Eriteenistujaid puudutavad regulatsioonid ühtlustatakse

Politsei tööd tegemas. FOTO: MARIANNE LOORENTS /SCANPIX
Valitsus kiitis täna heaks ja otsustas saata Riigikokku siseministri algatatud eriteenistuste ühtlustamise eelnõu, millega luuakse ühtsed alused politseinike, päästeteenistujate, teiste eriteenistujate ja vabatahtlike teenistusregulatsioonidele ning sotsiaalsetele tagatistele. Muuhulgas pikendatakse mitmeid päästjatele mõeldud sotsiaalseid garantiisid puudutavaid tähtaegu, ühtlustatakse politseinike palga- ning pensionisüsteemi, luuakse vabatahtlikele eraldi kriisiroll ning laiendatakse neile kutseliste töötajate hüvesid. 

„Päästetöötajad, keda meil juba praegu napib, riskivad igapäevast tööd tehes oma elu ja tervisega, mistõttu on sotsiaalsetel garantiidel nende jaoks oluline roll. Tegemist on väga head füüsilist ja vaimset vormi nõudva tööga, mis loob omakorda teenistuseks kõrged nõudmised. Sellepärast on oluline, et  toetame vanaduspensioni eel staažikaid päästetöötajaid, kui nende tervis ei luba enam kutsetööga jätkata. Pean oluliseks, et pensioniea tõustes jätkaks riik ka edaspidi vanaduspensioni oote toetuse maksmist pikendades seda varasema kolme aasta asemel viiele aastale. Selle kõrval on olulisel kohal ka pensioni suurendamise jätkumine 10-50% neile päästetöötajatele, kellel on minimaalselt 10-aastane töötamise staaž. Vanaduspensioni suurenduse staaži saab koguda varasema 2023. aasta asemel kuni 2043. aastani. Ühtlasi on kokkuleppel ametiühingutega otsustatud väljateenitud aastate pensioni staaži kogumist jätkata aastani 2036, mil hakkavad järk-järgult lõppema ka politseipensionide määramised ja seejärel pensionisüsteem ühtlustub. Eesmärk peab olema tasustada eriteenistujaid väärikalt juba töö tegemise ajal,“ ütles Kristian Jaani.

Minister lisas, et tänase seisuga kaoks 2025. aastal võimalus päästjatel töötamise ajal väljateenitud aastate pensionit saada, mis vähendaks oluliselt nende motivatsiooni päästjana jätkata.  „Olukorras, kus päästja on oma tööga pensioni välja teeninud, kuid me vajame tema teeneid edasi, on oluline anda talle võimalus päästeteenistuses jätkamisel ka väljateenitud pensionit saada. Me ei saa riigina endale lubada nende täies elujõus ja äärmiselt vajalikku kutsetööd tegevate meeste kaotamist mõnele teisele tööle, mistõttu jätkame väljateenitud aastate pensioni maksmist 25-aastase staažiga päästjatele ka kutsetööl jätkates,“ kinnitas Jaani.

„Oluline on ka korrastada politseinike palga- ja pensionisüsteemi nii, et see vastaks avaliku teenistuse palgasüsteemile. Praegune keeruline ja mitmest erinevast komponendist koosnev palk ei ole piisavalt läbipaistev ning jätab politseinikud eripensioni määramisel ebavõrdsesse seisu. Saame edaspidi rääkida politseinike põhipalgast, mis on selge, sisaldab kõiki vajalikke lisatasusid ja tagab ühtlasi võrdse kohtlemise eripensioni arvestamisel,“ nentis Jaani.

Lisaks ühtlustatakse eelnõuga politseijuhtide ametiajad ning muudetakse ametite peadirektorite asetäitjate ametikohad tähtajaliseks. „Süsteemis, kus peadirektori ja prefektide teenistus on tähtajaline, on vaja, et ka peadirektori asetäitjate ametikohad sama reeglit järgiksid. Nii loome suurema motivatsiooni enesetäiendamiseks ja roteerumiseks, millest võidab nii inimene ise, kui ka organisatsioon ja seeläbi ühiskond laiemalt,“ ütles Jaani.

„Siseturvalisuse tagamisest rääkides ei saa üle ega ümber valdkonna vabatahtlikest, kes seisavad politseinike ja päästjatega õlg-õla kõrval ning riskivad samamoodi oma elu ja tervisega. Võrdne vastutus peab tagama ka võrdsed hüved ja kohtlemise. Selleks võrdsustame vabatahtlike ja nende perekonnaliikmete hukkumise ning vigastuse hüvitised kutseliste teenistujate ja nende perekonnaliikmete hüvitistega,“ sõnas siseminister.

