Valitsus plaanib täiendavaid koroonaviiruse leviku vastaseid piiranguid

Stenbocki maja, 20. november 2020 – Tänasel kabinetinõupidamisel leppisid valitsuse liikmed põhimõtteliselt kokku täiendavates koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise piirangutes. Plaanis on muuta kohustuslikuks maski kandmine või nina ja suu katmine avalikes siseruumides, laiendada nn 2+2 reeglit, vähendada osalejate piirarvu avalikel üritustel jm. Koroonaepideemia epitsentrites Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad kehtima rangemad meetmed kui mujal Eestis. Uusi piiranguid toetab nii terviseamet kui valitsust nõustavad teadlased.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikuga seotud olukord Eestis muutumas kriitilisemaks,  seda eriti meditsiinisüsteemi toimepidavuse mõttes. „Koroonaviiruse epideemiline levik Eestis seab meid paratamatuse ette võtta kasutusele rangemad piirangud, et tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus ja ravi kättesaadavus igaühele ka COVID-19 haigete arvu jätkuval suurenemisel. Meil on võimalus kõigi ühiste pingutustega pidurdada nakkusnäitaja kasvu, selleks peab järgima valitsuse kehtestatud piiranguid ning käituma mõistlikult ja teineteist hoidvalt,“ ütles Ratas. „Peame praegu kõik pingutama selleks, et saaksime jõulupühad veeta koos oma lähedastega. Jätame suured pühadeüritused järgmisse aastasse ja veedame need jõulud kitsamas pereringis.“

PIIRANGUD HARJUMAAL JA IDA-VIRUMAAL

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud

Kultuuriasutuste puhul, mille all peetakse silmas statsionaarsete istekohtadega saale nagu teater, kino, kontserdi korraldamise koht, samuti kirikutes ning avalikel üritustel (sh konverentsid), avalikel koosolekutel ning meelelahutustegevustes (v.a. laste mängutoad) hakkab kehtima 50protsendi täituvuse piirang. Kõikjal nimetatud kohtades hakkab kehtima maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus. Statsionaarsete istekohtadega ruumides tuleb rakendada hajutatud istumismudelit. Osalejate piirarvud: statsionaarsete istekohtadega siseruumides 400, mujal 250; väliüritusel 500.

Huviharidus- ja tegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe siseruumides

Kehtestatakse grupipiirang 10 inimest ning huvitegevusi tuleb läbi viia hajutatult. Kehtima hakkab maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus üle 12-aastastele; lähtuda tuleb mõistlikkuse printsiibist.

Sporditegevus sisetingimustes

Grupitreeninguid tohib läbi viia 10-stes gruppides, näiteks kehtib see aeroobika saalitrennides ja muus taolises treeningtegevuses. Piirang ei puuduta alaliidu egiidi all toimuvat professionaalset ja poolprofessionaalset sporti, sealhulgas noorte sporti ning õppekavajärgset sporditegevust.

Ühistransport

Tipptundidel tihendatakse liinigraafikuid, kandma tuleb hakata maske või katta nina ja suu.

Gümnaasiumiõpe

Keskne distantsõppe korraldus Harju- ja Ida-Virumaal, mille kohta annab terviseamet kohalikele omavalitsustele ning haridus- ja teadusministeerium riigi haridusasutustele vastava korralduse.

PIIRANGUD ÜLE KOGU EESTI

Maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides

Kehtestatakse maskikandmise või nina ja suu katmise kohustuse siseruumides, seal hulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades, huvihariduses- ja tegevuses, täiendõppes- ning koolitusel.

Nina ja suud ei pea katma või maski kandma need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, samuti alla 12-aastased lapsed, samuti ei tule maski kanda juhul, kui on tagatud piisav distants ja muudel põhjendatud juhtudel. Valitsus töötab välja plaani, kuidas tagada maskid vähekindlustatud inimestele.

2+2 reegel laieneb avalikele siseruumidele

Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas kehtib see näiteks pangakontoris, juuksuri- ja ilusalongides ja mujal.

Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades jääb endiselt kehtima senine 10+2 reegel. Reegel tähendab, et rühmas saab koos olla 10 inimest, kes peavad hoidma teistest kahemeetrist vahemaad. Nimetatud piirangud ei laiene koos liikuvatele või viibivatele perekondadele.

Avalikud üritused ja koosolekud, kultuuri- ja meelelahutusvaldkond, kirikud

Vähendatakse avalikel üritustel osalejate arvu. Statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib avalikul üritusel osaleda kuni 400, muul juhul kuni 250 ja välitingimustes 500 inimest.

