Riik tõstab valmisolekut gaasitarnete kindlustamiseks

Gaasitoru. Foto allikas: AdobeStock/ MKM
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutas sarnaselt Soomele ja Lätile välja gaasivarustuse varajase hoiatuse taseme, mis annab Euroopa Liidu regulatsiooni kohaselt täiendavad võimalused gaasitarnete kindlustamiseks kriisiolukorras.

„Eleringi hinnangul on pingeliseks muutunud geopoliitilise olukorra tõttu kasvanud gaasitarnetega seonduvad riskid, mistõttu on riigi varustuskindluse seisukohalt oluline tagada, et meil oleks võimalikult hea ülevaade turul gaasiga seonduvatest tehingutest,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Samal ajal jätkame tegevusi riikliku gaasivaru loomiseks ning veeldatud maagaasi (LNG) vastuvõtuvõimekuse loomiseks, et tugevdada riigi varustuskindlust ning loobuda lõplikult Venemaa päritolu gaasi kasutamisest.“

Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud varajane hoiatustase annab gaasisüsteemihaldurile Eleringile lisahoovad Eesti gaasivarustuse kontrollimiseks ja juhtimiseks. Näiteks soovib Elering bilansihalduritelt igakuiseid ülevaateid nende gaasivarudest ja turutehingute mahtudest. Samuti ootab Elering LNG terminali projektis vastutuse võtnud äriühingutelt vajaliku taristu rajamist puudutavat infot, et saada kindlust varustuskindluse jaoks vajaliku taristu valmimise kohta järgmiseks kütteperioodiks.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi sõnas, et kuigi tarbijatele mõeldud gaasitarnete eest vastutavad eelkõige gaasimüüjad, tagavad varajase hoiatuse tasemega kaasnevad võimalused täiendava selguse turuosaliste tarnete ja varude osas tarbijate varustamisel, kui gaasitarnete riskid peaksid suurenema. „Kindlasti pole lähematel kuudel ühelgi gaasitarbijal põhjust muretsemiseks. Kõige mustemate stsenaariumide realiseerumisel on järgmisel kütteperioodil võimalik muude tegevuste kõrval kasutada riigi strateegilist gaasivaru ning asendada soojuse tootmisel kasutatav gaas suures osas kütteõliga. Need meetmed katavad kaks kolmandikku tavapärasest talvisest gaasitarbimisest,“ rääkis Veskimägi.

Lisaks katab eratarbijate gaasivarustuse kriisiolukorras Eleringi hangitud kaitstud tarbija varu. See läheks käiku väga ebatõenäolise stsenaariumi korral, kui gaasimüüjad ei suuda oma kohustusi klientide ees enam täita ning ühtlasi oleks ära kasutatud ka riigi strateegiline gaasivaru.

Varajane hoiatustase tuleneb Euroopa Liidu regulatsioonist, mis kirjeldab gaasisektori kriisistsenaariume. Kriisitasemeid on regulatsiooni järgi kolm ning varajane hoiatus on neist kõige madalam.

Eesti naaberriikidest on varajase hoiatuse taseme välja kuulutanud ka Läti ja Soome.

Kadri Laube

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.