Liimets ELi välisasjade nõukogul: naftaimpordi piiramine aitab Ukrainal sõda võita

Foto: Euroopa Liidu Nõukogu

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles Brüsselis Euroopa Liidu välisasjade nõukogul toimunud kohtumisel Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga, et Ukrainale tuleb anda ELi kanditaatriigi staatus ja Venemaa külmutatud varasid kasutada Ukraina ülesehitamisel.

Lisaks Ukraina ELi ühinemisperspektiivile ning pika- ja lühiajalisele finantsabile arutasid ELi ja Ukraina välisministrid võitlust valeinfoga, mida Venemaa režiim kasutab hübriidrelvana, ja Venemaale sanktsioonide kehtestamise jätkamist. „Mõistame, et liikmesriikide sõltuvus Venemaa energiakandjatest, sealhulgas naftast, on erinev, kuid lahendusena olemegi pakkunud neile välja üleminekuaja,“ sõnas Liimets. „Ukraina peab selle sõja võitma ja me saame omalt poolt aidata sellega, et lõpetame igasugusel kombel Venemaa rahastamise. Venemaa peab vastutama enda tekitatud kahju ja toime pandud kuritegude eest.“

Ukrainast on Venemaa sõja tõttu lahkunud enam kui kuus miljonit ukrainlast, kellest Eestisse on saabunud üle 37 000. See on rohkem kui 2,8% Eesti rahvaarvust. „Käisin hiljuti Ukrainas ja nägin väga selgelt, milliseid õudusi ukrainlased on pidanud selle sõja tõttu taluma. Nad vajavad meie igakülgset toetust ja abi,“ sõnas Liimets.

„Selleks, et Eestisse saabunud Ukraina põgenikele parimat võimalikku abi pakkuda, kohtusin täna ka ELi siseküsimuste voliniku Ylva Johanssoniga ja palusin selleks täiendava toetuse eraldamist Eestile.“ Selline toetus aitaks muu hulgas katta ukrainlastele elukoha, hariduse ja tervishoiuga seotud kulutusi.

Lisaks tuli arutlusele ELi laienemisprotsess Lääne-Balkanil. Eesti hinnangul võiks ELi ühisaruteludesse enam kaasata neid riike, kes toetavad ELi ühist välis- ja julgeolekupoliitikat.
„Eesti toetab ühinemisläbirääkimiste alustamist Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ning viisavabaduse arutelude algatamist Kosovoga. Need riigid on pingutanud selle nimel, et saada osaks EList. Ühtsuses peitub meie tugevus, milleks võimaluste loomisega Komisjon tegeleb,“ sõnas Liimets.

Seekordse välisasjade nõukogu raames toimus ka ELi-Kanada välisministrite kohtumine, kus arutati Ukrainale antava humanitaar- ja kaitseabi koordineerimist ning transatlantilise suhete arendamist. Ühtlasi tänas välisminister Liimets oma sõnavõtus Kanadat nende panuse eest Balti riikide julgeolekusse.

Pildid tänasest välisasjade nõukogust leiate siit.

13 kommentaari
 1. ei keegi 7 kuud ago
  Reply

  Venemaal on tugev heidutusvõime kaasaegse strateegilise relvastuse näol kuid suhteliselt väike palgaarmee. Mobilisatsiooni teostamata (Ukraina alustas sellega juba sõja esimesel päeval) ei pruugi nad suuremat edu saavutada. Rindejoon stabiliseerub ja kujuneb uus kontrolljoon. Ongi kogu võit.

 2. Sergei. 7 kuud ago
  Reply

  Räägime ka EV kuritegudest. räägime ka USA (NATO)kuritegudest- kes alustasid selle jamaga.
  Ajupesud, riigipööre , elanikele kallaletung juba 2014.. Relvade ja propaganda toetus. Uusokupatsioon- aga mitte suveräänse riigi toetamine !!!

 3. to ei keegi 7 kuud ago
  Reply

  Google annab Venemaa isikkoosseisuks 3 586 128 inimest.no oletsme, et abijõode on neist 700 000.
  Selge, et territoorium suur ja tuleb jaotada piirialadele. Aga ikkagi, miks räägitakse ,et Venel pole sõjaväge.?
  Selgitage, palun.

  • ei keegi 7 kuud ago

   No seda räägivad ju isegi meie kõige väljapaistvamad russofoobid, et Vene ei suuda lahingutes kannatada saanud pataljoni-taktikalisi gruppe piisavalt kiires tempos asendada. Et valetavad või? Selles asjas mitte. Venes käibki praegu uute võitlejate värbamine, pakutakse 100 000 – 300 000 rubla kuus. Et auke lappida.
   .
   Võiksite ka tähele panna, et siin käib jutt peamiselt maavägede kontraktnikutest (ajateenijaid ju ei kasutata ja mobilisatsiooni, erinevalt Ukrainast, pole välja kuulutatud), Ja kuna maa on suur, nagu tabavalt osundate, peab pool neist jääma mujale julgeolekut tagama. Ukrainat rünnatagi ca 150 000, varem õppustele koondatud mehega (+ rahvavabariikide väed, hinnanguliselt kokku 35 000), mis jäi alla sellal Ukraina poolt valmis pandud vägedele, kuigi tava järgi pidanuks atakeerijal olema vähemalt paarikordne,, soovitavalt kolmekordne ülekaal elavjõus. Sest tehniline üleolek, nagu sõda Ukrainas on näidanud, pole vähemalt praegusel etapil veel otsustavat rolli mänginud. Jalavägi on endiselt kuningas! Venelased on viimastel nädalatel küll edenenud, kuid aeglaselt, üsna aeglaselt, suutes selle ajaga ära võtta vaid paar Viljandi või Pärnu suurust linna. Seega puudus (ja puudub) Venemaal tõepoolest valmisolek laiaulatuslike maismaaoperatsioonide kiireks ja edukaks teostamiseks väljaõppinud maavägede vähesuse tõttu. Ilmselt just seetõttu valitigi rünnakuks avantüristliku maiguga välksõja plaan, mille läbikukkumine on neile nüüd hulga hädasid kaela toonud.

