Lõppeb Eesti valitud liikmesus ÜRO Julgeolekunõukogus

Suursaadik Sven Jürgenson

31. detsembril toimus New Yorgis koos teiste lahkuvate valitud liikmetega ametlik tseremoonia, kus ÜRO Julgeolekunõukogu saali ees langetatakse Eesti lipp. Tseremoonial kõneleb Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson.

Välisminister Eva-Maria Liimets rõhutas, et Eesti on suutnud tõestada, et väikeriigil on mõju ÜRO Julgeolekunõukogus, ja panna ennast kuulama maailmaareeni kõrgemas kaalukategoorias. „Iga riigi õigus ja kohustus on anda panus rahu tagamisse, sealjuures põletavate üleilmsete kriiside leevendamisse. Olles kriisidiplomaatia keskuses ning seistes kindlalt inimõiguste, rahvusvahelise õiguse, demokraatlike väärtuste ja meie piirkonna julgeoleku eest, sealhulgas hoidnud julgeolekunõukogu ja rahvusvahelise üldsuse tähelepanu Valgevene võimude tegevusel, saame öelda, et Eesti on seda kohustust täitnud ja meie pingutused on kandnud vilja,“ lisas välisminister.

Suursaadik Jürgenson sõnas, et kuigi julgeolekunõukogu pole ainult samameelsete riikide keham, oleme suutnud konstruktiivselt ja edukalt teha koostööd kõikide nõukogu liikmetega. „Teemajuhina Afganistani või Liibüa küsimustes, tuues esimest korda ametlikult lauale küberjulgeoleku, seistes selle eest, et rängad inimõiguste rikkumised ei jääks tähelepanuta, või püüdes aktiivselt aidata kaasa kliima ja julgeoleku vaheliste seoste teadvustamisele on Eesti olnud usaldusväärne partner. Selle abil oleme laiendanud ka oma välispoliitilist haaret ja tugevdanud oma liitlassuhteid,“ lisas saadik.

Julgeolekunõukokku kuuluvad 15 liiget, kellest viis on alalised ja 10 valitud liikmed. Eesti lahkub ÜRO Julgeolekunõukogust koos nelja valitud liikmega: Niger, Tuneesia, Vietnam ning Saint Vincent ja Grenadiinid. Uute valitud liikmetena alustavad 2022. aastal Albaania, Araabia Ühendemiraadid, Brasiilia, Gabon ja Ghana.

 

 

 

4 kommentaari
 1. uskmatu-toomas 2 kuud ago
  Reply

  Ja mida meie seal osalemine,peale kulutatud miljonite meie maksumaksjale kasu tõi ?
  Pange mehed naised pead kokku ja leidke järgmine auk kuhu saaks “investeerid” !

  • Seppik ja ühtne Venemaa 2 kuud ago

   Nii tormas Seppik koos teiste samalaadsete tolvanitega – Vladimir Velman ja Kalev Kallo – Moskvasse Ühtse Venemaa kongressile. Sõsarpartei või nii, mida on kohe ERITI LAHE meelde tuletada täna, kui me näeme, mil moel Venemaa igasugusest poliitilisest normaalsusest üle sõidab.
   Enne kongressi omandas partei Ühtne Venemaa ideoloogilise doktriini staatuse nn suveräänse demokraatia teooria, mille esitas avalikkusele Putini administratsiooni juhi asetäitja Vladislav Surkov. Pika sisutühja terminitega pikitud sõnamulina võiks kokku võtta tõdemusega, et Venemaa on talle ainuomase demokraatia vormi. Vasturääkivate eelduste mulinast sai välja lugeda Ühtse Venemaa ja president Putini tõsist kavatsust föderaalse riigi asemele rajada vene rahvuse unitaarriik.

 2. Soo 2 kuud ago
  Reply

  Eesti pole suutnud midgi tõestada ja ega keegi ei arvestagi nii väikese riigiga. liimets ei tee Eesti jaoks mitte midagi kasulikku vaid ajab tühja tuult taga. Ta on tigestunud inimene ja vihavaenu õhutamise poolt. Praegu tuleks elektrienergia hinnatõusu ohjeldada EL- poolt ja koroonaviiruse leviku tõkestaniseks maailmas midagi ette võtta samuti arendada kultuurilisi ja majanduslikke suhteid teiste riikidega. Juldeolek sõltub suurriikidest. Meid ei kavatse keegi rünnata nii et jätkem vihavaenu õhutamine Venemaa vastu ja ärgem saatkem raha teistele riikidele sest vajame ise abi.

