Poliitikud ja ametiühingud: Ida-Viru vajab kvaliteetseid töökohti

Narva Elektrijaamad. Foto TOOMAS HUIK/SCANPIX

Ametiühingud ja riigikogu Ida-Viru ja ametiühingute toetusrühmad on üksmeelel, et seoses põlevkivimajanduse sulgemisele seatud ambitsioonikate tähtaegadega tuleb suurendada rahalist panust uute kõrge kvaliteediga töökohtade loomisse tööstus- ja energiasektoris. 

Nädala lõpus toimunud ühisarutelu teemaks oli sõlmitud koalitsioonileppe punktid, mis käsitlesid maakonna arengut seoses Euroopa Komisjoni õiglase ülemineku kavaga.

Kuna koalitsioonilepingus on välja toodud ka mõned konkreetsed tähtajad põlevkivielektrist ja õlitootmisest loobumisel, siis töötajaid esindavate ametiühingute peamine huvi seisnes selles, et saada vastus, kuidas, millal ja millega täidetakse tekkiv tühimik põlevkivist elektri ja põlevkiviõli tootmises ning mis saab põlevkivisektori sulgemise järgselt edasi tänastest sektori töötajatest.

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu esimees Sander Vaikma hinnangul on ainus realistlik võimalus energiajulgeoleku ja sotsiaalse rahu säilitamiseks jätkata praeguse põlevkivisektori toimimist samadel alustel kuni tootele turgu jätkub. „Kahjuks seni pakutud alternatiivid ei ole olnud vastuvõetavad, ega suures pildis ka loogilised,“ lisas Vaikma.

Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ütles, et koalitsioonileppega võetud ambitsioonid põlevkivi kasutamise varajaseks sulgemiseks panevad riigile ülejõukäiva investeerimiskohustuse olukorras, kus kõik uued tehnoloogiad ei ole veel isegi mitte välja töötatud. „Tähtis on hoida väga selget fookust reaalsetel investeeringutel primaar- ja sekundaarsektorisse. Rattateed, kultuuri- ja sotsiaalobjektid on tähtsad vaid siis, kui kvaliteetsed töökohad säilivad. Siis saab neid maksulaekumisest ka tulevikus rahastada,“ on Peterson veendunud.

Ametiühingute toetusrühma esimees Oudekki Loone rõhutas, et töökohtade loomist peab vedama riik. „Näiteks võiks ellu kutsuda investeerimistoetuse kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks, kus igale erainvestori eurole paneb riik omalt poolt teise euro juurde. Niisugune programm julgustab ettevõtlikke inimesi tootmist alustama just Ida-Virumaal.“

Loone rõhutas ka, et põlevkivimajandust ei tohi siiski täielikult maha kanda. „Oluline on kaitsta meie loodust ning leida viis, kuidas põlevkivi kasutada võimalikult süsinikneutraalselt. Viimase kolmekümne aasta saavutused on selles valdkonnas muljetavaldavad. Kindlasti tuleb oluliselt tõsta riigipoolset rahastust teadusuuringutesse, mis käsitlevad põlevkivi seesuguseid kasutusvõimalusi, mis oleksid rohepöördega kooskõlas.“

Riigikogu Ida-Virumaa toetusrühma esimehe Dmitri Dmitrijevi sõnul on koalitsioonilepingus püstitatud eesmärgid suureks väljakutseks nii valitsusele kui ka kogu Eestile, eelkõige Ida-Virumaale ning põlevkivisektori ettevõtetele ja töötajatele. „Euroopa Liidu kliimaneutraalsuse saavutamisel energeetikasektoris peab Eesti esmalt vastama küsimusele: millise energiaallika abil saame tagada tulevikus riigi elektrienergia varustuskindluse? See nõuab konkreetse pikaajalise plaani olemasolu. Nii kaua, kui sellele küsimusele kindlat vastust ei ole, tuleb hoida põlevkivijaamad reservis, sest ainult tuulikud ja päikeseenergia ei taga Eestile energiasõltumatust. Samal ajal tuleb valitsusel jõuliselt tegeleda Kirde-Eesti majanduse mitmekesistamisega, et luua piisavalt palju kõrge lisandväärtusega ning hästi tasustavaid töökohti,“ lisas Dmitrijev.