Töökorraldus

Endiselt jääb kehtima range soovitus teha võimalusel kaugtööd.

3 kommentaari
 1. Täitsa 7 kuud ago
  Reply

  LOLLIKS läinud! Ise lasevad Tallinnasse sisse satikalevitajaid ja siis kogu ülejäänud Eesti peab klouni mängima.
  Piir kinni!
  Kolded sisse piirata!
  Nakatunud puuri valve alla!
  Liiklus Tallinnast sulgeda!
  Jurkal ja teistel valitsuse liikmetel läbi viia täielik ajuklistiir!

  • Almar Glustsenko 7 kuud ago

   …justnimelt klouni.

   Aga, kas just kogu ulejaanud Eesti?

   Nuudse “covid-laine” harja eel puksiti Eesti k6ige suurema haigete (labi)kaibega, k6ige suurema varustusega ja tahtsaima Mustamae PERHI eesotsast eestlane ara ja pandi sinna juudi verd Popov, kes sai kevadel Terviseameti covid-n6unikuna k6ige rohkem riiklikku ja erameedia covid-eetriaega.

   Tahelepanelikud on nainud, et 6htulehes ilmus umbes 1-2 kuud tagasi vaiksemat sorti, aga tahtsal 2. Lehekuljel trukitud nupuke, milles seesama Popov oli sunnitud millegiparast raakima Navaln6ist, kui v6imalusel Eestisse riilikult ravile kutsutavast ja Eesti poolt abistatavast murgitusohvrist. Tahelepandav on see, et Popovil ega Eestil ei saanud olla Navaln6i tapseid terviseandmeid, seega oli kogu jutt laest v6eatud ja p6hines kas vaid muul rahvusvaheliselt nutuvabamuuri meediav6imendatud ja k6igile rahvusvahelises avalikus meedias kattesaadava allika infol v6i siis seesuguseid Vene vastaseid uudiseid just Vene kulje all enim tootval nutuvabamuurlaste siseinfol.

   Samas puudus sellel Popovi artiklil uldse m6te, kuna ta ise ka tunnistas, et mingi haruldasema murgistuse korral (nagu on Vene poliitvaenlaste murgitamise p6hjuseks toodud naiteks pollooniumi) puudub Eestis tegelikult kogemus ja seet6ttu ka raviv6imekkus.

   Seega sai nii targa inimese, nagu Popov, eesmark olla, seda artiklit kirjutades, vaid see, et ta teenis nutuvabamuuri poliitilisi kannuseid selleks, et suureneks t6enaolsus, et teda poliitiliselt Mustamae haigla otsa pannakse…

   , mis on Eestis ka k6ige parem vahetu meditsiiniline administratiivne positsioon juhuks, kui inimene tahab mingi pandeemia statistilisi tulemusi kas lahtestamises v6i kokkuv6ttes omalt poolt v6imalikult suurel hulgal t6lgenadada.

   Kas siis kasv6i 2-viiruseosakest tuvastades v6i mitte tuvastades, et selle t6lgendusena saaks soovi korral patsiendiks tunnistatava, kas terveks v6i haigeks tunnistada ning, praeguses poliitilises realsuses, edaspidi ka sotsiaalselt piiratuks, laenuv6imetuks, haiglasse sunnitama ja ravile lubamatuks, toole lubamatuks v6i lausa vangi sunnitavaks tunnistada.

   V6i ikka pigem terveks, sest nii inimeses endas alla 1000 viiruseosakesega (pigem alla mitme-1000 osakesega) on usna v6imatu tegelikult haigust uldse tekitada ja veel vahem on v6imalik seda edasi anda niisuguses osakeste koguses, et see tekitaks teises inimeses haiguse, kuna (vahemasti covidite) puhul ei ole need edasiantavad osakesed piisavalt omavahel koos pusivad selleks, et haiguse tekitamiseks vajalik kogus j6uaks uhel ajal organismi nii, et organism neid osakesi vajalikul maaral havitada ei suudaks.

   Kui Popovile v6i m6nele teda poliitupitavale see kommentaar ei meeldi, siis palun neil mu vaited siinsamas vastates veenvalt umber lukata v6i neid kinnitada ja tapsustada. Aga mitte kusagil mujal, teemast ja faktidest moodalahmides, avalikkusele p6hjendamatut paanikat (juurde) tekitada ja eestlasi riiklikult sellega halvemal juhul psuuhilise ja fuusilise massilise enesehavituseni viia.