 3. harry 2 kuud ago
  Reply

  Sefanja3
  7
  Jeruusalemma süü ja lunastus
  1 Häda tõrksale ja roojasele linnale,
  kes on rõhuja!
  2 Ta ei ole kuulanud häält,
  ei ole võtnud õpetust,
  ei ole lootnud Issanda peale,
  ei ole liginenud oma Jumalale.
  3 Ta vürstid temas
  on möirgavad lõvid,
  ta kohtumõistjad
  on õhtused hundid,
  kes ei jäta midagi hommikuni.
  4 Ta prohvetid on jultunud,
  truuduseta mehed,
  ta preestrid teotavad pühamut,
  rikuvad Seadust.
  5 Issand tema keskel on õiglane,
  tema ei tee ülekohut;
  tema toob igal hommikul
  valguse ette oma õiguse,
  ei see jää tulemata!
  Aga ülekohtutegija ei tunne häbi.
  6 Ma olen hävitanud paganaid,
  nende nurgatornid on rüüstatud;
  ma olen teinud nende tänavad tühjaks,
  käidamatuks;
  nende linnad on laastatud,
  inimtühjad, elaniketa.
  7 Ma mõtlesin:
  Küllap sa kardad mind,
  küll sa võtad õpetust,
  et tema eluaset ei kaotataks;
  et sa peaksid meeles kõike,
  mis ma talle käsuks olen andnud.
  Aga ometi olid nad agarad
  tegema kurja kõigi oma tegudega.
  8
  Seepärast oodake mind,
  ütleb Issand,
  päeva, kui ma tõusen saagile!
  Sest minu õigus on koguda rahvaid,
  koondada kuningriike,
  et valada nende peale välja oma meelepaha,
  kogu oma tuline viha,
  sest mu püha viha tules
  peab hävima kogu maa.
  9 Sest siis ma puhastan rahvaste huuled,
  et nad kõik võiksid hüüda Issanda nime,
  teenida teda õlg õla kõrval.
  10 Siis toovad mulle roaohvreid
  minu poole palvetajad,
  hajuvil olijad,
  teiselt poolt Etioopia jõgesid.
  11 Sel päeval pole sul vaja häbeneda
  ühegi oma teo pärast,
  millega sa oled üles astunud minu vastu,
  sest siis ma kõrvaldan su keskelt
  su ülemeelikud hooplejad,
  ja sa ei ole enam ülbe
  mu pühal mäel.
  12 Aga ma jätan su keskele alles
  vaese ja viletsa rahva,
  ja need otsivad pelgupaika
  Issanda nimes.
  13 Iisraeli jääk ei tee ülekohut
  ega räägi valet
  ja nende suus ei leidu
  kavalat keelt.
  Tõesti, nad käivad karjas ja puhkavad
  ja ükski ei peleta neid.
  14 Hõiska, Siioni tütar,
  hüüa, Iisrael!
  Rõõmusta ja rõkata kogu südamest,
  Jeruusalemma tütar!
  15 Issand on võtnud tagasi
  kohtuotsuse sinu kohta,
  ta on pööranud ära
  su vaenlase.
  Issand, Iisraeli kuningas,
  on su keskel,
  enam pole sul vaja
  näha õnnetust.
  16 Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale:
  Ära karda, Siion,
  ärgu lõtvugu su käed!
  17 Issand, sinu Jumal, on su keskel,
  kangelane, kes aitab.
  Ta rõõmustab sinu pärast väga,
  ta uuendab oma armastust sinuga,
  ta tunneb hõisates sinust rõõmu.
  18 Ma võtan sinult ära need,
  kes on pühade pärast kurvad;
  teotus on koormaks tema peal.
  19 Vaata, sel ajal teen ma lõpu
  kõigile su rõhujaile.
  Ma aitan lonkajat ja kogun äraaetu;
  ma teen nad ülistatuiks ja kuulsaiks
  kõigis maades,
  kus nad on pidanud häbenema.
  20 Sel ajal toon ma teid,
  sel ajal kogun ma teid,
  sest ma teen teid kuulsaiks ja ülistatuiks
  kõigi maa rahvaste seas,
  kui ma teie eneste nähes
  pööran teie saatuse,
  ütleb Issand.”

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.