Keskerakonna Roheliste kogu soovitused uuele keskkonnaministrile toidutootmisest tuumaenergeetikani

Keskerakonna Roheliste kogu liikmed soovivad palju jõudu ja tarkust uuele keskkonnaministrile ning anname omalt poolt mõned mõtted, mida lisada ministriportfelli.

Hea meel on tõdeda, et peatselt ametisse astuv minister soovib juhinduda Euroopa Liidu roheleppest. Roheleppe rakendamisel tuleb samaväärselt tähelepanu pöörata kõikidele aspektidele. Selle raames on muuhulgas vastu võetud elurikkuse strateegia, mis senisest enam tõstab tähelepanu keskmesse looduse tasakaalu, kogu elu eelduse taastamise ja säilitamise. Rohelepe räägib lühikestest tarneahelatest, keskkonnakemikaalide kasutamise vähendamisest, toidujulgeolekust, keskkonna üldisemast tervisest. Kõik need strateegilised suunised on olulised, et kujundada uut, jätkusuutlikumat ning tervemat tulevikku nii Eestile kui kogu Euroopale.
Keskkonnavaldkonnas on palju küsimusi, millele keskenduda. Roheliste kogu toob välja neli prioriteeti.

1) Tuumaenergeetika. Tuumaenergeetika arengule on pandud suuri lootusi, kuna fossiilsete kütuste lõppemisel on see suuteline tagama energiavarustust sõltumata ilmastikust ja muudest loodusteguritest. Samas on seniste avariide ja probleemide keskmes nö inimlik faktor. Uute, neljanda põlvkonna reaktorite juures on rakendatud passiivset ohutust, mis tähendab, et hädaolukorras seiskuvad reaktorid automaatselt ega vaja enam inimesepoolseid tegevusi. Tuumajaamade tehnoloogiline pool vajab aga siiski pidevat arendamist ohutuse suunas. Lahendamata on üks kõige olulisemaid küsimusi – radioaktiivsete jäätmete käitlus. Seetõttu tuleks tuumaenergeetika aruteludel osata näha selle energialiigi potentsiaali, kuid senisest enam tähelepanu pöörata ka probleemidele. Probleemidele silma vaatamata pole võimalik leida ka lahendusi.

2) Jäätmemajandus. Riiklik jäätmehoolduskava lõppeb sel aastal – uue, 2030. aasta kava väljatöötamisega pole isegi mitte alustatud. Vajame visiooni, kuidas Eesti jõuab võetud jäätmete ring- ja taaskasutuse sihtarvudeni. Omavalitsuskeskse jäätmekäitlusmudeli rakendamine, plastikjäätmete ümbertöötlemisvõimekuse arendamine, ehitusjäätmete ebaseadusliku ladestamise probleemi lahendamine – kõik need küsimused ootavad ministri pühendumist.

3) Metsandus. Metsanduse arengukava toppamine ei ole aktsepteeritav lahendus ei metsasektorile, keskkonnavaldkonna esindajatele ega ühiskonnale laiemalt. On selge, et metsandus, nagu ka muud sektorid, peab suutma kaasas käia muutuvate oludega maailmas, mistõttu lisaks vaidlustele teadlaste vahel tuleb rohkem arvestada väärtuspõhiseid küsimusi, mida on juba defineerinud nii ÜRO kui Euroopa Liit oma strateegilistes, kestlikku arengut käsitlevates kavades. Elurikkus on kadumas üle planeedi, kuid see pole kauge, globaalne probleem, vaid siinsamas Eestis eksisteeriv olukord. Kuidas toetada kodumaiseid metsaettevõtteid nii, et muutuvates oludes säiliks nii nende sissetulek, töökohad kui ka pikaajaline võimekus metsa kui jätkusuutliku ressursiga arvestada? Kuidas tagada Eesti looduse ja kogukondade heaolu nii, et majandus ei domineeriks vaimsuse ja eluslooduse üle? Üleminekul säästvamale metsamajandamisele on vaja leida vahendeid, võimalusi ja dialooge sellisteks kompromisslahendusteks.

