Keskerakonna volikogu avaldus: seisame Eesti energiajulgeoleku eest ja väärindame oma maavarasid

Narva Elektrijaamad. Foto TOOMAS HUIK/SCANPIX

Eesti riigi julgeolek on Keskerakonna jaoks olnud alati üheks olulisemaks prioriteediks, millest rääkides ei tohi unustada riigi energiajulgeolekut. Eesti on Euroopas tuntud rikkalike põlevkivivarude tõttu, mis on aastakümnete jooksul hoidnud üleval riigi elektrienergia varustuskindlust, kuid põlevkivisektor on miljardite eurodega panustanud ka Eesti SKT kasvu, kindlustanud inimestele töökohti ja heaolu, toonud lisavahendeid põlevkivipiirkondade omavalitsuste eelarvetesse ning võimaldanud arendada paremaid avalikke teenuseid ja ettevõtluskeskkonda.

Üleminekul kliimaneutraalsele majandusele ei saa põlevkivist elektrienergia tootmine väga pikalt jätkuda, mis siiski ei tähenda, et põlevkivi kasutamine peaks kohe lõppema. Põlevkivist elektrienergia tootmine paratamatult tulevikus kahaneb, kuid tuleb leida uusi võimalusi, kuidas kahanemine Eesti kasuks tööle panna. Põlevkivil põhinevaid elektrijaamasid ei tohi sulgeda enne, kui oleme suutnud leida samaväärse alternatiivi. Elektrienergia varustuskindlust saame lähiaastatel tagada vaid oma elektrijaamadega.

Üleminekuperioodil on tähtis koht põlevkivist õli tootmisel, mis kindlustab tööhõivet Ida-Virumaal ja toetab Eesti majandust. Toetame uue põlevkiviõlitehase rajamist, mis loob 500 uut töökohta ja eraldab kasvuhoonegaase kordades vähem kui põlevkivist elektri tootmine. Uus õlitehas vastab Eesti kliima- ja energiakavale, milles oleme võtnud kohustuse vähendada kasvuhoonegaaside koguheidet 2030. aastaks 70% võrreldes 1990. aastaga, kui Euroopa Liidus on võetud uueks eesmärgiks 55%.

Samal ajal panustame aktiivselt taastuvenergeetika arendamisse, et Eestis oleks võimalik rajada tuuleparke nii maismaal kui merel ning senisest suuremat kasutust leiaks päikeseenergia. Peame toetama teadus- ja geoloogilisi uuringuid, mis aitavad kaasa maavarade senisest paremale kasutusele, sealhulgas ei tohi unustada haruldasi muldmetalle, fosforiiti ja rauamaaki. Peame paremini õppima tundma süsiniku püüdmise tehnoloogiaid, leides võimaluse erinevaid uusi tehnoloogiaid piloteerida ning olemasoleval taristul katsetada, panustama automatiseerimisse, digitaliseerimisse, robotiseerimisse, kuid arendama ka muid keskkonna- ja rohetehnoloogiatele keskenduvaid tööstusvaldkondi. Rohkem tähelepanu tuleb pöörata vesiniku kasutusvõimaluste laiendamisele.

Praeguseks Vabariigi Valitsuse poolt langetatud otsused toovad Ida-Virumaale järgmise kümne aasta jooksul uusi investeeringuid kokku üle kahe miljardi euro. Erinevate programmide toel luuakse tuhandeid uusi töökohti ning toetatakse ligi 400 väikest, keskmist ja suurt ettevõtet. Õiglase ülemineku protsessi raames on plaanis toetada tööstusinvesteeringuid, VKE-sid, majanduse mitmekesistamist, töökohtade loomist, innovatsiooni, digitaliseerimist ja investeeringuid taastuvenergiasse. Toetame ka töötajate ja tööotsijate oskuste täiendamist ja ümberõpet, arendame kutseõpet ja rakenduskõrgkoole, avame neis uusi õppekavasid.

Rohepööre ei ole ühe sektori kiire väljasuretamine, vaid see on pikaajaline ulatuslik ressursside ümber suunamine, mille eesmärgiks on uute tulevikukindlate võimaluste ja ettevõtluse arendamine. Selle käigus tuleb tagada, et üleminekul kliimaneutraalsele majandusele ei kannataks Eesti energiajulgeolek, peab tõusma inimeste heaolu ja paranema elukeskkond.

7 kommentaari
 1. Teie lubadused on sõnnik. 9 kuud ago
  Reply

  Oleme neid näinud juba kaua.

  • Inflatsiooni likvideerimiseks Eesti Riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia ja Eleringi elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia ja Elering on riigiasutused mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud ehk siis elekter peab olema tasuta.

   Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgused sest seal on tuult alati.
   Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo jagu.

   Inflatsiooni likvideerimiseks peab kütus olema tasuta.
   Auto sisepõlemis mootorile paigaldatakse elektrolüüsi aparaat mis lahutab veest vesiniku ja toodab paukgaasi piiramatus koguses ja tasuta

   Lisaks rahatrükkimisele inflatsiooni tekitatakse sisendhindade tõstmise abil.
   Nii kuis tõstetakse elektrivoolu hinda siis automaatselt kerkivad hinnad teenustele ja toodetele aga palgad ei kerki.

