Ratas arutas ELi riikide ametikaaslastega vaktsiiniplaane ja testide kasutamist

Peaminister Jüri Ratas osales eile õhtul Euroopa Ülemkogu videokohtumisel, et koordineerida ametikaaslastega ühiseid jõupingutusi koroonaviiruse vastu võitlemisel Euroopas.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis ülemkogule ülevaate COVID-19 vaktsiinidega seonduvast ning rõhutas selgitustöö olulisust. Euroopa Liidus on kehtestatud ranged ohutusnõuded, millele peavad vastama ka COVID-19 vaktsiinid, ja protsessid, mis tuleb läbida enne vaktsiini turule jõudmist.

Peaminister Jüri Ratas tunnustas Euroopa Komisjoni tööd selle nimel, et tagada liikmesriikidele võimalikult lai ELi vaktsiinikandidaatide portfell. „Kvaliteetsete ja ohutute vaktsiinide väljatöötamisega ja turule toomisega tegeletakse võimalikult kiiresti. Eesti teeb kõik, et olla valmis vaktsiini kasutusele võtma kohe, kui see valmib ja Euroopa ravimiametilt heakskiidu saab,“ sõnas Ratas. Eesti soovib esialgu tagada vaktsineerimise võimaluse vähemalt poolele Eesti elanikkonnast, võimaldades vaktsineerimist esmajärjekorras riskirühmadele. „Edaspidi peaks vaktsiin olema Eestis tasuta kättesaadav kõigile,“ lausus peaminister.

Vaktsiinide soetamiseks on Euroopa Komisjon sõlminud praeguseks viie ravimitootjaga eellepingu ning peab läbirääkimisi veel kahega. Eesti on ühinenud ravimifirmade AstraZeneca, Johnson&Johnson ja Pfizer/BioNTech vaktsiinikandidaadi eellepinguga. Komisjoni eesmärk on, et eelostulepingutega oleksid kaetud erinevatel tehnoloogiatel arendatavad vaktsiinid ja mitmed vaktsiinitootjad.

Riigipead ja valitsusjuhid arutasid ka antigeeni testide kasutamise võimalusi. Ratase sõnul on testimismeetodite puhul väga tähtis, et need oleksid usaldusväärsed. „Antigeeni kiirtestide toimivus on väga erinev, seega tuleks liikmesriikidel kokku leppida ühistes standardites ja kriteeriumites nende testide valikul ja kasutamisel. Eesti on alustanud antigeeni kiirtestide toimivuse kontrollimist ning oleme valmis oma tulemusi jagama ka teiste riikidega,“ sõnas ta.

Veel pidasid liikmesriikide juhid tähtsaks infovahetuse jätkumist ka edaspidi, et vähendada võimalust uue laine tekkeks. „Selleks, et olukorra leevenemise järel saaksid eurooplased edaspidi turvaliselt reisida, tuleks uurida ka võimalusi testitulemuste vastastikuseks tunnustamiseks,“ sõnas Ratas ning lisas, et kui reisimine nõuab negatiivset testitulemust, on vaja välja töötada rahvusvaheline ja turvaline digitaalne lahendus, mille abil saaks vahetada andmeid reisijate testimise kohta. Samuti pidas peaminister vajalikuks arutada seda, kuidas testitulemusi saaks digitaalselt kontrollida, ning väljendas Eesti valmisolekut koostööks digilahenduste kasutuselevõtul.

ELi Nõukogu eesistuja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel andis ametikaaslastele ülevaate ka ELi järgmise pikaajalise eelarve ja taaskäivitamise kava kõneluste hetkeseisust. Samuti said liikmesriigid ülevaate Ühendkuningriigiga peetavatest läbirääkimistest tulevikusuhete üle.

3 kommentaari
 1. Taolisi 10 kuud ago
  Reply

  teateid on vastik lugeda. Sest need näitavad kui lollid ja otsustusvõimetud on valitsejad.
  Meil oleks satikas ammu ajalugu olnud, kui juba kevadel oleks piir kini pandud ja kolded sisse piiratud. Ning nii EL-is ja edasi kogu maailmas. Satikas on ühekordne ega kordu hooajati nagu gripp ja mõned muud haigused. Seega on vaja kohe talle kööga teha, et siis unustada. Kuni hungveipingid mõne uue satika välja nuputavad ja üle ilma levitavad.