4) Toidutootmine ja keskkonna tervis. Üks olulisemaid alustalasid riigi julgeolekul on toidujulgeolek. See tähendab ka puhta nii keskkonna kui inimeste hea tervise eelduse hoidmist ja taastamist. Seetõttu tuleb senisest suuremat tähelepanu pöörata reostusallikatele, põhjustele, miks näeme endiselt keskkonnaseisundi halvenemist (vee- ja mullareostuse suurenemine). Sellest sõltub Eesti inimeste toit, tervis ja laiem toimetulek.

16 kommentaari
 1. Keskbande 1 aasta ago
  Reply

  rohekad teevad pugevaid vigu. Õiendan need siin ära.
  1) Tuumakad tuleb keelustada!
  2) Jäätmete ümbertöötlemiseks peab valitsus (et oleks kindel vastutaja!) ehitama üle Eesti 7 ümbertöötlustehast: 5 tehast mandrile (kirdesse, kakku, edelasse, loodesse, keskele), 1 Saaremaale ja 1 Hiiumaale. Loomulikult peavad nad olema vastava suurusega. Mandri kesktehas oleks suuresti varus, kui muud 4 tehast ei saa hakkama.
  Neid tehased pandagu juhtima bandedesse mittekuuluvad asjatundjad (mitte jahupäised politikaanid nagu seni kombeks!) ning nende palk peab sõltuma tulemustest. Meil pole jahumütside valitsus seni taibanud, et risu muutub üleEestiliseks.
  3) Metsandust tuleb korraldada nii, et puidu tagavaraks loetakse ainult tööstuliku puidu varud. Seega tuleb välja arvestada pargid, looduspargid, teeäärsed kaitseribad, asulate ümbruse kaitsesalud, sood ja rabad (kus nagunii metsa ei tehta, kuid oma osa sahkerdavasse puiduvarru ikka annab). Lõigata tohib ainult sellist metsa, mis on liigiti täiskasvanud ehk lõikusküps. Praegu ongi nii, et lankide kõrval on näha 20…40-aastaseid tüvesid, kuid kõrval 100-aastased ja vanemad kasvavad edasi. Nii et korralduse aluseks peab olema täielik metsa ülemõõtmine. Langi suurim läbimõõt ei tohi ületada 114m (see tagab, et lank ei ületa 1 hektarit) ning naaberlangil ei tohi lagelõikust läbi viia enne 10 aastat. Puitu tuleb arvestatavale juurde nagunii, nt tormimurdudest ja haigustest.
  4) Toidu kohapealt tuleb kehtestada nõue, et Eestis ei lubata põldudele külvata mürke, toodang peab olema mürgivaba. Samuti tuleb keelustada paljud E-ained, sest me saame inimesi varustada sellise mahetoodanguga, mis ei pea kaua laos seisma. Kehtestada on vaja välistoodetele ränk kaitsetollimaks, mis teeks mürgitatud toodete siin müümise ärikatele mõttetuks. Samuti tuleb kehtestada vastutoime tollimaks, et me ei laseks sisse tooteid liiduvabariikidest ja riikidest, kus makstakse toodangule peale, et suretada sihtkoha tootmist. see käiks ainult nende toodete kohta, mida me toodame tööstuslikul määral ise (lõunamaised tooted põhiliselt).
  .
  Vaat mida me vajame. Keskbande rohekad on koostanud tühja jutlusekava, mis meid mitte kuidagi ei aita.

  • Almar Glustsenko 1 aasta ago

   MIS M6TTEGA SA SIIN NEID ASJU ESITLED?
   SA OLED JU MITTEKEEGI?
   Edgar Savisaar oli kahjuks sunnitud oma (seni?) viimaseks jaanud erakonna aseesimehe kohta utlema , et too on mittekeegi. Aga tollel on nimi, too istub Riigikogus ja esitab aegajalt mingisuguseid oma m6tteid selle alt avalikkuse ette. AGA KES OLED SINA?
   P.S. MUIDU ON SES KOMMENTAARIS TOODUD ARUTLUSED VAGA KIIDUVAART JA TULEKS KASUTUSELE V6TTA. AINULT, ET KUIDAS SA RATAST HIRMUTAD (ET TA VISKAKS EUROJUUTLA NUTUVABAMUURI OMA ROHEKAPIKU, REA RAUSI, OMA ROHEPUNDI OTSAST KUS SEE JA TEINE, SEST MUIDU TA T6MBAB OMALE L6PLIKULT VEE PEALE) KUI SA OLED MITTEKEEGI?

