Erki Savisaar: energiajulgeolek on suur väärtus

Valitsus otsustas luua tuumaenergia töörühma, et hinnata tuumaenergia kasutuselevõtmise võimalusi Eestis. Arvestades seda, et Eesti liigub kliimaneutraalse majanduse suunas, peame igal juhul kaaluma kõiki võimalusi jätkusuutlikuks tulevikuks.

Loomulikult tuleb panustada tuule- ja päikeseenergiale. Kuid teisalt vajame energiaallikat, mis oleks olemas siis kui meil vaja, mitte siis, kui ilm annab. Seetõttu peame arutama, kas tuumaenergia võiks olla see keskkonnasäästlik reguleeritav energiaallikas.

Eesti oma tuumajaamast on räägitud kaua, kuid minevikus toimunud avariide tõttu on see ühiskonna jaoks olnud pigem tabuteema, mistõttu pole konkreetseid samme astutud. Usun, et tänapäevaste tuumajaamade puhul on võimalik saavutada maksimaalne passiivne turvalisus. Passiivsed ohutussüsteemid tähendavad, et ohutuse tagavad loodusseadused ehk füüsika reeglid, mitte inimeste nutikad otsused.

Riikliku töörühma loomine on minu arvates igal juhul hea mõte. Sealjuures selleks, et kujundada välja tuleviku energeetikavisioon. Küsimus on, kuidas tagada energeetiline sõltumatus tuulevaiksel pilvisel talvekuul?

Maailm muutub ning energiajulgeolek on suur väärtus – lahendus tuleb leida pigem varem kui hiljem.

15 kommentaari
 1. Saan 2 aastat ago
  Reply

  aru, et keegi on Erki sokutanud soojale kohale ja Erki peab nüüd usaldust/raha õigustama. Et üheks majanduse õõnestamise allikaks on tuumajaam, sellest Erki aru ei saa. Ja kui ka ise saab, siis raha mekk on meeldivam.
  Erkike EI TAHA tunnistada, et julgeolekut silma spidades tuleb kasutada just erinevaid kohalikke elektritootjaid, mida ei saa hävitada mingi rakett ühte kohta. Meil on vaja tuulikute ja päikeseplaatide võrku, mida saab kiiresti ühisest ringist välja lülitada ja augu parandamisel ruttu taasühendada.
  Kas Erki võtab ette merelainetest elektritootmise? 100% mitte! Sest selle eest talle ei maksta! Aga ei maksta sellepärast, et need ruttu rikkaks seltsimehed tahavad ise muretult rikastuda muude vahenditega. Kui tuumakad, päikesekasutus ja tuulekasutus keelustada, ei jääks ka neil midagi muud üle, kui merelaineid kasutama hakata.
  Seni on see 0.

 2. Aja Lugu 2 aastat ago
  Reply

  Eesti tippkoormus on ulatunud 1500MW kanti. Kui siia lisada elektri transport, suureneb see number üle 2000MW. Jutuks olevad tuumareaktorid pakuvad kõigest 200-300 MW ehk 10-15% vajalikust. Kas tuumareaktor ikka tagab meile elektrivarustuse ajal mil”päike ei pasta ja tuul ei puhu”? Samas ei suuda tuumaelekter hinnalt konkureerida elektri vabaturul.

 3. Tuumakütust tuleb osta ja see on kallis. Tuumajaama tooraine pole tasuta. Tuumajaama elektrivoolu omahind on alati kõrge.
  Tuulikud ja päikesepaneelid annavad elektrit tasuta sest tuul puhub tasuta ja päike paistab tasuta,ning puuduvad hoolduskulud.
  Taastuvenergia tasu on vargus.

  Inflatsiooni ehk hinnatõusu abil imetakse Eestist miljardeid eurosid ja hoitakse elatustaset madalana.
  Inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil keskpankade kasumi tarbeks.
  Sisendhindadeks on kütuse,elektri,toorainete,toidu,ehitusmaterjalide hinnad.
  Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.
  Viimati Isamaa tõstis elektrivoolu hinda 400 % millega tekitas tohutu inflatsiooni.

  Inflatsiooni likvideerimiseks on Eestile tarvis kolme tuukeparki mille tuulikud on 200 kõrgused sest seal on tuult alati. Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo suurune. Taastuvenergia tasu on vargus. Tuulikud ja päikesepaneelid annavad elektrit tasuta.

