Aas: roheline mõtteviis peab olema ambitsioonikas, aga ka tasakaalukas

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas kutsus Sloveenias Euroopa Liidu transpordiministreid lähenema kliimaeesmärkidele tasakaalukalt ning arvestama läbirääkimistel liikmesriikide eripäradega.

„Me küll ootame enda tänavatele üha rohkem keskkonnasõbralikke sõidukeid, kuid üleminek peab olema sujuv ja piisava ajavaruga, et kõik inimesed ja riigid oleksid selleks valmis. Üle-Euroopaline ühtne lähenemine on oluline, et suurendada laadimistaristu kasutusmugavust, aga liikmesriikidele kohustuslikult seatavad sihtvõimsused peavad arvesse võtma ka liiklustihedust,“ lausus minister Aas.

Euroopa Komisjoni poolt avaldatud nn Fit for 55’i paketis käsitletakse transpordi dekarboniseerimist paralleelselt mitmes eelnõus. Esiteks teeb Komisjon ettepaneku rakendada heitkogustega kauplemise süsteemi, et juurutada kõigis transpordiliikides süsinikdioksiidist tulenevat hinnakujundust ehk juurutada täiendavalt „saastaja maksab“ põhimõtet. Seda tehakse näiteks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamisega merendussektorile, samal ajal on kavas järk-järgult kaotada ka lennuettevõtjatele tasuta eraldatud saastekvoodid. Samuti on Komisjoni ettepanek luua eraldi heitkogustega kauplemise süsteem maanteetranspordile, mis suunaks kütuse tootjaid pakkuma autodele ja veoautodele puhtamaid kütuseid, sealhulgas ka sisepõlemismootoriga autodele, mis ei kao veel lähikümnenditel Euroopa teedelt.

Aasa sõnul elektrihindadega toimuv näitab, et hetkel kehtival heitkogustega kauplemise süsteemil puuduvad toimivad võimalused hinnatõusudega toimetulekuks. „Tark ei torma ning roheline mõtteviis peab olema ambitsioonikas, aga seejuures ka tasakaalukas. Seetõttu peame enne mere- ja maismaatranspordi heitkogustega kauplemise süsteemi kaasamist erinevaid murekohti täiendavalt analüüsima,“ lisas Aas.

„Iga liikmesriigi lähtekohad on väga erinevad. Liiklustihedus ja asustustihedus on riigiti väga erinevad, mistõttu täpselt ühesugused nõuded ei sobi kõigile. Meil peab tekkima laiem tehnoloogiline valmisolek, et realistlikult ja mõistlikult liikuda nullheitmete suunas. Tehnoloogiliselt ja majanduslikult suured väljakutsed on ees eriti raskeveokite sektoris,“ ütles Aas.

Komisjoni soov on paketiga veelgi vähendada sõidukite kasvuhoonegaaside heitkoguseid, uuendades sealhulgas ka uute sõiduautode ja kaubikute süsinikdioksiidi heitkoguste standardeid. Ettepanek näeb ette, et uute autode keskmine heitkogus peab vähenema 2030. aastast 55% ja 2035. aastast 100% võrreldes 2021. aasta tasemega. Järelikult peaksid kõik 2035. aasta seisuga registreeritud uued sõiduautod ja kaubikud olema nullheitmega.

1 Kommentaar
  1. Väga 6 kuud ago
    Reply

    õige. Värvime kõik teed ja majad roheliseks. Ja bensiini sisse tuleb ka panna rohelist värvainet, et toss roheline paistaks. Ja mootorlaevadele tuleb rohelised purjed üles tõmmata.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.