 2. Meil 1 aasta ago
  Reply

  pole taibatud, et puudub mõte lasta inimestel eri liiki jäätmeid eraldi koguda. Nagunii see 100%-liselt ei täitu.
  vaja on hoopis midagi muud. Las prügiautod toovad kõik kindlasse kohta ning seal see prügi ka kohe liigitataks eraldi hunnikutesse: toit, plast, paber, metall, klaas, pulbrid, puit, segud. Iga liigi jaoks peab olema kohe valmis töötluskoht.
  Iga ümbertöötlus peaks töötama varuga ehk toodavat prügi ennetades.
  Järelikult tuleks tööle võtta ka palju uusi töötajaid. Neil polegi erilist haridust vaja. Kuid paljud saaks lihtsalt tööd ning meie loodus saaks puhtamaks.
  Et see kõik teoks saaks, peaksime lahti ütlema põhimõttest, et võimalikult vähe inimesi töötaks. Töö on just elu alus. Pole üldse oluline, et mingi prügiotonni omahind oleks suurem kui Landnis, Njuujorgis, Maskvaas, kuid meil oleks igal pool puhtam.
  Pealegi rhavastiku vähenedes väheneb ka prügitootmine.
  Miks rohekad mingeid arukaid elluviidavaid ettepeanekuid ei tee?

 3. Tuumakütust tuleb osta ja see on kallis. Tuumajaama tooraine pole tasuta. Tuumajaama elektrivoolu omahind on alati kõrge.
  Tuulikud ja päikesepaneelid annavad elektrit tasuta sest tuul puhub tasuta ja päike paistab tasuta,ning puuduvad hoolduskulud.
  Taastuvenergia tasu on vargus.

  Inflatsiooni ehk hinnatõusu abil imetakse Eestist miljardeid eurosid ja hoitakse elatustaset madalana.
  Inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil keskpankade kasumi tarbeks.
  Sisendhindadeks on kütuse,elektri,toorainete,toidu,ehitusmaterjalide hinnad.
  Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.
  Viimati Isamaa tõstis elektrivoolu hinda 400 % millega tekitas tohutu inflatsiooni.

  Inflatsiooni likvideerimiseks on Eestile tarvis kolme tuukeparki mille tuulikud on 200 kõrgused sest seal on tuult alati. Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo suurune. Taastuvenergia tasu on vargus. Tuulikud ja päikesepaneelid annavad elektrit tasuta.

  Eesti riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud.

  Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?
  Einar Eiland, EMÜ majandusmagister :”
  Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

  Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

  Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

  Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

  Naudi roosasid prille

  Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

  Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

  Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

  Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.

  Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.

  Plussenergia majades puuduvad elektri katkestused ja elektriarved sest maja ise toodab elektrivoolu.

  • Inglismaal puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.
   Andro Roos :” Mõtteid parteidele maksukoorumuse radikaalse vähendamise elluviimiseks (aga ärge lootkegi, parteidel ei jätku mõistust ja mune):

   Alates aastast 973 toimus Inglismaal raha ümbermüntimine iga kuue aasta tagant. See toimus järgnevalt: kuninglik rahapada muutis iga kuue aasta järel olemasolevad vaegväärtuslikud mündid maksevahendina kehtetuks, kogus need kokku ja müntis uue välimusega müntideks. Seda aga nii, et iga nelja vana mündi vastu andis välja ainult kolm uut münti ehk 25% vähem. Iga kuue aasta tagant korrigeeris kuninglik rahapada ka ringlusse lastavate müntide koguarvu, lähtudes otsuse tegemisel järgmise kuus-aastaku planeeritavast riigi üldisest rahavajadusest reaalmajanduse käitamisel. Sellel ümbermüntimisel oli kaks peamist mõtet. Esiteks toimis ümbermüntimine riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaotanud valuuta ise väärtust, st puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu. Selline ümbermüntimisel põhinev süsteem kattis õige pea lisaks Inglismaale terve Lääne-Euroopa.”

