Keskerakonnaga liitus Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees Andro Roos

Jaan Toots ja Andro Roos

Keskerakonna juhatus võttis täna peetud koosolekul vastu 45 uut liiget, kelle seas on ka Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse esimees Andro Roos. Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots ütles, et ootab majandusteaduses doktorikraadi omavalt Andro Roosilt suurt panust eelkõige rahandusvaldkonnas.

“Tartu on heade mõtete linn ja häid mõtteid on tarvis ka linna rahandusvaldkonnas,” lausus Jaan Toots. “Tartu linn vajab ambitsioonikaid juhte, praegune linnavalitsus on mugavustsoonis ega julge suuri otsuseid vastu võtta. Olgu selleks siis tasuta ühistranspordi kehtestamine või Arena Tartu ehitamine. Nutikad investeeringud tõstavad linlaste heaolu ja viivad Tartu maailmakaardile.”

Andro Roosi sõnul on tema eesmärk kaasata Tartu elanikke senisest rohkem linnaelu arengus kaasa rääkima. “Soovin läbi erinevate projektide hakata Tartu linnale ja linnarahvale omanikutulu teenima. Tartu linna edust peab olema võimalus otsest kasu saada ka linnaelanikel,” märkis Andro Roos.

Andro Roos on Vanemuise Seltsi ja Akadeemilise Ühistegevuse Seltsi esimees ning Eesti Majandusteaduse Seltsi, Eesti Klubi ja korporatsiooni Fraternitas Tartuensis liige.

29 kommentaari
 1. Lisaks rahatrükkimisele inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil.
  Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.

  Inflatsiooniga hoitakse Eestit vaesuses ja elatustaset madalana.

  Inglismaal puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.
  Andro Roos :” Mõtteid parteidele maksukoorumuse radikaalse vähendamise elluviimiseks (aga ärge lootkegi, parteidel ei jätku mõistust ja mune):

  Alates aastast 973 toimus Inglismaal raha ümbermüntimine iga kuue aasta tagant. See toimus järgnevalt: kuninglik rahapada muutis iga kuue aasta järel olemasolevad vaegväärtuslikud mündid maksevahendina kehtetuks, kogus need kokku ja müntis uue välimusega müntideks. Seda aga nii, et iga nelja vana mündi vastu andis välja ainult kolm uut münti ehk 25% vähem. Iga kuue aasta tagant korrigeeris kuninglik rahapada ka ringlusse lastavate müntide koguarvu, lähtudes otsuse tegemisel järgmise kuus-aastaku planeeritavast riigi üldisest rahavajadusest reaalmajanduse käitamisel. Sellel ümbermüntimisel oli kaks peamist mõtet. Esiteks toimis ümbermüntimine riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaotanud valuuta ise väärtust, st puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu. Selline ümbermüntimisel põhinev süsteem kattis õige pea lisaks Inglismaale terve Lääne-Euroopa.”

  Kas leidsite Andro Roosi tekstist selle lause ?:

  puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.

  Andro Roos : ” Niikaua kuni eksisteerib riigiväline intressiga keskpank ja tema raha, seni ei saa olla ka vaba turumajandust ega tõhusust.”

  • Inflatsiooni likvideerimiseks Eesti Riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia ja Eleringi elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia ja Elering on riigiasutused mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud ehk siis elekter peab olema tasuta.

   Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgused sest seal on tuult alati.
   Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo jagu.

   Inflatsiooni likvideerimiseks peab kütus olema tasuta.
   Auto sisepõlemis mootorile paigaldatakse elektrolüüsi aparaat mis lahutab veest vesiniku ja toodab paukgaasi piiramatus koguses ja tasuta.

  • Inflatsioon ongi olnud meie majanduskasv?
   Einar Eiland, EMÜ majandusmagister
   Kui panna graafikule kõrvuti inflatsiooni ja sisemajanduse kogutoodangu kõverad, selgub, et kümne viimase aasta jooksul pole tavakodanik mitte mingit majanduskasvu tunda saanudki.

   Lähtudes Eesti Panga soovitatud statistikaameti andmetest, jõuame hämmastavale järeldusele: majanduskasv ületab inflatsiooni kümne aasta lõikes vaid 1,3 protsendiga. Võib öelda, et sisuliselt nullib inflatsioon majanduskasvu.

   Kui arvestada majandustsükli pikkuseks kümme aastat, see on eelmisest langusest praeguse kriisini, siis on meie majanduskasv tavakodanikule osutunud nullilähedaseks, sest nii palju kui on tõusnud majandus, on kasvanud hinnadki. Tavatarbija pole saadud raha eest rohkem osta saanud. Headel aegadel kogutu on halbadel aegadel kohe kasutusse läinud.

   Meie taasiseseisvumise perioodi viimased kümme aastat pole olnud mitte majanduskasv, vaid meeleheitlik Euroopa hindade tagaajamine. Kõige rängemalt on inflatsiooni läbi kannatanud tavatarbija ehk kõige nõrgem lüli ühiskonnas. Just tema on sunnitud tarbima kõige enam kallinevaid tooteid, näiteks toitu. Ta ei osta kinnisvara ega kulda, mida hiljem kallimalt müüa.

   Naudi roosasid prille

   Seega on valitsuspoliitika osaks kujunenud raha äravõtmine või äravõtmise organiseerimine nendelt, kellest jõud üle käib ja vastava informatiivse seisundi loomine. Selline käitumine on iseloomulik feodaalkorrale, mitte demokraatlikule riigile. Vastuolu ilmneb ka euroopalike tavadega, mille kohaselt riik peaks toimima rahva huvides, mitte looma tingimusi inimeste vaesumiseks. Viimati nimetatud protsessist räägime, sest lõhe Eesti ja Euroopa Liidu sissetulekute vahel suureneb.

   Eesti kõrget inflatsiooni on probleemina käsitlenud ka rahvusvahelised reitinguagentuurid. Ilmselt oli ka nende mure seotud rahva vaesumisega. Ent selle jutu ees on siinse maakamara valitsejad oma kõrvad lihtsalt sulgenud. Seega on pimekurdi mängimisest saanud meie poliitika osa.

   Rahvale valeandmete ja pooltõdede esitamine või olukorra tõlgendamine omakasupüüdlikult on kuritegelik nii valimistel valitsejate poolt hääletanute kui ka ühiskonna suhtes.

   Kreeka laenude puhul oleme valeandmete esitamise julgelt hukka mõistnud. Kuid kahjuks on valelike pooltõdede esitamisest Eesti Panga ja statistikaameti andmetele tuginedes saanud kohaliku poliitika lahutamatu osa. Tegeliku seisundi varjamine meenutab olukorda arstipraksisest, kus patsiendile pakutakse kõhuvalu raviks roosade prillide kandmist ja lõbusate meelelahutuslike multifilmide vaatamist.

   Mõne aja pärast aga selgub, et patsient on surnud või riigist lahkunud. Nii laheneb olukord ise ega vajagi riiklikku sekkumist.

  • Tasuvusaja mõiste:
   Tasuvusaeg on periood, mis näitab, kui kaua läheb aega projekti esialgsete kulude tagasisaamiseni.

   Kuidas saab elektrit tasuta ?
   Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

   Tasuvusaja mõiste:
   Tasuvusaeg on periood, mis näitab, kui kaua läheb aega projekti esialgsete kulude tagasisaamiseni.

   Kuna tuul puhub tasuta ja päikene paistab tasuta,ning tuulikutel ja päikesepaneelidel pole hoolduskulusid(tuulikute vanematel mudelitel on hoolduskulud minimaalsed,uutel pole) siis:
   Peale tasuvusaega päikesepaneelid ja tuulikud annavad elektrit ja kütet tasuta.

