Riik eraldas Rakvere jalgpallihalli rajamiseks 1,5 miljonit eurot

Foto: jalgpall.ee

Kultuuriministri Anneli Oti käskkirjaga eraldab riik Rakvere linnavalitsusele 1,5 miljonit eurot multifunktsionaalse jalgpallihalli rajamiseks. 

Planeeritav ala on suurusega umbes 58 000 ruutmeetrit. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on rajada planeeritavale alale jalgpallihall koos sinna juurde kuuluva harjutusstaadioni ja parkimisalaga.

Muuhulgas määratakse detailplaneeringuga arhitektuur-ehituslikud tingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, lahendatakse liikluskorraldus, seatakse haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitselised põhimõtted. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja -juhtimise seaduses loetletud tegevuste hulka, mille puhul oleks vajalik kaaluda keskkonnamõjude eelhindamist.

Rakvere linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava maa-ala juhtotstarve ühiskondlike ehitiste ala. Planeeritav maakasutuse otstarve saab olema 100 protsenti ühiskondlike ehitiste ala, seega ei ole tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Valitsuse otsusega ehitatakse hallid Rakverre, Jõhvi, Pärnusse ja Kuressaarde. Mullu oli riigieelarves jalgpallihallide ehituseks ette nähtud kokku kuus miljonit eurot, mis jagati Tartu, Haapsalu, Viljandi ja Rapla vahel.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.