Omavalitsused: kriis survestab eriti haridus- ja sotsiaalvaldkonda, vajame nende toimimiseks lisaraha

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) juhatus esitas Vabariigi Valitsusele kohalike omavalitsuste ettepanekud kriisist väljumiseks mõeldud abipaketi ning lisaeelarve koostamisel. Omavalitsused saavad kriisi lahendamiseks anda olulise panuse, kuid surve alla sattunud haridus- ja sotsiaalvaldkonna paremaks toimimiseks vajatakse keksvalitsuse tuge.

Vaatamata keerulisele olukorrale tuleb kohalikul omavalitsusel täita temale omaseid ülesandeid ja osutada elanikele erinevaid avalikke teenuseid. Kriisi ajal kasvab vajadus eriliselt just haridus- ja sotsiaalvaldkondades. ELVLi juhatuse esimehe Tiit Teriku sõnul on majanduse ja ettevõtluse toetamine on oluline, ent tähelepanu tuleb pöörata ka üksikisiku tasandile. “Haridus- ja sotsiaalvaldkond vajavad enam tähelepanu ja raha. Kriis sunnib koolilapsed kaugõppele, aga paraku ei ole kõik selleks valmis. Vajame juurde spetsialiste, kes aitaksid õpilasi ka individuaalselt. Sotsiaalvaldkonnas on suurenenud vajadus koduhooldusteenuse järgi alates toidu toomisest kuni muudes toimingutes abistamiseni. Eesti linnad ja vallad on valmis palkama täiendavat personali, aga selleks on vaja lisavahendeid,” sõnas Terik.

Vabariigi Valitsus on palunud lapsi lasteaedadesse mitte tuua. Selle meetme rakendumiseks peavad kohalikud omavalitsused oluliseks perede kohatasust vabastamist. Pöördumises palutakse leida riigieelarvest raha laekumata jäävate vahendite kompenseerimiseks omavalitsustele. „Eelmisel aasta tuli keskvalitsus meile appi, andes toetust saamata jäänud tulude katteks ja täiendavateks investeeringuteks. Palume, et valitsus arvestaks kohalike omavalitsuste kriisis kasvavaid vajadusi ka nüüd, mil hakkate koostama lisaeelarvet.” lisas Terik.

Liidu juhatus kirjutas peaministrile, et meie linnad ja vallad on andmas oma igapäevast panust kriisi lahendamiseks ning erinevate teenuste tagamiseks üle terve Eestimaa, ent paratamatult kaasnevad omavalitsustele kriisi lahendamise ja teenuste toimepidavuse tagamisega täiendavad kulud, mida 2021. aasta eelarvete koostamisel ei olnud võimalik täielikult prognoosida või milleks linnadel ja valdadel raha napib.

Pöördumises rõhutati, et Eesti Linnade ja Valdade Liit on valmis kaasa mõtlema erinevate lahenduste väljatöötamisel, mis tagavad meie inimeste heaolu.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.