   Kas leidsite Andro Roosi tekstist selle lause ?:

   puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.

   Plussenergia majades puuduvad elektri katkestused ja elektriarved.

  • Kuidas saab elektrit tasuta ?
   Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

   Tasuvusaja mõiste:
   Tasuvusaeg on periood, mis näitab, kui kaua läheb aega projekti esialgsete kulude tagasisaamiseni.

   Kuna tuul puhub tasuta ja päikene paistab tasuta,ning tuulikutel ja päikesepaneelidel pole hoolduskulusid(tuulikute vanematel mudelitel on hoolduskulud minimaalsed,uutel pole) siis:
   Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

   Mida enam tõstetakse fossiilsete kütuste ja müüdava elektri hinda seda rutem tasuvad ära päikesepaneelid ja väiketuulikud,ning elektriautod jpt. taastuvenergia allikate ekspluateerimise seadmed.

   Strandberg ütles:
   Kui 130 m2 suuruse hoone energiakulu
   on 300 kWh/m2 aastas, vajab see võimsust
   10 kW (kilovatti); sama suure energiat
   säästva hoone puhul on sama näitaja aga
   vaid 1 kW!

   Kui ühe
   hoone või korteri maksimaalne energiatarbevoog
   oleks 1–2 kW, kerkib paratamatult
   küsimus, kas selle katmiseks on vaja kindlasti
   liituda suure energiavõrguga või tsentraliseeritud
   energiatootmissüsteemiga. Minu
   seisukoht on, et tuleviku talumaja võiks olla
   oma energiavarustuses maksimaalselt autonoomne.
   Selleks on piisavalt energiavooge,
   kasvõi päikest-tuult.

   Plussenergia maja
   Plussenergia maja tähendab, et maja toodab rohkem energiat, kui hoone kasutamise käigus kulub, ning energia ülejäägi võib hoone omanik energiavõrku tagasi müüa.
   Eesti oludes eeldaks sellise uudse mõtteviisi realiseerimine seadusandluse muudatust, mis võimaldaks kodu ja väiketarbijatel toodetud elektri ülejääki energiavõrku tagasi müüa.

   Mina ütlen:
   Selleks,et mitte maksta kodukulusid tuleb hoone energiatarbevoog viia 1-2 kilovatile,selleks on mitmeid variante,proovigem erinevaid sest kes teab milliseid ehitusmaterjale te leiate prahikastist,eluaseme energiatarbevoo viimiseks 1-2 kilovatile pole tarvis neid k6iki variante :
   1) Esmalt oleks tore kui saaksite soojustada hoone seinad p6huga.
   2)ise ehitada tuulikute ja erinevate päikesepaneelide hübriidid s.o. ehitad õllepurkidest päikesepaneeli mis kütab õhku,
   3) ehitad päikesepaneeli mis kütab vett,
   4)ehitad tuuliku mis kütab vett aga elektrit ei tarvita,
   5)ehitad tuuliku mis pumpab vett aga elektrit ei tarvita,
   6)ehitad katusele asetatava väiketuuliku(etem on kui ehitada mitu tuulikut mida omavahel yhendada paralleelselt) mis toodab elektrit ja
   7)päikesepaneeli mis toodab elektrit.
   8)Lisaks sellele tuleks ise ehitada biogaasi ja biosoojuse,maasoojuspumbad jpms värgid-tuleb viia elektri tarbimine nulli lähedaseks:
   Loe edasi,lugu jätkub seal

  • Almar Glustsenko 1 aasta ago

   KIRJUTA OMA NIME ALL.

   KAS SAAN 6IETI ARU, ET SIIN ROHELISTE PEALKIRJADE ALL KIRJUTAV INIMENE ON ANDRO ROOS. KUI SEE EI OLE ANDRO ROOS SIIS OLEKS KESKNADALA TOIMETAJAL M6ISTLIK UHENDUST V6TTA ANDRO ROOSIGA, KUSIDA TEMALT KONKREETSEID KOMMENTAARE NENDE SIIN KESKNADALAS ULLITATAVATE ENERGIA KOHTA TEHTUD KOMMENTAARIDE KOHTA JA NEED SIIN SUSTEEMSELT KA AVALDADA (otsusta ise, kas vastavate siinsete kommentaaride vastustena v6i eraldi artiklitena).

