Jüri Ratas: Keskerakonna ministrikandidaadid on end tõestanud tugevate tegijatena

Foto autor: Aleksandr Guzhov

Eesti Keskerakonna volikogu kinnitas loodava võimuliidu koalitsioonilepingu ja ministrikandidaadid. Keskerakond saab endale keskkonna-, kultuuri-, majandus- ja taristu-, riigihaldus-, sise-, tervise- ja töö- ning välisministri portfellid. Ministrikandidaatideks on vastavalt Tõnis Mölder, Anneli Ott, Taavi Aas, Jaak Aab, Kristian Jaani, Tanel Kiik ja Eva-Maria Liimets.

“Keskerakond läheb uude valitsuskoalitsiooni enesekindlalt, kõik ministrikandidaadid on end tõestanud tugevate tegijatena,” lausub Jüri Ratas. “Olen kindel, et Keskerakonna volikogu poolt heaks kiidetud tulevased ministrid seisavad Eesti inimeste hea käekäigu eest ja viivad ellu valijatele antud lubadusi. Soovin uue valitsuse ministritele pealehakkamist ja kiiret sisseelamist!”

Aastateks 2021-2023 sõlmitud koalitsioonileping sisaldab mitmeid Keskerakonna jaoks olulisi punkte. Jüri Ratase sõnul saavad eakad olla kindlad, et pensioni teise samba reformist vabanev raha suunatakse pensionikindlustuse puudujäägi katmiseks, keskmise vanaduspensioni maksuvabaks muutmiseks ja erakorraliseks pensionitõusuks.

“Sotsiaalvaldkonnas on eesmärgiks korrastada pikaajalise hoolduse süsteemi, et ennetada ja vähendada pikaajalise hoolduse vajadust, leevendada lähedaste hoolduskoormust ning toetada koduteenuste pakkumist. Analüüsitakse alternatiivseid rahastusmudeleid, sealhulgas ka hoolduskindlustust inimeste omaosaluse vähendamiseks ja teenuste kättesaadavuse tõstmiseks,” loetleb Jüri Ratas.

Rohkem kui neli aastat peaministriametit pidanud Jüri Ratas tõstab esile tegevuskava väljatöötamist kliimaneutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050 ja selle seadmist riiklikuks eesmärgiks. “Koostöös Ida-Virumaa omavalitsuste, ettevõtlusorganisatsioonide ja teadlastega koostab uus valitsus tegevuskava õiglaseks üleminekuks ja uute töökohtade loomiseks. Lisaks Õiglase Ülemineku Fondi toetusele suunatakse piirkonda täiendavaid rahalisi vahendeid. Samuti näeb koalitsioonileping ette motivatsioonipaketi rakendamist, et kohalikud omavalitsused jõuaksid süsinikuneutraalsuseni aastaks 2030,” ütleb Jüri Ratas.

KESKERAKONNA MINISTRIKANDIDAADID

Keskkonnaminister Tõnis Mölder: 2019-2021 Riigikogu XIV koosseisu liige, sotsiaalkomisjoni esimees; 2017-2019 Tallinna abilinnapea.

Kultuuriminister Anneli Ott: 2020-2021 riigihalduse minister; 2019-2020 Riigikogu XIV koosseisu liige, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas: 2019- majandus- ja taristuminister; 2015-2019 Tallinna linnapea.

Riigihalduse minister Jaak Aab: 2020-2021 haridus- ja teadusminister; 2017-2018 ja 2019-2020 riigihalduse minister.

Siseminister Kristian Jaani: 2013–2021 Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik: 2019-2021 sotsiaalminister; 2016-2019 Riigikantselei peaministri büroo juhataja.

Välisminister Eva-Maria Liimets: 2019-2021 Eesti suursaadik Horvaatias, 2018-2021 Eesti suursaadik Tšehhimaal ja Sloveenias.

5 kommentaari
 1. Nojah 1 aasta ago
  Reply

  Tule taevas appi kas rahandusministriks saab Keit-Pentus Roosimannus kes oli kohtu all korruptsiooni tõttu. No siis õrge lootke et pension tõuseb või meditsiin ja haridus raha saavad. Ansipi sjal vaesus aina kasvas. Rõivase valitsuse rahandusminister oli tubli.Igasse valdkonda jätkus raha.