   Mida enam tõstetakse fossiilsete kütuste ja müüdava elektri hinda seda rutem tasuvad ära päikesepaneelid ja väiketuulikud,ning elektriautod jpt. taastuvenergia allikate ekspluateerimise seadmed.

   h ttp://w ww.eas.ee/vfs/4748/inseneeria_3_2008.pdf
   Strandberg ütles:
   Kui 130 m2 suuruse hoone energiakulu
   on 300 kWh/m2 aastas, vajab see võimsust
   10 kW (kilovatti); sama suure energiat
   säästva hoone puhul on sama näitaja aga
   vaid 1 kW!

   Kui ühe
   hoone või korteri maksimaalne energiatarbevoog
   oleks 1–2 kW, kerkib paratamatult
   küsimus, kas selle katmiseks on vaja kindlasti
   liituda suure energiavõrguga või tsentraliseeritud
   energiatootmissüsteemiga. Minu
   seisukoht on, et tuleviku talumaja võiks olla
   oma energiavarustuses maksimaalselt autonoomne.
   Selleks on piisavalt energiavooge,
   kasvõi päikest-tuult.

   h ttp://w ww.eas.ee/vfs/4748/inseneeria_3_2008.pdf

   Plussenergia maja
   Plussenergia maja tähendab, et maja toodab rohkem energiat, kui hoone kasutamise käigus kulub, ning energia ülejäägi võib hoone omanik energiavõrku tagasi müüa.
   Eesti oludes eeldaks sellise uudse mõtteviisi realiseerimine seadusandluse muudatust, mis võimaldaks kodu ja väiketarbijatel toodetud elektri ülejääki energiavõrku tagasi müüa.

   Mina ütlen:
   Selleks,et mitte maksta kodukulusid tuleb hoone energiatarbevoog viia 1-2 kilovatile,selleks on mitmeid variante,proovigem erinevaid sest kes teab milliseid ehitusmaterjale te leiate prahikastist,eluaseme energiatarbevoo viimiseks 1-2 kilovatile pole tarvis neid k6iki variante :
   1) Esmalt oleks tore kui saaksite soojustada hoone seinad p6huga.
   2)ise ehitada tuulikute ja erinevate päikesepaneelide hübriidid s.o. ehitad õllepurkidest päikesepaneeli mis kütab õhku,
   3) ehitad päikesepaneeli mis kütab vett,
   4)ehitad tuuliku mis kütab vett aga elektrit ei tarvita,
   5)ehitad tuuliku mis pumpab vett aga elektrit ei tarvita,
   6)ehitad katusele asetatava väiketuuliku(etem on kui ehitada mitu tuulikut mida omavahel yhendada paralleelselt) mis toodab elektrit ja
   7)päikesepaneeli mis toodab elektrit.
   8)Lisaks sellele tuleks ise ehitada biogaasi ja biosoojuse,maasoojuspumbad jpms värgid-tuleb viia elektri tarbimine nulli lähedaseks:

   Palun teil arvutada tasuvusaeg :
   1) Päikesepaneelidel. Elektri tootmise ja vee kütmise omadel.
   2) Tuulikutel,nii tuuleparkidel kui ka maja katusele paigaldatavatel ja hoovi peale asetatavatel https://scoraigwind.co.uk
   3) Maasoojus pumpadel.
   4) Plussenergia majadel.
   5) Elektrolüüsi aparaatidel. Sisepõlemis mootoritele paukgaasi
   kütuse tarbeks ja hoonete kütmiseks.
   6) Merelainete energia elektriks muutjatel.
   7) Hoovuste energia elektriks muutjatel.
   8) Vesioina energia.
   9) Hüdroenergia.
   10) Energiaühistul.
   11) Vanaaegsetel mehaanilistel tuulikutel millega jahvatati vilja jahuks. Arvatavasti analoogseid modernseid kasutatakse ka kaasajal.
   12) Mehaanilistel tuulikutel veepumpamise otstarbel .
   Need on tuntud Hollywoodi Westerni filmidest.
   Noh samalaadsed neile mis jahvatavad vilja jahuks.
   13) Mustaks värvitud veetünnil mis kütab vett.
   14) Ise meisterdatud päikesepaneelidel htt p://w ww.instructables.c om
   “Do it yourselfers ” com org
   15) õllepurkidest päikesepaneelide ise meisterdamisel.
   16) Elektriautode jaehinnal.
   17) Elektriautode tootmisel.
   18) Kasutatud elektriautodel.
   19) Sisepõlemis mootoritega autode elektrilisteks muutmisel.
   20) Vesiniku kütusega autode jaehinnal.
   21) Lembit Merila elektritraktoril. See on nagu tolmuimeja mis toitub kaabli kaudu. Akud puuduvad.
   22) Maaharimis robotitel htt p://ww w.farmbot.i o mis maksavad vaid 1500 eurot.
   23) Robotite kasutamise ühistutel. Ühistu abil saab osta kalleid roboteid milliseid ainus perekond ei suuda osta.

  • Lisaks rahatrükkimisele inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil.
   Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.

  • Almar Glustsenko 1 aasta ago

   Arvasin enne, et Andro Roos ongi see inimene, kes siia kesknadal.ee-sse neid suht asjalikke roheenergiaõpetusi mõnikord murdu kirjutab.

   Palun ole tore inime ja kirjuta siia oma nimi ka, kommentaaride ette. Või ei saa sa aru, et sa võid küll igasugu tarkust kapaga ja koormaga siin rahvale puistata, kuid Eesti tänapaeva üldinim(juudis)tatud kodakondsed ei arvesta sellega mitteüksraas, kui me ainult ei saavuta seda, et vabamüüritud Riigikogu sült on sunnitud andma meile õiguse ja raha ning me hakkame enne sügisesi KOV- ja presidendivalimisi neid teemasid, põlisrahvuse hõimude peremeesõiguse seisukohalt, arutama, avalikult, laiapõhjaliselt ja kogukondlikult.

   Aga Andro Roosile jõudu ja jaksu ning Tartu HLÜsse oma kuuldavasti 50 000 000 eurot panustanutele talupojamõistust, et saada aru kuidas Rottsildi-Macroni-Ka-Ka Auleegioni Ordeni (vaata: et.wikipedia.org) ja (Bilderb)orgia jms vabamüüri juutla käsilastest OravaRatas tahab omaltpoolt meie katseriigiks muudetud riigis, nimega Eesti, teha oma EUSA jänki-juutla põlisrahvuste tapu väikest katselava, kus 2 suurt partied jääksid samuti 25% (senine ESM) kuni 50% riigieelarvest liht-põlisrahvast orjadelt alaliselt äravarastama ja liidaksid endaga erisuguseid, end rahvuslasteks aeg-ajalt väitvaid, rahvuslastelt raha imevaid soinisid.

   PS

   Ei tea kuidas Roos suhtub sellesse, et miks Mart Helme ei tahtnud siseministrina, 2019 aasta suve alguses võtta, peremeesrahvuse väljaselgitamise huvides, menetlusse mu ettepanekut, et Eesti passi lisada lehti, milles oleksid kirjas omaniku ja tema 10 eelneva põlve rahvus ja lühidalt eellaste sisuline meelsus (mida selle info põhjal teaks siis, vastavate viidete alusel, arhiividest kontrollida ja seda teadmust avardada. Lihtsalt, et kaaskondne saaks sisuliselt milleski selgust, kellega tal oma ümber tegemist on.

   Ja kuis Roos suhtub sellesse, et nende EAÜS pani minu 3.11.2018 Jõgeva aastakonverentsil esitatud kõnest Youtube-i ülesse küll selle osa, kus ma kiitsin Eesti HLÜ-de Liitu kuuluvaid ühistud ja pöörasin eeskujuks Iiri (loodetavasti mitte võõrosalusega) rahaturu, mis on väidetavalt mäletatavasti 75% ulatuses ühistuline,

   kuid ei pannud seda osa, kus tegin ettepaneku, et kihelkondlikult võiks Tartu kogukonnad saada ise toona riiklikku toetust ja 25 000 000 euroga Tartu raadi Päikesepargi valmis teha, selmet Kiisler puudis kantida selleks eurofondist 40 000 000 eurot koos Fortumiga

   ja Rainer Nõlvaku poolt Raadile kuhjuma jäetud tuhandete vanarehvide Auveres ülikeskonnaohtlikult ja –mõttetult, töötlemata ahjuajamise eest veel paljuiganes (mis nüüdses OravaRatta valitsuses teostuma kavandatud on)?

