Tallinna linnavõim tõstab koolieelse eralasteasutuse toetust

Tallinna Volikogu hoone, Vana-Viru 12 Foto PEETER LANGOVITS/SCANPIX

Tallinna linnavõim kinnitab 2021. aasta koolieelse eralasteasutuse toetuseks 196 eurot kuus ühe lapse kohta, mullu oli toetuse summaks 187 eurot.

Toetust antakse eralasteasutuses riikliku õppekava alusel töötavate õpetajate tööjõukulu ja õppevahendite kulu katteks. Tallinna haridusameti juhataja 18. detsembri 2020 käskkirjaga on koolieelsete lasteasutuste koha arvestuslikuks maksumuseks 2021. aastal kinnitatud 2352 eurot aastas ehk 196 eurot kuus. Eralasteasutustele makstav toetus on võrdne koolieelsetele munitsipaallasteasutustele eelarve jaotamise aluseks oleva summaga ühe lapse kohta.

Täiendavalt kaetakse korra kohaselt linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses lapse toidukulu eralasteasutuses kohal käidud päevade eest, mille eest on arvestatud toidutasu.

Tallinna linnavolikogu 17. detsembri 2020 määrusega on haridusameti haldusalas planeeritud munitsipaal- ning eralasteaedade toetuseks enam kui 101 miljonit eurot. Tallinna haridusamet planeerib 2021. aasta eelarves eralasteaedade toetuseks üle 1,7 miljoni euro, mis võimaldab eralasteasutustes alushariduse omandamist keskmiselt 820 lapsele.

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.