Meediateenuste seadus viib kooskõlla õigusruumi ja tegeliku olukorra meediaturul

ERR uudistemaja. Foto: Kultuuriministeerium

Valitsus kiitis täna, 4. veebruaril heaks meediateenuste seaduse eelnõu ja saatis selle arutamiseks Riigikogule. Eelnõuga võetakse Eesti õigusruumi üle Euroopa Liidu põhjalikult uuendatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, mis käsitleb meediamaastikku terviklikult – lisaks traditsioonilisele raadiole ja televisioonile kuuluvad sinna edaspidi ka virtuaalsed videolaenutused ja videote jagamise platvormid.

Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv on läbinud põhjaliku uuenduse. Meediateenuste seaduse muutmine võimaldab seda kohaldada Eesti õigusruumis.

„Audiovisuaalmeedia maastik ja tehnoloogia on viimastel aastatel tormiliselt arenenud. Ehkki telerivaatamine ei ole kuhugi kadunud, jälgib suur osa meist saateid või nende lõike kaasaskantavate nutivahendite abil internetist. Eriti on see pööre nähtav noorte seas,“ selgitas kultuuriminister Anneli Ott. „Kõigile audiovisuaalse sisu pakkujatele luuakse ühesugused tingimused, puudutagu see kasvõi edastatavat reklaami. Ühtne lähenemine omakorda aitab selgemalt toetada uute audiovisuaalsete teoste loomist,“ lisas minister.

Sisu pakkujatele kohaldunud nõuded on seniajani olnud ebaühtlased või puudunud täiesti näiteks videote jagamise platvormide puhul. Selline sisu, mida loovad kasutajad ise ja viivad selle vaatajateni jagamisplatvormide, näiteks YouTube’i või sotsiaalmeediakanalite kaudu, omandab aga üha suuremat kaalu. Ka televisioon ja internetiteenused on meediamaastikul kokku sulanud ning inimesed kasutavad üha rohkem tellitavaid audiovisuaalmeedia teenuseid, näiteks Netflixi, Amazon Prime Videot või iTunesi, samuti kodumaiseid videolaenutusi kõikmõeldavate seadmete abil. Samuti ei ole enam ajakohased telereklaamile kehtivad piirangud. Euroopa Liidu direktiiv seab muuhulgas eesmärgiks alaealiste kaitse, erivajadusega inimeste osasaamise audiovisuaalsest sisust ning Euroopa päritoluga teoste tootmise edendamise. Eelnõus rõhutatakse meediavaldkonna riikliku järelevalveasutuse, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti sõltumatust ning luuakse järelevalve teostamiseks vajalikud tingimused.

Kavandatavad muudatused mõjutavad otseselt Eesti audiovisuaalmeedia teenuse osutajaid, keda on kokku mõnikümmend. Meediateenuste seadus jõustub praeguste plaanide kohaselt 1. mail 2021.

2 kommentaari
  1. Kas 1 aasta ago
    Reply

    see uus seadus hakkab kehtima ka usuhullu Harri luulude kohta ning nad lähevad aksu maksu alla?

  2. Pööklander 1 aasta ago
    Reply

    Aeg on totrad reklaamid internetist välja korjata.Maksame kahekordset maksu!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.