   Kuis Roos suhtub sellesse, et neil HLÜ-de Liidus on ka Muraka

   (koos IRL-Heleniuse vabamüüri-juutlaga Kruudalt Tere poliitvarastanu, oma “piimsandustankisti”, Rehe, surnuna kaotanu ja 2016 novembris Ratase 1500 seltskonnale, Edgari 13 500 KESKERAKONDLASE OTSUSTUSÜIGUSEST VABANEMISEKS OMA SOROSE PAEDE E-PIIMA SPORDIHALLI VÕIMALDANU)

   sisult ilmselgelt metsandustoetuse riikliku valjapetmise ühistu?

   Ja Tartu HLÜ-sse seni enda raha paigutanud ei tea nuud oodata, kas Roos võimaldab Ratasel ja Kõlvartil müüa sisult ka Tartu HLÜ sensed liikmed, koos nende rahaga,

   (selgelt seni oma reklaamis end 3-nurga esitlemisega vabamüüriorduks tunnistunud)

   Coop-juutlale, nagu nad tegid seda üsna hiljuti Edgari Ühistupanga liikmetega, proovides neid esialgu vabatahtlikult Coop-juutlasse müüa ja nende suhtes, kelle suhtes see ei õnnestunud, lihtsalt tugevama õigust (kõlvartlikult tavapärast maffia “Misha” pangaröövlust) kasutades, linna poolt 5 000 000 eurot Uhistupanka sisse lubatud raha õigusevastaselt tagasi võttes ja Ühsitupanga sellega põhja lastes?

   Kui Roos nüüd Ratasele-Kõlvatule selgeks teeks, et las Tallinn paneb selle 5 000 000 eurot heaga Ühistupanka tagasi ja Roos aitab ühistupanklased, koos nende rahaga, taas Coop-juutlalt, sisseostuhinnaga ja vahepaelseid lepinguid ja ristlaene 0-ga tühistades, tagasi osta,

   SIIS SEE OLEKS AINUKE ARVESTATAV JA SUUR RAHVUSLIK MÕTE, ET ROOS EI OLE SIONISTLIK JUUT-VABAMÜÜRLANE JA TA LÄKS RSR-I, SEST TAHAB EESTI UGRI RAHVUSLIKUST AATEST (ja võibõolla ka muude Tartu HLU-s hoiustajate muude rahvuste rahvuslikest aadetest) UHISTUPANKLIKKU EESTI ISE-UHISMAJANDAMIST PÄÄSTA.

   Kas sellest ei ole lugu, et Hiina 40-aastast Lääneorjalat ja EPanka pikalt pandeem-juudipangastanud Hansson ronis Ka-ka majandusnõunikuks ja Roos suudab olla sellest poliitiliselt vägevam ning pöörata tagasi selle, et nii Keskkriminaalpolitsei endine juht, Indrek Tibar, on politseisse tööle naastes jäänud sisult ilmselgelt Swedbanki turvaülemana Swedbanki palgale, kui seda on sisult praeguseks justiitsministriks pandud Maris Lauri?

   Roos võtab enda südameasjaks et RSR-ikad nõuavad Rootsi kaudu Saksamaalt, Frankfurdi euroojuutlas, 70-90% ulatuses sisult töö- ja taastuva kohaliku loodusressursikattetult meile orjastamiseks hõpoteegilepinguisse tekitatav raha oleks poliitvarastatud senise 5-15 000 000 000 euro ulatuses peagi tagastatud ja lisaks mõistlik viivis 12% ulatuses laenujäägilt aastats, millest Edgar on võimuloleku ajal pidevalt rääkinud?

   Ja kui Saksa Eurojuudi-Keskpanka, selle varguse jätkumiseks ostetud juut, LaGarde, ei taha sellest kuulda, sest Eurojuutlas pole niikuinii võimalik loodusjatkusuutlikult sel määral oma loodusressurssi vastu tagada ja Eurojuutla suudab selle raha tagatisena orjama panna mitte Euroopa pärismaalastest oma orje ja mitte sisseostetud neegr -ja asiaatorje,vaid, oma vaimusilmas, vaid oma Hiina, Ahvla ja Ladina-Ameerika orje,

   siis tagab Roos, et merkellik Saksa Eurojuutla tagastab, meie Eesti NL-aegselt tööstuselt, peamiselt Saksa tööstuse kasuks, seni 250 000 000 000 euro kasumi ulatuses, loovutatud tööstusvõimsuse osa, sealhulgas Talleksi, Ilamrise, Volta, Vasara, Pärnu Masinatehase, Dvigateli kraanatsehhigi seadmeid asendama mõeldud masinad tasuta?

   Salamisi tahaks teada, mida Roos on rääkinud oma Tartu HLÜ-sse tulnud hoiuste omanikele sellest, kas ta näeb, et Riigikogu erakondade ladvikud on meid paljaks varastada lasknud sellega, et Ligi moosis neid 78 kuud tagasi igal kuul 190 000 000 eurot Eesti töötajate väljateenitud raha ESM-I jätma ning Rottsildi auleegioni Macron koos koos Merkeliga kuulutasid selle, nuudseks ligi 5 triljonit eurot ja seega Eestist 15 miljardit eurot, Eurojuutide omaks, mida nad sisult oma URO vabamüürlasele, Guterresele, jagavad, et Euroopasse oma 1 500 000 000 tulnuk-orja ja Eestisse 7 600 000 tulnuk-orja sisse osta?

   Kas ta on lubanud neile, et saab sellest 11 000 eurot igale oma Tartu HLÜ hoiustaja kohta OravaRattalt tagasi ja keskmiselt 3,3 aasta eest viivist 125 ulatuses aastas?


   MUUSEAS, JUST TARTU HLÜ JA ROOS ON JUBA AASTAID KASUTANUD VEEBILEHTE YHISTUPANK.EE, MIS ON VIINUD TAHTMATULT MÕTTED SELLELE,

   ET KAS ROOS TAHTIS EDGARIT POLIITILISELT TOETADA JA REGISTREERIS SELLE ENNE EDGARIT IGAKS JUHUKS TARTU HLU NIMELE, ET UKSKI VÕÕRJUUTLA VABAMÕÕRLANE ETTE EI JÕUAKS

   VÕI TEADIS ROOS KUIDAGI ETTE, ET NIIKUINII HAKKAB VÕÕRPANGANDUSJUUTLA EDGARIT NIIVÕRD PEEDISTAMA, ET TAL EI ÕNNESTU UHISTUPANKA POLIITPÄÄSTA, SEST TA OMA (HALVASTI)KASVATUD POLIITBROILERID HAKKAVAD TA JALGU KITKUMA, AGA MILLEGIPÄRAST EI JULGE NAD KITKUDA ROOSI JA TARTU HLU-D.

   NÜÜD OLEKS ROOSIL AEG KA KOHE LAIEMALE AVALIKKUSELE ESITLEDA KA TARTU EMÜ PROFESSORI, JAAN LEETSAARE, 3.11.2018 JÕGEVAL PEETUD ETTEKANNET, KUS TOO ESITAS VEENVALT COOPI JUUTSUST JA TÕESTAS, ET KÕIGI KLIENTIDE VAHEL JA OMA UHISTULISTE LIIKMETE KAHJUKS, SEEGA POODIDES ALLAHINDLUSI TEEGEVAT JA AUTOSID LOOSIVAT COOP-JUUTLAT EI SAA PÜHIMÜTTELISELT MAJANDUSTEADUSLIKULT JA PANGANDUSLIKULT PIDADA (KOGUKONNA)ÜHISTULISEKS.

