Kultuuriminister Tiit Terik külastab Setomaad

Tiit Terik. Foto: Kultuuriministeerium.
Kultuuriminister Tiit Terik on täna ja homme, 6. ja 7. jaanuaril visiidil Setomaal, et külastada kohalikke kultuuriasutusi ning kohtuda valdkonna oluliste eestvedajatega. Samuti osaleb minister talsipühade ehk Setomaa jõulude tähistamisüritusel.

„Peame hindama ja väärtustama enda kultuurimälu. Üheks meie kultuurimälu tugisambaks on inimesed, kes hoiavad paikkondlikke tavasid ja keelelisi eripärasid, neid elavalt kasutavad ning põlvest põlve edasi kannavad,“ rääkis kultuuriminister Tiit Terik. „Setomaa on üks seitsmest pärimuslikust kultuuripiirkonnast, mille vaimse kultuuripärandi säilimist, püsimist ja sealse kogukonna tegevust riik toetab. Kindlasti on oluline ka edaspidi kultuuriruumide eripärasid väärtustada ning neid aktiivselt toetada,“ lisas minister.

Täna kohtub minister ülemsootska, Setomaa Kultuurikeskuse juhataja Jane Vabarnaga ning Setomaa Liidu ja Setomaa Muuseumide esindajatega. Ühtlasi osaleb minister Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi tänuõhtul.

Homme külastab minister Värska Lasteaia setokeelset rühma ning Värska Külastuskeskust, et kohtuda Setomaa Vallaraamatukogu, Seto Käsitüü Kogo, Seto Instituudi ning Setomaa valla esindajatega. Samuti külastatakse Värska Tervisespordikeaskust, Treski Küüni ning Obinitsa muuseumit. Seto Seltsimajas kohtub minister Setu Kultuuri Fondi esindajaga ning Ida-Euroopa regiooni põlisrahvaste esindajaga UNESCO rahvusvahelise põliskeelte kümnendi 2022–2032 juhtgrupis.

9 kommentaari
 1. On 11 kuud ago
  Reply

  kindlamast kindlam, et sellele kenale esitluskäigule järgneb mitme muuseumi kinnipanek. Ja kultuura saab järgmises eelarves suhteliselt palju vähem raha.

  • Äkki aitab? 11 kuud ago

   Kultuura pole elus tähtsaim! Rahvas on näljas ja vaesusepiirist allpool. Miks sellega ei tegele kesikud?

  • Selle poliitilise palgaga elab hästi 11 kuud ago

   Jääb ülegi ja aega rahvast mõnitada.

 2. Jane 11 kuud ago
  Reply

  Tubli poliitik j sobib mit,esse anetisse. Ta on hooliv, töökas ja tark.

  • Almar Glustsenko 11 kuud ago

   Nõus

   Toimetaja. Nüüd võiksid selle artikli ka peast setokeelde tõlkida. Sellises (Eesti ühe suurema erakonna häälekandja) ametis võiks ju osata kõigi Eesti päris(Maa)rahvaste keeli. Või vähemalt nende kohta käivad uudised neile loetavaks muuta.

   Isegi nende oma nendekeelseid toimetajaid selleks palgata?

   Nagu Soomes on küll juba anastajate soove üha rohkem arvestavad inglise- ja venekeelsed igapäevased TV-uudised, aga ka saamikeelsed.

   Kahjuks küll ühtlustati Soome TV-uudistes eelnevalt eri eri piirkondade-keelte uudiste sisu ja kõrvaldati töölt nende kohalikud toimetajad, 3-4 aastat tagasi Aga TUBLI KULTUURIMINISTER TERIK VÕIKS KANDA HOOLT, ET TALLINNA TV-ST TAASTATAKS VÄHEMALT SEE OSA, MIS KAJASTAKS EESTI VÄIKSEMATE JA HÄÄBUVAMATE PÕLISKULTUURI OSADE ELU JA AITAKS SEDA SÕILITADA.

   NÄITEKS PALGATA KASVÕI OSALISE TASUSTATUD AJA JOOKSUL (NÄITEKS ESIALGU NÄDALAS 10 TUNDI TÖÖTAVAID, KOHALIKUKEELSEID KULTUURIUUDISTE TOIMETAJAID JA HOOLITSEDA SELLE EEST, ET SAADE JÕUAKS ÕHU KAUDU VÄHEMALT SAMA KULTUUIRI-KEELKONNA EESTI PIIRKONNA VABALEVISSE.

   JA MUIDUGI KA TALLINNA JA TARTU POLIIT-OLIGARHIDENI, KELLELE VÕIB SELLISE KULTUURI OLEMASOLU TULLA MEELDIVA ÜLLATUSENA, NING KES NÄITEKS 50 MILJONÄRI PEALE KOKKU VÕIVAD SEEPEALE ANNETADA AASTAS 100 000-500 000 EUORT, ET VÄHEMALT NEID HÄÄBUVAIMAID OSI OMAKULTUURIDEST TAASELUSTADA.

   TERIK.

