KIK toetab õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamist

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru, et toetada projekte, mis suurendavad üldhariduskoolide 1.-12. klasside õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast.  

Toetust saab taotleda projektidele, mis aitavad tutvustada õpilastele ja kogu kooliperele rohetehnoloogia valdkonda, selle seost kliimamuutustega ning panustavad elluviidavate tegevuste abil ka päriselt keskkonnahoidu.

Keskkonnaminister Erki Savisaar märkis, et noorte rohetehnoloogiate teemal harimine on kasulik investeering. “Usun, et projektidele mõeldud kolmandik miljonit eurot on Eesti tulevikule mõeldes väga hästi kasutatud raha, sest keskkonnahoidlik lähenemine peab ühiskonnas veelgi laiema kandepinna saavutama.”

KIK-i rohetehnoloogiate teadlikkuse suurendamisega tegelev projektikoordinaator Ulvi Tuisk ütles, et rohetehnoloogiate puhul tuleb noori juba varakult harida, et äratada huvi ja anda mõtteainet. “Kui soovime igapäevaste tarbimisvalikute tegemisel kasutada just rohetehnoloogilisi võimalusi, tuleb nende arendamise kõrval suurendada ka inimeste teadlikkust,” lisas Tuisk.

Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud, üldhariduskoolid, huvikoolid ja keskkonnahariduskeskused. Taotlusvooru eelarve on 366 000 eurot. Toetuse minimaalne summa on 2000 eurot ja maksimaalne 15 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 95 protsenti ja omafinantseering 5 protsenti. Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas kuni 20. juunil kella 17-ni. Infopäev toimub 20. aprillil, mida on võimalik KIK-i kodulehel järele vaadata. Projekti pikkus on kuni 18 kuud.

Eelmisel aastal said toetust kuusteist eriilmelist ja loova lahendustega rohetehnoloogiaprojekti üle terve Eesti. Muraste koolis Harjumaal korraldatakse õpilastele koolitusi taastuvenergeetikast ja tuulegeneraatoritest, teooriaõpet toetab õuesõppeklassi juurde loodav näitlik tuulegeneraatorite õppebaas. Tõrva gümnaasiumis toimub õpilastele päikeselaadijate ja hüdrogeneraatorite töötuba ning korraldatakse rohetehnoloogiate ideekonkurss.

Võrumaal asuv Kääpa põhikool ehitas kooli juurde nutipingi, paigaldas päikesepaneeli ja tuuleturbiini. Lisaks toimuvad õpilastele loengud ja õpitoad, kus arutletakse kliimamuutuste ja energiakasutuse üle. Kalmetu põhikooli projekt Viljandimaal keskendub rõivatööstuse ilule ja valule – loengute, filmide, katsete ja asutuste külastustega omandatakse teadmised ringmajandusest.

Toetust antakse Euroopa Liidu heitmekaubanduse kauplemissüsteemist. Toetusmeetme töötas välja keskkonnaministeerium.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.