Esmakordselt valiti Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi juhatusse Eesti delegatsiooni liige

Eile, 23. märtsil algas Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) uus 5-aastane mandaadiperiood, kui virtuaalselt koguneti täiskogu istungile.Strasbourgis asuv Kongress kinnitas mandaadiperioodi prioriteedid, milles eelkõige rõhutab vajadust tugevdada järelevalvet Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (EKOH) täitmise üle, eriti silmas pidades koroona-pandeemiat ning selle valguses kehtestatud piiranguid, mis on mõjutanud kohalike omavalitsuste volikogude tööd. Kõige olulisem Kongressi tegevus on EKOH täitmise kontrollimine ja vastavate raportite koostamine riikide kohta. Nendes Kongress hindab, kuidas riigid on hartat täitnud. Teine oluline valdkond on kohalike ja piirkondlike valimiste vaatlemine Euroopa Nõukogu 47-s liikmesriigis, kui riik Kongressi valimisi vaatlema kutsub.

Kongress valis eile uue presidendi (Leen Verbeek Madalmaadest) ning valimistega täideti mitmed teised positsioonid Kongressis. Kaheks ja pooleks aastaks valiti Kongressi juhatuse liikmeks Andrei Novikov. Kunagi varem ei ole Eesti delegatsiooni liige Kongressis juhatuse liige olnud. Kongressi juhatuse liikmena vastutab Novikov aastas kaks korda koguneva kongressi täiskogu korraldamise, kongressi komisjonide töö koordineerimise, samuti harta järelevalve- ja valimisvaatluse missioonide, eelarve ja kõigi kahe täiskogu istungjärgu vahel käsitlemist vajavate küsimuste korraldamise eest.

Kongressi juhatuse liikmeks valitud Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on Kongressi rõhk demokraatia, sotsiaalse võrdsuse ning kohaliku omavalitsuse otsustustasandi õiguste eest seismisel. „Eestil ja Tallinnal on siin ette näidata uuenduslikke üle-euroopalisi algatusi nagu Euroopa Rohelise Pealinna initsiatiiv või tasuta ühistransport. Need näitavad ilmekalt, et kohalik omavalitsus suudab olla mitte ainult siseriikliku vaid ka üle-euroopaliku poliitika suunajaks,” lisas Novikov.

Kongressi Eesti delegatsiooni kuuluvad Annika Vaikla (Viimsi abivallavanem), Andrei Novikov (Tallinna abilinnapea) ja Mihkel Juhkami (Rakvere linnavolikogu esimees). Delegatsiooni asendusliikmed on Pärnu abilinnapea Varje Tipp, Kose vallavolikogu esimees Uno Silberg ning Harku vallavolikogu liige Ott Kasuri.

Eesti delegatsioon valis mandaadiperioodi esimeseks pooleks esimeheks Mihkel Juhkami, delegatsiooni asejuht on Annika Vaikla.

1 Kommentaar
  1. Sedasi 2 aastat ago
    Reply

    selles suunas peab tegutsema. Peaasi et Eesti ei aitaks kaasa vihavaenu õhutamisele ja sanktsioonide kehtestamisele Venemaa vastu õ ei topik oma nina teiste riikide siseasjadesse, ei aitaks saata rahulikesse riikidesse lõhestajaid ja ei tunneks kaasa lõhestajatele. EL-us on see lemmiktegevus. Iga positiivne tegevus on teretulnud, Kõige tähtsam on rahu säilitamine ja hoolitsus inimeste eest.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.