EKRE-st lahkunud Tallinna volinik liitub Keskerakonna fraktsiooniga

Foto allikas: Pealinn.ee

Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) lahkunud Tallinna volikogu liige Kairet Remmak-Grassmann liitub linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooniga.

Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi kinnitas BNS-ile, et Kairet Remmak-Grassmann on avaldanud soovi liituda Keskerakonna fraktsiooniga. “Tema liitumine tõstab veelgi fraktsioonis näiteks sotsiaal- ja haridusvaldkonna pädevust, tal on vastavad kogemused ning olnud ka varasemalt linnavolikogu liige,” lausus Hanimägi.

Remmak-Grassmanni liitumise järel on Keskerakonna fraktsioonil Tallinna 79-liikmelises volikogus 39 häält ja seega on häälteenamusest puudu üks hääl.

Andre Hanimägi kinnitusel ei tee praegu sotsiaaldemokraatidega koalitsioonis olev Keskerakond pingutusi selle ühe puuduva hääle ja ühtlasi linnas ainuvõimu saamise nimel.

“Ühe inimese liitumine Keskerakonna fraktsiooniga tänast koostööd meie poolt küll ei takista. Nii Keskerakonna fraktsioon linnavolikogus kui ka linnavalitsus lähtuvad koalitsioonileppest ning meil pole plaanis koalitsiooni lõhkuda,” lausus Hanimägi. “Kui koostöö on hea ja tulemuslik ning mõlemad pooled tunnevad end hästi, on oluline linna areng ning mõistlik juhtimine. Fraktsiooniliikmete arv ei ole eesmärk omaette.”

Samuti ei plaani Keskerakond Hanimägi sõnul Remmak-Grassmannile linna struktuuris mingit ametikohta pakkuda. “Remmak-Grassmann töötab linnavolikogu liikmena, muid plaane minule teada ei ole,” lausus Hanimägi.

Kairet Remmak-Grassman lahkus EKRE ridades pärast vaktsiinivastasena tuntud Varro Vooglaiu korraldatud oktoobrikuist meeleavaldust Tallinnas Vabaduse väljakul.

“Ühe erakonna suurim eesmärk ei tohiks kunagi olla vastandumine, umbusu ja vihkamise külvamine ega toetuse kasvatamine ükskõik mis hinna eest. Iga Eesti erakond peab seisma oma väärtuste ja eesmärkide eest ühiskonda tugevdades, mitte nõrgestades. Täna näen, et minu arusaam poliitikast ei lange enam paraku kokku erakonnaga, millesse olen panustanud selle esimesest kongressist saadik nii juhatustes, volikogus kui ka oma kodukohas. Annan teada, et lahkun Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast,” kirjutas Remmak-Grassmann sotsiaalmeedias.

Tema sõnul meeleavaldus Vabaduse väljakul olukorras, kus plaaniline ravi peatatakse, kus arstid, õed ja hooldajad teevad üliinimlikke pingutusi ning võitlus käib inimelude nimel, ei lubanud tal enam vaikida ega jääda passiivseks kõrvaltvaatajaks. “Mul on piinlik ja kahju, et inimeste tervis ja sissetulek, hirmud ning pettumused on seatud niivõrd küüniliselt valimisvankri ette. Seda aga paraku eile kõige ehedamalt nägime,» lisas ta mullu sügisel.

Juba siis kinnitas naine, et jääb kindlasti Tallinna linnavolikokku. “Jään linnavolikokku seisma Pirita inimeste eest, kes mind usaldasid ja kes mulle oma hääle andsid. Ma ei soovi, et linnaosa kaotaks volikogus ühe mandaadi ning ma ei taha, et volikogu koht läheks erakonnale, mis ei jaga neid väärtusi, mida mind toetanud piritalased õigeks peavad,» selgitas Remmak-Grassmann.

11 kommentaari
 1. Reeturite 2 kuud ago
  Reply

  koht on omasuguste seas keskbandes. Kena rahva petmist!

  • Kasahstanis on päris kodusõda lahti, haavatuid ei jäeta lahinguväljale surema 2 kuud ago

   Kasahstanis on rahva ja valitsusvägede vahel päris kodusõda lahti. Sotsiaalmeediasse pandud videos on näha, kuidas rahva hulgas haavata saanuid ei jäeta lahinguväljale surema, vaid neile antakse abi.