   VASTASEL JUHUL SUVENEB SUSTEEMNE VALELE POOLE LIIKUMISE TENDENTS EESTI POLIITIKAS, LOODUSLIKU MAJANDUSE OSAS, SEST RATAS ON OMA EUROROHE ARIGA TAIESTI ALT MINEMAS JA POLE ILMSELT TAIBANUD, KELLEGA TAL REA RAUSI PUHUL TEGEMIST ON.

 4. Tuumakütust tuleb osta ja see on kallis. Tuumajaama tooraine pole tasuta. Tuumajaama elektrivoolu omahind on alati kõrge.
  Tuulikud ja päikesepaneelid annavad elektrit tasuta sest tuul puhub tasuta ja päike paistab tasuta,ning puuduvad hoolduskulud.
  Taastuvenergia tasu on vargus.

  Inflatsiooni ehk hinnatõusu abil imetakse Eestist miljardeid eurosid ja hoitakse elatustaset madalana.
  Inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil keskpankade kasumi tarbeks.
  Sisendhindadeks on kütuse,elektri,toorainete,toidu,ehitusmaterjalide hinnad.
  Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.
  Viimati Isamaa tõstis elektrivoolu hinda 400 % millega tekitas tohutu inflatsiooni.

  Inflatsiooni likvideerimiseks on Eestile tarvis kolme tuukeparki mille tuulikud on 200 kõrgused sest seal on tuult alati. Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo suurune. Taastuvenergia tasu on vargus. Tuulikud ja päikesepaneelid annavad elektrit tasuta.

  Eesti riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud.

  Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?
  Einar Eiland, EMÜ majandusmagister :”
  Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

  Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

  Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

  Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

  Naudi roosasid prille

  Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

  Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

  Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

  Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.

  Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.

  Plussenergia majades puuduvad elektri katkestused ja elektriarved .

 5. Päikesepaneelide neisterdamise juhised :

  The Renewable Energy site for Do-It-Yourselfers
  http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/Space_Heating.htm

