Eesti: EL-i rändepoliitika peab olema terviklik ja tasakaalustatud

Pagulased. Foto: Meelis Meilbaum/Scanpix

Välisminister Eva-Maria Liimets ja siseminister Kristian Jaani osalesid esmaspäeval Euroopa Liidu (EL) välis- ja siseministrite virtuaalkohtumisel, märkides rändeteemalisel arutelul, et EL-i rändepoliitika peab olema terviklik ja tasakaalustatud.

Liimetsa sõnul on Euroopa Liidu rände- ja varjupaigaleppe ettepaneku nurgakivi selle välismõõde koostöö lähte- ja transiitriikidega ebaseadusliku rände ärahoidmiseks. “Kohtumise eesmärk oli jõuda liikmesriikide vahel paremale arusaamisele, milline lähenemine võiks kolmandate riikide puhul olla parim, et üheskoos tegutsedes soovitud tulemusi saavutada. Üheks lahenduseks võib olla Euroopa Liidu arengukoostööpoliitikas välja kujunenud niinimetatud Team Europe’i lähenemine, mille raames teevad EL-i riigid kolmanda riigiga ühiselt koostööd, igaüks vastavalt oma oskustele ja võimalustele. Ebaseadusliku rände ennetamisel on kõige olulisem toetada riike just selle algpõhjustega toimetulemisel,“ ütles välisminister.

Ühtlasi toetas välisminister kohtumisel Euroopa Liidu tagasisaatmise koordinaatori määramist, et tõhustada tagasivõtualast praktilist koostööd. „Lisaks koostööle kolmandate riikidega peame ka Euroopa Liidu sees omavahel regulaarselt mõtteid vahetama. Tänane kohtumine, kus laua taga olid liikmesriikide sise- ja väliministrid, aitab suhtlust parandada, kuid pikas perspektiivis on kasulik, kui tagasisaatmise koordinaator seob rände sise- ja välismõõtme tegevused omavahel kokku,“ lisas Liimets.

„Rändega seonduvaid probleeme ei saa lahendada Euroopa Liit üksi. Edu saavutamiseks tuleb koostööd teha ja pingutada kõikidel osapooltel,“ rääkis siseminister Kristian Jaani. „Euroopa Liidul tuleb koostöös kolmandate riikidega välja töötada vastastikku kasulikud partnerlussuhted. Näiteks peaks Euroopa Liit toetama kolmandaid riike inimsmugeldamise vastases võitluses ning aitama kaasa nende riikide piirihalduse parandamisele ja IT-alase suutlikkuse suurendamisele,“ lisas siseminister.

Siseministri sõnul tuleks võimalikult kiiresti laiendada ka tagasivõtmise juhtumite haldamise süsteemi kasutamist, jätkata ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemist kolmandates riikides kohapeal ja investeerida strateegilisse kommunikatsiooni, et lähteriikides leviva desinformatsiooniga edukamalt võidelda. Jaani nõustus, et kolmandatele riikidele võib olla tagasivõtualase koostöö parandamise tõukeks ka erinevad poliitilised meetmed, näiteks viisa saamise korra võimalik karmistamine.

Mullu 23. septembril avaldas Euroopa Komisjon EL-i rände- ja varjupaigaleppe ettepaneku, mille eesmärgiks on luua ELis prognoositav ja usaldusväärne rändehalduse süsteem. Ettepanekus pannakse olulist rõhku rändesurve ennetamisele ja välismõõtme tegevustele, mille hulka kuuluvad smugeldamisvastane võitlus, tugev piirihaldus, ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemine kolmandates riikides, seadusliku rände küsimused, tagasisaatmiste tõhustamine ja taasintegreerimine. 

3 kommentaari
 1. Ei 10 kuud ago
  Reply

  kõlba selline rahustamine, nood minitrid ise teevad kõik, et eelarve täitmise nimel siia sokutataks igasugu mutukaid.
  Ootab ju Aafriks head elu eurooplaste najal pool miljardit! Ning on vaid aja küsimus, millal seal nood tõukejõu saavad. Angelalikku meelitamist pole vajagi. Siit küsimus. mida teeme meie 1 miljoni harimatu mutukaga? Sest poole peame ju neile andma. Ega asjata põlde, parke ja metsi maha võeta, et saaks mutukatele uusi elamuid ehitada.
  Tasakaalukas rändepoliitika oleks aga selline, et sisse tuleks mitte-eestlasi vähem kui välja läheb.

 2. Noo 10 kuud ago
  Reply

  Mul on nii suur eelarvamus meie välisministri vastu et ma ei usu et ta midagi õigesti teeks.

 3. Puskin 10 kuud ago
  Reply

  Oh ää muretse. Ei nad SIIA jääda taha !

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.