Jüri Ratase täispikk kõne Keskerakonna volikogul 24.01.2021.a

Jüri Ratas Keskerakonna volikogul 24.01.2021.a

Austatud volikogu liikmed!

Lugupeetud erakonnakaaslased!

Kõik vaatajad ja kuulajad!

Alustan oma tänast sõnavõttu suure ja südamest tuleva tänuga kõigile Eestimaa inimestele. Algaval nädalal lõppevad minu volitused Eesti Vabariigi peaministrina ning ametisse astub 51. Vabariigi Valitsus. Mul on olnud väga suur au tänaseks nelja aasta, kahe kuu ja ühe päeva jooksul kahe järjestikuse valitsuse juhina Eesti rahvast ja riiki teenida. Aitäh teile kõigile selle aja ja koostöö eest.

Selle aja sisse, valitsuse plaanidesse ja igapäevasesse tegevusse mahtus väga palju töid ja tegemisi Eesti elu arendamiseks ning meie riigi kindlustamiseks. Keskerakonna tõekspidamiste kohaselt oleme seisnud selle eest, et suurendada ühiskonna heaolu ja vähendada ebavõrdsust, tugevdada Eesti julgeolekut ja kasvatada rahvaarvu. Olen püüdnud olla kõigi Eestimaa inimeste peaminister, et meie riigis oleks igaühel hea elada.

Meie inimeste toimetuleku parandamiseks viisime ellu ulatusliku tulumaksureformi, et vähendada palgavaesust ja suurendada madalapalgaliste sissetulekuid. Samuti töötasime välja üksi elava pensionäri toetuse, võtsime vastu mitu erakorralist pensionitõusu, suurendasime märkimisväärselt toetusi lastega peredele ning mitmekordistasime toetusi puudega lastele.

Ajaloolise sammuna tõstsime teadus- ja arendustegevuse rahastuse käesoleva aasta eelarves ühe protsendini meie sisemajanduse kogutoodangust. Samuti kasvatasime Eesti õpetajate keskmist palka OECD riikide seas ühena kiiremate seas. Riigijuhtimise parandamiseks tugevdasime kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat, viisime ellu riigireformi, tõstsime politseinike, päästjate, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate ning tervishoiutöötajate palkasid ja tegime suuri investeeringuid tervishoidu.

Inimkeskse majanduse arendamiseks käivitasime maakondliku tasuta ühistranspordi, neljarajaliste maanteede ehituse kolmel põhisuunal, kruusateede tolmuvabaks muutmise programmi, laevade Eesti lipu alla toomise ning palju muud. Turvalise elukeskkonna tagamiseks arendasime iseseisva riigikaitse võimekust, hoidsime riigikaitsele kulud üle kahe protsendi SKP-st ning arendasime kriisideks valmisolekut.

Kindlasti väärib sellest ajast esile tõstmist Eesti esimene ja edukas eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus ning Tallinnas toimunud digitippkohtumised. Samuti mitme aasta jooksul toimunud Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamise sündmused nii kodus kui võõrsil. Need olid südamlikud ja ülevad hetked.

Kindlasti kujundasid meie olevikku ja tulevikku otsused ja reaalsed sammud kliimaneutraalsuse saavutamise suunas ning ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikme vastutusrikas roll.

Viimast aastat jääb loomulikult meenutama koroonaviiruse pandeemia, mille tõttu kuulutasime möödunud kevadel välja iseseisvuse taastanud Eesti esimese eriolukorra. Kogu aasta vältel töötasime selle nimel, et vähendada viirusest tingitud kahjusid meie inimeste tervisele ja majandusele. Võtsime vastu lisaeelarve, et turgutada majandust ning toetada raskustest kõige enam mõjutatud inimesi ja ettevõtteid.

Loomulikult mahtusid sellesse aega ka edukad kõnelused Euroopa Liidu järgmise pikaajalise eelarve ja taaskäivituskava üle, mille kasutamine ja rakendamine kujundab lähimatel aastatel Eestit oluliselt.

