Tõnis Mölder: noortel avaneb võimalus saada iseseisvalt psühhiaatrilist abi

Tõnis Mölder

Seaduse muutmise jõustudes avaneb alaealisel isikul võimalus saada psühhiaatrilist abi enda soovil või teadval nõusolekul, mis aitab kaasa noorte tervise hoidmisele ühiskonnas, ütleb Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder, kommenteerides koalitsioonierakondade poolt parlamendile üle antud Psühhiaatrilise abi seaduse muutmise eelnõu.

“Ka praegu on alaealistel inimestel võimalik minna psühhiaatri juurde, kuid seda tingimusel, et vanemad annavad selleks loa. Hinnanguliselt 95 protsenti vanemaid on selles osas toetavad ja aitavad oma last hädas. Murekohaks on nende laste saatus, kelle vanemad ei hooli nendest või on ise probleemide põhjustajad. Vajaliku nõusoleku saamine ravi alustamiseks on mitmetel juhtudel raskendatud, mis tähendab noorte psüühiliste probleemide korral ravi hilisemat alustamist või ravi ära jätmist,” märgib Tõnis Mölder.

Kui Riigikogu eelnõu heaks kiidab, võib tervishoiuteenuse osutaja piiratud teovõimega isikule anda psühhiaatrilist abi ilma seadusliku esindaja nõusolekuta juhul, kui seaduslik esindaja on tema suhtes pannud toime kuriteo või muul mõjuval põhjusel.

“Kui alaealine isik ei ole nõus mõjuvatel põhjustel kaasama oma seaduslikku esindajat, lähtub tervishoiuteenuse osutaja psühhiaatrilise abi andmisel isiku enda nõusolekust,” täpsustab Tõnis Mölder. “Mõjuvaks põhjuseks loetakse piiratud teovõimega isiku suhtes toime pandud kuritegu või vanemliku hooleta jätmist või muud isiku elu või tervist ähvardavat ohtu, millest tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud koheselt vastavaid asutusi teavitama.”

 1. 2019. aastal registreeriti Eestis 4119 perevägivallakuritegu, mida on 14% rohkem kui aasta varem. Ligi 30% perevägivallakuritegude puhul on ohvriks lapsed. Samuti on suurenenud registreeritud seksuaalkuritegude arv. Kokku registreeriti 2019. aastal 643 seksuaalkuritegu, millest 549 puhul oli kannatanuks laps.
1 Kommentaar
 1. Almar Glustsenko 2 aastat ago
  Reply

  On m6istetav, miks mitterahvuslane Lihulast, T6nis Molder, ei taha algatada eeln6ud, et piir 100% sulgeda ja mitte Ukraina, Ahvla ja Aasia orje poliitikasse varastet Eesti tootajate rahaga (ESM seni 14,7 md.eur, avalikeesti.ee, nr 3, lk 6, l6pus) enam MITTE sisse osta.

  On selge, miks ta EI TAHA taita Edgri parandit ja tuua sellega 100 000 Soomes nutuvabamuuri orjavat eesti (ka Eesti?) lapsevanemat koju oma lapsi loodusjatkusuutlikult traditsioonilises, omarahvuslikus, isegi covid-poliitmajanduslikus pandeemias oma sugu ellujatvas vaimus kasvatama.

  On m6istetav, miks ta, ehtsa nutuvabamuuri (Bilderb)orgia RSR-lasena tahab selmet teha (vastu?)teenet nutuvabamuuri Kubits-Lad6nskaja-Vseviovide-Lotmanide-T.Soomere-Pruuli-S.Kiisleri k6rgvabamuurlase Guterrese-tulnukaleppe-URO-le

  (Juri Lina: vabamuurlased…, 6htuleht, 9.10.2020-10)

  selle maol, et tahab SDE—poliit-sotsiaal-LGBT-stajatele neid riigi poolt Eestisse vanemateta jaetud LAPSI PEDO-OHVRIKS ette mangida (nagu nahtus K6lvarti poolt Vabaduse valjakul teha lastud) SDE-LGBT-PEDO-etenduses, mille kohta Molder ega K6lvart EI TEINUD P6hja Prefektuuri Lastekaitseburoo juhile, Reimo Raivetile meeldetuletust, et too on seaduse ja eriti rahvuskultuuri alusel KOHUSTATUD PANEMA nii seda POLIITRAHASTAVAD SDE (ka muud eelmainitud) juhid PIKAKS AJAKS VANGI, KUI SUSTEEMSELT JA LABI AASTATE PIKAAJALISELT POLIITILISELT VANEMATETA JAETUD LASTE DEMOGRAAFILISEKS HAVITAMISEKS (sealhulgas IIBETUKS PEDOFIILISTAMISEGA) SEADUSTE JA UHISKONDLIKE EELDUSTE LOOJAD,

  NAGU KA KALJULAIDI, KES

  (SOTSMINISTEERIUMI RAHVATERVISE OSAKONNA TAHTE VASTASELT, teadaolevalt TARMO ‘Kojamees” KRUUSIMAE POOLT RIIGIKOGUS LABISURUTUD POLIITILISELT NARKOMAANIA SEADUSTAMISE ALUSEL)

