Tanel Kiik: töötushüvitiste ja tööturuteenuste süsteem peab ajaga kaasas käima

Foto: allikas/autor: pexels/andrea piacquadio

Riigid peavad jätkama tööturumeetmete täiustamist, et pidada sammu ühiskonna ja tööturu arengutega, samuti tuleb investeerida elukestvasse õppesse ja digiüleminekutesse, ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik täna Tallinnas toimuval maailma tööturuasutuste konverentsil. Eesti ongi juba uuendamas oma töötushüvitiste süsteemi.

„Kiiresti arenev tööturg ja ühiskonnas toimuvad muutused pakuvad väljakutseid kõikidele riikidele. Viimastel aastatel oleme COVID-19 pandeemia tõttu pidanud leidma kiireid lahendusi ebakindlas olukorras ja nüüd oleme uues kriisis, mille põhjustas Venemaa alustades täiemahulist sõda Ukraina vastu,“ rääkis Tanel Kiik.

Minister Kiige sõnul on sõjaga kaasnevas põgenike kriisis palju tundmatut, kuid pandeemia ajal saadud teadmisi on nüüdki võimalik kasutada. „Seda nii põgenike toetamisel vajalike oskuste omandamisel ja töö leidmisel kui ka tööandjatele abikäe pakkumisel, et osapooled omavahel kokku viia. Samal ajal peame lahendama ka pikaajalisi väljakutseid nagu elanikkonna vananemine, oskuste nappus, noorte töötus ja suurenev sotsiaalne ebavõrdsus.“

Ühe tulevikku vaatava lahendusena on Eesti uuendamas oma töötushüvitiste süsteemi ning ettevalmistamisel on hüvitiste maksmise kestuse sidumine tööturu olukorraga. Sel nädalal kooskõlastamisele saadetud eelnõu kohaselt makstakse töötuskindlustushüvitist pikemalt, kui olukord tööturul on halb ja töötute arv kasvab ning lühemalt, kui töötute arv on madal. See tagab inimestele keerulisemas majandus- ja tööturuolukorras pikema sotsiaalse kaitse ja toetab samas soodsamas olukorras kiiremat tööturule naasmist. Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Esmakordselt Eestis toimuv maailma tööturuasutuste organisatsiooni WAPES 12. aastakonverents keskendub riiklike tööturuasutuste väljakutsetele ja uuenduslikele tegevustele kiiresti areneval tööturul. Üritus toimub 25.-29. aprillini Tallinnas Kultuurikatlas. https://wapes2021.ee/