Ma tänan selle eest ka seniseid koalitsioonipartnereid ning opositsioonis olnud erakondi. Need on olnud meie ühised teod ja saavutused. Kindlasti tänan kõiki meie erakonnakaaslasi ja Eesti Keskerakonna toetajaid. Samuti meediaväljaandeid ja ajakirjanikke, nende seas kohalikke ja üleriigilisi väljaandeid, Eesti pühendunud ametnikkonda, kodanikeühendusi, välispartnereid, liitlasi ja sõpru hea koostöö eest.

Austatud kuulajad!

Kindlasti pean täna puudutama ka Eesti Keskerakonna asju. Andsin selle nädala alguses Keskerakonna juhatusele ülevaate meie rahalisest seisust ning käesoleva aasta eelarvest ja plaanidest. Meie ette pandud numbrid olid väga mõtlemapanevad.

Meie tegevust segavad päris mitmed aastatetagused probleemid, aga paraku paigutuvad sellesse konteksti ka hiljaaegu erakonnale esitatud uued kahtlustused. Sellest kõigest tingituna pidin esitama erakonna juhatusele eelarve eelnõu, milles sisaldusid erakordselt suured kärped. Pärast keerulisi arutelusid kiitsime heaks eelarve, mis nägi ette möödunud aastaga võrreldes ligi poole miljoni euro suuruse kokkuhoiu.

Meil tuleb mitmed kulud ümber vaadata, naid piirata ning teha ka raskeid personaliotsuseid. Ma tänan ka siin teie ees kõiki neid inimesi, keda see puudutab ning kes on meie erakonna heaks oma tööga seniajani väga palju panustanud.

Nagu te isegi mõistate, siis olid need väga valusad ja suure mõjuga otsused, kuid meil ei jäänud neid langetades palju muud üle. Poliitilist olukorda vaadates on Keskerakond siiski soodsas seisus. Oleme nii riigi kui kohalike omavalitsuste tasandil headel positsioonidel ning osaleme aktiivselt poliitikas, et oma inimeste, programmi ja heade mõtete toel panustada kõigi Eestimaa inimeste elu parandamisse. Ma usun, et see töö jätkub teie kõigi toel samal viisil.

Siiski, võttes arvesse meie olukorda ning muresid, peame edaspidi käituma veelgi siiramalt ning läbipaistvamalt. Keskerakond ja korruptsioon ei tohi mahtuda ühte lausesse ega isegi mõttesse ei avalikkuse ega ühegi meie liikme või poolehoidja jaoks. Me peame pingutama, et need mured endast kaugele maha jätta, et saaksime tulevikus keskenduda kõigele positiivsele, mida meie inimestel ja erakonnal Eestile anda on. Muidu muutuvad kõik meie ideed, teod ja praegused rasked otsused mõttetuks. Ma usun, et kõik koos nii mõeldes ning üksteist toetades saame sellega hakkama.

Armsad sõbrad!

Täna on meie ees ka olulised otsused, mis puudutavad algaval nädalal ametisse astuvat Eesti Reformierakonna ja Eesti Keskerakonna valitsust. Alustasime selle kokkupanemist eesmärgiga jätkata tulemusliku COVID-19 kriisi lahendamisega, arendada meie riiki kõigis selle valdkondades ja piirkondades ning vaadata ka edaspidi rahuliku südamega tulevikku.

Samas peame kindlasti silmas pidama, et Eesti poliitiline ja ühiskondlik õhustik on pingeline ning tegema nii sõnades kui tegudes kõik endast oleneva, et luua laiem poliitiline usaldus ja kõigi inimeste vaheline koostöötahe Eesti edasi viimiseks.

Sõnastasime peamisteks põhimõteteks seista tulevikku vaatava ja kõiki ühiskonnagruppe auväärselt kohtleva poliitilise kultuuri ning lugupidava riigivalitsemise eest, mis toetub meie põhiseaduse vaimule. Eesti peab olema tubli riik, mis toetab kõiki inimesi ning nende soovi ennast teostada ja panustada Eesti arengusse.

Samuti lubasime lähtuda kõigis oma sammudes Eesti riigi ja rahva ühisest parimast huvist ning õigluse ja õiguse põhimõtetest. Eesti on õigusriik, kus kõik ühiskondlikud otsustusprotsessid on võimalikult läbipaistvad.

Pidasime oluliseks sotsiaalse, majandusliku ja piirkondliku ebavõrdsuse vähendamist ning iga inimese tervise ja heaolu edendamist. Me peame seisma kõigi Eestimaa inimeste õiguste eest ning austame eraelu puutumatust.