   Teises video on näha, kuidas rahvavägede liikmed rebivad valitsusvägede esindajatelt õlgadelt pagunid.

   Rahvas on haaranud enda kontrolli alla mitmed valitsusasutused Alma-Atas.

   Kasahstanis elab ligi 19 miljonit inimest.

  • Kasahstanis võtab rahvas sõjaväelasi vangi 2 kuud ago

   Kasahstanis saatis valitsus sõjaväe rahva vastu, aga rahvas võtab sõjaväelased vangi. Enne seda tehti sõjaväelastele üleskutse tulla rahva poole üle.
   Video- https://eestinen.fi/2022/01/video-kasahstanis-on-paris-kodusoda-lahti-haavatuid-ei-jaeta-lahinguvaljale-surema/

  • Võt NATOLE 2 kuud ago

   Kasahstani suurimas linnas ja endises pealinnas Alma-Atas on leekides kohaliku administratsiooni ja prokuratuuri hooned.

   Rahvas on võtnud hooned enda kontrolli alla. Jõustruktuurid on läinud rahva poole üle.

  • Kasahstani meeleavaldajad on haaranud relvad, üle on võetud Almatõ lennujaam 2 kuud ago

   Kasahstanis on inimesed haaranud rahvaülestõusu käigus relvad, mis on ära võetud jõustruktuuridelt. Samuti on röövitud relvakauplusi.

   Lisaks on rahvas asunud röövima pangaautomaate. Üle on võetud Almatõ lennujaam. Sõjavägi ja politsei on tehtud relvituks ning paljud jõustruktuuride esindajad on läinud rahva poole üle. Videos on näha, kuidas kaks jõustruktuuride esindajat on asunud vapralt kaitsele, aga nad lastakse maha.

 2. vana 2 kuud ago
  Reply

  Rahvast reetjate hulka kuulute ise, kui ei osanud valitsuses olles inimlikult ja riigimehelikult käituda!

  • Keskbande 2 kuud ago

   toiduahel on surematu kuni seda valib mõistusevastase valimisseaduse abil loll rahvas..

 3. Jane 2 kuud ago
  Reply

  Tubli naine ja õige otsus. mina arvasin et volikogus on enamus keskerakondlastel sest nad said palju hääli pealinnas. Aga keskerakondlaste koostöö sotsidega on kiiduväärt, parim kooslus ning oodata on häid tuörmusi.

 4. robert 2 kuud ago
  Reply

  Tubli naine et lahkus sellest riigivastasest pundist pärast seda kui rahvast kutsuti kodanikuallumatusele Olin ise SAPT pooldaja sest tundus normaalne seltskond Pärast seda meeleavaldust ei taha neid enam tunda sest minu väärikus ei luba toetada eestivaenulikku organisatsiooni

 5. Nojah 2 kuud ago
  Reply

  Tallinna valitsusega võib rahul olla. Paremat ei oska soovidagi. Aga kahju on sellest et pole Tallinna TV-d ja saadet Meedia keskpunkt. Peavoolumeedia siiani vahest moonutab fakte ja me ei saa alati tõde teada.

