Kiik osales Euroopa Liidu terviseministrite kohtumisel Prantsusmaal

Tanel Kiik

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik osales 9. veebruaril Prantsusmaal toimuval kõrgetasemelisel konverentsil, kus arutletakse Euroopa Liidu rolli üle madala ja keskmise sissetulekuga riikide tervishoiusüsteemide toetamisel. Täna, 10. veebruaril, toimub Euroopa Liidu terviseministrite kohtumine, kus on peateemadena kõne all koostöö tugevdamine rahvatervise, sh mittenakkushaiguste ennetamise valdkonnas ning COVID-19 kriisi lahendamine.

„Euroopa Liit on COVID-19 pandeemias üldiselt hakkkama saanud ja suutnud olukorrale kiirelt reageerida. Piiriüleste tervisekriiside korral peame jätkuvalt oluliseks Euroopa Liidu riikide ühist tegutsemist ja meetmete koordineerimist. Heaks näiteks koostööst on olnud COVID-19 vaktsiinide ühine hankimine ning turvalise ja mugava reisimise võimaldamiseks COVIDi tõendite kasutuselevõtmine,“ ütles tervise ja tööminister Tanel Kiik. „Ravimite, meditsiinitarvikute ja vaktsiinide hankimisel peame edaspidi koostööd veelgi tihendama. Lisaks on pandeemia toonud teravalt esile vaimse tervise mured, sõltuvusprobleemid, liigse alkoholi- ja tubakatarbimise, millest tingitud negatiivsete tervise- ja sotsiaalsete mõjude leevendamisele tuleb liikmesriikidel senisest enam tähelepanu pöörata.“

Lisaks Euroopa Liidu riikide koostööle pandeemia olukorras on kohtumisel kavas laiem arutelu sellest, milline on Euroopa Liidu panus rahvatervise edendamisse, sh mittenakkushaiguste ennetamisse ning millisel viisil on võimalik näiteks harvikhaiguste, vähktõve, antimikroobse resistentsuse või vaimse tervise probleemide ennetamisega Euroopa Liidus kõige tõhusamalt üheskoos tegeleda. „Peame vaatama oma tegevust laiemalt, teadvustama, et paljud tervist mõjutavad tegurid on väljaspool tervishoidu ja ka teised Euroopa Liidu poliitikad mõjutavad inimeste tervist. Näiteks on Euroopa Liidu siseturu- ja põllumajanduspoliitikal suur mõju inimeste tervisekäitumisele, üldisele elukeskkonnale ja tarbimisharjumustele ning nende tervisemõjudega ka arvestatakse poliitikakujundamisel üha enam,“ lisas minister Kiik.

9. veebruaril toimus kõrgetasemeline tervise- ja välisministrite konverents, mis keskendus Euroopa Liidu panusele rahvatervise ja tervishoiu edendamisel globaalsel tasandil, mh arutleti Euroopa Liidu rolli üle madala ja keskmise sissetulekuga riikide tervishoiusüsteemide toetamisel. „Koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõkestamisel on olnud suurimateks väljakutseteks tervishoiusüsteemide toimepidevuse tagamine ning inimeste piiratud juurdepääs COVID-19 vastastele vaktsiinidele. COVID-19 vaktsiinide ülemaailmse kättesaadavuse parandamisel on oluline roll vaktsiinide jagamise algatusel COVAX, kuhu panustab ka Eesti riik,“ ütles minister Tanel Kiik.

Euroopa Liidu eesmärk on 2022. aasta keskpaigaks annetada 700 miljonit COVID-19 vaktsiini doosi. Veebruari alguse seisuga on EL riigid annetanud kokku üle 400 miljoni doosi, millest ligikaudu 312 miljonit doosi on abi saavatesse riikidesse kohale toimetatud. Maailma Terviseorganisatsioon on seadnud eesmärgiks saavutada 2022. aasta keskpaigaks kogu maailma elanikkonna 70% vaktsineerimisega hõlmatus. Praeguseks on täielikult vaktsineeritud ligikaudu pool maailma elanikkonnast, kuid Aafrikas vaid 10%. Kokku on madalama sissetulekuga riikidesse COVAXi kaudu toimetatud üle miljardi doosi vaktsiini.

2 kommentaari
  1. Nojah 1 kuu ago
    Reply

    Ah El-ul on terviseministrid ka aga ma mõtlesin et seal enam tervisega ei tegeleta ja kogu tähelepanu on pööratud vihavaenu õhutamisele Venemaa vastu. Aga see käik on kindlasti edukas sest Kiik hoolib meie inimeste tervisest ja teeb kõik endast oleneva. Ta ei ole nagu välisminister kelle kohtumised mitte kellelegi kasu ei too ja on täiesti mõttetud.

  2. Kas 1 kuu ago
    Reply

    Kesknädalal midagi sisulist ka kirjutada on, need ülevaated, kes kuskile lendab ja kellega kätt surub, pole ju selle lehe ülesanne. Võtke uus toimetaja tööle!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.