale Tederile ja pole k6ssanudki, kuidas nad kavatsevad edasi e-valimiste vastu v6idelda, see EKRE laseb Reitelmannil nuud, jargmise 900 000 ugri paganlikku rahvuslast poliitiliselt hulgava sammuna, kuulutada juba ajakirjanduses, et too lahkub ERR-I n6ukogust. Selle k6rval on vist juba usna tavaparane, et Vseviovi ja Aleksander Laane sionistliku loozhi kapik, Zuzu ja (hiljutises 6htulehe artiklis) eba6nnestunult EKRE eest vasakpoolseid rahvuslusi ules korjata puudnud, Kaspar Kurve, hakkavad nuud samamoodi LGBT-likku abieluseadust looma, nagu oma niisugust me ugri rahvusriigi vastest poliitilist kuritegevust puudis poole tunni jooksul, Kadriorus 21.09.2017, mulle “maha muua” kanepit poliitiliselt maale toov sionist, Aleksander Laane, kellele tuli vist usna ranga ullatusena, kui ma talle Dutertet meelde tuletasin.

 7. Kui 4 kuud ago
  Reply

  Eesti noor on maailmakodanik, on ta Eestile kadunud!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.