   Sisult on see pandeemjuutla, sest kui mu veokajuhist sõber läks Põhja-Norras Coopi poodi ja tahtis seal Eesti kliendikaardiga allahindluist, siis müüja vaatas teda kui neegrit Ahvlast ja tegi kohe selgeks, et tema sealt kogukonnast mingit allahindlust ei saa (niipalju on siis norrakatel eesti orajadest rohkem oidu, et kaitsevad ka oma Coop-juutla nimega poodides oma ühistu liikmeid).

  • Almar Glustsenko 1 aasta ago

   PARANDUS:

   …11 000 eurot igale oma Tartu HLÜ hoiustaja kohta OravaRattalt tagasi ja keskmiselt 3,3 aasta eest viivist 12% ulatuses aastas? …

 2. Andro Roos : ” Niikaua kuni eksisteerib riigiväline intressiga keskpank ja tema raha, seni ei saa olla ka vaba turumajandust ega tõhusust.”

 3. “Tartu linn vajab ambitsioonikaid juhte, praegune linnavalitsus on mugavustsoonis ega julge suuri otsuseid vastu võtta. Olgu selleks siis tasuta ühistranspordi kehtestamine või Arena Tartu ehitamine. Nutikad investeeringud tõstavad linlaste heaolu ja viivad Tartu maailmakaardile.”

  Tasuta kütust saab paukgaasi aparaadi abil.
  A.
  Vesinik kolbmootori kütusena
  Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
  gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
  toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
  vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
  mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
  hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
  gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
  ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
  moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
  juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
  saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
  vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
  kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
  ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
  Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station).

  A.1.
  Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele.
  YouTube’s on tema intervjuud saadaval.

  A.2.
  BMW toodab selliseid.

  BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris .

  B.
  Vesinik lisakütusena
  Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
  et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
  kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
  Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
  ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
  sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
  efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
  Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
  Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
  süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
  jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
  Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
  Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
  hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

  C.
  Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis ht tp:/ /ww w.instr uctables.co m. vaata selle veebi otsingust ” Dry Cell Electrolyzer “.
  Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.

  Tema seletab kuidas saab sisepõlemis mootort panna tööle pruungaasiga :
  htt ps:/ /yo utu.be/KCIUv24XIeo

  Vesi koosneb kahest osast vesinikust ja ühest osast hapnikust.
  Pruungaas koosneb ühest osast hapnikust ja kahest osast vesinikust

 4. Kapo on reetur 1 aasta ago
  Reply

  Kapo ametnikud arreteerisid Tiit Veeberi mil ta tahtis Tartu linna kütta kohaliku turbaga mis on odavam vene gaasist üheksa korda.

 5. “Tartu linn vajab ambitsioonikaid juhte, praegune linnavalitsus on mugavustsoonis ega julge suuri otsuseid vastu võtta. Olgu selleks siis tasuta ühistranspordi kehtestamine või Arena Tartu ehitamine. Nutikad investeeringud tõstavad linlaste heaolu ja viivad Tartu maailmakaardile.”

  Maaülikooli tudengid ehitasid kütuseta sõitva auto.

  Auto kasutab kütusena suruõhku s.o. bensiini ja diisliit pole vaja ja suruõhku saab tasuta.
  EPL-i või Delfi artikkel :

  KULLO KABONE

  Viimastel päevadel meedias tähelepanu pälvinud “õhkmootoriga” sõiduk on tõepoolest võimeline kasutama liikumiseks 300-baarise surve alla komprimeeritud õhku.

  Suruõhumootori tehnoloogia töötas välja prantsuse insener Guy Negre.

  Auto tootmiseks vajalike litsentside (nt mootori juures on mootori arendusega tegelev MDI patendiga kaitsnud enam kui 20 lahendust) omanik Zero Pollution Motors väidab oma Interneti koduleheküljel, et sõiduk on ideaalne linnatranspordivahend, reklaamides minibussi meenutavat sõidukit loosungiga “Lihtne, säästlik, puhas”.

  Pisibussi pikkus on 3,84 m, teljevahe 2,92 m, kõrgus 1,75 meetrit ja kaal ligi 700 kilo.

  Mootorist on teada, et see on ka tavalist kütust (bensiin, gaas jne) kasutav kolbmootor, kuid erinevalt tavalisest neljataktilisest, kus kõik taktid toimuvad põlemiskambris, on uuel mootoril kaks kolbi: 230 cm3 mahuga sisselaske ja survetakti ning 500 cm3 mahuga töö- ja väljalasketakti tarvis ning kolm eraldi kambrit gaaside/õhu liikumise korraldamiseks. Mootori kontseptsioon tagavat palju puhtama põlemise ka tavakütusel töötades, rääkimata suruõhu kasutamisel väljuvast puhtast õhust.

  Tagaasetusega mootori võimsuseks antakse 25 hj 3000/pjm ja pöördemomendiks töömahu kohta arvestatavad 61,7 Nm pööretevahemikus 500–2500 pjm.

  Kiirenduseks 0–50 km/h on antud seitse sekundit, maksimaalkiiruseks 60 miili tunnis (bensiinil töötades).

  Viiekohalise sõidukiga on linnatingimustes võimalik liigelda kuni kümme tundi või 180 km, kulutades selle ajaga 300 liitrit suruõhku.

  Balloone saab laadida sõiduki varustusse kuuluva 5,5 kW kompressoriga tavalisest elektrikontaktist, paraku võtab see aega umbes neli tundi. Põhi-mõtteliselt saab balloone täita ka kompressorjaamades, kus mahuti täitmiseks kuluks vaid kolm minutit.

  e.Volution prototüübid on väljas Auto Africa Expol 2000 Johannesburgis ja seda reklaamitakse kui esimest tõsist alternatiivi tavakütusega sõitvatele autodele.

  Auto hinnaks plaanitakse 188 000 krooni, mis vastab üldjoontes keskklassi auto hinnale.

 6. “Tartu linn vajab ambitsioonikaid juhte, praegune linnavalitsus on mugavustsoonis ega julge suuri otsuseid vastu võtta. Olgu selleks siis tasuta ühistranspordi kehtestamine või Arena Tartu ehitamine. Nutikad investeeringud tõstavad linlaste heaolu ja viivad Tartu maailmakaardile.”

  “Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit krooni, mis teeb 7500 krooni iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.

  Selle aja sada Krooni on väärt praegused sada eurot.

  Eesti raiskab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale igal aastal kümme miljardit eurot
  Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada paukgaasi mida saab tasuta piiramatus koguses elektrolüüsi aparaadi abil.
  Elektrolüüsi aparaati on lihtne ise meisterdada kodus,garaazis.
  Juhendid on ww w.instructables.c om, leia selle veebi otsingust ” Dry Cell electrolyzer “.
  Lisaks sellele on tarvis gaasilukku,publerit,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile auto akut jms.

  Tuleb peatada Venemaa nuumamine.

  Eesti raiskab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale kümme miljardit eurot igal aastal.

  Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel kasutatakse sisepõlemis mootoreis
  paukgaasi mida saab tasuta piiramatus koguses elektrolüüsi aparaadi abil.
  Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Juhised on saadaval ww w.instructables.c om
  Vaata selle veebi otsingust “Dry Cell Electrolyzer “.
  Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile auto akut jms.
  Paukgaasi saadakse veest vesiniku lahutamise abil elektrolüüsi aparaadiga.

 7. Ka 1 aasta ago
  Reply

  sina, Andro!

 8. “Tartu linn vajab ambitsioonikaid juhte, praegune linnavalitsus on mugavustsoonis ega julge suuri otsuseid vastu võtta. Olgu selleks siis tasuta ühistranspordi kehtestamine või Arena Tartu ehitamine. Nutikad investeeringud tõstavad linlaste heaolu ja viivad Tartu maailmakaardile.”

  1)Riik peaks tootma elektriautosid ja jagama neid kodanikele omahinnaga.
  Elektriautode tootmine on poole odavam fossiilide omast.
  2) Riik peaks tootma HHO generatoreid ja neid kodanikele jagama omahinnaga .
  3) Riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on koik Eesti kodanikud.