 6. Oma kodu tarbeks tuuliku meisterdamise juhendid:
  https://scoraigwind.co.uk

  • Almar Glustsenko 1 aasta ago

   ELEKTRIT EI SAA TASUTA, ISEGI KUI TEED ENDALE KOJU TUGENI JA EDASPIDI SELLE ELEKTRI EEST EI MAKSA,
   K U N I ME POLE N6UDNUD NENDE VALITSUSTE LADVIKUTELT TAGASI NEID MILJARDEID EUROSID, MIDA NAD ON VARASTANUD LABI OMA E.S.M.-I, ELERINGI, AUVERE EHITAMISE JA KAITAMISE, ENEFITI, OHIO JA JORDAANIA MULLIDE, TARTU RAADI PAIKESEPARGI, ROHELISTE ERAKONNA MULLIARI. I.R.L.-I JA REFORMI KAVANDATAVA HEINAMAADELT PEAMISELT VESINIKU SAAMISE JMS KAUDU. JA KUNI ME POLE PEATANUD L6PLIUKULT MISIGANES EESTI RIIGIKOGU JA VALITSUSE HARJUMUST VARASTADA KOOS EUROJUUTLAGA MEID NII EDASPIDIGI PALJAKS, KUNI ME POLE TAGANUD, ET MEIE ENARGIALOODUSLAHEDUS (mida ekslikult nimetatatakse julgeolekuks, ei ole v6imalik aru saada, mille suhtes) SAAB P6HINEDA VAID MEIE ENERGIAVAHETUSEL K6IKIDE NAABERRIIKIDEGA V6RDSES LOODUSLIKUS MAARAS (V6I SIIS PIGEM ULDSE SELLE ENERGIAVAHETUSE PUUDUMISES, KUI ON VALISTATUD OHT, ET MAAVALINE J6UD ME ENERGIAJULGEOLEKUSSE SEKKUKS).
   P6him6tteliselt on eesti ugri maarahvas (900 000 Eesti elanikku) oma sisemiselt kultuurilt metsarahvas. Me saame vaga hasti hakkama metsaandidest elades, kui inim6iguserahva poolt maakera kiirelt havitama lollitatud muud parismaalased meid sellelt eluviisilt oma tsiviliseerimise hullusesse kaasa ei t6mba.
   AINULT, E MEILE EI OLE JAETUD ENAM SEDA V6IMALUST, KUKITADA OMA METSAS JA NAITIDA OMA LOODUSKESTVAT ELUVIISI, SEST SUURPARTEIDE ROHEAKTIVISTID TULEVAD JA S6IDAVAD OMA HARVESTERIDE JA TUUMAJAAMADEGA MEIST LIHTSALT ULE, KUI ME END KOKKU EI V6TA JA NEILE POLIITILISELT KORRALIKULT PASUNASSE EI PANE.
   AVAGE VEEBIOTSING JA SISESTAGE SINNA: (Ratase uus rohejuht) REA RAUS JA OTSIGE TEMA TEGEMISI MAAKOGU.EE LEHELT JA MUJALT.
   SIIS SAATE ILMA MINUPOOLSETE TANITAMISTETAGI EHK ARU, ET TEGEMIST ON ELUP6LISE EUROJUUTLA KAPIKUGA, KEDA ON NUTUVABAMUUR NUUMANUD MITUKUMMEND AASTAT OMA SUURE PROJEKTIDE RAHAGA, PALGAGA SOOME ULIKOOLIS. KUID KES ON TEADUSLIKULT VAID POPULISMI (JAH SIIN ON SEE S6NA KOHANE, MITTE RAHVUSLUSE PUHUL) KOGUNUD SEELEGA, ET ON ULLITANUD VAID OMA KASVATUSTEADUSLIKULT 66NSAID JA MITTEMILLEGAGI (REAALTEADUSLIKULT V6I SOTSIAALTEADUSLIKULT SISULISELT) SEOTUID AVALDISI.

  • Tuulikud ja päikesepaneelid peale tasuvusaega annavad elektrit tasuta sest tuul puhub tasuta ja päike paistab tasuta ning puuduvad hoolduskulud.
   Sama lugu on teiste taastuvenergia seadmetega kus tooraine on tasuta.
   Taastuvenergia tasu on vargus.

 7. meie kurtpimetummad valitsejad 1 aasta ago
  Reply

  JA MIS RAHA EEST NEED ENERGIAMAJAD OSTETAKSE? VÕI ENERGIAT TOOTVAD SEADMED ?
  KUI TAVAPENSIONÄRIL ON PROBLEEM UUTE SUSSIDE VÕI EMAILKAUSI OSTMISEGAGI – VIIMANE OLEKS SIIS NII PANNI KUI KAUSI KUI KEEDUNÕU JA KOHVIKANNU EEST.

  • Taanis on kombeks moodustada energiaühistuid millised osanikele maksavad pensioni.
   Eestis Eestis Taanlaste eeskujul moodustati energiaühistu mis maksab osanikele pensioni.
   Kes panustas 10 eurot, kes sada eurot,kes sadatuhat eurot-sedasi koguti raha kokku ja osteti tuulepark mis maksab osanikele pensioni.
   1200 inimest panid rahad kokku ja ostsid tuulepargi mis maksab neile pensioni.

  • Almar Glustsenko 1 aasta ago

   Eesti Akadeemilise Uhistegevuse Liidu Aastakonverentsil, 3.11.2018, J6geval tegin ettekande. See koosnes 2-st osast. Esimeses osas poorasin tahelepanu sellele, et Eestis on Hoiu-Laenu Uhistute moraalireegleid jargivasse liitu astunud vaid kaputais HLU-sid. Ulejaanud on suure t6enaolsusega valdavas enamuses niioelda SMS-laenu liidud