Eesti välis- ja julgeolekupoliitika keskmeks on endiselt Euroopa Liidu, NATO ja ÜRO liikmelisus ning aktiivne Eesti huvide esindamine nii rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka kahepoolses suhtluses. Kindlasti jätkame aktiivset rolli Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisel ning töötame selle nimel, et erinevaid liidu rahastuid kasutada võimalikult kiire rohe- ja digipöörde läbiviimiseks, mis ei jäta endast maha ühtegi Eestimaa inimest ega piirkonda.

Oleme suutnud läbirääkimiste käigus mainitud eesmärkidest kinni pidada ning täna teie ees olev koalitsioonilepingu eelnõu seisab kindlalt nende põhimõtete eest.

Head kuulajad!

Soovin tänada kõiki läbirääkimistel panustanud erakonnakaaslasi ning eriti meie delegatsiooni juhtinud Mailis Repsi. Mailis tõi Keskerakonna välja äärmiselt raskest olukorrast, mis oleks võinud vabalt lõppeda ka pikkadeks aastateks opositsiooni jäämisega. Läbirääkimiste tulemusena saavutatud õiglane koalitsioonileping ja ametikohtade jaotus annavad meile võimaluse jätkata olulist tööd Eestimaa elu edasiviimisel ning ühtlasi tugeva positsiooni tulevasteks valimisteks.

Hea Mailis, tänan Sind südamest nende pikkade päevade ja öötundide eest, mis Sa läbirääkimistel meie erakonna maailmavaate ja eesmärkide eest seisid.

Kallid erakonnakaaslased, soovin teile tänaseks häid mõttevahetusi ning edu, jõudu ja tervist tulevikuks!

Jõudu Eesti Keskerakonnale!

Jõudu Eestile!

11 kommentaari
 1. Jah 1 kuu ago
  Reply

  Sisepoliitika on palju head ära tehtud. Ansipi ja Rõivase valitsemiste ajal vaesus aina kasvas ja nende poolt tehtud vead said parandatud. Aga ma arvan et poleks pidanud valitsust laiali ajada. Oleks pidanud inimesi kaitsma reformierakondlaste valesüüdistuste eest mis määrati järjest mitmetele poliitikutele kuni jõuti tippu. Kaitsmine oleks muidugi olnud hädaohtlik sest siis võis ise hullema löögi alla sattuda kui praegu. Aga reformierakondlased said oma tahtmise ja ehk nüüd jätavad nad keskerakondlased rahule. Peavoolumeedia ajakirjanikel võib igav hakata.

  • Oh sind küll 1 kuu ago

   Erakonna ajalehest ei sõnagi. Ekre on siin eespool ja televisioon ka veel.
   Kas ei lähe raskeks?

 2. Nojah 1 kuu ago
  Reply

  muidugi on plju head tehtud meie rahva jaoks–selles pole kahtlustki ja oleks veel tehtud kui poleks takistajaid. Kus on meil sõnavabadus kui ekrelased ei või öelda mida mõtlevad, kas peavad valetama või. Ainult reformierakondlased võivad teha mida tahavad rikkudes inimeste tervist oma süüdistustega ja segades nende tööd. Nad võivad teha mida tahavad ja sedakaristamatult. Jah sisepoliitika oli tasemel Ratase valitsemise ajal ja suur tänu talle selle eest aga välispoliitikas ei tunne ära kunagi nii tublit keskerakondlast. JÄTKE PALUN TOPPIMINE OMA NINA TEISTE RIIKIDE SISEASJADESSE JA TEGELEGE MEIE RIIGI PROBLEEMIDEGA. Meil on endal palju ebaõiglust. Aga inimeste tänavavarahutustele ässitamine on alatu ja need ässitajad väärivad karistust.

