Maaelukomisjon saatis väärtuslikku põllumajandusmaad kaitsva eelnõu esimesele lugemisele

Foto: Maaeluministeerium

Riigikogu maaelukomisjon arutas tänasel istungil eelnõu, millega seatakse keskmisest viljakamate muldadega põllumajandusmaa kaitseks kitsendused, millega kohalik omavalitsus peab üld- või detailplaneeringu koostamisel arvestama. Eesmärk on tagada väärtuslike muldade ja maaelu säilimine ning võimalus tagada riigi toiduga varustatus ka tulevikus.

Komisjoni esimees Tarmo Tamm ütles, et tegu on väga tähtsa eelnõuga. „Väärtuslik põllumajandusmaa on meie ühine ressurss, aga see on ka piiratud ressurss. Kui teeme selle kasutamisel vigu, siis on seda tulevikus väga raske parandada,“ lausus esimees. Ta lisas, et maapuudust Eestis pole ja ehitada tuleks sinna, kus see on tulevikule mõeldes õigem. Tamm märkis, et ainuüksi sellist põllumajandusmaad, millele ehitamine ei ole piiratud, on umbes 510 000 hektarit. „Heameel on sellest, et paljud kohalikud omavalitsused pingutavad, et leida elamumaa rajamiseks parem koht kui seda on väärtuslik põllumajandusmaa.“

Komisjoni liige Ivari Padar tõi välja, et on oluline, et eelnõu jätab kohalikele omavalitsustele suure autonoomsuse ega pane maapiirkonna arengut lukku. „Eelnõu jätab kohalikele omavalitsustele õiguse kehtestada põhjendatud muu avaliku huvi korral väärtuslikule põllumaale siiski teistsugune üldplaneering,“ sõnas Padar. Näiteks võib kohalik omavalitsus lubada sellisel maal arendada maapiirkonna haridust, kultuuri, liiklust, ühistransporti, sidevõrku, ühisveevärki, kanalisatsiooni või taastuvenergia tootmist.

Istungil jäi kõlama, et viimase kümne aasta jooksul on ehitiste ja teedeehituse alla jäänud 10 000 hektarit põllumajandusmaad. Üksikelamutele väljastatud ehituslubade arv on sama ajaga kasvanud sada protsenti. Küsimus puudutab ennekõike linnade, alevite ja alevike lähiümbrust, kuhu jääb ligi 200 000 hektarit väärtuslikku põllumajandusmaad, mis on kogu väärtuslikust põllumajandusmaast umbes kolmandik.

Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (309 SE) Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 24. märtsil.

3 kommentaari
 1. ! 1 aasta ago
  Reply

  Kui see maa põllumeestelee tarvitada atakse on mulastik ja kogu ümbrus varsti vaene.

 2. ta lendab kodumaa poole 1 aasta ago
  Reply

  Kes on nende ridade autor, Ega Koidula?
  Lendavad haned ja lagled, luiged jt. linnud, kes kunagi pühad-müstilised olevused olid meie esivanematele
  JA SAAVAD KUULI AHNE PÕLLUMEHE KÄEST JA TEMA ÄRGITUSTEL.
  Nad tulevad KODUMAALE, koos eluaegsete kaasadega, tulevad täis ARMASTUST, IGATSUST, LOOTUST.
  Looma uue elu algust. JA SAAVAD KUULI AHNE PÕLLUMEHE KÄEST, KES ON ASUTANU ENNAST ELAMA
  LINDUDE RÄNDETEEDE LÄHEDUSSE.
  Nad on VÄSIUD, NÄLJAS ja vajavad jõudu HÄDASTI, et EDASI LENNATA. Nende ASUALAD ON ÄRA VÕETUD
  ja ma EI TEA, MIKS NAD EI TOHI END KOSUTADA OMA PIKAL JA RASKEL, OHTLIKUL TEEKNNAL.
  JA SAAVAD KUULI KODUMAAL !!!
  Miks ei taha põllumehed rajada äravisatavast praakviljast,segamini seemnetest pärispõlde ääristavais ja paiguti asuvaid nn.looma-linnupõlde, kus nad saaksid süüa ja puhata.Kas veel vähe on neile riik maksnud
  nn.”kahjude” eest.
  Mida TEETE LINDUDELE-LOOMADELE, SAATE TAGASI, OLETE JUBA SAANUD JA SAATE VEEL.
  Aga te ei saa sellest aru. Saa saamagi.

 3. järg 1 aasta ago
  Reply

  AHNUS JA V Ä I K L U S ON SELLE NIMI.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.