   (millest on nuudseks 2020. aastaks kujunenud lollidelt raha valjapetmise masinad, mis v6imendavad seda poliitilist kuritegevust, mis toob ESM-i poliitvarastatud 14,1 miljardist eurost osa Eestisse tagasi, et ehitada siia Tarmo Soomere poolt kutsutavale 7 600 000 tulnukst orjale elupindu ja v6imaldab valitsuserakondade ladvikutel koos oma poliitolikatega sellelt kaubamagalaehituselt 2/3 eelarvest oma tasku pista),
   Valjaarvatud Muraka oma, mis on ka HLU-de liidus olevana juba algselt poliitiliseks rahapeasuks loodud. Raakisin, et millegiparast on Eestis rahvuskestlikest p6him6tetest lahtuvalt loodud HLU-des omanikke (HLU-des peaks deklareeritult k6ik osanikud ka omanikud olema) ainult alla 1% elanikest, KUID IIRIMAAL ON HLU-DES 75% INIMESTE KOGUTUD RAHAST. Teises oma ettekande osas raakisin sellest, et miks on kuritegelik, kui keskonnaminister Kiisler s6lmis sobingu Soome Fortumiga ja ehitab 25 000 000 eurot mkasva Raadi paikesepargi 45 000 000 euro eest, v6tab lisaks Tartu kopsudeks olevad 80 hektarit metsa sealt m6ttetult maha ja pistab Fortumiga selle vahemalt 2000 tihumeetri muugikasumi oma tasku ning lisaks uhab sealt mitutuhat vanarehvi Auvere katlasse ja selle eest toetuse ka oma tasku, raakimata rehvitahma aarmisest keskonnakahjulikkusest.
   Toona ei tahtnud Tartu HLU seltskond millegiparast mu ettekande teist osa Youtube’i panna ja hiljem ei olnud ka esimene osa sealt enam leitav.
   Toona jai mul nimme raakimata see osa, et normaalsete ja looduslahedaste moraalireeglite jargi saavad olla tehtud vaid need Hoiu-Laenu Uhistud, mis aitavad meid oma rahvuskoltuuril p6hineva looduseluviisi juurde naasta. Toona jatsin t6statamata teema, et kas seda aitab teha Tartu Hoiu-Laenu Uhistu, mis on imperiaalreeglistiku eeskujul ule-Eestiline. P6him6tteliselt on seesugusena Tartu HLU olnud seni hea, kuna tema juhtkond on nii saanud koguda piisavalt v6imu (raha naol, mis ei ole Euroopasse poliitvarastatud), et SIOOVI KORRAL poliitilis-uhis-kogukondlikult korrumpeerunud seniste parteide ladvikutele vastu astuda JA RAHVUSLIK KOGUKONDADE V6IM 800 AASTA JAREL EESTIS TAASTADA.
   Siin viimati kommenteerija toob aga oma kommentaaris valja, ET RAUDVERE KOGUS 1200 INIMESSELT RAHAD KOKKU JA TEGI Tartu H.L.U. ENERGIAUHISTU. MUUSEAS P6HJENDAS RAUDVERE MULLE 3.02.2018. RAIKKULAS, MAAKOGU ASUTAVAL KOGUL, ET TARTU H.L.U. N6MME KONTORI AKNA STENDIL POLE SELLE ENERGIAUHISTU PLAKATIL TUGENIPARGI VALMIMISE L6PPTAHTAEGA AKNARAAMI TAGANT NAHA SEET6TTU, ET (RATASE?) VALITSUS TOPIB SELLE EHITUSELE KAIKAID KODARATESSE JA SEET6TTU ON KA KAHJUKS TEKKINUD OLUKORD, ET UHISTU EI OSKA OELDA, MIL TUGENIPARK VALMIS SAAB.
   SELLES OSAS PEAB RAUDVERET KIITMA, ET TA SUUTIS PARGI VALMIS EHITADA JA P6HIM6TTELISELT VAARTUSTADA EESTI UHISKONNA SILMIS TAAS SEDA KOGUKONDLIKKU UHISTEGEVUST, MIS TAMBITI MUTTA SELLEGA, ET RATAS K6LVARTIGA HAVITASID TTV JA SEEGA KA SAATE “UHISTEGEVUSE POOLTUND” NING SELLE KULTUURI V6IMENDUSE UHISKONNAS. KUIGI JUBA 3.02.2020 MAAKOGU ASUTAVAL KOGUL , RAIKKULAS SAI MULLE SELGEKS, ET RAUDVERE EI OLE OMA TEGEVUSES SUUNATUD ILMTINGIMATA UGRI MAARAHVA RAHVUSLIKU MAJANDUSE TAASTAMISELE, SEST TA EI OLE OMA HLU (ka ENERGIAUHISTU) MAJANDUSTEGEVUSES ERALDANUD TERASID S6KALDEST EHK RAHVUSLIKE INIMESTE RAHA MITTERAHVUSLIKE INIMESTE RAHAST (ka Narvas tegutseb juba vahemalt 4 aastat Tartu HLU poolt rahvalt raha ligit6mbamise kontor, kuid Narvakatele pole seejuures esitatud kava selle kohta, et miks oleks hea, kui Tartu HLU tahaks ja suudaks Eestis ugri-maa-rahvuslikult kogukondliku uhismajanduse kultuuri taastada ja imperialistlikult mittekogukondliku havitada ning kuidas ka Narvas esindatud muude rahvuste rahvuslased saaksid sellest vaid v6ita, kui ei laseks endale eurosionistlikku mitmukultuuri plama Kaljulaidide LGBT-l ja Ratase Toomil-K6lvartil pahe osta).
   Ka SIIN EELNAVAS KOMMENTAARIS ON SELLE AVALDAJA PANNUD ENERGIAUHISTU K6IGI 1200 LIIKME RAHAD VALIMATULT UHTE POTTI JA VEEL KIIDAB TAKKA, ET UKS PANI 10 EUROT JA TEINE 100 000 EUROT.
   MIS JURA SEE ON? KUIDAS SEE AITAB TAASTADA ME LOODUSRAHVUSMAJANDUSELE 800 AASTA JOOKSUL TEKITATUD KAHJU?
   Seleta palun? LIIATIGI, ET NENDE TUGENITE UHISTUENERGIA PEAB SIIANI KOHUSTUSLIKUNA LABIMA SENI RIIKLIKKU ULEKANDETARISTUT, ET TA IGASSE EESTIMAA OTSA OMA IGA LIIKMENI J6UKAS. JA SELLE EEST V6TAB EESTI SUURIMA POLITVARGA TUTRE LAPSE ISA, KES POLIITILISELT SELLELE KOHALE KORRUIMPEERITI (k6ik nad on ka juudid), OMA KURJATEGIJATE TASKU UMBES 25-50% SELLE ULEKANDETASUST.