  Biolisandi asemel kasutagem HHO genekat
  1)Igal automootoril on elektrigeneraator mis toodab elektrivoolu auto tulede,pardaarvuti jms. tarbeks.
  Peaaegu samasugune genekas on tuulikutel.
  2)Autol olev elektrigenekale siis saab lisada teise geneka nii,et oleks topelt. Elektrolüüsi aparaat vajab 20 amprit.
  Tsiklile paigaldatakse auto aku.
  Seda liigset elektrivoolu on tarvis HHO geneka tarvis mis lahutab veest vesiniku.
  HHO genekas koosneb 30-st metallplaadist millest pooled on anoodid ja teised katoodid.
  Paukgaasi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne .
  Juhendid on http://www.instructables.com

  HHO geneka poolt toodetud vesiniku paukgaasi kasutatakse bensiini ja diisli asemel.

  USA sõjalaevad ja lennukid kasutavad kütusena merevett. Nende korstnad ei tossa.

  Sisepõlemis mootorile paigaldatud elektrolüüsi aparaat hoiab kokku kütust 90 %. Neid aparaate saab osta paarisaja euro eest,leia otsingust ” HHO generator”.
  Ise ehitada on lihtne. 30 metallplaadi vahele paigaldad 1 millimeetrised tihendid,pooled anoodideks ja teised katoodideks. Lisaks sellele Gaasilukk,bubler,maandus,pump jne.

  Stanley Meyer USA-s võttis patendi elektrolüüsi aparaadile mis lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel.

  Venemaal Alexander Kuznetsov tootis neid. Arvatavasti Gazprom sulges tema vabriku.
  Praegu on ta direktor Moskvas
  LLC STAR Industries .

 9. “Tartu linn vajab ambitsioonikaid juhte, praegune linnavalitsus on mugavustsoonis ega julge suuri otsuseid vastu võtta. Olgu selleks siis tasuta ühistranspordi kehtestamine või Arena Tartu ehitamine. Nutikad investeeringud tõstavad linlaste heaolu ja viivad Tartu maailmakaardile.”

  Tudengid ehitasid ilma kütuseta sõitva sõiduki.

  Eesti esimene päikeseenergia jõul sõitev auto
  Eesti kasutab ka transpordisektoris niivõrd vähe taastuvenergiat, et Eurostati viimaste andmete järgi oleme Euroopas selle poolest lausa eelviimasel kohal. Kehvast olukorrast ajendatuna alustasid Tartu Ülikooli tudengid projekti Solaride, mis keskendub just transpordisektori probleemide lahendamisele, ehitades Eesti esimest täielikult päikese jõul sõitvat autot.

  “Eestis on olemas kompetents, et transpordisektoris uusi taastuvenergialahendusi luua, mistõttu on vaja sinna kiiresti ka ressursse suunata,” sõnas Solaride’i insener ja Tartu Ülikooli professor Alvo Aabloo.

  Ta lisas, et peagi tööturule siirduvad noored loovad täna uusi lahendusi, mis saavad uutel aastakümnetel määravaks. “Päikeseautot ehitades ei rakenda me vaid senist kompetentsi, vaid loome innovatsiooni transpordi- ja energeetikasektori tarvis.

  Fossiilsed kütused on peagi minevik. Täna tuleb töötada nende lahenduste nimel, mis annaksid Eestile konkurentsivõime,” rõhutas Aabloo.

  Auto valmib 2021. aasta suveks
  Meesaku sõnul on Eestis ka suur osa transpordis vajalikust energiast võimalik saada siseriiklikest allikatest, kui viia transport üle elektrile või vesinikule. Ent Poltimäe hinnangul on riik senini andnud taastuvenergia osas segaseid signaale ning see võib investoreid heidutada ning arengut aeglustada. Kuni riik ei suuda taastuvenergia-alaseid lahendusi eest vedada, saab päikeseautot ehitava Aabloo sõnul suurem rõhk olema omaalgatuslikel ettevõtmisel. “Kui aga soovime teha Eesti energeetikavallas tiigrihüpet, on vajalik koostöö riigi ja erasektori vahel,” lisab Aabloo.

  Eesti esimene päikeseenergial sõitev auto valmib hiljemalt 2021. aasta suveks, et juba sama aasta sügisel võtta mõõtu teiste riikide tiimidega Austraalias, kus World Solar Challenge’i raames läbitakse päikeseenergia jõul 3000 kilomeetrit. “Solaride on näide sellest, kuidas teadus-arendustegevus loob praktiliselt vajalikke lahendusi: lahendame energeetika ja inseneeria väljakutseid, panustades seeläbi nii Eesti ekspordivõimekuse kasvu kui ka majanduslikku konkurentsivõimesse,” sõnas Aabloo.

  Ta rõhutas, et see aeg, mil sõidukid sõidavad vaid taastuvenergiapõhistel lahendustel, ei ole kaugel – kes esimesena sellesse panustab, on pikas perspektiivis võitja ning lõpuks võidavad kõik, sealhulgas Eesti, kes on täna veel mahajääja seisus.

 10. “Tartu linn vajab ambitsioonikaid juhte, praegune linnavalitsus on mugavustsoonis ega julge suuri otsuseid vastu võtta. Olgu selleks siis tasuta ühistranspordi kehtestamine või Arena Tartu ehitamine. Nutikad investeeringud tõstavad linlaste heaolu ja viivad Tartu maailmakaardile.”

  Tudengid ehitasid Eesti esimese pneumosõiduki

  Eesti maaülikooli tehnikainstituudi tudengid startisid täna varahommikul eile valmis saanud pneumo­sõidu­kiga ehk suruõhu jõul töötava hobikarti meenutava masinaga Ungarisse rahvusvahelisele võistlusele.

  Reedel algavale ja laupäeval lõppevale iseehitatud suruõhumootorite jõul töötavate masinate võistlusele sõidab veel ligi poolsada meeskonda kuuest riigist. Maaülikoolis pneumo­mobiili ehitamist juhendanud doktorandi Marten Madissoo teada pole Eestis sellesarnast masinat varem ehitatud.

  Tegelikult tudengid oma alles eile valmis saanud pneumo­masinal Ungarisse ei sõida. See viiakse kohale haagise peal. Kuid noormeeste arvutuste järgi saaks ühe standardse kümneliitrise õhuballooniga sõita nende ühekohalise 9,3-hobujõulise masinaga järjest kuus kuni kaheksa kilomeetrit. «Energiat on selles 200 baari all olevas kümnes liitris õhus sama palju, kui on 25 grammis bensiinis,» ütles üks masina ehitajatest Mart Müllerbeck.

  Praktiline õppetöö

  Rahvusvaheliseks võistluseks paarisajakilost alumiiniumraamiga suruõhusõiduki ehitamist alustasid tudengid sügisel hüdro- ja pneumo­ajamite kursusel.

  Ungaris hinnatakse esmalt, kuivõrd vastavad pneumo­sõidukid meeskondade saadetud masinadokumentidele, ja toimuvad kvalifikatsioonisõidud – millise meeskonna sõidukil pärast ligi kolmekilomeetrist sõitu rohkem rõhku paagis on, seda parem stardikoht põhivõistlusel tuleb.

  Põhivõistlusel pannakse masinad esmalt proovile kestussõidus – võidab see, kes ühe õhuballooniga kaugemale jõuab. Põnevust lisab see, et meeskonnaliikmetel tuleb piloote pidevalt vahetada ja tuleb liikuda keskmiselt kiiremini kui viisteist kilomeetrit tunnis. Seejärel tuleb mahamärgitud ring läbida kiiruse peale. Lõpuks on kohalt kiirenduse võistlus. Viimasel hästi esineda on Eesti maaülikooli tudengite peamine eesmärk.