 3. to jah 1 kuu ago
  Reply

  Üksielava pensionäri toetus on 100 euri AASTAS! Turujope keskmine hind 250 euri. vähenõudlikule. Õige, kandmisväärne 500-1500. Elektriarve 1 toa küt,misest,kusjuures öösel kütet sees pole 90 -150 eur. milles käibemaks 18 eur.
  Ersakorralised pensionitõtsud 16-26 euri 0n tegelikult indekseerimised. Mitte PENSIONITÕUSUD.
  PENSIONITÕUS TÄHENDAB LAUSVAESUSEST VÕI/JA nn. SUHTELISEST VAESUSEST (mis tegelikult ON LAUSVAESUS) OTSUSTAVAT VÄLJATÕSTMIST. SUURENDADES VÄIKSEMAID PENSIONE 50%. Sedasi on see kristlikes valgetes maades Euroopas.

  • Sul 1 kuu ago

   peab tohutu pirakas kuur olema, kui elektriarve nii jurakas. Mul on 40 ruutu ja elekter 15…20€ kuus. Kütan aga sooja veega, 7 kuud aastas, keskmiselt 60€ kuus. Ja pinss on alla keskmise.
   Oled ka hirmus raiskaja. Äkki paned ka kärakat ja tossad kui auruvedur eelmise sajandis algul.

 4. harry 1 kuu ago
  Reply

  Saalomoni tarkuseraamat7

  Ka Saalomon on ainult inimene
  1 Minagi olen surelik inimene nagu kõik,
  ja selle järglane, kes esimesena mullast tehti.
  Emaihus sain ma lihaks
  2 kümne kuu kuludes,
  tihenedes veres mehe seemnest
  ja unega kaasnevast ihast.
  3 Minagi, olles sündinud,
  hingasin sisse üldist õhku
  ja langesin maa peale,
  nagu saab osaks kõigile.
  Minu esimene hääl oli nutt
  just nagu kõigil muilgi.
  4 Mähkmeis ja hooles kasvatati mind.
  5 Mitte ühelgi kuningal
  ei ole olnud elu algus teistsugune.
  6 Tulek ellu on kõigil seesama,
  äraminek nõndasamuti.
  Tarkuse ülistus
  7 Sellepärast ma palvetasin,
  ja minule anti mõistus,
  hüüdsin, ja minule tuli tarkuse vaim.
  8 Seda ma eelistasin valitsuskeppidele ja aujärgedele,
  ja sellega võrreldes ei pannud ma rikkust millekski.
  9 Sellega võrdseks ma ei pidanud hindamatut kalliskivi,
  sest tarkuse kõrval on kõik kuld nagu pisut liiva,
  ja hõbedat tuleb arvata sõnnikuks.
  10 Ma armastasin seda rohkem kui tervist ja ilu
  ja tahtsin seda pidada valguse asemel,
  sest selle paistus on igavene.
  11 Aga koos sellega tuli minule ka kõik hea,
  ja sellel oli käes mõõtmatu rikkus.
  12 Ma tundsin rõõmu kõigest,
  et tarkus juhatab neid,
  aga ma ei teadnud,
  et see on ka nende sünnitaja.
  13 Ausalt õppisin, kadeduseta annan edasi,
  selle rikkust ma ei salga.
  14 Sest see on inimestele ammendamatuks varanduseks,
  ja need, kes selle saavad, sõlmivad sõpruse Jumalaga
  andide soovitusel, mida õpetus annab.
  15 Mind aga Jumal lubagu rääkida,
  nõnda nagu ma tahan,
  ja väärikalt mõtiskleda antu üle,
  sest tema ise on tarkuse teenäitaja ja tarkade juht.
  16 Sest tema käes oleme meie, ja on meie sõnadki,
  ka arukus ning tööoskus.
  17 Jah, tema andis mulle kindla teadmise sellest,
  mis on olemas,
  nõnda et ma tunnen maailma ehitust
  ja algainete mõjujõudu,
  18 aegade algust ja lõppu ja keset,
  pööripäevi ja aastaaegade vaheldumist,
  19 aastate veeremist ja tähtede seisu,
  20 loomade loomust ja kiskjate verejanu,
  vaimude väge ja inimeste mõtteid,
  taimede erinevust ja juurte jõudu.
  21 Mina tean, mis on peidetud ja mis on avalik,
  sest tarkus, kõige meister, on mind õpetanud.
  22 Sest temas on vaim: arukas, püha,
  ainulaadne, mitmekülgne, õrn,
  liikuv, läbinägev, rüvetamatu,
  kirgas, kahjustamatu, head armastav, terav,
  23 vaba, heategev, inimesearmastaja,
  kindel, usaldatav, muretu,
  ja läbitungiv kõikidest vaimudest –
  arukatest, puhastest, õrnadest.
  24 Sest tarkus on liikuvam igast liikumisest.
  Oma puhtuse tõttu ta läheb ja tungib läbi kõigest.
  25 Tema on ju Jumala võimsuse hingus
  ja Kõigeväelise auhiilguse selge kiirgus,
  seepärast ei tungi midagi rüvedat temasse.
  26 Sest ta on igavese valguse paistus
  ja Jumala mõjujõu puhas peegel
  ning tema headuse kuju.
  27 Kuigi ainus, suudab ta kõike,
  ja jäädes muutumatuks, uuendab kõike.
  Põlvest põlve läheb ta vagade hingedesse
  ja teeb nõnda Jumala sõpru ning prohveteid.
  28 Sest Jumal armastab ainult seda,
  kes elab koos tarkusega.
  29 Jah, tarkus on toredam kui päike
  ja on üle igast tähtede seisust.
  Valgusega võrreldes leitakse see olevat suurepärasem.
  30 Sest valgusele järgneb ju öö,
  aga tarkust ei võida kurjus.