 6. harry 2 kuud ago
  Reply

  haggai1

  Karistus tabab ka Iisraeli vaenlasi
  21 Kogunege ja olge koos,
  häbitu rahvas,
  2 enne kui tuleb määratud päev,
  mil lendate ära kui aganad,
  enne kui teie peale tuleb
  Issanda tuline viha,
  enne kui teie peale tuleb
  Issanda vihapäev!
  3 Otsige Issandat,
  kõik alandlikud maal,
  kes te teostate tema õigust!
  Otsige õiglust, otsige alandlikkust,
  vahest leiate varju Issanda vihapäeval!
  4 Sest Assa jäetakse maha
  ja Askelon jääb tühjaks,
  Asdod aetakse ära keskpäeval
  ja Ekron juuritakse välja.
  5 Häda teile, ranniku elanikud,
  kreedi rahvas!
  Issanda sõna on teie vastu,
  Kaanan, vilistite maa;
  ma hävitan sind asustamatuks.
  6 Sest kreetide mererand
  jääb karjastele karjamaaks
  ning lammastele ja kitsedele taradeks.
  7 See rannik saab Juuda soo jäägile –
  seal nad hoiavad karja,
  lebavad õhtuti Askeloni kodades;
  sest Issand, nende Jumal,
  tunneb muret nende pärast
  ja pöörab nende vangipõlve.
  8
  Ma olen kuulnud Moabi teotust
  ja ammonlaste sõimu,
  millega nad on teotanud mu rahvast
  ja on suurustanud ta maa ees.
  9 Seepärast, nii tõesti kui ma elan,
  ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal,
  saab Moab Soodoma
  ja ammonlased Gomorra sarnaseks,
  kureherne kasvukohaks,
  soolalaukaks,
  ja igavesti laastatuks;
  mu rahva jääk riisub neid,
  mu rahva riismed vallutavad need.
  10 See saab neile osaks
  nende kõrkuse eest,
  sest nad on teotanud
  vägede Issanda rahvast
  ja on suurustanud selle ees.
  11 Issand saab neile kardetavaks,
  sest ta laseb kaduda
  kõik maa jumalad;
  ja nad peavad kummardama teda,
  igaüks oma paigas,
  kõik paganate saared.
  12
  Ka teid, etiooplased,
  lüüakse maha mu mõõgaga.
  13 Ta sirutab oma käe põhja poole
  ja hävitab Assuri;
  ta teeb Niineve lagedaks,
  kuivaks nagu kõrbe.
  14 Keset linna lebavad karjad,
  kõiksugu metsloomade hulgad.
  Niihästi puguhaned kui öökullid
  ööbivad selle sambanuppudel.
  Kuule, kuidas nad huikavad aknaaukudes!
  Häving on lävede peal,
  jah, seedrivooderdis on ära kistud.
  15 See on see ülemeelik linn,
  kes elas muretult,
  kes mõtles südames:
  „Mina, ja ei keegi muu!”
  Kuidas see küll on muutunud lagedaks,
  metsloomadele lebamispaigaks!
  Igaüks, kes läheb sellest mööda,
  vilistab ja laiutab käsi.
  Piibel 1997
  Jeruusalemma süü ja lunastus
  31 Häda tõrksale ja roojasele linnale,
  kes on rõhuja!
  2 Ta ei ole kuulanud häält,
  ei ole võtnud õpetust,
  ei ole lootnud Issanda peale,
  ei ole liginenud oma Jumalale.
  3 Ta vürstid temas
  on möirgavad lõvid,
  ta kohtumõistjad
  on õhtused hundid,
  kes ei jäta midagi hommikuni.
  4 Ta prohvetid on jultunud,
  truuduseta mehed,
  ta preestrid teotavad pühamut,
  rikuvad Seadust.
  5 Issand tema keskel on õiglane,
  tema ei tee ülekohut;
  tema toob igal hommikul
  valguse ette oma õiguse,
  ei see jää tulemata!
  Aga ülekohtutegija ei tunne häbi.
  6 Ma olen hävitanud paganaid,
  nende nurgatornid on rüüstatud;
  ma olen teinud nende tänavad tühjaks,
  käidamatuks;
  nende linnad on laastatud,
  inimtühjad, elaniketa.
  7 Ma mõtlesin:
  Küllap sa kardad mind,
  küll sa võtad õpetust,
  et tema eluaset ei kaotataks;
  et sa peaksid meeles kõike,
  mis ma talle käsuks olen andnud.
  Aga ometi olid nad agarad
  tegema kurja kõigi oma tegudega.
  8
  Seepärast oodake mind,
  ütleb Issand,
  päeva, kui ma tõusen saagile!
  Sest minu õigus on koguda rahvaid,
  koondada kuningriike,
  et valada nende peale välja oma meelepaha,
  kogu oma tuline viha,
  sest mu püha viha tules
  peab hävima kogu maa.
  9 Sest siis ma puhastan rahvaste huuled,
  et nad kõik võiksid hüüda Issanda nime,
  teenida teda õlg õla kõrval.