Kristian Jaani lisas, et ei näe ühtegi põhjust, miks vabatahtlikel ja kutselistel teenistujatel peaks vahet tegema. „Arvestame üha enam vabatahtlike panusega ning seetõttu loome abipolitseinikele eraldi kriisirolli, mis laseb neil tegutseda ka erakorraliste sündmuste lahendamisel andes neile võrdsed õigused nendega, kes töötavad riigikaitselise töökohustusega ametikohal. Sellisel juhul on abipolitseinikul õigus kriiside lahendamise ajal keelduda töö tegemisest tööandja juures ja saada tasustamata puhkust väljaõppe ajaks, samuti saada hüvitist saamata töötasu või palga eest,“ selgitas minister.

Kersti Ringmets

6 kommentaari
 1. Ees ootab veel 18 kuud koroona-õudu, kuna tõhus vaktsiin saab valmis alles 2023. aastal 3 kuud ago
  Reply

  Ees ootab veel vähemalt 18 kuud koroona-õudu, kuna tõhus vaktsiin kõikide variantide vastu saab valmis alles 2023. aastal, hoiatas Inglismaa tervisejuht, professor Chris Whitty.

  Universaalne vaktsiin, mis töötab kõigi variantide puhul ja aitab ära hoida lõputuid piiranguid tuleb välja alles 2023. aastal. Kuni selle ajani tuleb kasutada piiranguid, et kaitsta inimesi praeguste vaktsiinide kaitsest läbi murdvate koroona variantide vastu nagu Omikron, vahendab Daily Mail.

  • Taani pannakse koroonakatastroofi tõttu lukku 3 kuud ago

   Ülikõrge vaktsineerituse tasemega Taani läheb riiki tabanud koroonakatastroofi tõttu lukku. Taani kehtestab ülikarmid piirangud Omikroni variandi leviku piiramiseks.

   Asjast teatavad suured Taani väljaanded, näiteks Jyllands-Posten. Info tugineb Taani epideemiatöögrupi soovitustele.

   Peaminister Mette Frederiksen peaks asjast teatama täna reedel kell 15 Soome aja järgi.

 2. Almar Glustsenko 3 kuud ago
  Reply

  “Sellisel juhul on abipolitseinikul õigus kriiside lahendamise ajal keelduda töö tegemisest tööandja juures”
  ………………………………………………
  Ei tea küll miks keelduda?
  ……………………………………………..
  Vaata Facebook videod 16.´12.2021 pooitseivormiga sarnanevas vormis pika “lamemaalase” kinnipidamine Stenbocki maja ja Toomkiriku vahel, kus Mossadi Gladio-B rohemehikese rolli täidab Jaanil-Vaheril mitu korda kohtu poolt ülemäärase jõu kasutuse hinnangu ssanud Mark Tenin
  …………………………………………….
  (Terroritegusid panevad toime võimud ise, RahvuslikTeataja.ee, 1-7/2017, 2018, 2021, lk.10-11, saadaval vabaduse väljaku Keskraamatukogu tagumisest uksest sisenedes, Ajakirjade saalis riiulilt ja arhiivist tellides , ka toimetajalt tellides)

 3. Almar Glustsenko 3 kuud ago
  Reply

  Facebook: Sirli Atto, Mihkel Johannes Paimla, Ülo Pruul 16.12.2021 videod

 4. Almar Glustsenko 3 kuud ago
  Reply

  Artikli juures oleva foto ja mu viidatud videote põhjendus lähtuvalt siseminister Kristian Jaani käesolevast avaldusest:
  ………………………………………………………
  Kõik politsenikud loetakse kaineteks, kuni Rahvakohus pole tõestanud vastupidist. Ka perekond Jaani ja perekond Vaheri liikmed.
  ………………………………………………………
  Mittekainetel politseinikel ja mitte kaine olla võimelistel politseinikel loetakse mittekainena oma teenistusülessannete täitmise periood pensionistaazhi hulka topeltmääraga.
  ……………………………………………………..
  Euroopa Liidu direktiiv number 666 : )

 5. Jurakas 3 kuud ago
  Reply

  Meie nn. politsei tegeleb päevast-päeva diskrimineerimisega!
  Aga mida ühelt Saapa-Elmarilt muud ikka tahta!

  Euroopa Parlamentaarne Assamblee kutsub oma resolutsiooni 2361 (2021)1 punktis
  7.3.2. liikmesriike tungivalt üles tagama, et: “mitte kedagi ei diskrimineerita vaktsineerimata olemise tõttu kas võimalike terviseriskide või soovimatuse tõttu vaktsineerida”. (ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated)

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.