 2. Almar Glustsenko 7 kuud ago
  Reply

  KINODES MALELAUA JARGI ISTUMISE VIIS (millest raakis kultuurikantsler 20.11.2020 kl.21 AK-s, kui nuudseks riiklikult kohustatavast) ON MUST-VALGE RUUDUSTIKU, KUI MEID MASS-SUREMISEST PAASTVA KINNISTAMINE MEIE TEADVUSES, mille pikemal p6rnitsemisel tekkiv GEOMEETRILINE SILMAPETE TEKITAB MEIS EBAREAALSET MAAILMATUNNETUST ja V6IB MEID PANNA NAGEMA TEGELIKKUSEST ERINEVAID ASJU (Juri Lina; vabamuurlased…, 6htuleht, 9.10.2020 lk.10)

  https://kesknadal.ee/2020/04/19/kuu-karikatuur-3/

  Mis toimub:

  Juri. Henn ja Kersti varjavad oma nagu vastutajatena musta maski alla, kuid ometi sisendavad meile midagi.

  Miks me ei peaks jareldama, et need isikud ei vaja enam meie haali, et v6imul pusida. Olukorras, kus nende juhitud tegevuste tulemina on uhiskonnas jarjekindlalt liigutud v66ranastajatele ressursside liigutamise teed, “covid-pandeemiaga” p6hjendatakse nii totaalse ule-Eestilise naotuvastussusteemi kehtestamist ning e-andmebaasil p6hineva 2021 rahvaloenduse p6hjal e-valimisi (olukorras, kus Eesti e-galakteem firma nt Bolt, Estcube), e-panganduse (nt 5 500 000 000 covid-p6hjendusel laenust Martin Helme laen LHV-juudipangale ja selle musta maski poolt varjutatud apokaluptiline lausreklaam), e-ajakirjanduse ja e-residentsuse kaesolevas reaalsuses on need tegevused viinud k6ik selleni, et ilmselgelt kavatseb “poliiteliit” (loomulikult kokkuleppel ka nii Riigikogu Reformierakonna aja SDE-ga kui ka Rohesionistide erakonna kulge imendunud MTU-dega) lasta v66ranastajate poolt kaaperdada v6imu eesti rahvalt.

  https://doclecture.net/1-54009.html
  https://www.liveinternet.ru/users/5010089/post233047090/


  Juri.

  Vaatas rahulikult Riigikogu toolil pealt, kuidas nutuvabamuur avalikustas Edgari jalutustamise oma 2012 filmis “Seenelkaik”. Saavutas IRL omaniku, Heleniusega kokkuleppe, et nad saaks tolle Paide (Sorose pesa) e-piima hallis tekitada olukorra, kus umbes 10 000+ erakonna liikmest paasevad kongressile vaid 1000 enamikus araostetut, et ta saaks hakata Keskerakonda l6hkuma (maletate Toompea kontori muugist ainuuksi soomlasest tankistile kanditud vahemalt 1 500 000 eurot ja kuis selle uurimine seni l6ppes?). Edgar on olnud labi kaasaja ajaloo Euroopas aastakumneid uhe elaniku kohta k6ige t6estatumalt popim poliitik. Aga mis on Juri tulemus?

  Henn.

  Olemuselt kunstnikust “soomepoiss”. 2005-2007 aasta pronkss6duri saagas kuulus eesti rahvuslike aktivistide gruppi. Kohaliku omavalitsuse (Saue) karjaaripoliitik. 2017 raakis (ei kujuta ette kui hiigelsummade eest) N6mme mae tunnelist (nagu Monika Helme Viru ringi tunnelist, nad ei kujuta ette mitme sajandi kommunikatsioonitaristut tuleks seal umber t6sta, aga kulutaksid palju iganes vist?). Ei ole (koos 92 riigikogulasega) siiani aru saanud (kuigi ma seda talle 23.08.2020 Hirvepargis sisult utlesin), et pro-covid-galakteemia Lukashenka vastu saab Eestile paadida vaid endale Krimmi-Karabahhina sellega jalga v6i riigipahe tulistamisega.

  Kersti

  Loonud endast kuvandi, kui sisult kumnete tuhandete eurode kuus meie rahast palga vaarilisest, p6hjendusega, et tal sellest ikka ei piisa kulmkapi ostuks (seega ebaloogiliste p6hjenduste kuusis elava). Eesti kumned tuhanded sunduurnikud tanavale heitnu parem kasi. Varjamatult Heleniuse poliitgrupeeringu poliitvariisikuna, oma LGBT-rahakarjaari nimel kuhjanud riigi esilossi IRL-i liikmeid pristele muidusoojate poliitpalgale ja ka lammutatud Keskerakonnast ulesostetu.