  Eesti riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud.

  Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?
  Einar Eiland, EMÜ majandusmagister :”
  Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

  Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

  Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

  Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

  Naudi roosasid prille

  Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

  Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

  Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

  Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.

  Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.

  Elagu inflatsioonita Eesti !

  • Inglismaal puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.
   Andro Roos :” Mõtteid parteidele maksukoorumuse radikaalse vähendamise elluviimiseks (aga ärge lootkegi, parteidel ei jätku mõistust ja mune):

   Alates aastast 973 toimus Inglismaal raha ümbermüntimine iga kuue aasta tagant. See toimus järgnevalt: kuninglik rahapada muutis iga kuue aasta järel olemasolevad vaegväärtuslikud mündid maksevahendina kehtetuks, kogus need kokku ja müntis uue välimusega müntideks. Seda aga nii, et iga nelja vana mündi vastu andis välja ainult kolm uut münti ehk 25% vähem. Iga kuue aasta tagant korrigeeris kuninglik rahapada ka ringlusse lastavate müntide koguarvu, lähtudes otsuse tegemisel järgmise kuus-aastaku planeeritavast riigi üldisest rahavajadusest reaalmajanduse käitamisel. Sellel ümbermüntimisel oli kaks peamist mõtet. Esiteks toimis ümbermüntimine riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaotanud valuuta ise väärtust, st puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu. Selline ümbermüntimisel põhinev süsteem kattis õige pea lisaks Inglismaale terve Lääne-Euroopa.”

   Kas leidsite Andro Roosi tekstist selle lause ?:

   puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.

  • Kuidas saab elektrit tasuta ?
   Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

   Tasuvusaja mõiste:
   Tasuvusaeg on periood, mis näitab, kui kaua läheb aega projekti esialgsete kulude tagasisaamiseni.

   Kuna tuul puhub tasuta ja päikene paistab tasuta,ning tuulikutel ja päikesepaneelidel pole hoolduskulusid(tuulikute vanematel mudelitel on hoolduskulud minimaalsed,uutel pole) siis:
   Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

   Mida enam tõstetakse fossiilsete kütuste ja müüdava elektri hinda seda rutem tasuvad ära päikesepaneelid ja väiketuulikud,ning elektriautod jpt. taastuvenergia allikate ekspluateerimise seadmed.

   Strandberg ütles:
   Kui 130 m2 suuruse hoone energiakulu
   on 300 kWh/m2 aastas, vajab see võimsust
   10 kW (kilovatti); sama suure energiat
   säästva hoone puhul on sama näitaja aga
   vaid 1 kW!

   Kui ühe
   hoone või korteri maksimaalne energiatarbevoog
   oleks 1–2 kW, kerkib paratamatult
   küsimus, kas selle katmiseks on vaja kindlasti
   liituda suure energiavõrguga või tsentraliseeritud
   energiatootmissüsteemiga. Minu
   seisukoht on, et tuleviku talumaja võiks olla
   oma energiavarustuses maksimaalselt autonoomne.
   Selleks on piisavalt energiavooge,
   kasvõi päikest-tuult.

   Plussenergia maja
   Plussenergia maja tähendab, et maja toodab rohkem energiat, kui hoone kasutamise käigus kulub, ning energia ülejäägi võib hoone omanik energiavõrku tagasi müüa.
   Eesti oludes eeldaks sellise uudse mõtteviisi realiseerimine seadusandluse muudatust, mis võimaldaks kodu ja väiketarbijatel toodetud elektri ülejääki energiavõrku tagasi müüa.

