Minister Savisaar: Uus toetus vähendab metsaomanike ebavõrdsust

Rannamännik Foto allikas: Keskkonnaministeerium

Keskkonnaminister Erki Savisaar täiendas erametsanduse toetamise määrust, lisades uue toetuse – väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade piirangute hüvitamise toetuse.

„Uus toetus aitab vähendada seni valitsenud ebavõrdsust Natura 2000 võrgustikus asuvate ja väljapoole seda jäävate erametsamaade omanike vahel ning annab ühtlasi panuse loodusväärtuste suurendamisse,“ ütles keskkonnaminister Erki Savisaar.

Tänasest saavad metsatoetust taotleda ka sellised erametsaomanikud, kelle metsamaad jäävad väljaspool Natura 2000 võrgustikku ja kaitstavate alade sihtkaitsevööndeid. Seega on toetust võimalik saada nii kaitstavate alade piiranguvööndites, hoiualadel kui ka maadel, mille puhul on minister algatanud kaitse alla võtmise.

Toetuse suuruseks on 60 eurot hektari kohta.

Kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndis on lubatud säästev majandustegevus, mis tähendab piiranguid uuendusraie tegemisele, raielangi suurusele ja kujule. Samuti rakendatakse metsa vanusekoosseisule ning raie tegemisele ka ajalisi piiranguid, mis on vajalikud koosluse või sellesse kuuluva kaitsealuse liigi säilimiseks ja elutingimuste parandamiseks.

Hoiualadel on keelatud metsaraie, kui see võib rikkuda kaitstava elupaiga struktuuri ja funktsioone ning ohustada elupaigale tüüpiliste liikide säilimist. Iga kaitstava ala kohta on kehtestatud kaitse-eeskiri, mis määrab kindlaks ala kaitse-eesmärgid ning kaitsekorralduslikud nõuded. Kaitstavatel aladel metsade majandamise piirangud on vajalikud keskkonnakaitse eesmärkide täitmiseks ning bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse säilitamiseks.

Toetust on võimalik taotleda Erametsakeskusest, infot ja abi saab e-posti aadressil siseriiklik@eramets.ee või telefonidel 5668 3263, 5683 3428.

3 kommentaari
 1. karvased kämblad, hoidke eemale 4 nädalat ago
  Reply

  KUIDAS ON VÕIMALIK, ET KAITSEALADE JA PÜSIELUPAIKADE PIIRANGUVÖÖNDIS ON LUBATUD ÜLDSE MINGI MAJANDUSTEGEVUS !!! OLGU VÕI SÄÄSTEV ??? TEHAKSE RAIEID, MIS SEST, ET PIIRANGUTEGA ???!!!
  KUIDAS SEE SAAB KOOSLUST PARANDADA ! KUIDAS SEE SAAB LUBATUD OLLA …
  JUMALAPÄRAST, VÕTKE SEE MINISTER SELLE KOHA PEALT ÄRA , MUIDU ON HÄDA VARSTI (JUBA) KÄES.!!!!!!!!!!!!!! MA EI SAA USALDADA NATUKESTKI SELLIST PARTEID, KES SOKUTAS MINISTRIKS SELLISTE ARUSAAMADEGA LIIKME!
  MINU KODUMAA LOODUST HAKATI NÄRIMA ÄÄREST JA KESKELT JA IKKA ROHKEM JA ROHKEM, NÜÜD JÕUTUD JUBA HOIUPAIKADENI. SEL VIISIL SELETADES JA TEGUTSEDES KAOB VASTAV EETILINE ARUSAAM ÜLDSE.

  • Ukrainas lüüakse Vene passidesse selliseid templeid 4 nädalat ago

   Templil on venekeelne kiri: „Vene sõjalaev mine m***i”

 2. hiilivad kurjamid 3 nädalat ago
  Reply

  Seni kui põnevust pakub sõda ja kõik on sellega ametis, sahmerdatakse kardinate taga maha metsad kui …

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.