  TAHAB OMAKORDA (SISULT P6HJENDAMATULT) COVID-POLIITTEKITATUD AVALIKU K6IKEH6LMAVA VANGISTUSE L6PETAMISE EELDUSENA

  NENDELE POLIITMUSERDATUD LASTELE

  PAKKUDA AINSA PAASETEENA (naiteks vabaduse valjakule poliitvarastatud raha eest ehitada lasted “Snus Haus’is”, irooniliselt pea eesti rahva vabadust sumboliseeriva Kawe Keldri koha peal) POLIITILISELT SOODUSTATUD JA KINNIMAKSTUD DIILERIKS JA NARKOMAANIKS HAKKAMIS:

  https://leht.postimees.ee/7135187/raimond-kaljulaid-narkootikume-tarbivale-pidutsejale-tuleks-luua-voimalus-kontrollida-manustatavaid-aineid?_ga=2.256574475.1821308095.1608183638-873122152.1606421327

  Imelik on see, et tavaliselt poliitikud (eriti parteidesse ja eriti veel suurparteidesse kuuluvad) m6tlevad esmajarjekorras selle peale, et saaks enda isiklikuks heaoluks v6imalikult rohkem enda katte paadiivat raha ara kasutada, kuid SIIN MOLDER EI M6TLE SELLEPEALE, ET KUI TA NAITEKS KALJULAIDIGA, NOORTELE EESKUJUKS, REGULAARSELT, LINNAVALITSUSEST UMBER NURGA L6UNALE MINNES,“SNUS HAUS’IS” POLIITILISELT, CASA NOSTRA NUTUVABAMUURLASTE VSEVIOVIDE JA ALEKS LAANE POOLT USA-ST, EESTI PARITOLU RIIKLIKULT OLIGARHILT, REGULAARSELT SISSEOSTMA HAKATAVAT (loodetavast siiski mitte) POLIITILIST NARKOSURMA KIMUMA HAKKAB JA KA RATASE, K6LVARTI JA RIISALU SUUDAB NII SINNA END POLIITILISELT L6PLIKULT 66NESTAMA MEELITADA,

  SIIS NEIL OLEKS VAJA EESKATT SEDA (noortele Molderi poolt praegu pealesurutavat) PSUHHIAATRILISE ABI POLIITRAHA VAJA ARA KASUTADA ENDI JAOKS, ENNE,

  KUI DUTERTE JA KAD6ROV EESTISSE RIIGIVISIIIDILE TULEVAD JA TANUTAHEKS NEID OMA RIIKIDESSE SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI PARANDLAISSE VIIVAD, K6RGEIMA V6IMU N6UDEL.

  Kuna riigi raha eest k6rgharitud lastekaitsjana on mul see kohustus, siis teen k6ik, et niisuguste avalduste ja jarjepideva poliitilise tegutsemise juures, te sinna ka paadiksite.


  P.S. Enne, kui kui Riisalu laseb oma rahvusvaarikust, nuud eurojuudivarvides Postimehes, nii alanadada, et laskub Kaljulaidiga noorte poliit-narkomaanistamise vaidlusse, selmet helistada Klandorfile ja n6uda, et Kaljulaid pandaks KOHE eeluurimisvanglasse kahtlustatuna poliitilises narkokuriteos vaga suures ulatuses laste ja noorte narkomaanistamises,

  ning enne, kui Molder julgeb kuulutada Riigikogu k6nepuldist valja taisteov6imetute laste psuhhiaatrilise riikliku (sund)abi seaduse, selmet helistada ise ka niisuguse n6udmisega Klandorfile Tarmo Kruusimaelt riigikogu saadikupuutumatuse arav6tmise suhtes,

  OLETE TE M6LEMAD, END EDGARI RAHVUSLIKU PARANDIT KANDMA KUULUTANUD (end endiselt avalikult Keskerakonnaks kuulutava) ERAKONNA JUHTOINAINA, KOHUSTATUD TAGAMA SELLE, ET NII KALEVAS (praeguse nimega Taani nutuvabamuuri ulemv6imu linn ehk Tallinn), KUI KOGU Virumaal ja P6hja-Liivimaal (EESTIS) SAAKSID 800 ORJA-AASTA JAREL OMA P6LISE KODUKOHA VALJASELGITATUD UGRI MAARAHVA PARIMUST KANDVAD SELLE MAA PERAMEHED, ET NAD SAAKSID TAASTADA OMA P6LISKOGUKONNAD ILMA MUUDE SEKKUMISETA, OLEKSID V6IMELISED

  ELAMA OMA HAJAKULA P6HIM6TTEL, SEL P6HIM6TTEL KA OMA KULA KODUTUTE JA SANTIDE EEST PEREKAUPA KULAKORDA HOOLITSEMA, NAGU SEE P6LISTRADITSIOONILISELT VEEL ISEGI 100 AASTAT TAGASI SUURES OSAS OLI ,

  OLEKSID LOONUD OMA KOGUKONNAKOHTUD, ET OLLA V6IMELISED OMA SUGU KAITSMA KALJULAIDI JA MOLDERI SUGUSTE V66RAGENTIDE NUTUVABAMUURISEADUSTE EEST, MIS TAHAVAD NENDE LAPSI ESMALT NARKOMAANISTADA, SIIS SUNDIDA NEID LAPSI NARKOMAANINA OMA POLIITNARKOMAANISTAJATE SUHTES STOCKHOLMI SUNDROOMI P6DEMA NING L6PUKS LASTA END OMA VANEMATELT JA EESTIST POLIITILISELT NUTUVABAMUURIL ARA VARASTADA, SEST SEE TAHAB OMA ODAVAMAID JA KUULEKAMAID ORJE SIIA ASEMELE ASUSTADA.
  Konservatiivide Vaba S6na 4 / 2018 – 10, P6lluaas ; sygiskool.ee/2014, Tarmo Soomere Eestile rabiteaduskohandatud “Tihedalt kooselamise teooria” ; liveinternet.ru/users/5010089/post233047090/

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.