Aab: arendustegevuse mõjusid tuleb kogukondadele hüvitada

Jaak Aab

Valitsuskabinet andis tänasel nõupidamisel ministeeriumitele suunised ettevõtlustegevusega kaasneva kohaliku kasu õiguslike regulatsioonide loomiseks, mis annavad tulevikus täpsema raamistiku arendustest tulenevate mõjude hüvitamiseks kohalikule kogukonnale nn taluvustasu näol.

„Kohalik kasu tähendab ettevõtte tegevusega kaasneva rahalise kasu jäämist kohalikku piirkonda või ettevõtte lähiala elanikele näiteks kilovatitasu, tuulikumaksu, sotsiaalse taristu tasu või kasvõi mittetulundusühingu toetamise näol,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Kui ettevõtja teenib kasumit tegevusega, millega kaasneb teatav elukeskkonna häirimine või muutmine, siis tundub loomulik sellest midagi kogukonnale tagasi anda.“

Eestis elluviidavate erasektori arenduste puhul on arendajate ning kohalike omavalitsuste või kogukondade vahel sõlmitud kokkuleppeid, mille sisuks on omavalitsuse või kogukonna rahaline kasu. Samas suunab nii Eesti kui ka Euroopa kohtupraktika ühiskonnaliikmeid aktsepteerima, et ümbritsevas keskkonnas toimuvad muutused ja normi piiridesse jääva keskkonnamõju eest ei kaasne tingimata rahalist hüvitist.

Eelmisel aastal valminud analüüs näitab, et kohaliku kasu õiguslikud alused on Eestis puudulikud ning valdkonna korrastamiseks on vajalik regulatsiooni loomine. Kuna küsimused kerkivad väga erinevate loa- või planeeringumenetluste käigus, ei ole võimalik kõiki seotud valdkondi ühe seadusemuudatusega lahendada, mistõttu asutakse ette valmistama kogu vajalikku paketti. Jaak Aabi sõnul on taluvustasu eelkõige kohaliku elu küsimus. „Lahendus, kus riik annab ette raamid, ent linnad ja vallad saavad tasuvust jätkuvalt kohapeal kaaluda, teeb võimalikuks kohapõhised lahendused. Samas ei piira see omavalitsuste enesekorraldusõigust,“ märkis minister.

Loodav valdkondlik regulatsioon tagaks osapoolte võrdse kohtlemise, õiguskindluse, kokkulepete läbipaistvuse, võimaluse paindlike kokkulepete sõlmimiseks ning soodustaks osapoolte nõusolekul majandustegevust selleks sobivas asukohas.

2 kommentaari
  1. Mitte 2 aastat ago
    Reply

    ei saa aru, miks peab hüvitama midagi sellist, mis arengutegevusega nagunii hakkab kasu tooma. Või on eesmärgiks hoopis midagi tühja teha, et näiks nagu midagi kasulikku tehtaks? Jaak on peast täitsa soe.

  2. Soo 2 aastat ago
    Reply

    Meeldivad on need poliitikud kes mõtlevad oma rahva heaolule, ei õhuta vihavaenu, on õiglased, ei sekku teiste riikide siseasjadesse. Oleme omale vabaduse saanud ja ei peaks teiste käsku täitma vaid ise otsustama mis meile hea on Keskerakondlik sisepoliitika on kõrgel tasemel meda aga ei saa ütelda välispoliitika suhtes.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.