   Mina ütlen:
   Selleks,et mitte maksta kodukulusid tuleb hoone energiatarbevoog viia 1-2 kilovatile,selleks on mitmeid variante,proovigem erinevaid sest kes teab milliseid ehitusmaterjale te leiate prahikastist,eluaseme energiatarbevoo viimiseks 1-2 kilovatile pole tarvis neid k6iki variante :
   1) Esmalt oleks tore kui saaksite soojustada hoone seinad p6huga.
   2)ise ehitada tuulikute ja erinevate päikesepaneelide hübriidid s.o. ehitad õllepurkidest päikesepaneeli mis kütab õhku,
   3) ehitad päikesepaneeli mis kütab vett,
   4)ehitad tuuliku mis kütab vett aga elektrit ei tarvita,
   5)ehitad tuuliku mis pumpab vett aga elektrit ei tarvita,
   6)ehitad katusele asetatava väiketuuliku(etem on kui ehitada mitu tuulikut mida omavahel yhendada paralleelselt) mis toodab elektrit ja
   7)päikesepaneeli mis toodab elektrit.
   8)Lisaks sellele tuleks ise ehitada biogaasi ja biosoojuse,maasoojuspumbad jpms värgid-tuleb viia elektri tarbimine nulli lähedaseks:
   Loe edasi sealt

 4. Oma kodu tarbeks tuuliku ehitamise juhised saab siit :
  http://scoraigwind.co.uk

 5. meelitab terroriste 2 aastat ago
  Reply

  vajame tuumajaama, mida nnab ühe raketiga õhku lasta ja o ngi Eesti kutu.
  Huvitav ,kas need kirjutajad siin on tuumafirmade, tuulikufirmade, energiat mittekulutavate majade tootjate eestkostjad?

 6. Ei 2 aastat ago
  Reply

  taha Erkit ega tuumapommi! Eesti rahvas tahab või isegi nõuab kartuli koori!

 7. Mushka 2 aastat ago
  Reply

  Erki ütleb: “Usun, et tänapäevaste tuumajaamade puhul on võimalik saavutada maksimaalne passiivne turvalisus. Passiivsed ohutussüsteemid tähendavad, et ohutuse tagavad loodusseadused ehk füüsika reeglid, mitte inimeste nutikad otsused.”
  Mushka ütleb: “Mis juhtub, kui soolane radioaktiivne pudru läheb käest ära? Vanni kork sulab eest ära ja sodi voolab allapoole, OTSE PÕHJAVETTE.”

  • Erki 2 aastat ago

   on kogu aeg usklik olnud.

 8. to erki 2 aastat ago
  Reply

  jumalat tuleb uskuda, mitte tuumajaama ja nn.”füüsikaseadusi”. vastasin keskkooli lõpueksamil tuumajaama ja tean küll ,kuidas need graffiitvardad alla vajuvad ja tuumareakts. lõpetavad. Miskipärast pole see aidanud kõigi nende katastroofide puhul, isegi siis, kui jaam õhku ei lenda. Jaapanis, Venes jm. kus need õnnetused olid.
  Mõni terrorist saab aga koguni nii lekkima et aitab, rääkimata pahase riigi raketist.
  Erkile meeldetuletuseks Buddhalt : EI OLE PAIKA MAA PEAL. TAEVAS EGA MAA ALL, SELLES EGA TULEVASES AJAS, SELLES EGA TEISES AEGRUUMIS , RUUMIS, KUHU INIMENE VÕIKS PÕGENEDA OMA HALBADE TEGUDE TAGAJÄRGEDE EEST.
  Sobib ette kanda riigikogu saalis iga tööpäeva algul ja vastava medaljonina ,graveerituna kohustuslikuks kaelaskandmiseks kõpgile poliitikutele alates broileritest.

 9. Karl Saare 2 aastat ago
  Reply

  Tere,
  eesti energiastrateegia peaks olema kõigile ammu selge. Aatomienergeetika lahkub kõijalt. Põhjus: väga ohtlik, vajab väga kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, probleemid kütuse saamisega ja jäätmete utiliseerimisega. Näide: Tsernobõli RBMK reaktoril puudusid stendikatsetused ja järgneva ekspluatatsiooni käigus teostati tehnoloogia väljatöötamine. Avarii toimus väikese koormuse katsetamisel kus personalil puudusid kogemused ja instruktsioonid.
  Aatomienergia on minevik.
  Mis edasi? 1.etapp – maasoojuspump, õhksoojuspump, päikese ja tuuleenergia (elamud ja tootmishooned)
  2.etapp – tuuleenergia, päikeseenergia (maakondade varustamine energiaga)
  Igale maakonnale kohustus omale vajalik energia ise toota. Näiteks: naerma ajab et hiidlased on vastu Hiiumadalale tuulepargi rajamisele (10 km kaugusele rannikust) Kui aga teist võimalust ei ole . kuhu nad pääsevad.
  Sama on teiste maakondadega – näiteks Pakri saared, Osmussaar panna tuulikuid täis jne.