  Põhirõhk kiirendamisel

  «Meil on kaks mootoriplokki. Kui me kestussõitu teeme, lülitame ühe ploki välja. Kui kiirendust teeme, lülitame mõlemad järele. Õhu kulu on küll meeletult suurem, aga jõudu on ka väga-väga palju rohkem,» rääkis Mart Müllerbeck.

  Pneumomasina ehitajate sõnul peaks nende sõiduki kiirendus tulema ligikaudu 0,7-0,8 m/s2, see tähendab, et võistluse kiirendusraja 220 meetrit plaanitakse läbida 32 sekundiga. See teeb keskmiselt 24,8 kilomeetrit tunnis.

  «Muidugi ei ole see midagi meeletut,» tunnistasid ehitajad tagasihoidlikku kiirust. Ent nende sõnul on masina lõppkiirust teoreetiliselt võimalik arendada ka saja kilomeetrini tunnis. «Kuid see on teoreetiline, ilmselt nii kiiresti see siiski ei liigu,» ütles Müllerbeck.

  «Eile (üleeile – toim) vaatasime, et osa kohti on ikkagi liiga pehmed, ja me ei tea veel, kas julgeme siia üldse täisrõhku peale lasta. Seda peab veel veidi katsetama,» sõnas ta.

  Kuid masina kiirendusvõimest on juhendaja Marten Madissoo sõnul hoopis olulisem see, et tudengid on saanud reaalse inseneritöö kogemuse alates projektide kirjutamisest, projekteerimisest ja materjalide hankimisest ning lõpetades masinaehitusega.

 11. Inflatsiooni likvideerimiseks Eesti Riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia ja Eleringi elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia ja Elering on riigiasutused mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud ehk siis elekter peab olema tasuta.

  Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgused sest seal on tuult alati.
  Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo jagu.

  Inflatsiooni likvideerimiseks peab kütus olema tasuta.
  Auto sisepõlemis mootorile paigaldatakse elektrolüüsi aparaat mis lahutab veest vesiniku ja toodab paukgaasi piiramatus koguses tasuta.

 12. Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgused sest seal on tuult alati.
  Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo suurune.

  1)Riik peaks tootma elektriautosid ja jagama neid kodanikele omahinnaga.
  Elektriautode tootmine on poole odavam fossiilide omast.
  2) Riik peaks tootma HHO generatoreid ja neid kodanikele jagama omahinnaga .
  3) Riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on koik Eesti kodanikud.

  Biolisandi asemel kasutagem HHO genekat
  1)Igal automootoril on elektrigeneraator mis toodab elektrivoolu auto tulede,pardaarvuti jms. tarbeks.
  Peaaegu samasugune genekas on tuulikutel.
  2)Autol olev elektrigenekale siis saab lisada teise geneka nii,et oleks topelt. Elektrolüüsi aparaat vajab 20 amprit.
  Tsiklile paigaldatakse auto aku.
  Seda liigset elektrivoolu on tarvis HHO geneka tarvis mis lahutab veest vesiniku.
  HHO genekas koosneb 30-st metallplaadist millest pooled on anoodid ja teised katoodid.
  Paukgaasi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne .
  Juhendid on http://www.instructables.com

  HHO geneka poolt toodetud vesiniku paukgaasi kasutatakse bensiini ja diisli asemel.

  USA sõjalaevad ja lennukid kasutavad kütusena merevett. Nende korstnad ei tossa.

  Sisepõlemis mootorile paigaldatud elektrolüüsi aparaat hoiab kokku kütust 90 %. Neid aparaate saab osta paarisaja euro eest,leia otsingust ” HHO generator”.
  Ise ehitada on lihtne. 30 metallplaadi vahele paigaldad 1 millimeetrised tihendid,pooled anoodideks ja teised katoodideks. Lisaks sellele Gaasilukk,bubler,maandus,pump jne.

  Stanley Meyer USA-s võttis patendi elektrolüüsi aparaadile mis lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel.

  Venemaal Alexander Kuznetsov tootis neid. Arvatavasti Gazprom sulges tema vabriku.
  Praegu on ta direktor Moskvas
  LLC STAR Industries

 13. Andro Roosi Teeme ära

  Rahvas peab rajama omale riigi. Riik peab rajama vundamendi ühiskonna Maslow püramiidile. Seejärel peab riik ehitama sellele vundamendile Maslow püramiidi I korruse, tagades kõigile ühiskonnaliikmetele nende materiaalsete ja füsioloogiliste põhivajaduste rahuldamise. Selleks peab riigil olema ja rahvaettevõtte printsiibil toimima oma energiatootmise, oma elamute rajamise (ja mitte mingisuguste riigiüürimajade ehitamiseks, vaid inimestele päriskodudeks), oma metsavarumise ja töötlemise, oma maavarade varumise ja töötlemise, oma toidu kasvatamise ja töötlemise trustid jne. Need trustid – rahvaettevõtted peavad tagama, et elanike põhivajadused on rahuldatud, et tekiks juurde ühiskondlikku kapitali, mille arvelt vähendada maksusid ja maksukoormust, mis oleksid etalonina eeskujuks kõigile teistele riigis tegutsevatele ettevõtetele ja mis aitaksid luua Eesti inimestele sellega eeltingimused ühiselt saavutada Maslow püramiidi II, III, IV jne astmete vajadusi ja eesmärke, millega Eesti võiks riigi ja rahvana olla eeskujuks tervele maailmale!

  Teeme ära, Eesti rahvas!

  • Almar Glustsenko 1 aasta ago

   Üsna sotsiaalteaduslikult elementaarne lääne inimese jutt sul,

   AINULT, ET

   IGASUGUSEID JUTTE PÜRAMIIDIDEST RÄÄGIVAD VARGSI JA AVALIKULT VAID JUUDI-VABAMÜÜRLASED, SEST 3-NURGAD, 2-ST 3-NURGAST KOOSNEV KIKILIPS, ROHESIONISTLA KASUTATAV LIIVAKELLA SÜMBOL VIRU HOTELLI SEINAL PUNETAV A-TÄHT JMS ON 3-NURGAD, MIS MOODUSTAVAD JUUDI-6-NURGA, MAARAHVASTE ÜLE NENDE POOLT LOODETAVA JÄÄDAVA ANASTUSE SÜMBOLI.

   NENDE HÄDA ON VAID SELLES, ET ENERGIAKANALEID ON PUHASTEL HALLI RASSI JUUTIDEL VAID 10, AGA VALGETEL, MAA LOODUSE EEST HOOLITSEDA SUUTVAL VALGEL RASSIL 16.

   Sestap see juutide poolt meie ja muude Maale toodud rasside omavaheline, massiline segaminiajamine, et keegi loodab lootusetult oma kanalite arvu suurendada ja ei saagi aru, et asi ei seisne nende suurendamise võimes ja vüimalustes vaid koduplaneedil olevatega ja eriti peremehevõimelistega arvestavas kooselamise võimes.

   VÕI MIS?

   https://www.liveinternet.ru/users/5010089/post233047090/


   Norm looduslähedased pärismaalased (näiteks põlised ugrid, saamid, innuiidid, cherokeed jm) räägivad sellest, et me looduses isetaastuvatele põlisaladele EI ehitataks juudi-impeeriumitele omaseid urbanistlikke PÜRAMIIDI PÕHIMÜTTEL TOIMIVAID magalaid, kus sinna kokkuaetud orjad ei saa pahatihti ka ise aru kuipalju loodusressurssi on mõttetult kulutatud nende nimel ja miks ADL Foxman, Vene rabi Shneerson jm Rottsildi vabamüür meile, halli rassi (Rooma) kardinalidena näkku sülitab, tahab “Covid”-majandus-pandeem-galakteem-juudistuse põhjendusel siiagi planeedile oma orje, mujalt loodushukutatud planeetidelt, tarida (hetkel on see plaanis lähemal ajal vähemalt +5 miljardi inimlaadse ulatuses), meie emakest Maad nii kiirelt hukutada ja juba reklaamib meile meedias afrvutimängude kaudu, et AVASTA UUS PLANEET.

