Siseminister Kristian Jaani Facebooki otse-eeter toimub täna

Esmaspäeval, 21. veebruaril kell 17:00 toimub siseminister Kristian Jaani teine Facebooki otse-eeter.

Teemasid siseturvalisuse valdkonnas jagub. Seetõttu on ka kõik päevakajalised ja muud küsimused oodatud – kas Facebooki  kommentaariumis või Facebook live’i ajal.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=355722573225374&set=a.329334279197537

Kohtumiseni esmaspäeval!

6 kommentaari
 1. Kutse Ukrainasse 10 kuud ago
  Reply

  Meie miilitsaväelased tuleks saata harjutustele Ukrainasse. Toetamaks moblasatsiooni.
  Nato ju sinna ei julge minna. Meie saaks hea koolituse, et edaspidi viisakas oma rahvaga olla.

  • Halakousti ohvreid mälestades 10 kuud ago

   Inimesed, tulge ometi mõistusele!

 2. Mina elan kümned aastaid leinas. 10 kuud ago
  Reply

  Leinan koonduslaagrites tapetuid üle 150 miljoni inimese. Sakslaste vägitükk.

 3. sergei 10 kuud ago
  Reply

  Stalinism stalinismiks , aga meil Tartus Lemmatsis 12 000 fašistide poolt auku aetud . Nüüd ŠOLTS julgeb veel Euroopas esinedes gennotsiidi kahtluse alla panna. Irvitab Donetski laipade üle . Jälgin Ukraina programme- Kurjategijad räägivad ise endid sisse -oma vägiteod . Näit. ka- miks pole keegi küsinud – Kuhu kiirustas Ukraina lipu lehvides BUK- raketi süsteemi kolonn (Parasenko TV – 5 kanal) Malaisia lennuk peale seda alla kukkuski.
  Vaikimine on toetus fašistlikule reziimile. nende vastu võetud seadused, teod praktikas.
  Eesi rahva vanasõna: Ütle kes on sinu sõbrad- seda oled ise. EV rikub oma sise turvalisust. Klähvimine tekitab suurel hulga rahval ( ka põlis rahval) pahameelt- ( kel veel ajusid). Neutraalsus !? Kuhu on kadunud rahu , rahvaste sõprus, heanaaberlikkus, vastastiku huvide kaitse. JNE. JNE.

 4. harry 10 kuud ago
  Reply

  Toobit

  1
  Jumal loob ja õnnistab maailma
  1 Alguses lõi Jumal taeva ja maa.
  2 Maa oli tühi ja paljas ja pimedus
  oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.
  3 Ja Jumal ütles:
  „Saagu valgus!” Ja valgus sai.
  4 Ja Jumal nägi, et valgus oli hea,
  ja Jumal lahutas valguse pimedusest.
  5 Ja Jumal nimetas valguse päevaks
  ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik –
  esimene päev.
  6 Ja Jumal ütles: „Saagu laotus vete
  vahele ja see lahutagu veed vetest!”
  7 Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse
  ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal.
  8 Ja Jumal nimetas laotuse taevaks.
  Siis sai õhtu ja sai hommik – teine päev.
  9 Ja Jumal ütles: „Veed kogunegu
  taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!” Ja nõnda sündis.
  10 Ja Jumal nimetas kuiva pinna maaks
  ja veekogu ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  11 Ja Jumal ütles: „Maast tärgaku
  haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on
  nende seeme, nende liikide järgi maa peale!” Ja nõnda sündis:
  12 maa laskis võrsuda haljast rohtu,
  seemet kandvaid taimi nende liikide järgi, ja viljapuid, mille
  viljas on nende seeme, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et
  see oli hea.
  13 Siis sai õhtu ja sai hommik – kolmas
  päev.
  14 Ja Jumal ütles: „Saagu valgused
  taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu,
  päevi ja aastaid,
  15 olgu nad valgusteks taevalaotuses,
  valgustuseks maale!” Ja nõnda sündis:
  16 Jumal tegi kaks suurt valgust:
  suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema
  öösel, ning tähed.
  17 Ja Jumal pani need taevalaotusse, et
  nad valgustaksid maad
  18 ja valitseksid päeval ja öösel ja
  eraldaksid valguse pimedusest. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  19 Siis sai õhtu ja sai hommik – neljas
  päev.
  20 Ja Jumal ütles: „Vesi kihagu elavaist
  olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!”
  21 Ja Jumal lõi suured mereloomad ja
  kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide
  järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja
  Jumal nägi, et see oli hea.
  22 Ja Jumal õnnistas neid ja ütles:
  „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja
  lindusid saagu palju maa peale!”
  23 Siis sai õhtu ja sai hommik – viies päev.
  24 Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad
  olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad
  nende liikide järgi!” Ja nõnda sündis:
  25 Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi,
  ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende
  liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  26 Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo
  järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres,
  lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi
  roomajate üle, kes maa peal roomavad!”
  27 Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi,
  Jumala näo järgi lõi ta tema,
  ta lõi tema meheks ja naiseks.
  28 Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile:
  „Olge viljakad ja teid saagu palju,
  täitke maa ja alistage see enestele;
  ja valitsege kalade üle meres,
  lindude üle taeva all
  ja kõigi loomade üle,
  kes maa peal liiguvad!”
  29 Ja Jumal ütles: „Vaata, mina annan teile
  kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad
  vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks!
  30 Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile
  lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on
  elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks.” Ja nõnda
  sündis.
  31 Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud,
  ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik – kuues
  päev.
  Piibel 1997
  Jumal loob ja õnnistab maailma
  2
  1 Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud.
  2 Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud.
  3 Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud.
  Aadam ja Eeva
  4 See on lugu taeva ja maa sündimisest, kui need loodi. Sel ajal, kui Issand Jumal tegi maa ja taeva,
  5 kui ainsatki väljapõõsast ei olnud veel maa peal ja ainsatki väljarohtu ei olnud veel tärganud, sest Issand Jumal ei olnud lasknud vihma sadada maa peale, ja inimest ei olnud põldu harimas,
  6 tõusis udu maast ja kastis kogu mullapinda.
  7 Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks.+
  8 Ja Issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud.
  9 Ja Issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealtnäha ja millest oli hea süüa, ja elupuu keset aeda, ning hea ja kurja tundmise puu.
  10 Ja Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes sealtpeale neljaks haruks:
  11 esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu Havilamaa, kus on kulda;
  12 selle maa kuld on hea, seal on bedolavaiku ja karneoolikive.
  13 Ja teise jõe nimi on Giihon, see voolab ümber kogu Kuusimaa.
  14 Ja kolmanda jõe nimi on Hiddekel, see voolab hommiku pool Assurit; ja neljas jõgi on Frat.
  15 Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma.
  16 Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa,
  17 aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!”
  18 Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.”
  19 Ja Issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene igat elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema.
  20 Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks.
  21 Siis Issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama; siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga.
  22 Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde.
  23 Ja Aadam ütles:
  „See on nüüd luu minu luust
  ja liha minu lihast.
  Teda peab hüütama mehe naiseks,
  sest ta on mehest võetud!”+
  24

  Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!
  25 Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud.

  Piibel 1997
  Jutustaja päritolu ja elukäik Niineves
  1
  1 Raamat Toobiti loost, kes oli Toobieli, kes oli Hananieli, kes oli Adueli, kes oli Gabaeli poeg, kes oli Asieli soost, kes oli Naftali suguharust,
  2 kes Assuri kuninga Salmanassari päevil oli vangi viidud Tisbest, mis on paremal pool Naftali Kedesit Galileas, ülalpool Haasorit.
  3 „Mina, Toobit, käisin tõe ja õiguse teed kogu oma eluaja. Ma tegin palju häid tegusid oma vendadele ja rahvale, kes koos minuga olid pidanud minema assüürlaste maale Niineve linna.
  4 Kui ma noorena olin alles oma kodus Iisraeli maal, siis oli kogu minu esiisa Naftali suguharu taganenud Jeruusalemma templist selles linnas, mis kõigist Iisraeli suguharudest oli valitud, et kõik suguharud seal ohverdaksid. Ja see tempel, Kõigekõrgema eluase, oli ehitatud ja pühitsetud kõigile sugupõlvedele igaveseks ajaks.
  5 Ja kõik suguharud, kes üheskoos olid taganenud, ohverdasid Baali vasikale, nõnda ka minu esiisa Naftali koda.
  6 Mina üksi käisin aga sageli Jeruusalemmas pidupäevil, nõnda nagu kogu Iisraelile on igavese seadusega ette kirjutatud, kaasas uudsevili, kümnis saagist ja esimene niiduvill,
  7 ja ma andsin need altari tarvis preestritele, Aaroni poegadele. Kümnise kogu saagist andsin ma Jeruusalemmas teenivaile Leevi poegadele. Teise kümnise ma müüsin ja läksin ning kulutasin selle igal aastal Jeruusalemmas.
  8 Ja kolmanda kümnise andsin ma neile, kellele see kuulus, nagu minu isaema Deboora oli käskinud, kuna olin jäänud isata orvuks.
  9 Kui ma olin meheks saanud, siis võtsin naiseks Hanna oma isa suguvõsast, ja tema sünnitas mulle Tobiase.
  10 Kui meid oli Niinevesse asumisele toodud, siis kõik minu vennad ja sugulased sõid paganate leiba.
  11 Mina aga hoidusin söömast,
  12 sest ma jäin kõigest hingest Jumalale truuks.
  13 Kõigekõrgem andis mulle armu ja armsust Salmanassari ees ja ma sain tema kaubamuretsejaks.
  14 Ma reisisin Meediasse ja andsin kümme talenti hõbedat hoiule Gabria vennale Gabaelile Meedia Ragaus.
  15 Kui Salmanassar suri, siis tema poeg Sanherib sai ta järglasena kuningaks. Tema ajal olid teed ebakindlad, nõnda et ma ei saanud enam Meediasse reisida.
  16 Salmanassari päevil andsin ma oma vendadele palju ande.
  17 Oma leivad andsin ma näljaseile ja riided alastiolijaile. Ja kui ma nägin kedagi oma rahvast olevat surnud ja heidetud Niineve müüride taha, siis ma matsin selle.
  18 Ja kui kuningas Sanherib, tulles põgenikuna Juudast, kellegi tappis, siis ma matsin selle salaja, sest oma vihas tappis ta paljusid. Kui kuningas siis nende kehi otsis, ei leitud neid.
  19 Aga üks niinevelane läks ja teatas kuningale, et mina neid matsin. Ma läksin siis peitu. Kui ma teada sain, et mind tahetakse tappa, siis ma kartsin ja põgenesin.
  20 Kogu mu vara riisuti ja mulle ei jäetud muud kui ainult mu naine Hanna ja poeg Tobias.
  21 Aga ei olnud veel möödunud viiskümmend päeva, kui kaks ta poega tapsid kuninga ja põgenesid Ararati mäestikku. Tema poeg Eesar-Haddon sai tema asemel kuningaks ja too seadis Ahhiahharose, minu venna Hanaeli poja, oma kuningriigi kogu arvepidamise ja kogu halduse üle.
  22 Ja Ahhiahharos palus minu eest ning ma tulin jälle Niinevesse. Ahhiahharos oli joogikallaja ja pitsatihoidja, valitseja ja arvepidaja. Eesar-Haddon oli tema pannud enesest järgmiseks. Tema oli aga minu vennapoeg.

