Käivitub pilootprojekt rohevesiniku kasutuselevõtuks ühistranspordis

Taavi Aas Foto: MKM

MKM saatis kooskõlastusringile vesiniku tervikahela piloteerimise toetuse eelnõu, millega hakatakse katsetama vesiniku kasutamise võimalusi ühistranspordis.

„Kliimaneutraalsuse suunas liikumiseks tuleb kasutusele võtta üha enam keskkonnasõbralikke energiatehnoloogiaid. Importkütustest sõltumise ja süsinikujalajälje vähendamiseks peame suurendama taastuvenergia osakaalu ka transpordis. Tänaseks on Eestis edukalt käivitunud biometaani kasutamine, möödunud aasta lõpul kuulutati välja elektribusside pilootprojekt ning nüüd on jõudnud järg vesinikuni,“ rääkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

„Seni on vesinik energiakandjana enim realiseerunud just transpordisektoris, mis tähendab, et töötavad tehnoloogilised lahendused on olemas ning neid saaks ka Eestis rakendada. Seetõttu plaanime algatada pilootprojekti, et katsetada rohevesiniku sobivust meie ühistranspordisüsteemis. Kas katsetama hakatakse rongi, praami, bussi või muu transpordivahendiga, selgub laekuvate taotluste põhjal, ning projekti õnnestumise korral saab kaaluda juba vesiniku laiemat kasutust,“ lisas minister.

Vesiniku tervikahela piloteerimise toetus on mõeldud rohevesiniku kasutuselevõtu tervikliku süsteemi loomiseks. Projekti käigus peab välja töötama tervikahela, mis koosneb rohevesiniku tootmisest, tarnetaristust ja tarbivast seadmest.

Pilootprojekti eelarve on 4,8 miljonit eurot ning rahastusotsuse saanud projekti peab ellu viima 2024. aasta lõpuks. Toetuse jagamisega hakkab tegelema Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rohevesiniku kasutuselevõtt toetab riikliku energia- ja kliimakava eesmärkide saavutamist ning taastuvenergia transpordi eesmärke – 2030. aastaks peaks taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus moodustama tarbitavatest transpordikütustest 14%.

Majandus- ja taristuministri määruse „Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks ühistranspordisektoris“ eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

2 kommentaari
  1. Sedasi 11 kuud ago
    Reply

    Ma ei oska selle kohta midagi öelda aga paistab et see on järjekordne hoolitsus inimeste tervise eest. Loodan siit lugeda selgitavaid kommentaare ja ma ei tea kas minu kommentaar kuulub sellesse valdkonda. igatahes õhu saastamine toimub sest autod sõidavad päev otsa ja saastavad õhku. terve päeva. Pole vahet mis kella ajal. Kui pooled sõidavad töökohustuste tõttu siis on see arusaadav.

  2. Jah 11 kuud ago
    Reply

    Välisminister võiks ka aidata sidemeid luua edukate riikidega selles küsimuses ja mitte seisma ja avaldama kaastunnet riikidesse saadetud rahu rikkujatele. Sellest küll migit kasu pole. Ka välispoliitikas peab kaptsma meie riigi huve. Kõik mida teeb Taavi Aas on õige . Ta on hooliv ja töökas nagu ongi keskerakondlased.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.