2 kommentaari
 1. harry 2 aastat ago
  Reply

  Juudit2

  Olovernes läkitatakse karistusretkele
  2
  1 Kaheksateistkümnendal aastal, esimese kuu kahekümne teisel päeval, kõneldi Nebukadnetsari, Assuri kuninga kojas, et ta maksab kätte kõigile maadele, nagu ta oli ütelnud.
  2 Ja kuningas kutsus kokku kõik oma teenrid ja kõik oma suurnikud ning andis neile teada oma salanõu. Ta avaldas oma kindla otsuse hävitada täielikult kõik need maad.
  3 Nemadki arvasid, et on vaja hävitada kõik need inimesed, kes ei olnud tema käsku täitnud.
  4 Ja sündis, kui ta oli nõu pidanud, et Assuri kuningas Nebukadnetsar kutsus oma sõjaväe ülempealiku Olovernese, kes oli temast järgmine mees, ja ütles talle:
  5 „Nõnda ütleb suurkuningas, kogu maailma isand: Vaata, sa pead minema siit minu palge eest ja võtma kaasa mehed, kes usaldavad oma jõudu, sada kakskümmend tuhat jalameest, ja hulga hobuseid koos ratsanikega – kaksteist tuhat –
  6 ja pead siis minema kõigi maade vastu läänes, sest nad ei ole kuulda võtnud minu käsku.
  7 Ja kuuluta neile, et nad hoiaksid valmis mulla ja vee!+ Sest oma vihas lähen ma nende vastu ja katan kogu maapinna oma sõjaväe jalgadega ning annan nad sellele rüüstata.
  8 Nende haavatud täidavad siis nende orud ja ojad ning jõgi on täis nende laipu.
  9 Ja nende hulgast võetud vangid viin ma maailma igasse äärde.
  10 Sina mine nüüd ja valluta mulle kogu nende ala, ja kui nad sulle alistuvad, siis jäta nad mulle nende karistuspäevani!
  11 Aga sõnakuulmatuile ärgu su silm heitku armu, vaid lase neid tappa ja riisuda kogu maal, mille sa vallutasid!
  12 Sest nii tõesti kui ma elan ja minu kuningriik on võimas: mis ma olen ütelnud, seda ma teen oma käega!
  13 Sina ise aga ära astu üle mitte ühestki oma isanda käsust, vaid tee täpselt nii, nagu ma sind olen käskinud, ja ära viivita seda tegemast!”
  Olovernes täidab käsu
  14 Olovernes läks siis ära oma isanda palge eest ja kutsus kõik võimukandjad, väepealikud ja Assuri sõjaväe juhid
  15 ning luges üle võitluseks valitud mehed, nagu tema isand oli teda käskinud, umbes sada kakskümmend tuhat, ja kaksteist tuhat ratsanikku-ammukütti.
  16 Ta rivistas nad nõnda, nagu on tavaks suure sõjaväe korraldamisel.
  17 Ja ta võttis väga suure hulga kaameleid, eesleid ja muulasid nende koormate jaoks ja lugematult palju lambaid, härgi ja kitsi neile moonaks,
  18 igale mehele külluses toitu ning väga palju kulda ja hõbedat kuningakojast.
  19 Siis läks ta teele kogu oma sõjaväega, et minna kuningas Nebukadnetsari eele ja katta kogu maapind läänes oma sõjavankrite, ratsanike ja valitud jalameestega.
  20 Ja segarahvast, kes tulid koos nendega, oli nõnda palju nagu rohutirtse või nagu liiva, mis on maa peal; seda ei saanud lugeda rohkuse pärast.
  21 Nad läksid välja Niinevest kolm päevateekonda Bektileti tasandiku suunas ja lõid leeri üles alates Bektiletist selle mäe lähedale, mis on Ülem-Kiliikiast vasakul.
  22 Olovernes võttis kogu oma sõjaväe: jalamehed, ratsanikud ja sõjavankrid, ning läks sealt mäestikku
  23 ja lõi maha Puudi ja Luudi ning riisus kõiki Rassise poegi ja Ismaeli poegi, kes elasid kõrbe ääres lõuna pool kaldealasi.
  24 Ja ta läks üle Eufrati ning läbis Mesopotaamia ja purustas kõik kindlustatud linnad Abroona jõe kaldal kuni mereni.
  25 Siis ta vallutas Kiliikia alad ja lõi maha kõik, kes temale vastu hakkasid, ning tuli Jaafeti piirideni, mis on lõuna pool vastu Araabiat.
  26 Ja ta piiras ümber kõik midjanlased, süütas põlema nende telgid ning rüüstas nende karjad.
  27 Siis läks ta alla Damaskuse tasandikule nisulõikuse ajal, põletas ära kõik nende põllud, tappis lamba- ja veisekarjad, rüüstas nende linnad, laastas nende maa ja lõi mõõgateraga maha kõik nende noored mehed.
  28 Siis hirm ja kartus tema ees langes nende peale, kes elasid mererannikul, kes olid Siidonis ja Tüüroses ning kes elasid Suuris ja Okinas, ja kõigi peale, kes elasid Jamnias. Ka Asdodi ja Askeloni elanikud kartsid teda väga.

  3

  Rannikuelanikud pakuvad rahu
  3
  1 Nad läkitasid tema juurde käskjalad rahusõnumiga, et need ütleksid:
  2 „Vaata, meie, suurkuningas Nebukadnetsari orjad, lamame sinu ees: talita meiega nõnda, nagu sinule on meelepärane!
  3 Vaata, meie eluasemed ja kõik meie maad, kõik nisuväljad, lamba- ja veisekarjad ning kõik meie leeride karjatarad on sinu palge ees: talita nõnda, nagu sinule meeldib!
  4 Vaata, ka meie linnad ja need, kes seal elavad, on sinu orjad: tule kohtle neid nõnda, nagu sinu silmis on hea!”
  5 Mehed tulid Olovernese juurde ning kuulutasid temale neid sõnu.
  6 Siis ta läks koos oma sõjaväega alla rannikule ja paigutas väehulgad kindlustatud linnadesse ning võttis sealt valitud mehi abiväkke.
  7 Ja nemad ise ja kogu nende ümbruskond võtsid tema vastu pärgade, tantsude ja trummidega.
  8 Ometi hävitas ta kogu nende ala ja raius maha nende hiied, sest temal oli käsk kaotada kõik maa jumalad, et kõik rahvad austaksid ainult Nebukadnetsarit, et kõik nende keeled ja suguharud hüüaksid teda appi kui jumalat.
  Olovernes pöördub Juudamaa vastu
  9 Siis ta tuli Jisreeli juurde Dotani lähedale, mis on Juuda suure tasandiku kohal.
  10 Ja ta lõi leeri üles Geba ja Skütopolise vahele ning oli seal kuu aega, et kokku koguda kõik oma sõjaväe voorid.

 2. Jah 2 aastat ago
  Reply

  Kõik on õige alati mida Kiik räägib. Ma kaldun veidi kõrvale teemast sest ma ei mõiste et päeva ajal on rongid inimesi töis ja müüda linna sõidab tohutu arv autosid. no kui 50 protsenti sõidab töö asjus siis kuidas teenivad teised.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.