   MINE KÜSI TALLINNA TV MÕTTETU JA OMARAHVUSVAENULIKU TAPMISEGA OMALE BILDERBERGI-HÄÄLTEGA VÕÕR-POLIITKAPITALI TEENIVATE

   KÕLVARTI JA RIISALU KÄEST,

   KAS NAD MÄLETAVAD, MIDA KAJASTAS TALLINNA TV SAADE „MOITSEKATSI ELOHELÜ”. JA AUHINNAKS PANE KULKAST NEILE VÄLJA SÕIT SAANIL TAANILINNAST SAATSE SAAPASSE. MUIDUGI IGA 100 KILOMEETRI TAGANT NENDE KULUL HOBUSTE VAHETUSE VÕI KOHALIKUS TALUS ÖÖBIMISE EEST RIIDATÄIE PUUDE NENDE POOLT KÄSITSI LÕHKUMISEGA.

   KUI, SIIS TULEVAD NENDE NÄOL TAGASI EHK MUUTUND MEHED. : )

  • Almar Glustsenko 11 kuud ago

   Kui nad oskavad veel ka Moitsekatsi Elohelü Põhja-eesti keelde tõkida, siis saagu võimalus see auhinnareis, vähem vaeva nõudvana, jalgratastel läbida. : )

  • Selline 11 kuud ago

   oleks Kuugli tõlkes Almari üks lõik:
   ОНИ ПОМНИТ, КАК МОЖЕТ БЫТЬ ТАЛЛИННСКИЙ ТЕЛЕШОУ «ПОМЕТ»? И В КАЧЕСТВЕ ПРИЗ И ВЫСТАВЬТЕ ГОЛЬФ ИЗ БОТИНКИ В ДАНИИ. ВСЕГО, КАЖДЫЕ 100 КИЛОМЕТРОВ МЕЖДУ ЛОШАДЯМИ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬ ПРИБЫТИЕ ЛОШАДЕЙ ИЛИ ЖИЛЬЕ НА МЕСТНОЙ ФЕРМЕ ИХ РУКОВОДСТВОМ.

  • Teda kohale pannes Ratas ütles, et sobib. Ta olevat isegi teatris käinud. 11 kuud ago

   Keskerakond ja refid sulid. reeturid ja vargad. Jälle üks minister altkäe maksmisega vahel. Ministrid pudenevad nagu õunad puult.

 3. harry 11 kuud ago
  Reply

  Sefanja2

  Karistus tabab ka Iisraeli vaenlasi
  21 Kogunege ja olge koos,
  häbitu rahvas,
  2 enne kui tuleb määratud päev,
  mil lendate ära kui aganad,
  enne kui teie peale tuleb
  Issanda tuline viha,
  enne kui teie peale tuleb
  Issanda vihapäev!
  3 Otsige Issandat,
  kõik alandlikud maal,
  kes te teostate tema õigust!
  Otsige õiglust, otsige alandlikkust,
  vahest leiate varju Issanda vihapäeval!
  4 Sest Assa jäetakse maha
  ja Askelon jääb tühjaks,
  Asdod aetakse ära keskpäeval
  ja Ekron juuritakse välja.
  5 Häda teile, ranniku elanikud,
  kreedi rahvas!
  Issanda sõna on teie vastu,
  Kaanan, vilistite maa;
  ma hävitan sind asustamatuks.
  6 Sest kreetide mererand
  jääb karjastele karjamaaks
  ning lammastele ja kitsedele taradeks.
  7 See rannik saab Juuda soo jäägile –
  seal nad hoiavad karja,
  lebavad õhtuti Askeloni kodades;
  sest Issand, nende Jumal,
  tunneb muret nende pärast
  ja pöörab nende vangipõlve.
  8
  Ma olen kuulnud Moabi teotust
  ja ammonlaste sõimu,
  millega nad on teotanud mu rahvast
  ja on suurustanud ta maa ees.
  9 Seepärast, nii tõesti kui ma elan,
  ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal,
  saab Moab Soodoma
  ja ammonlased Gomorra sarnaseks,
  kureherne kasvukohaks,
  soolalaukaks,
  ja igavesti laastatuks;
  mu rahva jääk riisub neid,
  mu rahva riismed vallutavad need.
  10 See saab neile osaks
  nende kõrkuse eest,
  sest nad on teotanud
  vägede Issanda rahvast
  ja on suurustanud selle ees.
  11 Issand saab neile kardetavaks,
  sest ta laseb kaduda
  kõik maa jumalad;
  ja nad peavad kummardama teda,
  igaüks oma paigas,
  kõik paganate saared.
  12
  Ka teid, etiooplased,
  lüüakse maha mu mõõgaga.
  13 Ta sirutab oma käe põhja poole
  ja hävitab Assuri;
  ta teeb Niineve lagedaks,
  kuivaks nagu kõrbe.
  14 Keset linna lebavad karjad,
  kõiksugu metsloomade hulgad.
  Niihästi puguhaned kui öökullid
  ööbivad selle sambanuppudel.
  Kuule, kuidas nad huikavad aknaaukudes!
  Häving on lävede peal,
  jah, seedrivooderdis on ära kistud.
  15 See on see ülemeelik linn,
  kes elas muretult,
  kes mõtles südames:
  „Mina, ja ei keegi muu!”
  Kuidas see küll on muutunud lagedaks,
  metsloomadele lebamispaigaks!
  Igaüks, kes läheb sellest mööda,
  vilistab ja laiutab käsi.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.