  • Almar Glustsenko 10 kuud ago

   https://kesknadal.ee/2020/04/19/kuu-karikatuur-3/

   Ratas on kas

   analuusiv6imetu (v6tmaks vastu 6igeid otsuseid talle kriisina naivas olukorras),

   massoon v6i

   massoonide poolt sundseisu pandu, kes ei julge avalikkusele seda lahti seletada (nagu on julgenud sellele vahemalt korduvalt vihjata Trump, Lukashenka v6i Turkmeenia president)

   Seda v6ib jareldada tema jutust AK-s, 20.11.2020 kl.21.

   Loomulikult saab Ratas jalutada usna vabalt AK-sse ja oelda seal, mida soovib, kuid vaikeriigi peana ei saa ta jalutada naiteks samamoodi Euronewsi, BBC-sse, CNN-i v6i RTR-i ja oelda seal seda, mida soovib, nagu seda saab suuremal maaral teha naiteks Trump, keda janki nutuvabamuur tahaks tegelikult l6hki rebida, kuid ei saa, sest avalikult pole see l6pptulemusena kasulik, ja on sunnitud s66t6ttu ulemaailmsesse meediasse levitama 300 000 USA-s covid-surnu luulu ja trukkima oma araostetud teiste maade poliitikutele suuri patakaid dollareid ja kokkuleppel Eurojuutlaga ka eurosid, et ka nemad usutavuseks oma maadel seda statistikat meediastaksid.

   Ratas ignoreerib taielikult seda, et kas tema v6i ta n6unikud on kindlalt lugenud 9.10.2020 6htulehe artiklit, Juri Lina…, millest ei ole v6imalik, mittepahatahtlikkuse korral eesti (ugri) rahvuse pusimise suhtes, kuidagi valja lugeda, et Lina oma tegevuses on eesti rahvuse pusimist kahjustav. Kull aga on ses Lina usutluses sisult hulgaliselt allikaviiteid ning p6hjendus sellele, miks toimub praegune covid-poliitmajanduslik riikide lukku panemine ja kogukondlaste riiklik vangistamine. Eriti nende riikide, kus on kas teadlik rohkearvuline omarahvuslik elanikkond v6i on see elanikkond arkamas. Et kogu covid-stsenaarium on lavastatud taktikaliselt ning selle toimumine on ajaliselt tapsustatud ja allkirjastatud just 19.06.2019 Davosi majandusfoorumil, selle peakorraldaja, Schwabi ja URO peasekretari, Guterresi poolt (maletate veel 2018 l6pus ka Eestis mullistusi kaasa toonud Guterresi tulnuka-URO randelepet ja naete nuud igast reklaamist, saatest ja filmist teile aina enam vastu vaatavaid valis- ja kodumaiseid neegreid ning justkui paratamatult suukorviga neegriks sunnitavaid riigiametnikke ning sadade erakonna-MTU-de palgalisi?).

   EESTI ON aga NLiidu alt vabanemise tuhinas ja laane massoonide katte sattumise suhtes oma algses naiivsuses ning sobivaimalt enamuselt monorahvuselises mugavas vaikses m66tmes OLNUD MASSOONIDELE UKS K6IGE MUGAVAMAID KATSERIIKE SELLE 30 AASTA VALTEL. VAALJAARVATUD VAHEMAL MAARAL SIIS, KUI POLIITIKAT ON JUHTINUD EDGAR SAVISAAR JA ARNOLD RUUTEL. KA N6UKOGUDE AJAL, MIL 1970-TEL PEETI KREMLIS ISEGI ULELIIDULINE (sh uleilmaline) ANTISIONISTLIK KONVERENTS. JUST SIONISTLIKUD JUUDID, HALLIDE KARDINALIDENA, ON K6IGE ENAM SOTSIAALPOLIITMAJANDUSLIKKE JA COVIDI-SUGUSEID EKSPERIMENTE RIIGITI LABI VIIMAS.


   (Mitte halvustaval eesmargil analuusides, vaid naitlikustamise eesmargil olemuslikult valja tuues) On Margus Saarele AK-s VASTATES, maski kandmisest keeldujate politsei poolt trahvimisest raakiv

   (v6i edaspidi juba avalikust ruumist koju sundimisest, v6i registries nende nime ja elu jaadavalt kahjustamisest, v6i massiliselt nende vanglatesse ja sundraviasutustesse vangistamisest raakima hakkav?)