 10. eesti arendab mõttetusi vajaliku asemel 2 aastat ago
  Reply

  Ei aja naerma. TUULEVESKID ON KA VANANENUD !!! NEILE ON LEITUD ALTERNATIIV- TUULELOHELAADSED
  MASINAD LENDAVAD ÕHUS JA KOGUVAD ENERGIA, MILLE SAADAVAD MAALE SABA=JUHTME KAUDU,
  NEED ASJANDUSED EI TEKITA INFRAHELI EGA MUUD MÜRA, EI VÕTA TONNIDE VIISI TERAST JA TOOTMISENERGIAT.
  PEALEGI ON LAINEMURRU ENERGIAT KASUTAVAD VAHENDID.
  PÜIKESPANEELID ,MIS TULID HIINAAST OLID ODAVAD, EUROLIIT KEELAS NAD? KAITSES OMA TÖÖSTUST.?KES NEID OSTA JÕUAB?
  KÕIKI UUSI ASJU TULEB EDASI ARENDADA JA KASUTADA. MIDA MEIE TEADLASED TEEVAD? SAADAVAD TIKUKARBI MAA ORBIIDILE JA “REKLAAMIVAD” SELLEGA EESTI KOSMOSERIIGIKS? ARENDAVAD ROBOTEID JALGPALLI MÄNGIMA jms. KUI VANAINIMESED EI SUUDA OMA PÕRANDAID, AKNAID PESTA. JMS.PROJEKT. PILVELÕHKUJAID KUI TILLUKESI 20-40m2 MOODULMAJAKESI VANADEL EGA KA ÜKSIKUTEL POLE JAKSU SOETADA JA NED EI TEHTAGI-SELLISEID KUHU ELAMISLOA SAAB. PENSIONIGA VÕIB OSTA VAID UKSEKELLA JA SEDAGI EI TULE HELISTAMA MUU KUI SURM VÕI VANADEKODU JUHATAJA.
  RAHAMAJANDUS ON KÕIKJAL JALGU JÄÄNUD.
  KUST VÕETAKSE JULGUS SOOVITADA TELEFONI ALLA LAADIDA KOROONATEABE ÄPP, ET KELLEGA OLED KOKKU PUUTUNUD, KUI MEIE ÜKSILDASED VANAD OMAVAD 25 .-eur TELEF.

  • Taanis on kombeks moodustada energiaühistuid mis maksavad pensioni.
   Taanlaste eeskujul Eestis moodustati energiaühistu mis maksab osanikele pensioni.
   1200 inimest panid rahad kokku ja ostsid tuulepargi mis maksab osanikele pensioni.
   Kes panustas 10 eurot, kes 100 eurot, kes 2000 eurot, kes sadatuhat-sedasi 1200 inimest panid rahad kokku ja ostsid tuulepargi mis maksab neile pensioni.
   Tuulikute nimed on Aadu,Beedu,Ceedu jne
   Sellesse energiaühistusse kuuluvad peamiselt tuntud rahaühistu liikmed.

 11. Karl saare 2 aastat ago
  Reply

  To EAMVA ja teistele!
  Tere, võiksime jääda ikka reaalsuse piiridesse. Soojuspump (maa, õhk-vesi ja õhk) on praegu enimpaigaldatud soojatootmisseadmed. Lisaks küttele on meie soojadel suvedel vajalik hoonesisest temperatuuri ka alandada – selleks sobib õhksoojuspump. Mis puutub pensionäridesse siis siirdusin pensionile 69 aastaselt kuna leidsin endale väga hea tehnilise kogemusega asendaja. Head spetsialistid ei liigu. Noorte kolleegide haiguse või puhkuse ajal käin neid asendamas. Pensionile jäämiseni tuleb tööl käia 52 aastat (sinna sisse jääb ka tehnilise eriala õppimine 5 aastat). Teatavasti töötamise ajal saab ka töötasu. Keskmine mees ehitab oma kätega perele kodu. 5. või 9. korruselises kasarmu tüüpi elamus elamine pole ju ühele tavalisele mehele vääriline. Tegelikult on iga inimese väärtushinnangud erinevad.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.