Oudekki Loone: Riigikogu toetab laiendatud kollektiivlepingute sõlmimist

Oudekki Loone

Riigikogu võttis vastu kollektiivlepingu seaduse muutmise eelnõu, millega viiakse kollektiivlepingu tingimuse laiendamise regulatsioon vastavusse põhiseaduse kaitse all oleva ettevõtlusvabadusega, tagades samas sotsiaalpartnerluse ja kollektiivse kaasamise võimekus. Riigikogu ametiühingute toetusrühma esimees Oudekki Loone ütleb, et laiendamise regulatsioon puudutab kollektiivlepinguid, mis on sõlmitud tööandjate ja ametiühingute liitude või keskliitude vahel.

“Muudatus võimaldab taas hakata sõlmima laiendatud kollektiivlepinguid, mis kehtivad kogu antud tegevusalal sõltumata sellest, kas konkreetne ettevõtja või töötaja on lepingu sõlminud organisatsioonides osaline,” lausub Oudekki Loone. “Uue seaduse alusel võivad laiendatud kollektiivlepinguid sõlmida ametiühingud või nende liidud, kus on vähemalt 500 liiget või mis koondavad vähemalt 15% tegevusala töötajatest ning ettevõtjatele või nende liitudele, kus töötab vähemalt 40% tegevusala töötajatest. Laiendatud kollektiivlepingud annavad kindluse, et selles valdkonnas võistlevad kõik osalised parema toote või teenusega, mitte kokkuhoiuga töötajate heaolu arvelt.”

Lisaks muudetakse ametiühingute seadust ja töötajate usaldusisiku seadust, täpsustades tööandja kohustust anda tööajast vaba aega usaldusisiku tegevusega seotud ülesannete täitmiseks ka usaldusisikute paljususe korral. Samuti suurendatakse hüvitisi alusetu vallandamise korral rasedatele, rasedus- või sünnituspuhkuse õigusega või töötajate esindajast töötajale. Suurendatakse töötutoetusi, arvestades COVID-19 pandeemia mõju majanduskeskkonnale olukorras, kui registreeritud töötuse määr on suurem kui 8,5%.

“Kõik need seadusmuudatused on sammuks tsiviliseeritud töösuhete suunas, kus otsuseid tehakse ettevõtjate ja töötajate ning kapitali ja töö vaheliste läbirääkimiste alusel. Riigi ülesanne on tagada siin läbirääkivate poolte reaalne võrdsus ning tagada töötajatele päriselt nende põhiseaduslik ühinemisõigus. Samas ei tohi unustada, et töö on uue väärtuse loomisel vähemalt sama oluline kui kapital,” rõhutab Oudekki Loone. “Muudatusega toodi laiendatavate kollektiivlepingute regulatsiooni sisse esindatuse printsiip. Kogu sektori töö- ja palgatingimuste määramise puhul on oluline, et läbirääkimised toimuksid võimalikult laiapõhjaliselt. See suurendab ka motivatsiooni kuuluda ametiühingutesse ja ettevõtjate liitudesse, andes neile selged reaalsed hoovad oma valdkonda puudutava reguleerimiseks.”

“Töötajatele on väga heaks uudiseks ka see, et tagatakse mitme usaldusisiku olemasolul neile kõigile vaba aeg oma ülesannete täitmiseks,” lisab Oudekki Loone. “See kinnitab, et töötaja usaldusisik on normaalne ettevõtluskeskkonna osa ning võimaldab töötajal paremini oma huvide eest seista. Samast mõtteviisist lähtub ka hüvitise kahekordistamine alusetu vallandamise puhul. Töö on igasuguse ettevõtte puhul sama oluline kui kapital. Töötajate vallandamine peab olema majanduslikult põhjendatud, ebaõiglane töötajast vabanemine peab kaasa tooma olulise kompensatsiooni.”

7 kommentaari
 1. Eve 6 kuud ago
  Reply

  Tore on siin näha seda suurepärast, tarka ja õiglast naist. Ta sobiks hästi ministriks- Oleks tore kui ta tihemini sõna võtaks.

  • Kui ikka Issand oli homo 6 kuud ago

   42-aastane Vikerraadio ususaate toimetaja Meelis Süld pühitseti 11. septembril Suurbritannia luterliku kiriku vaimulikuks.