   Inflatsiooniga hoitakse Eestit vaesuses ja elatustaset madalana.

   Inglismaal puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.
   Andro Roos :” Mõtteid parteidele maksukoorumuse radikaalse vähendamise elluviimiseks (aga ärge lootkegi, parteidel ei jätku mõistust ja mune):

   Alates aastast 973 toimus Inglismaal raha ümbermüntimine iga kuue aasta tagant. See toimus järgnevalt: kuninglik rahapada muutis iga kuue aasta järel olemasolevad vaegväärtuslikud mündid maksevahendina kehtetuks, kogus need kokku ja müntis uue välimusega müntideks. Seda aga nii, et iga nelja vana mündi vastu andis välja ainult kolm uut münti ehk 25% vähem. Iga kuue aasta tagant korrigeeris kuninglik rahapada ka ringlusse lastavate müntide koguarvu, lähtudes otsuse tegemisel järgmise kuus-aastaku planeeritavast riigi üldisest rahavajadusest reaalmajanduse käitamisel. Sellel ümbermüntimisel oli kaks peamist mõtet. Esiteks toimis ümbermüntimine riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumääraks oli seega 25% kogurahamassist 6 aasta peale ehk 4,17% aastas ehk 0,35% kuus. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaotanud valuuta ise väärtust, st puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu. Selline ümbermüntimisel põhinev süsteem kattis õige pea lisaks Inglismaale terve Lääne-Euroopa.”

   Kas leidsite Andro Roosi tekstist selle lause ?:

   puudus inflatsioon ja see toetas majanduse jätkuvat kasvu.

   Andro Roos : ” Niikaua kuni eksisteerib riigiväline intressiga keskpank ja tema raha, seni ei saa olla ka vaba turumajandust ega tõhusust.”

  • Barbarossa 9 kuud ago

   Mis kuradima Jaanipäev, sõda algas pööripäeval.
   Kes sponsoreeris neid tapatalguid ?
   Kes sponsoreeris venelaste ja eestlaste tapmisi ?

   Saksamaal olevat olnud tohutu relvatööstus…
   Kas Saksamaa rikastus relvade müügist ?
   Esimesest maailmasõjast kurnatud Saksamaa hakkas müüma relvi mida terve maailm ostis ja kui algas teine maailmasõda siis need müüdud relvad osutusid haihtunuks 🙂
   Kustkohast esimesest maailmasõjast kurnatud Saksamaa sai raha relvatööstuse
   üleval pidamiseks ?
   Eesti on juba 30 aastat vaba aga relvatööstust ei paista olevat. Eestlased ehitavad Soomet lappide ja tolmuimejatega.

  • uskmatu-toomas 9 kuud ago

   Mis kuradi Barbarossa-õige ajaloo tõlgendus selgitab,et hoopis venemaa ründas saksamaad ja kõike neid sakslaste kaela aetud kuritööd saatsid korda saksa mundris KGB agendid.
   Mis puutub energia julgeolekusse siis kogu ettevõtmine elektrvõrgu euroopaga ühendamine on tervitatav ainult kust võetakse euroopas see elekter mida meile transportida ?
   Tuumajaamad ja kivisöejaamad suletakse,elektrit hakatakse tootma toetudes vene gaasile mille vastu me võitleme !
   Hea on kirjutada – ühendame lahti vene elektrivõrgust aga läti ühendus jääb-edaspidi ostame vene elektrit läbi läti, et saaksime veel rohkem maksta ! Lätlane kasseerib raha ja itsitab lolli eestlase üle.

  • Eesti tarbeks piisab kolmest tuulepargist millede tuulikud on 200 meetri kõrgused sest seal on tuult alati.
   Teine variant on päikesepaneelide jaam mille pindala on Sirtsu soo jagu.

  • Kuna tuul puhub tasuta ja päike paistab tasuta , ning puuduvad hoolduskulud
   siis peale tasuvusaega tuulikud ja päikesepaneelid
   annavad elektrit tasuta.

 2. Järgmise 9 kuud ago
  Reply

  10 aastaga peab põlevkivi kaevandamist vähendama 2 miljoni tonnini. See tuleb aga jätta, sest meil on vaja tootmise kogemust säilitada. Need 2 miljonit aga ei läheks enam põletamiseks, vaid keemiatööstuseks. Meie teadlased peavad põlevkivi lahustama elementideks ja siis need uude tootmisse andma.
  Elektrit toodetakse nagunii päikese, tuule, merelainete abil ja põlevkivi pole lihtsalt vaja.
  Kuid seni tuleb elektrit aga sisse osta, sest ta on praegu mõeldamatult odav. 50 aasta pärast paljud varud kaovad ja elekter kallineb suhteliselt kordades, meie peame selle4ks ajaks aga valmis olema oma taastuvate allikatega.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.