 8. Kui hinnatõusu ehk inflatsiooni ei tekitataks siis metsa ei raisataks.

  Miks raiutakse metsa vastutustundetult ?
  Vastus :” Sellise “majandamise” tekitab inflatsiooni loomine ehk puudulikkuse põhine riigikord .Kui inflatsiooni ei loodaks siis kaoks puuduse põhine majandus ja puuduse põhine ühiskond,ning puuduse
  põhine elatustase-kaoks praegune ilma heaoluta elu nii rikastele kui vaestele. Selline puuduse põhine maailm
  toidab finantspüramiidi tipus olijaid ehk siis Rothschildi perekonda kellele kuuluvad koik keskpankad.
  Inflatsiooniga imetakse Eestist miljardeid eurosid liigkasu panganduse kasumi tarbeks.
  Inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil. Sisendhindadeks on kütuse,elektri,toorainete,toidu,ehitusmaterjalide jms. hinnad.
  Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele.
  Inflatsiooni likvideerimiseks riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on koik Eesti kodanikud.
  Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetrit pikad sest seal on tuult alati.
  Teine variant on päikesepaneelide jaam. Eesti tarbeks piisab Sirtsu soo suurusest päikesepaneelide jaamast.

  Juba 2009 aastal Jarmo Tuisk kirjutas:”
  Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit krooni, mis teeb 7500 krooni iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.

  Kui riik ise toodaks elektriautosid ja jagaks neid kodanikele omahinnaga siis riik saaks rikkamaks igal aastal 10 miljardi euro võrra. Sellise summa Eesti kulutab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale.

  Maha Venemaa nuumamine !

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.