   «Andsin talle ametliku positiivse iseloomustuse õppima asumiseks meie partnerkirikus välismaal, kus oldi teadlikud Eestis kehtivatest takistustest,» ütles Eesti evangeelse luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma möödunud aastal, pidades takistuste all silmas seda, et Süld on homoaktivist.

  • Ta kõlbaks L-ks Viru vahele. 6 kuud ago

   Küll kiitis keskat, et nüüd nemad tõstsid pensione kuus euri ja pensionärid tänu sellele elavad inimväärset elu.

  • Tänan Loonet . 6 kuud ago

   Kesikud tõstsid pensione ja nüüd elan inimväärikat elu. Ega ma ise ei teadnud kuid
   Loone teleris teatas.

 2. uskmatu-toomas 6 kuud ago
  Reply

  Elekribörsil hind on tõusnud taevani aga siin jahutakse kollektiivlepingust,plastjäätmetest,maksulaekumistest jne.
  Olete valitsuses,võtke midagi ette aga ei sest on vaja arutada riigikogu liikmete palkasid ja muidu sooja õhku võngutada.
  Kas tõesti selle massiivse hinnatõusuga kõikides eluvaldkondades tahate,et teie poolt valimisel hääletatakse ?

 3. harry 6 kuud ago
  Reply

  esus siirak15

  Tarkuse õnnistusest
  151 Kes Issandat kardab, teebki nõnda,
  ja kes Seadusest kinni peab, saab targaks.
  2 Ja tarkus tuleb talle vastu nagu ema
  ja võõrustab teda nagu neitsilik naine.
  3 Tarkus toidab teda arukuse leivaga
  ja annab talle juua oma tarkuse vett.
  4 Ta toetub sellele ega kõigu,
  ta hoiab sellest kinni ega jää häbisse.
  5 Tarkus ülendab teda ligimesest kõrgemale
  ja avab tema suu koguduse keskel.
  6 Ta leiab hea meele ja rõõmupärja
  ning pärib igavese nime.
  7 Arutud inimesed ei saa targaks
  ja patused mehed ei saa tarkust näha.
  8 Uhkusest on tarkus kaugel
  ja valelikud mehed ei mõtle tema peale.
  9 Kiituslaul ei sobi patuse suhu,
  sest Issand ei ole seda temale läkitanud.
  10 Sest kiituslaul võib kõlada ainult tarkuses,
  ja Issand juhatab seda hästi.
  Tahtevabadusest
  11 Ära ütle: „On Issanda süü,
  et olen taganenud” –
  sest mida tema vihkab, seda ära tee!
  12 Ära ütle: „Tema ise on mind eksitanud” –
  sest patust meest tema ei vaja.
  13 Issand vihkab kõike jäledat,
  ja see ei ole armas ka neile, kes teda kardavad.
  14 Tema lõi alguses inimese
  ja jättis sellele vaba tahte:
  15 kui tahad, siis pead käske,
  ja jääd ustavaks, kui meeldib.
  16 Tema on pannud sinu ette tule ja vee:
  kumba tahad – siruta käsi!
  17 Inimese ees on elu ja surm:
  kumma ta neist valib, see temale antakse.
  18 Sest Issanda tarkus on suur,
  ta on vägev valitsemises ja näeb kõike.
  19 Tema silmad on nende peal, kes teda kardavad,
  ja ta teab kõiki inimese tegusid.
  20 Tema ei ole kedagi käskinud olla jumalakartmatu
  ega ole kellelegi andnud luba pattu teha.

 4. Ei 6 kuud ago
  Reply

  mingeid töötutoetusi! Töötud tuleb tööle panna. Meil on palju rämpsu korjata, vanu hooneid lammutada, teeääri koristada, hooajatöid teha, abitöid teha jpm. Seega tuleb töötus ja töötu abiraha põhimõtteliselt tühistada.
  Iga omavalitsus peab leidma ohutu töö et iga laisk ja loll saaks teenida endale elatist. 5€ täistöötunni eest ja 8 tunniga saab kokku 40€, 20 tööpäevaga 800€ puhtalt. Kes oskab majandada, elab kenasti ära. Veeb ja telekas 22€, elekter näo kohta 20€ kuus, söögile 3-4€ päevas, peres kulub näole veel vähem. Eluruum võtab samuti kuni 400€ kuus. 200€ kuus jääb lällamiseks ja Õudse Loone kiitmiseks. On seda vähe?

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.