Jaak Aab jätkab Keskerakonna Viljandimaa piirkonna juhtimist

Jaak Aab

Keskerakonna Viljandimaa piirkonna aastakoosolekul valiti esimeheks tagasi erakonna juhatuse liige ja riigihalduse minister Jaak Aab. Juhatusse valiti veel Peeter Rahnel, Priit Toobal, Priit Pramann, Helmut Hallemaa, Heino Luik, Valli Veigel, Karl Õmblus, Priit Kaup, Katrin Linkov, Mare Mihkelson, Imre Jugomäe, Katrin Kivistik, Hannes Männik ja Voldemar Nikolajev.

Aseesimeesteks nimetati: Peeter Rahnel, Karl Õmblus ja Priit Pramann. Erakonna volikogu liikmeteks valiti Peeter Rahnel, Priit Pramann, Priit Toobal, Helmut Hallemaa, Karl Õmblus ja Mare Mihkelson.

“Iga okas loeb. Viljandimaa piirkond on täpselt nii tugev, kui tugevad on meie osakonnad ja kui suurt aktiivsust näitavad üles meie liikmed,” lausub Jaak Aab. “Keskerakond teostab Viljandi maakonnas koos koalitsioonipartneritega võimu Viljandi linnas ning Mulgi ja Põhja-Sakala vallas. Nimetatud omavalitsustes on suutnud Keskerakond oma lubadusi ellu viia. Olgu selleks siis Viljandi haigla rajamisega alustamine ja jalgpallihalli valmimine, Mõisaküla hoolekandekeskuse ja Karksi-Nuia sotsiaalkorteritega üürimaja ehitus ning Põhja-Sakala vallas sünnitoetuse tõus 750 euroni. Riigikogu valimisi silmas pidades on plaanis meie meeskonda veelgi tugevdada, et saavutada parim tulemus.”

Samuti võttis Viljandimaa piirkond vastu otsuse toetada augustikuus peetaval Keskerakonna kongressil erakonna esimehe kandidaadina Jüri Ratast ning juhatuse liikmete kandidaatidena Jaak Aabi, Mihhail Kõlvartit, Tanel Kiike, Jaanus Karilaidi, Taavi Aasa, Yana Toomi, Kersti Sarapuud ja Priit Toobalit.

2 kommentaari
 1. harry 8 kuud ago
  Reply

  Juudit

  Piibel 1997
  Nebukadnetsar kutsub sõtta Arpaksadi vastu
  1
  1 Nebukadnetsari kaheteistkümnendal valitsemisaastal, kui ta valitses assüürlaste üle suures Niineve linnas, valitses Ekbatanas meedlaste üle Arpaksad,
  2 kes ehitas ümber Ekbatana müürid tahutud kividest, mille laius oli kolm küünart ja pikkus kuus küünart. Ta tegi müüri seitsekümmend küünart kõrge ja viiskümmend küünart laia.
  3 Ta tegi väravate kohale tornid, mis olid sada küünart kõrged ja mille alusmüüride laius oli kuuskümmend küünart.
  4 Ta valmistas väravad, seitsekümmend küünart kõrged ja nelikümmend küünart laiad, et tema võimas sõjavägi ja jalaväe read saaksid sealtkaudu välja minna.
  5 Neil päevil hakkas kuningas Nebukadnetsar sõdima kuningas Arpaksadi vastu suurel tasasel maal, mis on Ragau piirkonnas.
  6 Siis tulid tema juurde kokku kõik, kes elasid mäestikus, ja kõik, kes elasid Eufrati, Tigrise ja Hüdaspese kaldail ning eelamlaste kuninga Arjoki väljadel. Nõnda kogunesid paljud rahvad Kaldea poegade vastu.
  7 Assuri kuningas Nebukadnetsar läkitas sõna ka kõigile, kes elasid Pärsias, ja kõigile, kes elasid läänes, Kiliikia ja Damaskuse elanikele Liibanonil ja Antiliibanonil, ja kõigile, kes elasid rannikul,
  8 ja rahvaile Karmelis, Gileadis, Kõrg-Galileas ja suurel Jisreeli tasandikul
  9 ja kõigile Samaarias ja selle linnades ning teisel pool Jordanit kuni Jeruusalemmani ja Beet-Anotis, Halhulis ja Kaadesis kuni Egiptuseojani ja Tahpanheesis, Raamsesis ning kogu Goosenimaal
  10 Tanisest ja Memfisest veel edasi, ka kõigile, kes elasid Egiptuses kuni Etioopia piirideni.
  Kutsutud tõrguvad tulemast
  11 Aga kõik elanikud kogu sellel alal ei arvanud millekski Assuri kuninga Nebukadnetsari sõna ega tulnud koos temaga sõtta, sest nad ei kartnud teda, vaid ta oli nende silmis nagu harilik mees. Nad saatsid tema käskjalad tagasi tühjalt ja häbiga.
  Arpaksad võidetakse ilma abita
  12 Nebukadnetsar sai siis väga vihaseks kõigi nende maade peale ning vandus oma aujärje ja kuningriigi juures, et ta kindlasti maksab kätte kõigile Kiliikia ja Damaskuse ja Süüria aladele ning tapab oma mõõgaga ka kõik Moabimaa elanikud ja ammonlased, nõndasamuti kogu Juudamaa rahva ja kõik, kes elavad Egiptuses kuni kahe mere piirkonnani.
  13 Ja seitsmeteistkümnendal aastal läks ta oma sõjaväega kuningas Arpaksadi vastu, võitis ta sõjas ja ajas põgenema kogu Arpaksadi sõjaväe, kõik tema ratsanikud ja sõjavankrid.
  14 Ta vallutas tema linnad ning tungis kuni Ekbatanani, vallutas selle tornid, rüüstas tänavad ja muutis selle toreduse häbiks.
  15 Arpaksadi enese võttis ta vangi Ragau mäestikus ja torkas ta läbi oma viskodadega, hävitades ta sootuks.
  16 Siis ta pöördus tagasi Niinevesse, tema ja kõik need, kes koos temaga olid, väga suur hulk sõjamehi. Ja tema ning ta sõjavägi veetsid seal rõõmsasti pidutsedes sada kakskümmend päeva.

 2. Jah 8 kuud ago
  Reply

  Väga õige sest ta n tõeline keskerakondlane kes hoolib meie rahva elujörje parandamisest ja ei tee tühje sõnu nagu mõned.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.