ÜRO riigid saavutasid kokkulepe plastireostuse küsimuses

Foto allikas: Keskkonnaministeerium
Viienda ÜRO Keskkonnaassamblee keskseks teemaks on looduse ja kestliku arengu koosmõju tugevdamine. Eesti ootab kohtumiselt ülemaailmse plastikonventsiooni algatamise otsust ja looduspõhiste lahenduste edendamist. Kohtumisel tähistatakse ka 50 aasta möödumist UNEPi loomisest.

Kohtumisel esinevad eelsalvestatud sõnavõttudega Eesti peaminister Kaja Kallasja keskkonnaminister Erki Savisaar, kes on ka ÜRO Keskkonnaassamblee asepresident. Eestit esindab kohtumistel Nairobis asekantsler Kaupo Heinma.

Kohtumisele eelnenud kahe nädala jooksul peeti Nairobis läbirääkimisi, et jõuda konsensuseni 18 temaatilise resolutsiooni ja kahe kõrgetasemelise deklaratsiooni osas. Üks märkimisväärsemaid ja mõjukamaid kokkuleppeid saavutati globaalse plastireostuse küsimuses. Nimelt tuleb resolutsiooni järgi aastaks 2024 pakkuda välja rahvusvaheline õiguslik kokkulepe plasti oluliseks vähendamiseks – ülemaailmne plastikonventsioon –, seejuures on rõhk ringmajandusel, ringdisainil, mikroplastil ja mereprügil. Teistest teemadest lepiti kokku veel ka loomade heaolu, kemikaalide ja jäätmete, ringmajanduse, järvede majandamise, globaalse keskkonnaülevaate ning nitraatide majandamise resolutsioonides.

Läbirääkimised jätkuvad veel looduspõhiste lahenduste resolutsiooniga, mille esitas Euroopa Liit ning koostajaks ja eestvedajaks on Eesti. Resolutsioon loob teekaardi, kuidas looduspõhiseid lahendusi kasutada efektiivsemalt kestliku arengu heaks. „Looduspõhised lahendused on abiks paljude probleemide puhul, näiteks linnalise elurikkuse suurendamisel, tolmeldajate arvukuse tõstmisel, kallaste kaitsmisel erosiooni eest, põhjavee varude täiendamisel, muldade hea seisundi tagamisel ja maalihete ennetamisel. Selles vallas tuleb saavutada läbimurre,“ sõnas keskkonnaminister Erki Savisaar. Kui läbirääkimised lõppevad edukalt, on see esimene Eesti väljapakutud resolutsioon ÜRO Keskkonnaassambleel.

Lisaks lepivad riigid kokku ka kõrgetasemelises poliitilises deklaratsioonis UNEP@50, millega tähistatakse 50 aasta möödumist ÜRO Keskkonnaprogrammi loomisest. Deklaratsioon keskendub muuhulgas sellele, kuidas tõhustada rahvusvahelist keskkonnaalast juhtimist ja tugevdada ÜRO Keskkonnaprogrammi. Deklaratsiooni koostamise ja selle läbirääkimiste vedajaks oli Eesti – seda vastutust kandis erialadiplomaat Nairobis Ado Lõhmus, kes on ÜRO Keskkonnaprogrammi alaliste esindajate büroo asejuht.

Eesti algatab kohtumise raames ametlikult ka globaalse keskkonnaandmete alliansi ehk DEAL (Data for the Environment Alliance). DEAL on rahvusvahelise koostööplatvorm, mis toob kokku riigid, tehnoloogiaettevõtted ja teadlased, et tõsta kvaliteetsete keskkonnaandmete kättesaadavust ja tugevdada keskkonnaseire võimekust. DEALi ametliku algatamise ürituse avatervituse teeb Eesti peaminister Kaja Kallas. Üritusel osalevad keskkonnaministrid üle kogu maailma, lisaks ka esindajad nii ÜRO Keskkonnaprogrammist ja Euroopa Komisjonist kui ka Google’ist ja IBM’ist.

ÜRO Keskkonnaassamblee (United Nations Environment Assembly ehk UNEA) on kõrgeim maailma keskkonnaküsimuste üle otsustav organ, kuhu kuuluvad kõik 193 liikmesriiki. Nairobis kohtuvad riikide keskkonnaministrid, et otsustada keskkonnavaldkonna prioriteetide ja arengusuundade üle.

UNEA otsused on liikmesriikide vahel konsensuslikud ja nende kaudu tuuakse esile kõige kriitilisemad ülemaailmsed lahendamist vajavad keskkonnaprobleemid. Keskkonnaministrid annavad oma deklaratsiooni ja resolutsioonide kaudu poliitilisi suuniseid valdkonna edasiseks arendamiseks. UNEA raames kokku lepitud tegevusi viib ellu ÜRO Keskkonnaprogramm (United Nations Environment Programme ehk UNEP).

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.