Samuti leidsid asjaosalised, et kui praeguste prognooside järgi õnnestuks rohelise taastuvenergiaga katta maksimaalselt 30 protsenti Eesti energiavajadusest, siis tuleb tõsiselt järele mõelda, kas maagaasi importimine ja tulevikus sellest sõltumine on piisavalt hea alternatiiv põlevkivienergia täielikuks asendamiseks.

6 kommentaari
 1. Hakake 1 aasta ago
  Reply

  ellu viima minu ettepanekut, et riigikogu ja valitsus kolitaks Sirgalasse ja Viivikonda. Kohe oleks Ida-Virumaa ärikate, sahkerdajate, töösturite, kurjategijate ja teiste rahaahnete tõmbenumber.
  Senised tondilossid lammutataks, Kiviõlist Narvani asendataks tondilossid uute lollide tornmajadega, lokkama asuks loodus, kasvaks ka eestlaste sissevool sinna ning kehtima hakkaks ka eesti keel.
  Aga ei, ikka umbluujutt rahaliigutamisest, panustamisest ja toetamisest, mis mitte kuskile ei vii.

 2. “sest ainult tuulikud ja päikeseenergia ei taga Eestile energiasõltumatust. ”
  Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgused sest seal on tuult alati.
  Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo suurune.

  1)Riik peaks tootma elektriautosid ja jagama neid kodanikele omahinnaga.
  Elektriautode tootmine on poole odavam fossiilide omast.
  2) Riik peaks tootma HHO generatoreid ja neid kodanikele jagama omahinnaga .
  3) Riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on koik Eesti kodanikud.

  Biolisandi asemel kasutagem HHO genekat
  1)Igal automootoril on elektrigeneraator mis toodab elektrivoolu auto tulede,pardaarvuti jms. tarbeks.
  Peaaegu samasugune genekas on tuulikutel.
  2)Autol olev elektrigenekale siis saab lisada teise geneka nii,et oleks topelt. Elektrolüüsi aparaat vajab 20 amprit.
  Tsiklile paigaldatakse auto aku.
  Seda liigset elektrivoolu on tarvis HHO geneka tarvis mis lahutab veest vesiniku.
  HHO genekas koosneb 30-st metallplaadist millest pooled on anoodid ja teised katoodid.
  Paukgaasi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne .
  Juhendid on http://www.instructables.com

  HHO geneka poolt toodetud vesiniku paukgaasi kasutatakse bensiini ja diisli asemel.

  USA sõjalaevad ja lennukid kasutavad kütusena merevett. Nende korstnad ei tossa.

  Sisepõlemis mootorile paigaldatud elektrolüüsi aparaat hoiab kokku kütust 90 %. Neid aparaate saab osta paarisaja euro eest,leia otsingust ” HHO generator”.
  Ise ehitada on lihtne. 30 metallplaadi vahele paigaldad 1 millimeetrised tihendid,pooled anoodideks ja teised katoodideks. Lisaks sellele Gaasilukk,bubler,maandus,pump jne.

  Stanley Meyer USA-s võttis patendi elektrolüüsi aparaadile mis lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel.

  Venemaal Alexander Kuznetsov tootis neid. Arvatavasti Gazprom sulges tema vabriku.
  Praegu on ta direktor Moskvas
  LLC STAR Industries .