 2. Soo 1 aasta ago
  Reply

  Aga Reformierakonna ministrikandidaadid pole küll millegi heaga silm paistnud, eriti Roosimannus kes kohtu alla isegi sattunud.

 3. Muidugi 1 aasta ago
  Reply

  Aga kelleks saavad Ratas ja Reps.

 4. harry 1 aasta ago
  Reply

  Saalomoni tarkuseraamat8

  Valitsejad taotlegu tarkust
  61 Kuulge siis, kuningad, ja mõistke;
  õppige, ilmamaa kohtumõistjad!
  2 Pange tähele, rahvahulkade valitsejad,
  ja kes olete uhked paganate jõukuse pärast!
  3 Sest teie valitsus on Issanda antud,
  ja võim on Kõigekõrgemalt,
  kes teie tegusid kaalub ja kavatsusi uurib.
  4 Sest kuigi te olete tema kuningriigi teenrid,
  ei ole teie õigesti kohut mõistnud
  ega Seadust valvanud,
  ei ole teinud Jumala tahte kohaselt.
  5 Kohutavalt ja äkitselt astub ta teile vastu,
  sest ülemusi tabab karm kohus.
  6 Väikseimat küll vabandatakse halastuse pärast,
  vägevaid aga katsutakse vägevasti läbi.
  7 Sest kõigi Valitseja ei karda kedagi
  ega tagane jõu ees.
  Tema ise on ju teinud väikese ja suure
  ning kannab ühtviisi hoolt kõigi eest.
  8 Vägevat ootab aga range läbikatsumine.
  9 Teile siis, ainuvalitsejad, on minu sõnad,
  et te õpiksite tarkust ega eksiks.
  10 Sest kes pühadusi pühaks peavad,
  neid pühitsetakse,
  ja kes neis on õpetust saanud,
  neid kaitstakse.
  11 Paluge seepärast minu sõnu,
  igatsege neid, siis teid õpetatakse!
  Tarkus on leitav
  12 Hiilgav ja kadumatu on tarkus,
  hõlpsasti nähtav neile, kes seda armastavad,
  ja leitav neile, kes seda otsivad.
  13 Juba ette ta annab ennast tunda neile,
  kes teda nõuavad.
  14 Kes seda varakult teeb, ei tarvitse vaeva näha,
  sest ta leiab selle istumas oma ukse ees.
  15 Jah, selle peale mõtlemine on mõistuse tipp,
  ja kes selle pärast on valvel, on peagi muretu.
  16 Sest tarkus ise käib ringi, otsides eneseväärseid,
  ilmutab ennast neile lahkesti nende teedel
  ja kohtab neid igas nende mõttes.
  17 Sest tarkuse tõeliseks alguseks on õpihimu,
  hool õppida oleneb aga armastusest.
  18 Ent armastus on tarkuse seaduste täitmine,
  seaduste tähelepanemine omakorda tagab surematuse.
  19 Surematus aga annab, et ollakse Jumala lähedal.
  20 Järelikult viib tarkuseihalus Jumala riiki.
  21 Kui nüüd teile, rahvaste valitsejad,
  meeldivad aujärjed ja valitsuskepid,
  siis austage tarkust,
  et saaksite igavesti valitseda!
  Tarkuse iseloomustus
  22 Aga mis tarkus on ja kuidas see on sündinud,
  seda ma kuulutan ega varja teie eest saladusi,
  vaid jälgin seda selle sündimisest alates
  ja teen selgeks selle äratundmise
  ega lähe tõest mööda.
  23 Ka ei taha ma käia koos näriva kadedusega,
  sest sellel ei ole tarkusega midagi ühist.
  24 Aga tarkade rohkus on maailma lunastus
  ja tark kuningas on rahva tugevus.
  25 Seepärast võtke õpetust minu sõnadest,
  siis te saate sellest kasu!
  Piibel 1997
  Ka Saalomon on ainult inimene
  71 Minagi olen surelik inimene nagu kõik,
  ja selle järglane, kes esimesena mullast tehti.
  Emaihus sain ma lihaks