  10 Siis toovad mulle roaohvreid
  minu poole palvetajad,
  hajuvil olijad,
  teiselt poolt Etioopia jõgesid.
  11 Sel päeval pole sul vaja häbeneda
  ühegi oma teo pärast,
  millega sa oled üles astunud minu vastu,
  sest siis ma kõrvaldan su keskelt
  su ülemeelikud hooplejad,
  ja sa ei ole enam ülbe
  mu pühal mäel.
  12 Aga ma jätan su keskele alles
  vaese ja viletsa rahva,
  ja need otsivad pelgupaika
  Issanda nimes.
  13 Iisraeli jääk ei tee ülekohut
  ega räägi valet
  ja nende suus ei leidu
  kavalat keelt.
  Tõesti, nad käivad karjas ja puhkavad
  ja ükski ei peleta neid.
  14 Hõiska, Siioni tütar,
  hüüa, Iisrael!
  Rõõmusta ja rõkata kogu südamest,
  Jeruusalemma tütar!
  15 Issand on võtnud tagasi
  kohtuotsuse sinu kohta,
  ta on pööranud ära
  su vaenlase.
  Issand, Iisraeli kuningas,
  on su keskel,
  enam pole sul vaja
  näha õnnetust.
  16 Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale:
  Ära karda, Siion,
  ärgu lõtvugu su käed!
  17 Issand, sinu Jumal, on su keskel,
  kangelane, kes aitab.
  Ta rõõmustab sinu pärast väga,
  ta uuendab oma armastust sinuga,
  ta tunneb hõisates sinust rõõmu.
  18 Ma võtan sinult ära need,
  kes on pühade pärast kurvad;
  teotus on koormaks tema peal.
  19 Vaata, sel ajal teen ma lõpu
  kõigile su rõhujaile.
  Ma aitan lonkajat ja kogun äraaetu;
  ma teen nad ülistatuiks ja kuulsaiks
  kõigis maades,
  kus nad on pidanud häbenema.
  20 Sel ajal toon ma teid,
  sel ajal kogun ma teid,
  sest ma teen teid kuulsaiks ja ülistatuiks
  kõigi maa rahvaste seas,
  kui ma teie eneste nähes
  pööran teie saatuse,
  ütleb Issand.”
  Piibel 1997
  Üleskutse templi taastamiseks
  1
  1 Kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu esimesel päeval tuli Issanda sõna prohvet Haggai kaudu Serubbaabelile, Sealtieli pojale, Juuda maavalitsejale, ja Joosuale, Joosadaki pojale, ülempreestrile; ta ütles:
  2 „Nõnda räägib vägede Issand ja ütleb: See rahvas ütleb: Aeg ei ole veel tulnud Issanda koja ülesehitamiseks.”
  3 Ja prohvet Haggai kaudu tuli Issanda sõna; ta ütles:
  4 „Ons teil endil aeg istuda oma vooderdatud kodades, kui see koda on varemeis?
  5 Ja nüüd ütleb vägede Issand nõnda: Pange tähele oma teguviisi!
  6 Te külvate palju, aga saate pisut; sööte, aga kõht ei saa täis; joote, aga janu ei kao; riietute, aga ei saa sooja; ja kes teenib palgalisena, teenib katkisesse kukrusse.
  7 Nõnda ütleb vägede Issand: Pange tähele oma teguviisi!
  8 Minge mägedele, tooge puid ja ehitage koda üles, siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma auhiilgust, ütleb Issand.
  9 Te loodate palju, aga vaata, kõik väheneb; te toote koju, aga mina puhun selle ära. Mispärast? küsib vägede Issand. Minu koja pärast, sest see on varemeis, teie aga jooksete igaüks omaenese koja asjus.
  10 Seepärast keelab taevas teile kastet ja maa oma vilja.
  11 Ma olen kutsunud põua maale ja mägedele, viljale, veinile ja õlile ja kõigele, mida maa toodab, ning inimestele ja loomadele, ja kogu nende kätetööle.”
  12 Ja Serubbaabel, Sealtieli poeg, ja Joosua, Joosadaki poeg, ülempreester, ja kõik, kes olid rahvast alles jäänud, kuulsid Issanda, oma Jumala häält ja prohvet Haggai sõnu, nõnda nagu Issand, nende Jumal, teda läkitas, ja rahvas kartis Issandat.
  13 Ja Haggai, Issanda käskjalg, ütles Issanda ülesannet täites rahvale nõnda: „Mina olen teiega, ütleb Issand.”
  14 Ja Issand äratas Serubbaabeli, Sealtieli poja, Juuda maavalitseja vaimu ja Joosua, Joosadaki poja, ülempreestri vaimu ja kogu allesjäänud rahva vaimu, ja need tulid ning alustasid tööd vägede Issanda, oma Jumala koja kallal
  15 kuningas Daarjavese teisel aastal, kuuenda kuu kahekümne neljandal päeval.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.