  MUST MASK (MEDITSIINILISELT ARUSAAMATUT PARIOLU) VAHETAB VALJA KIRURGILISE.

  Kevadise covid-poliitmajanduskampaania kaigus selgus, et 100 000 tk maskipartiides alternatiivselt (ka poekettide poolt) Eestisse maskide toomine tehti peavooluajakirjanduses riiklikult maatasa (ajakirjandusest maletate Vene tolli poolt Peterburis arestitut ja Eesti asemel Latti viidud veokitait?). Aab korraldas ise, viidates, et kui kallilt ei osta, siis USA ostab nina eest ara. Riiki oma kaes hoidjate (nutuvabamuuri?) monopol dikteerib isegi maskide hinda, kui erahind on 0-0.3 eurot mask.

  Praegu LAUS6HUTATAKSE RIIKLIKULT ilmselgelt massiliselt kusagilt uhest kohast varutud VAID MUSTI MASKE. See on toetatud TV-st laus6hutatavate Elavad zombie seriaalide (kestavad juba mitu aastat enne covid-it!), kapsel-elamise mangude, igasugustel veebireklaami lehtedel igas 10.-s reas meile peale surutavate tumedate galakteemiliste “valluta uus planet” “tasuta” mangude, Eesti homo-Oscarite galade ja riikliku meedia-kultuurituse esihomo juhitava “Maskis laulja” seeriaga (milles covid-iga kuivale jaetud esinejad on sunnitud majanduslikel p6hjustel kaasalollituma). POLE OLNUD KUULDA JURI, HENNU JA KERSTI UHISAVALDUSEST, ET KAS NAD POOLDAVAD NEID, ILMSELGELT OMAVAHEL NUTUVABAMUURI POOLT SEOTUD, MEILE SISENDATAVAID MARKE, MIS SUVENDAVAD ILMA IGASUGUSE P6HJENDUSETA, SUNNITULT, MEIE POOLT KOOS TARBITAVATENA MEIL ARUSAAMA, ET ME SUREME NIIKUINII VARSTI (GOIM’IDENA?) JA RAHVANA VALJA.

  VEEL TUNDMATUT PARITOLU SUURE RIIKLIKU PARTII JAGU MUSTADE MASKIDE KANDMISEL M6TLEMA PANEMA PIDAVAD FAKTID:

  TAVALISE TEHASES TEHTUD KIRURGI-MASKI PUHUL ON SELGELT TUVASTATAV, KES SELLE TEINUD ON, KUI SELLES ON M6NI PUUDUS V6I PIHASTAB SELLESSE KEEGI PAHATAHTLIKULT M6ND OHTLIKKU AINET, ET SELLE LAUSKANDJAD SELLE KAES KANNATAKSID JA HAABUKSID, SIIS ON TEDA VAHEMALT TEOREETILISELT V6IMALIK VASTUTUSELE V6TTA (eesti arstidelt on olnud kevadel kuulda kahtlusi, et Hiina maskid v6ivad olla meile ses m6ttes ohtlikud, kuigi Hiina senise s6ltuvuse maara juures sellest, et nende edukas eksport laande jatkuks, ei ole uldse loogiline, miks nad ise peaksid tahtma meid murgitada, kull aga ei saa me valistada seda soovi Hiina maskide vahendajate poolt, et covid-suud endilt hiinlaste kaela veeretada).

  SELLE (SUURE RIILIKU) PARTII MUSTA MASKI KOHTA POLE (3-TIPULISEKS NUTUVABAMUURI PURAMIIDSKEEMIKS END ETENDANUD?) RIIKLIK 3-AINSUS EELNEVALT SELETANUD, ET MIKS NAD 6HUTAVAD (ETTE NAIDATES) MEILE JUST LOOTUSETULT MEIS MUSTA, ENESETAPJALIKKU MASENDUST TEKITAVA MASKI KANDMIST. SAMUTI ON TIHE RIIDEST (SEE MUST) MASK 6HKU PALJU VAHEM LABILASKEV, KUI MEDITSIINILINE KIRURGIMASK, SEEGA RASKENDAB KANDES JARJEKINDLALT JA KUHJUVALT (AKUMULEERIVALT) HINGAMIST, MIS PAADIB KANDJAL K6IGI MUUDE TERVISEVAEGUSTE SUVENEMISEGA JA SEET6TTU KA HOOAJALISTELE KULMETUSHAIGUSTELE ROHKEM OHVERDUMISENA, MILLE TULEMUSEL ON

  (NAITEKS!)