  2 kümne kuu kuludes,
  tihenedes veres mehe seemnest
  ja unega kaasnevast ihast.
  3 Minagi, olles sündinud,
  hingasin sisse üldist õhku
  ja langesin maa peale,
  nagu saab osaks kõigile.
  Minu esimene hääl oli nutt
  just nagu kõigil muilgi.
  4 Mähkmeis ja hooles kasvatati mind.
  5 Mitte ühelgi kuningal
  ei ole olnud elu algus teistsugune.
  6 Tulek ellu on kõigil seesama,
  äraminek nõndasamuti.
  Tarkuse ülistus
  7 Sellepärast ma palvetasin,
  ja minule anti mõistus,
  hüüdsin, ja minule tuli tarkuse vaim.
  8 Seda ma eelistasin valitsuskeppidele ja aujärgedele,
  ja sellega võrreldes ei pannud ma rikkust millekski.
  9 Sellega võrdseks ma ei pidanud hindamatut kalliskivi,
  sest tarkuse kõrval on kõik kuld nagu pisut liiva,
  ja hõbedat tuleb arvata sõnnikuks.
  10 Ma armastasin seda rohkem kui tervist ja ilu
  ja tahtsin seda pidada valguse asemel,
  sest selle paistus on igavene.
  11 Aga koos sellega tuli minule ka kõik hea,
  ja sellel oli käes mõõtmatu rikkus.
  12 Ma tundsin rõõmu kõigest,
  et tarkus juhatab neid,
  aga ma ei teadnud,
  et see on ka nende sünnitaja.
  13 Ausalt õppisin, kadeduseta annan edasi,
  selle rikkust ma ei salga.
  14 Sest see on inimestele ammendamatuks varanduseks,
  ja need, kes selle saavad, sõlmivad sõpruse Jumalaga
  andide soovitusel, mida õpetus annab.
  15 Mind aga Jumal lubagu rääkida,
  nõnda nagu ma tahan,
  ja väärikalt mõtiskleda antu üle,
  sest tema ise on tarkuse teenäitaja ja tarkade juht.
  16 Sest tema käes oleme meie, ja on meie sõnadki,
  ka arukus ning tööoskus.
  17 Jah, tema andis mulle kindla teadmise sellest,
  mis on olemas,
  nõnda et ma tunnen maailma ehitust
  ja algainete mõjujõudu,
  18 aegade algust ja lõppu ja keset,
  pööripäevi ja aastaaegade vaheldumist,
  19 aastate veeremist ja tähtede seisu,
  20 loomade loomust ja kiskjate verejanu,
  vaimude väge ja inimeste mõtteid,
  taimede erinevust ja juurte jõudu.
  21 Mina tean, mis on peidetud ja mis on avalik,
  sest tarkus, kõige meister, on mind õpetanud.
  22 Sest temas on vaim: arukas, püha,
  ainulaadne, mitmekülgne, õrn,
  liikuv, läbinägev, rüvetamatu,
  kirgas, kahjustamatu, head armastav, terav,
  23 vaba, heategev, inimesearmastaja,
  kindel, usaldatav, muretu,
  ja läbitungiv kõikidest vaimudest –
  arukatest, puhastest, õrnadest.
  24 Sest tarkus on liikuvam igast liikumisest.
  Oma puhtuse tõttu ta läheb ja tungib läbi kõigest.
  25 Tema on ju Jumala võimsuse hingus
  ja Kõigeväelise auhiilguse selge kiirgus,
  seepärast ei tungi midagi rüvedat temasse.
  26 Sest ta on igavese valguse paistus
  ja Jumala mõjujõu puhas peegel
  ning tema headuse kuju.
  27 Kuigi ainus, suudab ta kõike,
  ja jäädes muutumatuks, uuendab kõike.
  Põlvest põlve läheb ta vagade hingedesse
  ja teeb nõnda Jumala sõpru ning prohveteid.
  28 Sest Jumal armastab ainult seda,
  kes elab koos tarkusega.
  29 Jah, tarkus on toredam kui päike
  ja on üle igast tähtede seisust.
  Valgusega võrreldes leitakse see olevat suurepärasem.