   JURI RATAS,
   ..
   v6rreldes 2016 Paide IRL sisulise juhi Heleniuse Muraka E-Piima Keskerakonna kongressil RSR-i juhiks kuulutatud ja samas erakonna asejuhid valjakuulutamata unustanud ebakindla Juri Ratasega,

   ULEOLEVALT RAHULIK (mis ei ole, igatahes niisuguses olukorras kui kriitiliselt maailmal6puliseks ja eluohtlikuks seda meile naidatakse, tarmuka ja umbritsevatesse inforuumi ja inimeste vaidetesse tahelepanelikult suhtuva juhi tunnus) ja utleb samas mitte toonitades,

   aga arvates, et alltekstina see leevendab inimeste jaoks Valitsuse akitsesest maski kandmise kohustuse tugevast pealesurumisest tekitatud paanikat ja ET MASKIKANDMIST SANKTSIOONIDE AHVARDUSEL KOHUSTUSLIKUKS TEGEMISE AVALDUSEGA RAHULDAB TA KA NEID MASSOONE, KES ON SUNDINUD TEDA SEDA AVALDUST TEGEMA (JA TEMAST VAHEM INFORMEERIMATUID MINISTREID VALLANDAMA, LUBADES SELLE TASUNA TEMAL PEAMINISTRINA JATKATA)

   et nemad ei pea AK-s omavahel juttu ajades maski kandma (sest kurdid tahavad ka nende juttu huultelt lugeda) ja, et AVALIKUS RUUMIS EI PEA MASKI KANDMA NEED, KES LEIAVAD ENDALE P6HJENDUSE, ET SEE ON MEDITSIINILISELT VASTUNAIDUSTATUD.

   NIISUGUSE AVALDUSEGA ARVAB RATAS END OLEVAT TAITNUD RAHVA OOTUSE (et ta saaks tulevikus ka t6estel otse- ja avalikel valimistel tagasi valitud, mitte ei peaks lootma tema poolt covid-p6hjendusega taielikult e-statud pettuses tavaparaseks saavale e-haalte ostmisele), ET TEADLIKUD UGRID (nii 900 000 inimest Eestis) LOEVAD ALLTEKSTINA SELLEST RATASE AVALDUSEST VALJA, ET LOODUSM6IST(US)LIKUNA EI PEA ME MASKI KANDMA JA SELLEGA OMALE MEDITSIINILISI VAEGUSI JUURDE KUHJAMA NING OMA ELU, SUNDIVUST, HEARIDUST JA RAHVUSMAJANDUST AMBRISSE AJAMA,

   KUID, ET SAMAS TA SAAKS KA IMPERIAALRAHALIST TOETUST EUROJUUTIDELT JA GALAKTEEMJUUTIDELT JATKUVALT, SEST RATAS ARVAB, ET NONDE KAES ON V6IM JA VAGI JA G.O.D. (teadmatute hulgas suhtutakse, kui jumalasse, kuid tahendab Global Order of Dominance ehk uleilmselt orduruutlite korra pealesurumist seadustatud korrana, samastub p6him6tteliselt New World Order’iga ehk uue maailmakorraga) TAHTMINE.

   NO NII EI SAA JU. EI SAA OLLA UHTAEGU OMA RAHVA S6BER JA SURMAVAENLANE.

   EI SAA OLLA UHTAEGU ALDE POLIITILISTE TAHTMISTE EESTIS TEAOSTAJA, LIBERAAL(mitterahvuslik)DEMOKRAATSE ORGANI, MIS ON EUROJUUTIDE VABANUTUMUURI SABATI LABIVIIJA

   JA EESTI RAHVUSLIKE EESMARKIDE PAIKAPANIJA JA TAIDEVIIJA.

   ALDE’SSE KUULUVAD EESTIST NII REFORMIERAKOND, KELLE VOLINIK SIIM KALLAS TAHTIS SAADA KA SELLE ESIMEHEKS, MEIE 6NNEKS EBA6NNESTUNULT, KUI KA KESKERAKONNAKS NIMETATAV RSR.