 5. to sul 1 kuu ago
  Reply

  Ää ilma libestita poe sedasi .
  Muidugi panen kärakat, mis sa hundilaudas ikka muud oskad teha, nina ja käed külmad kogu aeg.Öösel jälle pea külmas. Õmblesin kaltsudest paksu mütsi, suts aitab ka,aga jahedus tuleb ikka läbi ka pea käib ringi hommikul kui veel üht riiet peas ei ole mütsi katmas. Ja päeval kui ühest toast teise liigud on nagu jääauku hüppamine. 20 kraadist elektriga köetud toast 14 kraadisesse kütmata või all koguni 4 kraadisesse. See teeb aga pea veresoonte spasme, mille tagajärg võib olla insult. Tead sa seda sina pugeja ja suudmööda rääkija ! Päeval ja öösel vahetpidamata mütsi kanda ei saa – jääb juustest ilma.
  Tuul tõmbab ka, sest egas
  meiesugused jaksa plastakent osta. Seepärast tossama ei peagi, et naaberkorstnate suits tuleb niigi koos vinguga läbi akende sisse.
  Ah et vaestele on väikseimgi asi “asotsiaalne”-“ebamoraalne” -nagu kärakas ja sigarillo. Ainult sinusugused pugevad täissöönud tohivad neid tarvitada koos muude lõbudega või polegi teil neid vaja -muid läbu niigi küllaga.

  • Kutsu 1 kuu ago

   Lusti Katrin, ta teeb sust saate. Saad veel juulsaks enne surma.

 6. Jane 1 kuu ago
  Reply

  Ei oleks pidanud vlimisliitu laiali ajada. Mingit põhjust polnud. Kõik oli lavastatud ngu see on kogu aeg tehtud. Lihtsalt korruptsioonisüüdistused on reformierakondlaste lemmikud ja seda määrati järjest mitmetele poliitikutele kuni valitsuseni välja. Eesmärgiks vaid võim.

 7. Jane 1 kuu ago
  Reply

  Parandan vea-peab olema valimisliitu, nagu. Ütlen veel et ekrelastel oli mitmes küsimuses õigus ja neid võeti lihtsalt vahele. Isamaalastel on tubli esimees ja peale Krossi lahkumist ei süüdistanud nad kedagi.Ratas oli tubli peaminister ja tegi kõik mis võimalik meie rahva heaks. Peale Ansipi ja Rõivase valitsemist oli edasiminek kõigil elualadel suurepärane. Aga välispoliitikas ma ei nõustu kaigeltki mitte kõiges ja isegi arvan et mõnede riikide siseasjadesse sekkumine on vale ja mitte keskerakondlase vääriline. Aga ju teisiti ei saa sest ei tea mis süüdistusi oleks veel kaela sadanud peale korruptsioonisüüdistuse mis on reformierakondlate lemmiksüüdistus ainult et Ratas pole süüdi selles aga valitsusliit läks ikka laiali ja sellest on kahju.

 8. to kutsu 1 kuu ago
  Reply

  Kas tahtsid öelda, et siis tuleb surm kiiremini …?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.