  30 Sest valgusele järgneb ju öö,
  aga tarkust ei võida kurjus.
  Piibel 1997
  Tarkuse ülistus
  81 Tarkus ulatub võimsasti
  maailma äärest ääreni
  ja valitseb kõike hästi.
  Tarkuses on kõik voorused
  2 Tarkust olen ma armastanud ja otsinud
  oma noorpõlvest alates.
  Ma tahtsin teda pruudina koju tuua
  ja sain tema ilu armastajaks.
  3 Tema ülistab oma üllast päritolu,
  et ta elab koos Jumalaga
  ja kõige Valitseja armastab teda.
  4 Tarkus on pühendatud Jumala saladustesse
  ja on tema tegude valija.
  5 Kui elus on rikkus ihaldusväärt varanduseks,
  mis on siis veel suurem rikkus
  kui kõike saavutav tarkus?
  6 Ja kui mõistus midagi teeb,
  kes siis kogu maailmas on suurem meister kui tema?
  7 Kui keegi armastab õiglust,
  siis on tema tegudeks voorused.
  Sest ta õpetab mõõdukust ja arukust,
  õigust ja vaprust –
  inimestel ei ole elus midagi kasulikumat.
  8 Ja kui keegi ihaldab rikkalikke kogemusi,
  siis tarkus tunneb minevikku ja ennustab tulevikku.
  Ta mõistab vanasõnu ja mõistatusi,
  teab juba ette märke ja imetähti
  ning ajastute ja aegade kulgu.
  Valitsejaile on tarkus tarvilik
  9 Sellepärast ma otsustasin
  tuua tarkuse koju elukaaslaseks,
  teades, et ta annab mulle head nõu
  ning trööstib mures ja kurbuses.
  10 Tema tõttu on mul kuulsus rahva hulgas
  ja au vanade juures, kuigi olen noor.
  11 Kohtus peetakse mind teravmeelseks,
  ja valitsejate silmis olen imetlusväärne.
  12 Kui ma vaikin,
  siis nad ootavad mind,
  kui ma häält tõstan,
  siis nad panevad mind tähele,
  ja kui ma pikalt räägin,
  siis nad panevad käe suu peale.
  13 Tarkuse pärast olen ma surematu
  ja jätan oma järeltulijaile igavese mälestuse.
  14 Ma valitsen rahvaid
  ja rahvahõimud alistuvad minule.
  15 Hirmuvalitsejad kardavad,
  kui minust kuulevad.
  Aga rahva hulgas osutan ma headust,
  ja sõjas olen vapper.
  16 Kui ma lähen oma kotta,
  siis otsin kosutust tarkuselt,
  sest temaga läbikäimine ei valmista meelepaha
  ega ole tema seltskonnas valu,
  vaid on rõõm ja rahulolu.
  Tarkuse kasulikkusest
  17 Seda mõteldes ja südames kaalutledes,
  et tarkusega on suguluses surematus,
  18 et sõprus temaga on suur nauding,
  et tema kätetööst tuleb ammendamatu rikkus,
  et harjumus suhelda temaga annab arukuse
  ja osasaamine tema sõnadest kuulsuse,
  käisin ma ringi ja otsisin,
  kuidas teda tuua enese juurde.
  19 Mina olin küll andekas laps
  ja olin saanud hea meelelaadi,
  20 või veel enam: et olin hea,
  siis olin tulnud puhtasse ihusse.
  21 Aga kui mõistsin,
  et ma ei või seda saada teisiti,
  kui et Jumal selle mulle annab –
  seega on tarkus teadmises,
  kellelt see armuand on -,
  siis ma kohtasin Issandat
  ja palusin teda ning ütlesin kõigest südamest:

 5. to nojah 1 aasta ago
  Reply

  Pinsid võivad tõusta sesasi,et ainult neil, kes kohe vanadekodusse läevad.
  Oli see Rosimannuste äri, need vanadekodud ikke, Või ma eksi

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.