   ALDE JUHIKS ON ILMSELT K6IGE HULLEM EUROOPA VIIMASE AJA ENSTITUTSIOONIDES K6RGEIMAL POLSITSIOONIL OLNUD SIONIST JA NUTUVABAMUURLANE, VERHOFSTADT, KES ON KOGU OMA EUROOPA LIIDU ESIVORMIJANA TEGUTSEMISE JOOKSUL KIHUTANUD NENDE K6IKI LIIKMEID VAID KOGU AEG RAHVUSRIIKIDE LAMMUTAMISE SUUNAS.
   (selitusteks otsi: ADL, Abraham Foxman speech; https://www.liveinternet.ru/users/5129843/post263270424 ;

   http://birthofanewearthblog.com/how-the-kabbalist-jews-took-over-the-roman-catholic-church-through-the-jesuit-order/

   http://birthofanewearthblog.com/how-the-kabbalist-jews-took-over-the-roman-catholic-church-through-the-jesuit-order/ )


   SELLEPARAST EDGAR KEELDUSKI ISE EUROOPASSE AMETISSE MINEMAST. ALDE ASEJUHT ON ANSIP JA ISETEGELANE YANA TOOM.

   LAHIMATE MAABRITEGA ON VAJA LABI SAADA TALUTAVALT, AGA MITTE URITADA HALLIDE KARDINALIDE JUUDI MAAILMAKORDA LOODUSM6ISTLIKELE UGRIDELE TULUTULT PEALE SURUDA. MIKS RATAS KATKESTAS SEDA P6HIM6TET EIRATES SIIS UHTSE VENEMAA ERAKONNAGA LEPINGU?

   Ak juut, Margis Saar,

   t6stmaks esile, justkui oleks Repsi ja Helmede vahel mingi oluline vastuolu ja selle oleks tinginud Repsi autokasutus,

   hakkas Ratase ees raakima sellest, mida Helmed kusagil vaid omavahel peetavas raadiosaates raagivad. Toomata seejuures esile, et seal istuvad Helmed just nimelt vaid omavahel ja teisi sinna ei lasta, eriti erakonnavaliseid. Mis tahendab, et ajakirjanduslikult selles osas padematud Helmed arvavad, et niisuguse raadiosaate pidamise viisi kritiseerivaid ajakirjanikke lihtsalt ignoreerides, v6ivad nad, omale kuuletuvate erakondlaste seletuste abil kogu teisiti m6tlevale avalikkusega, sundida ka kogu teisiti m6tlevat avalikkust hakkama tegutsema endi kitsama, vaid kapitalistliku konservatiivsuse heaks ning, mis veelgi m6tlematum, saavad kontrollida ka seda, et rahvusvastane opositsioon ja LGBT-juudi-BLM (sh AK) peavooluajakirjandus ei julge enam kasutada end rahvuslikuks nimetanud Valitsuse lagundamiseks v66ragentide poolt hasti kinnimakstud iga v6imalust.


   UKSKI TERVEM6ISTUSLIK UGRI, 900 000 EESTIS ELAVA HULGAST, NAHES SEDA SUURE RAHA EEST

   ( ALATES 2014 SUVI KUNI 2016 SUGIS V6I SIIS 2019 KEVAD ESM-I KOGUARVESTUSES EESTIST VARASTATUD 14 200 000 000 EUROST UMBES ½ EEST)

   REFORMI, SDE JA ROHEERAKONNA SIONISTIDE POOLT,

   VIIMASE 4 AASTA JOOKSUL EELLNEVATEST VALITSUSTEST RAHVUSLIKUMA VALITSUSE KUKUTAMISEKS,

   TEHTUD AVALIKKU MEEDIATSIRKUST,

   EI VALI SEDA KOLMIKUT TAGASI, KUI TA EI ARVA, ET VASTASEL KORRAL JATAVAD NEED POLIITKURJATEGIJAD TEMA JA TA SUGUV6SA RESSURSITUKS JA SURETAVAD VALJA. AGA RATASE POOLT 20.11.2020 AK-S ESINEMISEST TAAS REKLAAMITAVAD COVID-VANGISTUSE RIIKLIKUD MEETMED SUNNIKSID TEOSTAMISEL SAMAMOODI EESTI ELANIKKE JA SEEGA KA VALIJAID VAID RIIMLIKULT TEKITATUD VAID ADMINISTRATIIVTERRORI HIRMU T6TTU TEDA TAGASI VALIMA.

   PRAOBLEEM ON SELLES, ET KA RATASLA JA HELMELA ON OSALENUD VASTAVALT JUBA 4 JA 1,5 AASTAT ESMI-I IGAL KUUL 190 000 000 EURO POLIITVARASTAMISES JA IRL (nuud ametlikult) SEEDERLA ON SES OSAS LIHTSALT JATKANUD OMA TAVAPARAST KURITEGEVUST.