   Ei ole ju juhuslik Venest Prantslasse kapanud juut, Tarkovski, Hukkunud Alpinisti Hotelli semiootika sarnasus praeguse “covid”-pandeemia meedias ja sots-meedias reklaamituga, tema Stalkeri vastav filmikeel ja see, et Eurojuutla alustas Ref-LGBT poolt omale ostetud remmelgahipide osa etendusega 2017 aasta eesistumises Eesti majanduse tugevat juudistust just selle võttepaigaks olnud elektrijaama tagusest õudusmaast, mis on meie Riigikogu juudi-vabamüüri orjadel saanud nn Kultuurikatlaks

   ja meie esivanemate kontidest koosnevat Patareid tahab lasta, Martin Helme otsusel, me Eesti ESM-i poliitvarastatud senisest 15 miljardist eurost, kuni 5,5 miljardi “covid”-riigilaenu eest, renoveerida kas seda raha, OravaRatta poolt hävitatud Ühistupanga asemel, eelissaav (I)lumin(aatide) pank või LHV,

   mille reklaam näitas selle juut Kasela Temnikovat, kes korraldas Lauluväljakul oma orjadele rahvusetu BLM-LGBT-laulupeo ja Johnni Cashi, kes tegeleb samasuguse sõgeda hävituskultuuriga, mustas LHV reklaami surmaeelses ruumis,

   ja mida teostab, ilmselge juut-vabamüürlaste tankistina, Sõõrumaa, kes nende reklaamis jalutab,

   nagu Armeenia maha müünud ja Trumpi poliithävitamiseks tema arvatavat provotseerimist Karabahhi sõtta, lubanud vabamüürlaste peaminister, Pushinjan,

   paadialusena, seljakott seljas,

   tuues Aasiast Dalai Laama multikulti pandeem-budismi meie ugri loodususu hävitamiseks ja püüdes ÜRO vabamüürlase, Guterrese, ihu-daun-greetestunud Mangi oma kalli piletiga rikaste vabamüüristatute sabbatitele maskotiks osta.

   Üsna sõgedate juutla ja juudistatud foxman-goiymla,kes ei oska leida selle 800-aastse orjastusekihi alt iseseisvalt mittekuidagi oma ürgugrisust.

 14. Tt 1 aasta ago
  Reply

  Mis inimesega juhtus?

 15. Lembit Merila Elektritraktor
  see on imeline faktor

  Kütet ta ei vaja
  mootori mürina asemel saadab laste hõisete kaja

  Hooldiskulusid ta ei tunne
  aga küladesse toob 6nne

  Pagendatud eestlased toob kodumaale
  kus Teeme Ära rajab kodusid metsa servale vaiksesse laande

  viib võõrpangad Eestist välja
  kustutab meie laste nälja

 16. Andro Roos omab raha millel on kullastandard.
  Viimati oli kullastandard
  Vene Tsaari Rublal
  Muammar Gaddafi Kuldsel Dinaaril
  ja Abraham lincolni ajal USD-l.
  Paraku Vene Tsaar,Muammar Gaddafi ja Abraham Lincoln tapeti sest nemad seisid kullastandardi eest.

  Andro Roosi kullastandardiga
  Raha nimetuseks on Eesti Veksel.
  Eesti Veksleid vahetatakse kulla vastu ja kulda Eesti Vekslite vastu.
  Rahasedelitel veel
  Andro Roosi pilte pole aga varsti tulevad.

 17. ETV saates Pealtnägija tutvustas Lembit Merila kuus aastat tagasi oma
  toonast uuemat leiutist – elektritraktorit, ehk nagu abikaasa Helgi
  ütleb, elektrihobust.
  „Vahur Kersna on sõbalik ja muheda jutuga. Kui saade oli eetris
  ära olnud, küsisid külamehed, et kuidas lasid sellisel tähtsal
  telemehel mööda oma põldu aparaadi taga joosta. Aga ta tahtis nii.
  Mind kutsuti mõnda aega Kolgas siis ka televisioonimeheks,”
  räägib elektritraktori autor.
  Saates näitas ta, kuidas elektritraktor töötab – sel on neli
  kummirehvidega ratast, mootor ja rool. Voolu saab juhtmega ning
  masinat juhitakse puldist. Traktoril istumiskohta peal ei ole, juht
  kõnnib taga.
  „Lembit paneb traktori põllu otsa ja ise jookseb adra või sahaga
  – traktor tõmbab trossiga neid edasi. Oma kartulimaad on ta sedasi
  harinud, kündnud-äestanud ja vaod lahti ajanud,” selgitab Helgi
  Merila.
  Mees lisab, et elektritraktori tegi ta valmis kahe kuuga. See jaksab
  tõmmata 600-700-kilogrammist raskust. Kui arvestada, palju tuleb
  traktoritöö eest praegu maksta, on masin end juba ära tasunud.
  Mõned on küsinud, et andku neile samuti kasutada, aga et on juhtme
  otsas, siis ei saa, jutustab ta.
  „Eks leiutamine ja isetegemine algaski traktoritest. Väike-Maarja
  kutsekoolis sai ju õpitud masinaid ja elektrivärki. Isal oli vaja
  heina vedada ja muid töid teha, kombineerisin talle juppidest kokku
  aiatraktori. Neid ikka olen teinud. Igasuguseid vanu masinaid on meil
  õue peal olnud, vajalikud asjad sai maha võetud, raamid kokkuostu
  viidud. Prügimäed olid vanasti ka ühed tänuväärt kohad, leidus
  huvitavat kraami. Nii palju plaane on aastatega ette mõeldud, nüüd
  on hea varudest võtta, kui midagi tegema hakkan.”

  Venelastel oli lahedaid elektrimasinaid.
  Mõned nagu kohe sellised mille peale ei tulekski, et seda vooluga tööle panna.
  Päris jaburad monsterid :htt p://foru m.tempt.e e/topic.php?topic=589

  h ttp: / /ww w.sonumitooja.e e/vanaleht/2008/St43/lembit.ht m

  LEMBIT MERILA Kolgast tegi sel suvel puuküttega Moskvitšiga proovisõitu

  LEMBIT MERILA on meisterdanud mitu tuulegeneraatorit, see on kolmas ning väiksem ja stabiilsem.

  Puuküttel Moskvitši pagasiruumis on generaator ja peenpuhastusfilter.

  „Kolmkümmend aastat tagasi hakkasime sõbraga arutama, et võiks panna auto puugeneraatori peal tööle,” jutustab Pitka talu peremees LEMBIT MERILA Kolgast.

  „Puuküttega masinad ei ole uus leiutis. Sakslased sõitsid sõja ajal sellistega ja ka pärast sõda oli autobussidel puuküte. Mina sain skeemi raamatust. Aga väikesesse autosse mahtuv puugeneraator on küll minu välja mõeldud,” lubab leidurihingega ja lahtiste kätega mees.

  Generaator sai valmis viis aastat tagasi nagu ka peenpuhastusfilter. Kõigepealt proovis ta süsteemi enda Peugeoti peal. Hääled sai sisse, kuid sõita polnud võimalik – väljamaa masinad on liiga madalad. Puuküttele ümberehitamiseks sobivad nõukogudeaegsed kõrged autod, need on pikema kolvikäiguga ja pole nii kiired. Kõrgus on oluline seetõttu, et põhja peab mahtuma terve toruderägastik.

  „Kui juhtusin Jüri Kaljurannale, Kolga Teenindus- ühistu juhile, rääkima, et mul on puugeneraator mitu aastat olemas, andis ta Moskvitši, mille pidi vanarauda viima. Raha masina eest ei võtnud, ütles, kui paned käima, on suur asi. Keegi ei uskunud, et teengi valmis.”