  PAHATAHTLIKUL MEDITSIINISUSTEEMI V6IMALIKULT IMBUNUD KURITEGELIKUL GRUPEERINGUL V6IMALIK SUSTEEMSELT NII HAIGESTUNUID LAMMATADA (VOODISSE KINNISEOTUNA, NAGU NAGIME KEVADEL MASSILISELT RAHVUSLIKUST ITAALIAST TELEPILDIST) VOODISSE KINNISEOTUNA HINGAMISAPARAADI TORU KULJES (TORUST TERVISEOHTLIKKU AINET PISERDADES),

  KUI KA LASTA VANTAA (Helsinki) LENNUVALJA “COVID-KOERAL” TUVASTADA NEIL 2 OSAKEST (pole teada, kas covid-19 v6i muud) COVIDIT JA KINNITADA NENDE 2 OSAKESE OLEMASOLU IGA JARJEKORDSE 1000 (POLIIT)OHVRI ORGANISMIS OMA TESTIGA, SAMAS, KUI TAVAPARASELT VIIRUSE KANDAJALE ENDALE JA UMBRITSEVATELE INIMESTELE HAIGUSE TEKITAMISEKS (ORGANISMI IMMUUNSUSSUSTEEMI POOLT VASTUV6ITLEMISELE VAATAMATA KAHJUSTAMISEKS) ON VAJA SUURUSJARGUS 1000 JA ROHKEM OSAKEST.

  SEST TIHEDAST RIIDEST (ja mitte omatehtud) MASKI PIHUL SAAB OLLA HULGA VAHEM VEENDUNUD SELLES, ET SELLE SUURE PARTII MASSTOOTJA EI OLE KELLEIGANES POOLT ARA HIRMUTATUD, MAJANDUSLIKULT MANIPULEERITUD V6I LIHTSALT ARAOSTETUD SELLEKS, ET TA PIHUSTAKS NAITEKS MASKI 6MBLUSTE VAHELE HAIGUSETEKITAJA OSAKESI, MIS HAKAVAD PIKA AJA JOOKSUL SEALT ERALDUMA JA SEDA MASKI KA KORDUVALT PESTES IKKA ERALDUVAD. MITTE, ET VAHESEL MAARAL MASKIST KANDJA SILMA, NINNA AJ SUHU J6UDVAD VAHESED OSAKESED JUST ILMTINGIMATA TEMAS MINGI VIIRUSHAIGUSE SAAKSID TEKITADA, KUID PIGEM SELLEKS, ET COVID-KOERA V6I –TESTI POOLT SAAKS TUVASTADA TEMALT 2-OSAKEST VIIRUST JA SEET6TTU SAAKS SELLE INIMESE, PAHATAHTLIKU SOOVI KORRAL, RIIKLIKES PANDEEMMAJANDUSE JA –LAENU REGISTRITES ELUKS AJAKS VANGI M6ISTA.

  Ilmekas lisanaide on jankistunud ugri riismetega Peep Talving, kelle (ristiruutlite anastuse poolt “meile lahetatud Johannes”) Tralla oli 17.11.2020 ETV saatesse 1. StuUdio kutsunud. Too ei osanud seletada, miks kaesoleva sugise meile (peavoolu) meediast edastatav covid-statistika naitab imena Soome covid-nakatumuseks (-19 v6i ka muud eelnevalt aastaid olnud ja esiletoomata covidid, SELLEST NAD EI RAAKINUD) vaid umbes 50 inimest 100 000 elaniku kohta, kui umberkaudsetes riikides on see umbes 150.

  Kui me ei lulita endas analuusimiseks valja seda covid-poliitmajandusegalakteemia riigiesiesindajate poolt meile lausedastatava info VASTU raakivate allikate poolt edastatud infot, siis, AINUUKSI SOOMEGI NAITE VARAL, MIKS ME PEAKSIME MITTE J6UDMA JARELDUSENI, ET PUSSNUGASID VOOL KANDVAD (HEAS M6TTES) METSIKUKS JAANUD SOOMLASED (ERITI NEED, KES ELAVAD VALJASPOOL V66RKULTISTATUD SUURLINNU), TEKITAVAD NENDES COVID-GALAKTEEMILISE NUTUVABAMUURI ESINDAJATES: SOOME POLIITIKAS, MEEDIAS, POLIIT-M.T.U.-DESSE “UPUTATUTES”, NIIV6RD PAANILIST HIRMU, ET NOOD EI JULGE KASUTADA OMA V6IMU NING KIRJUTADA SOOME COVID-STATISTIKAT IGA SUVALISE HAIGESTUNU V6I SURNU MED-TOIMIKU AJALUKKU?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.