   KUI JUBA 2009. AASTAKS AVASTAS ANTI POOLAMETS SISULT, ET EESTIS TEGUTSEVAD JUBA VAHEMALT 16 JUUTIDE NUTUVABAMUURI RISTIRUUTLITE LOOZHI, KOKKU VAHEMALT 500 JUHTLIIKMEGA (raamat “Kallase Afaar”) JA SEDA PEAMISELT ULDTUNNUSTATUD LUTERI (ARVULISELT VAHEMAL, KUID V6IMULISELT ILMSELT SUUREMAL MAARAL KATOLIKU) KIRIKUTEGI JUURES NING PEALEKAUBA METODISTIDE GALAKTEEMILINE UUS MEEDIAKESKUS, SIIS MIKS MEIE, UGRI “MATSIDENA”, PEAKSIME USKUMA, et RSR ja EKRE SAAVAD AJADA KA OMA COVID-VANGISTUSE POLIITIKAT ILMA, ET NENDE JUUTIDE SOOVIDELE, KAS OMA POLIITOOTUSLIKUS KOOMAS V6I TEADLIKULT “PALLI ETTE EI SOODAKS” (reaalselt kasv6i Saaremaa 2020 eurojuutla varvides v6rkpalli)?

   KUIS ME PEAME T6LGENDAMA SEDA? KAS ME PEAME ARVAMA, ET HELMEDELE JA RATASELE KUKKUS SISULT 20 AASTAT TOIMUNUD EDGARI POLIITILINE TAPMINE SULLE NII SUURE ULLATUSENA, ET NAD EI OSANUD OMA POLIITTEENITAVADEST RAHADEST JA AJAST KASUTADA NEID PIISAVALT (M6LEMAD ERAKONNAD) OMA VAHEMALT 90 000 VALIJA JA 8000 LIIKME SEAST NIISUGUSE STRUKTUURI LOOMISEKS, KELLEST OLEKS VARUPINK NII 5000 INIMESE ULATUSES AMETKONDADELE KUI 100 INIMESE ULATUSES MINISTRIKOHTADELE, ET MINISTRID, KES TAHAVAD KASV6I ISE VAGISI AMETIST TUHISE EBAMUGAVUSE PARAST P6GENEDA, TEAKSID, ET KA SUURE SOOVI KORRAL NAD MINISTRIKS ENAM TAGASI EI MAHU?

   MILLEKS RATASLALE JA HELMELALE SIIS NEED PRAEGUSED OMA MINISTRITE ULE PARDA HEITA LASKIMISED? NAD JU PEAVAD SELLEST KUIDAGI KASU SAAMA, KUID AVALIKKUSELE SEE SKEEM LABI EI PAISTA.

   RATASE POOLT SELLEST,

   COVID-PAANIKA MEEDIAS JATKUVA ULESKUTMISE LASKMISE VARJUS,

   VAIKIMINE JA HELMEDE POOLT MITTE KA PEAVOOLUMEEDIASSE SELLEST RAAKIMA KASV6I VAGISI TRUGIMINE, NAITLIKUSTABKI S6NATULT JA ILMEKALT, ET SELLE NAITEMANGUGA HOITAKSE AVALIKKUSE EEST KIIVALT TEGELIKULT VARJUS OMA EESMARKI, MILLEKS HAKKAB UHA ROHKEM TUNDUMA OLEVAT IGA HINNA EEST T6ESTAMINE, ET RAHVUSVALITSUSEL POLE EESTIS TULEVIKKU

   (NAGU REMMELGAKOHTUPROTSESSIDEGA T6ESTASID ERAKONNAD SAMAMAMOODI KOOS, JUSTKUI TEGELIKUL LOODUSRAHVUSLUSE KAITSMISEL JA MRP RAIL BALTIC REIDI TALSINKI VASTASUSEL POLE TULEVIKKU, KASV6I SEDAKAUDU, ET VAIKE-6ISMAE REMMELGA TAPNUD NORDECONI SUUROMANIK JA KAUBANDUS-TOOSTUSKOJA JUHT, TOOMAS LUMAN NING NUUDSEKS KA AVALIKKUSE EES EKRE LIIGE, EUROLIITUMISE DIPLOMAAT, TOIVO TASA, KUI KA RSR-I ASEJUHT ENN EESMAA ON SAANUD K6IK R66MSALT SISULT MAAILMA ESIVABAMUURLASTE ROTTSILDI PERELE ALLUVA MACRONI JUHITAVA AULEEGIONI ORDENI JA SUNNITUD SEEGA TAITMA SELLE VABAMUURLIKU RUUTLIORDU KASKE; VAADAKE: et.wikipedia.org).