  Abikaasa Helgi Merila ütleb siinkohal sõna sekka: „Mida vanem mees, seda suuremaks mänguasjad lähevad. See käib ikka nii, et kõigepealt peab Lembit pikalt plaani, kuluda võib päevi ja nädalaid. Talle meeldib mõelda voodis, üks silm vaatab telekat, teine on kinni. Ning siis tõuseb öösel ja paneb täpselt kirja, kuidas asi olema hakkab.”

  Videolõik – ja ta liigub siiski

  Tänavu suvel said Merilad endale videokaamera. Pere- ema Helgi esimene reporteritöö oli puuküttega Moskvitši käivitamise jäädvustamine.

  Kassett on käepärast ja pannakse mängima. Videolindi allservas on kuupäev ja kellaaeg – 26. juuli 2008 kell 15.02.

  „See on Lembitu järjekordne töö,” teeb Helgi Merila videolõigus sissejuhatuse. „Mootor käib, aga kas ka liigub?”

  Filmis on näha ja kuulda, kuidas masin põriseb-popsub, taustaks perenaise kirjeldus: „Ja ta liigub siiski! Oh sa jumal, Lembitul on nii tähtis nägu peas. Tagurpidi käik läks sisse, aga kas ka edaspidi?”

  Masin jõurab ühe koha peal. „No tule, tule, tuvikene, sinu kallal on nii palju vaeva nähtud,” kutsub Helgi.

  Auto võtab tuurid üles. „Lembit sõidab väravast välja. Kurat, nüüd läheb nii kiiresti, et ei jõua järele,” on pereemast reporteri viimased sõnad ning Moskvitš kaob metsa taha.

  Lembit Merila muheleb, kuigi vaatab lõiku teab kui mitmendat korda: „Ma oleksin töökotta sõitnud, Kaljuranna Jürka juurde, aga pidurid ei töötanud. Tegin hobusetalli juures tiiru ja tulin tagasi.”

  Sel suvel sõitis auto neljal korral: „Generaator ja peenpuhastusfilter on taga pagasiruumis, mootor ees. Generaatoris on kuivad 5-7-sentimeetrise läbimõõduga lepapuust klotsid. Kui käivitan, tuleb oodata viisteist minutit ja auto on sõiduvalmis. Kiirus on umbes 80 kilomeetrit tunnis. Kui pikalt sõidab, läbib ühe generaatoritäiega 70-80 kilomeetrit, siis peab ämbritäie klotse peale panema. Generaatoris on kuumust 1200 kraadi. Suits salongi ei lähe, heitgaasid on suunatud toruga alt välja, nagu teistelgi autodel. Üks Helgi sõbranna küsis kord, et kus korsten on. Aga on tehtud nii, et korstnat pole.”

  • Almar Glustsenko 1 aasta ago

   Ütle veel, et tugevad mõtted ei ringle maailmaruumis ja neid ei püüa kinni tugevate antennidega inimesed?

   seesinane merila tross-traktor oli mul mõttes mitu aastat tagasi ja sellest Merilast ja Kersna saatest pole ma mõhkugi kuulnud.

   Kui toimiks ilma poliitvahelesegamata (rahvus)kogukondlik traditsiooniline talgumajandus, siis poleks põldude senisest 7 korda loodussäästlikumalt kündmisega mingeid probleeme
   ..
   mitme küla peale oleks vaja vaid 1 komplekti, mis koosneks vaid 500-1000 meetrisest elektrikaablist ja mõnesajameetristest trossidest ja elektrikelk-hobusest, mille trosside maasse kinnitamiseks on vaja ehk mingit ramm-masinat,

   Samas jääb loodusselgusetuks, miks meil seejuures ei ole vaja seda teha ikkagi elus hobusega, kes on ühtlasi ka inimlikult loodust nautivale perele sobivalt aeglaseks liikluisvahendiks, et vääranastaa ei ssaaks sind kodutanumast tuhandete kilomeetrite taha orjaks kuoatada ning kes on ka lihtsalt sõber ja teraapialoom.

 18. Juba 1 aasta ago
  Reply

  ERIAL kõrbes, nüüd on aeg teiste rahvapetiste käes.

 19. Augusti kuus hakkab loodus roiskuma.Kõikjale tekivad hallitusseened ja haavandid lähevad mädanema,makku hakkab kogunema lima. Kui lima koguneb makku liiga palju siis inimese organism nõrgeneb ja viirused teevad ta haigeks.
  Maoloputuste abil eraldatakse organismist lima ja sedasi välditakse haigestumist.

  Tiibeti mungad maoloputuste abil teevad endid immuunseks viiruste vastu.

  Joo sooja puhast keedetud vett paar liitrit ja hoia endas minuti kaks kuni kümme ja siis pane kaks sõrme kurku ja oksenda vesi välja. See tekitab imeliselt hea enesetunde.
  Kuna hommikul on magu tühi siis maoloputus ei too suhu okset ega ka selle maitset,kui siis pisut vaid.
  Maoloputust saab teha lühiajaliselt,paar kuud ja mitte enam. Ma tegin pool aastat ja kõrvalnähtusid ei tekkinud.
  Pidev maoloputus pidavat olema halb neelamisteedele.

  Mina saavutasin immuunsuse viiruste vastu igahommikuste maoloputuste abil.
  Ma lapsepõlvest saati olin sügiseti haige. Viirused ei lasknud magada, nina oli tatine ja köhisin.
  Sellest ajast saati mil tegin maoloputusi ma pole enam haigestunud. Seda on juba kümme aastat.

  Inimorganism on viiruste vastu tugev siis kui saab kvaliteetset toitu.
  Paraku pestitsiididega pritsitud juurikates ja puuviljades,ning apteegi vitamiinides puuduvad vitamiinid ja ensüümid, mineraalid.
  Tuleb tegeleda korilusega ja süüa “umbrohtu “.
  Mercedes Merimaa ja Irje Karjus, ning Sergei Boutenko ameerikast propageerivad umbrohu söömist.

  Näpud kurkku !!!

  • Almar Glustsenko 1 aasta ago

   Oma “näpud KURKKKKU”…… sealhulgas Mercedes Merimaale … pani Reformi “uue maailmakorra maailmakuulsa krüptoraha” “tankist” Veiko “Looja” Huuse,

   kellega kohtumise korraldas mulle 2017 suvel üks Eesti “Laari-ElmoAnti” aukodanik, milliseid kohtumisi pidas Huuse toona järjepanu ja teda juhtivad juut-vabamüürlased olid teinud talle ülesandeks meelitada krüptoraha alla võimalikult palju lollide töötunde, raha ja loodetavasti tulevat kriminaalvastutajaks olemist ning kus Huuse kuulutas, et tal on juba meeskond Hiinas ning sügiseks 2017 tuleb ta sealt jõuliselt lagedale uue ülemaailmse krüptorahaga.

   Nüüd on see “Looja” tulnud hiljuti väja oma vabaeesti.ee juutla manifestiga, et tõmmata selle alla võimalikult rohkem ugri kihelkonnalisi ja rahvushõimseid kogukondlasi, kes muidu hakkavad juut-vabamüürlaste Ka-ka poolt hoolikalt plaanitud ja suure, meilt varastatud, rahaga poliit-kinnimakstud riigipöörde “covid”-majandus-juudistuśe Valitsust liiga palju segama.

   Umbes 2.03.2021 aga kuulutasud Vene uudised, et nö Vene navalnõistajad on korraldanud Vene kahes regioonis, sealhulgas mäletatavasti Kaug-Idas (kus on ka märgatavalt suur Juutide Autonoomne Oblast alates NLiidu ajast) suure krüptoraha ostma meelitamise ja paljusid sealseid elanikke petnud…..

   ….ja üllatus-üllatus….seda korraldanud umbes 300 firmat olla registreeritud Eestis ja Soomes.

   Niipalju siis juutide juures, teadmatusest või kergelt saadava raha saamise soovist, oma looduselu loenguid pidavatest Eesti Mercedestest või Trabantidest, kes pole kunagi ilmselt huvi tundnud, kes on ADL Foxman.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.