Kultuurikomisjon kiitis heaks eelnõu loovisikute täiendavaks toetamiseks

Teatrisaal. Foto: Pixabay

Riigikogu kultuurikomisjon saatis täna esimesele lugemisele eelnõu, millega suurendatakse loometoetuste saajate hulka ning leevendatakse ajutiselt toetuse taotlemise tingimusi.

„Viirusekriisis on ühe valusama hoobi saanud kultuurisektor – teenusepakkujad, ettevõtjad, kultuuriasutused ja -korraldajad ning loovisikud, eriti vabakutselised, kelle loometöö ja sissetulekud on sageli ebaregulaarsed ning kes kindla tööandjata ei kvalifitseeru riigi poolt suunatavale kriisiabile,“ rääkis kultuurikomisjoni esimees Aadu Must.

Ta märkis, et pikalt vindunud kriisis on otsa lõppemas mitmete loomeliitude vahendid liikmete toetamiseks ning lõppenud ka Kultuuriministeeriumi kaudu makstav toetus vabakutselistele loovisikutele, kes loomeliitu ei kuulu. Hetkel sätestatud loomeliidu toetuse kujunemise alused on aga väga selgelt reguleeritud ning kui loomeliidule eelarveaastaks eraldatud vahendid sätestatud loometoetuste maksmiseks otsa saavad, ei näe seadus ette võimalust lisaraha eraldamiseks. „Täna esimesele lugemisele saadetud eelnõu loob seadusandliku raami, mis võimaldab paindlikumalt süsteemi täiendavaid vahendeid lisada ning tagada kiireloomuliselt vabakutseliste loovisikute täiendav sotsiaalne kaitse,“ lisas Must.

Komisjoni aseesimees Jaak Valge nentis samuti, et avalike ürituste korraldamisega seotud piirangud on mõjutanud suuresti just ilma konkreetse tööandjata vabakutseliste toimetulekut. „Vabakutseliste loovisikute võimalus leida tööd või erialast rakendust on märkimisväärselt kahanenud, samas on kasvanud vajadus sotsiaalsete tagatiste ja ravikindlustuskaitse järele. Lisavahendite eraldamine on erakordselt oluline, et tagada meie kultuurisüsteemi terviklikkus ja jätkusuutlikkus,“ ütles ta.

Komisjonile eelnõu tutvustanud kultuuriminister Anneli Oti sõnul on viirusepuhang näidanud, et erandjuhtudel on vajalik loometoetuste süsteemi lisaraha suunata. Eelnõuga nähakse püsivalt ette, et loometoetuse reservi võib erandjuhul suurendada riigieelarvest või valitsuse selleks eraldatud vahenditest, kui seaduse sätestatud alusel eraldatud summast loometoetuste maksmiseks abivajajatele ei piisa.

Valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (360 SE) kaotatakse käesolevaks aastaks ka piirang, et toetust saanu ei tohi seda kahe aasta jooksul uuesti taotleda. Ühtlasi leevendatakse ajutiselt, sarnaselt 2020. aastal kehtinud erandiga toetuse taotlemise tingimusi, nagu sissetuleku piiri taotlemisele eelnenud kuul ning toetusele lisaks teenitava sissetuleku lubatud suurust.

Püsiva iseloomuga on muudatus, millega määratakse nende vabakutseliste loovisikute, kes ei kuulu ühtegi loomeliitu, loometoetuste taotluste menetlejaks ja toetuste maksjaks Kultuuriministeerium. Lisaks täpsustakse sotsiaalmaksu arvestamise korda olukorras, kus loovisik kuulub korraga mitmesse loomeliitu.

Komisjon tegi ettepaneku võtta eelnõu Riigikogu täiskogu päevakorda esimeseks lugemiseks 7. aprillil.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.