 3. Keskerakondlase Andro Roosi Teeme ära

  Rahvas peab rajama omale riigi. Riik peab rajama vundamendi ühiskonna Maslow püramiidile. Seejärel peab riik ehitama sellele vundamendile Maslow püramiidi I korruse, tagades kõigile ühiskonnaliikmetele nende materiaalsete ja füsioloogiliste põhivajaduste rahuldamise. Selleks peab riigil olema ja rahvaettevõtte printsiibil toimima oma energiatootmise, oma elamute rajamise (ja mitte mingisuguste riigiüürimajade ehitamiseks, vaid inimestele päriskodudeks), oma metsavarumise ja töötlemise, oma maavarade varumise ja töötlemise, oma toidu kasvatamise ja töötlemise trustid jne. Need trustid – rahvaettevõtted peavad tagama, et elanike põhivajadused on rahuldatud, et tekiks juurde ühiskondlikku kapitali, mille arvelt vähendada maksusid ja maksukoormust, mis oleksid etalonina eeskujuks kõigile teistele riigis tegutsevatele ettevõtetele ja mis aitaksid luua Eesti inimestele sellega eeltingimused ühiselt saavutada Maslow püramiidi II, III, IV jne astmete vajadusi ja eesmärke, millega Eesti võiks riigi ja rahvana olla eeskujuks tervele maailmale!

  Teeme ära, Eesti rahvas!

 4. Nojah 1 aasta ago
  Reply

  Mulle meeldib keskerakondlaste sisepoliitika sest väga palju on teinud Ratase valitsus meie inimeste heaks. Selline tunne oli et meist hoolitakse. Ka praegu läheb kindlasti meie elu tõusu suunas mida vahepeal takistas koroona. Ega polnud kerge keskerakondlikul valitsusel peale Ansipi ja Rõivase valitsemisi mis viisid meie elatustaseme viimaste hulka. Mulle hakkas meeldima ka EKRE kuigi nad avaldasid oma arvamust valjusti aga mitte kellelegi kurja ei teinud ja töötasid tublisti meie heaks. Vastupiduselt Reformierakond tuli võimule koristades teelt eest inimesi oma valesüüdistustega et võimule saada ilma töötulemusteta. Aga välispoliitiline tegevus on ebaõiglane sest sekkutakse teiste riikide siseasjadesse ja tuntakse kaasa mässajatele. Mässude organiseerijate koht on vanglas. Ratase välispoliitiline tegevus viimasel ajal ei meeldinud mulle üldse ja välisministriks pandi nüüd inimene kes ei kuulu keskerakonda ja kes sekkub teiste riikide siseasjadesse ehkki keegi temaga ei arvesta aga muidugi Brüsseli tegelastele meeldib. EL-us olemise ajal mitmed riigid mässavad ja neid segatakse valimistel Aga miks ei tunta kaasa USA-le kus toimusid jubedad sündmused seoses valimistega aga näe imet ta on hoopis meie partner. Praegume Venemaa pole meile midagi halba teinud ja temaga majanduslikud ja kultuurilised sidemed oleks meile kasulikud aga me oleme järjekordses liidus ja ei tohi seda teha

 5. Eve 1 aasta ago
  Reply

  Hoolitsus IDA-Virumaal elavate inimeste eest on väga hea.Seda on kindlasti vaja.

 6. Karl Saare 1 aasta ago
  Reply

  Tere,
  arvan et: 1. Esiteks tuleb kaevanduspiirkonna lõhutud loodus taastada st. rekultiveerida kaevandusalad.
  2. Kukruse jt. aherainemäed tuleb vedada täiteks kaevanduste rekultiveerimisalale (võimalusel raudteetranspordiga).
  3. Rekultiveerimiseks teha korralik projekt (võimalik membraanpõhi põhjavete reostuse vältimiseks
  4. Järelevalve tööde teostamisel panna soome firmale sest kohalike (venelaste) firmade tööstiil, kvaliteet
  ja suhtumine pole euroopalik
  5. Rekultiveeritud alale paigutada elektrituulikud
  Üks variantidest millega saaks alustada koheselt

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.