 2. Homopandeemia 10 kuud ago
  Reply

  Homoseksualism On Nakkushaigus.
  Teatavasti homoseksualiste kutsutakse lilladeks nende huulte värvuse pärast.
  Kuid,miks on homode huuled lillat värvi ?

  Homoseksualismi puhul ei ole tegemist samasoolisusega
  aga on nakkushaigusega.
  Homoseksualistid kraabivad hammastega mittehomode peenisesse viiruse ja siis varsti neil ilmuvad haiguse sümtomid:
  1)Lillad huuled.
  2)Põselihased lahevad krampi ja hoiavad ees pidevalt irvitust(naeratust).
  3)Huuled muutuvad paksuks,vedelaks,paistetuvad ja huulte lihased on halvatud.
  4)Hääl muutub pardi taoliseks, ebardlikuks.
  5)Käed hakkavad zestikuleerima p e de moodi.
  6)Taguotsa augu ümber tekib sügelus,punased punnid.
  7)Lihaste toonus muutub viletsaks. Homode käepigistus on vedel,pehme,vastik,masendav.
  8)Keha kattub vastiku tundega,
  tekib selline muretu tunne ja ükskõiksus,et enam pole vahet millisesse auku topid oma riista.
  9) Tekib naisteviha.
  10) Unes näed homoseksuaalseid vahekordi ja saad sellest orgasmi.

  Kui viirusesse nakatunud isik hakkab ennast ravima siis paljud sümptomid kaovad varsti.
  Homoseksualismi haigust ravivad :
  1)Võilille juurika tee.
  Parima tulemuse annab kui otse põllult toores juurikas koos lehtede,varrega ja õiega koos otse kaanega teepotti panna. Pesed puhtaks,tükeldad ja valad keeva vee peale. Kui tee on joodud siis siis saab kasutada leotisena s.o. valad külma vett peale ja hoiad mingi aja kui veele tekib mahla maitse. Nii saab paarist juurikast mitu päeva kuni nädal aega juua kosutavat võilille leotist.

  Miks homoseksualistid ei tohi anda verd ?
  Miks homo huuled on lillad ?
  Homoviirusest…

  Ma tean neid isikuid :
  1) Seda homo kes kraapis viiruse mittehomo peenisesse.
  2)Seda mittehomo kelle peenisesse kraabiti homoviirus.
  3) Isikuid kes leidsid,et nende majakaaslane muutus pe d eks…
  Loodetavasti saan ma panna need inimesed kokku ja tuua avalikkuse ette kui tunnistajaid homoviiruse olemasolu kohta.

  Lugu oli sedasi:
  Maani purjus mees tatsas kodu poole. Pargis talle tulid vastu kaks neidu kes pakkusid endid ja lubasid teha 20 euro eest suuseksi. Purjus mees andis raha aga siis neiu virutas rusikaga munadesse ja ei teinud suuseksi,jooksis minema. Eemalt vaatasid seda pealt kamp inimesi. 1 meesterahvas eraldus neist ja liikus purjus mehe poole ja pakkus minna nurga taha sest tahtis imeda peenist. Siis mindi nurga taha.Ta pani purjus mehe peenise oma suhu ja ei hakanud imema aga hoopiski kraapis hammastega…siis purjus mees taipas,et homo ei otsi ega ka tahagi pakkuda naudingut aga tahab levitada viirust siis purjus mees tahtis murda homo kaelaluu aga oli liiga purjus ja sai peksa hoopiski …
  Peale kaklust homo ütles mittehomole:” Arvatavasti-loodetavasti nüüd sinagi said selle viiruse. ” Viirusesse nakatunul 24 tundi hiljem ilmnesid homoviiruse symptomid…

  Viirusesse nakatunud mees otsis abi haiglast,Dublinis The Mother hospital-st. Palus teha seksuaal haiguste testi ja vere testi, jutustas mis temaga juhtus,millised muutused toimusid tema organismis peale seda kui homo kraapis ta peenist. Arst koputas otsa ette ja ytles,et homo on olla normaalne,homoviirust ei eksisteeri. Viirusesse nakatunu vihastus ja selle peale arst kutsus turvamehed…
  P.S.
  See mittehomo kelle peenisesse kraabiti homoviirus on endine politseiametnik. Teatavasti politseisse tööle homosid ei võeta.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.