Kultuuriminister Anneli Ott peab Riigikogus kultuuri aastakõne

Anneli Ott, foto: Kultuuriministeerium

Kultuuriminister Anneli Ott peab Riigikogus kolmapäeva, 2. juuni täiskogu istungil traditsioonilise kultuuripoliitika aastakõne. Ministri kõne tugineb kultuuripoliitika põhialuste 2014–2020 dokumendi kogu perioodi eesmärkide elluviimise aruandele.

„Eesti kultuur on elujõuline ja kultuur on hästi kättesaadav. Aastate jooksul on suurenenud ka kultuuris osalemine. Näiteks kinodele, teatritele ja muuseumidele oli 2019. aasta külastatavuse poolest aegade edukaim. Eelmisel kevadel alanud ülemaailmne tervisekriis on aga oluliselt mõjutanud  kultuurielus osalemist, pärssinud kultuuri loomise võimalusi ja kogu Eesti kultuurivaldkonda tervikuna. Seetõttu on järgnevatel aastatel väga oluline toetada sektori taaskäivitumist,“ avas kultuuriminister Anneli Ott aastakõne teemasid.  

Kultuuriminister teeb Riigikogu kevadistungjärgul kultuuripoliitika ettekande alati pärast seda, kui valitsus ja Riigikogu kultuurikomisjon on tutvunud visioonidokumendi täitmise aruandega. Ministri aastakõne annab ülevaate olulisematest suundadest kultuuris möödunud seitsme aasta jooksul, kuid sisaldab ka tulevikuplaane.

Kultuuriministri aastakõne saab otsepildis jälgida Riigikogu kodulehel, kõne on kavas 10. päevakorrapunktina. Aruanne kultuuripoliitika põhialuste dokumendi aastani 2020 (2014.–2020.) kogu perioodi eesmärkide täitmise kohta on Kultuuriministeeriumi kodulehel

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.