Välisminister Liimets keskendus üldasjade nõukogul pandeemiaga seotud meetmetele ning kohtumisel Euroopa Komisjoni asepresidendi Vestageriga digivaldkonna arendamisele

Foto allikas: Välisministeerium

Välisminister Eva-Maria Liimets osales täna, 25. jaanuaril üldasjade nõukogul, kus Prantsusmaa tutvustas enda Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteete ja välisministrid rääkisid pandeemiaga seotud meetmetest, Euroopa demokraatiapaketist, Euroopa tuleviku konverentsist ning ELi ja Ühendkuningriigi suhetest. Pärast nõukogu kohtus välisminister Euroopa Komisjoni asepresidendi Margrethe Vestageriga.

Prantsusmaa ELi Nõukogu eesistumise sihtidest on Eesti jaoks olulised suur tähelepanu julgeolekuolukorrale, digitaalse siseturu edasiarendamine, kliimapaketi arutelud ning ELi välispiiride ja Schengeni tugevdamine. Eesti tervitab samuti Prantsusmaa üleskutset kasutada rohkem liikmesriikide emakeeli.

COVID-19 pandeemia arutelul ütles välisminister, et Eesti jaoks on tähtis koordineeritud ja isikupõhine lähenemine, et inimestel säiliks võimalus ELis turvaliselt ja vabalt liikuda. „Seetõttu on mul väga hea meel, et täna kiitsime heaks uuendatud soovituse Euroopa Liidu sisese liikumise kohta, mille järgi ei tohiks kehtiva ELi COVIDi digitõendiga reisijatele kehtestada täiendavaid piiranguid, välja arvatud üksikutel erandjuhtudel. Ka kolmandatest riikidest ELi saabuvatele reisijatele kehtestatud eeskirjad soovitakse viia kooskõlla isikupõhise lähenemisega, lubades mittehädavajalikul eesmärgil ELi reisimist kõigile vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud reisijatele,“ sõnas Liimets.

Tänasel üldasjade nõukogul olid päevakorras ka Euroopa demokraatiapakett, mille üle ministrid pidasid esimese pikema arutelu, Euroopa tuleviku konverentsi hetkeseis ning ELi ja Ühendkuningriigi suhteid.

Pärast nõukogu kohtus välisminister digivaldkonda juhtiva Euroopa Komisjoni asepresidendi Margrethe Vestageriga, vestluses tõi Liimets välja vajaduse liikuda kiirelt edasi digitaalse ühisturu, sealhulgas digiturgude ja -teenuste õigusaktidega ning justiitsvaldkonna digitaliseerimise ja küberjulgeoleku tugevdamisega terves ELis. „Vajalik on keskenduda andmete vaba liikumise parandamisele, et tugevdada ELi andmemajanduse konkurentsivõimet. Kinnitasin volinikule, et ka digitaalse ühisturu ja Euroopa digitaalse identiteedi raamistikuga edasiminek peab olema ELi olulisemate eesmärkide seas. Vajame hästi toimivaid elektroonilise identiteedi lahendusi, et usaldusväärse ja turvalise e-ID laialdane kasutamine oleks sarnaselt Eestiga võimalik kõigi liikmesriikide kodanike jaoks,“ ütles välisminister.

Liimets rõhutas Vestagerile ka vajadust toetada praeguses keerulises julgeolekuolukorras Ukrainat digi- ja kübervaldkonnas. Lisaks arutasid nad koostöövõimalusi usaldusväärse ühendatuse nimel.

1 Kommentaar
  1. Soo 2 kuud ago
    Reply

    Üks positiivne asi ka selle naise tegevuses, muidu ajab tühja tuult taga, koeub igasuguste tegelastega millel pole mingit mõtet.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.