  2Toobit jääb pimedaks
  2
  1 Aga kui ma jälle olin koju tulnud ning oma naise Hanna ja poja
  Tobiase olin tagasi saanud, siis oli mul nelipühade pidupäeval, mis
  on seitsme nädala püha, hea söömaaeg, ja ma istusin sööma.
  2 Nähes nüüd rohkeid roogasid, ütlesin ma oma pojale: „Mine, ja kui
  sa leiad mõne meie vendadest, kes midagi vajab, kes Issanda peale mõtleb,
  siis too ta siia! Vaata, ma ootan sind!”
  3 Ta tuli tagasi ning ütles: „Isa, keegi meie soost on
  kägistatud ja heidetud turule.”
  4 Siis mina, enne kui ma midagi maitsesin, tõusin kiiresti ja
  viisin surnukeha ühte kotta, seniks kui päike loojub.
  5 Ma tulin tagasi, pesin ennast ja sõin leinates oma leiba.
  6 Mulle meenus Aamose ennustus, kuidas ta oli ütelnud:
  „Teie pühad muutuvad leinaks
  ja kõik teie rõõmud nutulauludeks!”
  Ja ma nutsin.
  7 Kui päike oli loojunud, siis ma läksin, kaevasin haua ning
  matsin ta maha.
  8 Aga naabrid naersid, üteldes: „Ta ei karda enam, et teda selle
  teo pärast tapetakse! Ta pidi põgenema, aga vaata, ta matab jälle
  surnuid!”
  9 Selsamal ööl tulin ma matmast tagasi, ja olles roojaseks saanud,
  heitsin ma magama õue müüri äärde ja mu nägu oli katmata.
  10 Aga ma ei teadnud, et müüris olid varblased, ja kui mu silmad
  lahti olid, siis need varblased sirtsutasid oma sooja väljaheidet mu
  silmadesse. Minu silmadesse tekkisid siis valged laigud. Ma läksin
  küll arstide juurde, aga nemad ei suutnud mind aidata. Ahhiahharos
  toitis siis mind, kuni ta läks Elümaisi.
  Hanna noomib Toobitit
  11 Minu naine Hanna tegi tasu eest naiste käsitöid
  12 ja saatis need isandaile: nemad maksid temale palka ja andsid
  lisaks ühe kitsetalle.
  13 Aga kui ta minu juurde tuli, siis hakkas tall mökitama. Ja ma
  küsisin temalt: „Kust see kitsetall on? Ega ometi varastatud? Anna
  see tagasi isandaile, sest varastatut ei ole lubatud süüa!”
  14 Tema vastas: „See on kingitus, antud mulle palgalisaks.” Aga mina
  ei uskunud teda ja käskisin talle isandaile tagasi anda, ja ma
  punastasin tema ees. Tema aga vastas ja ütles mulle: „Kus on sinu
  almused ja heateod? Vaata, nüüd on sinust kõik teada!”

 5. Kas lihtinimestest keegi teab 10 kuud ago
  Reply

  kuidas maitseb ameeriklase pepu? Peaks järele küsima meie valitsejatelt.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.