  • ei keegi 7 kuud ago

   jäi lisamata, et kontraktnikute arvu Vene maaväes hinnatakse 400 000-le

 4. to ei keegi 7 kuud ago
  Reply

  Ikkagi vähvõitu kui kontraktnikke koguarvult 3.586 milj. Ju siis nii on, ega ma vaielda tea. On veel lennuvägi, raketnikud?, merevägi…eriüksused, luure elavjõu tarvis.

  • ei keegi 7 kuud ago

   Sellises suuruses, 3 koma miljonit, on 1,4 miljardilise elanikkonnaga Hiina armee. Miskit on mäda selle numbriga.

 5. to ei keegi 7 kuud ago
  Reply

  USA 2, 083100 milj
  Venemaa 3, 586128
  Hiina 2. 693000 milj – Hiina mobilisats. võiks anda 120 milj- 130 milj.? kui arvest. iga neljas umbes,väga umbes
  mobilis. kõlvulikuks.
  India 4. 207250 milj – elavjõudu ja mobil.jõudu on, kuid vaesus ja tehnikavähesus lubab ainult hulgal kahuriliha.
  Prantsuse 388 653
  Inglise 279 230
  Lõuna-Korea 5, 827 250 milj
  Jaapan 310 457
  Türgi 710 565
  Saksa 208 641
  Itaalia 267 500
  Egiptus 1, 329 250 milj
  Iraan 934 000
  Brass´iilia 1.987 000 milj
  Indoneesia 975 750
  Ukraina 0,5383 ülejäänud tühised.
  Kui veel läheb ülemaailmseid luureandmeid vaja, tule küsi minu käest. Kesknädala komment. saame kokku kui viitsime veel.

  • ei keegi 7 kuud ago

   Inimesel võiks olla ka veidi kriitilist mõtlemist, selmet siia suvalisi numbreid lohakas korras ritta laduda.
   .
   Hübriidsõdalase järgi tuleb välja, et kolme ja poole miljonilisel armeel ei jätku täiendavat värbamist teostamata paarikümment tuhandet meest !!! korvamaks Ukraina rinde kaotusi, nii nagu tal ei jätkunud mehi, saavutamaks pealetungiks vajalikku ülekaalu poolemiljonilise armee vastu !!!, mistõttu pidi ründama vastast arvulises vähemuses. Midagi jaburamat on raske ette kujutada.
   .
   Võrdleks õige võrreldavaid, st rahuaja regulaararmeesid (ajateenijad + kontraktnikud, jättes igasugu Rahvuskaardid ja muud reservid kõrvale. Saame: Venemaa 0,9-1 miljonit, USA 1,4 miljonit, Hiina 2 miljonit, Lõuna-Korea 0,6 miljonit, Põhja-Korea 1,28 miljonit.
   .
   Reservina võib aga kujutada kuni 10 protsenti elanikkonnast, kui nii 16-aastasele kui 60-aastasele Faustpatrone kätte anda (sakslased nõnda Volkssturme luues ka tegid). Seega võiks Hiina ekstreemsetes oludes välja panna 140 000 000 meest ja isegi Eesti nii suure arvu kui 100 000 meest.

 6. eikeegile 7 kuud ago
  Reply

  Juttu oli ISIKKOOSSEISUST. Arvestame sellest maha 700 000 teenindajateks ja eraisikuteks või ka miljoni.
  Järele jääb 2,5 milj. sõjaväelasi igat masti isikkooseisust.
  Mina ei rünnanud, sestap ei tea jaburuse kohta aru anda. Mööda panin Ukraina armee suuruse 500 000, see oli
  sõjalise võimsuse indeks.Saavutas ta 300 000 väidetavalt, Ukraina siis.
  Isikkoosseis ongi rahuaja isikkoosseis. (sest üldmobiliseeritud meestel puuduvad olulised sõjalised oskused)
  Mobilisats. lisandub (tavaliselt arvestatakse vist 1/5 elanikkonnast ekstreemseks mobilisats. )nagu oli 2.Maailmasõja ajal. Sellisele armeele ei jatku logistilisi võimsusi, varustust,med.teen.jne.Seepärast töötasidki tehastes naised, vigased mehed ja vangid. Ajapikku need leitakse ja röövitakse kokku. Seega pole neid mõtet kohe kokku koguda.
  Seega Hiina 1,miljard 379 miljonit elanikku annaksid väga umbmääraselt 275 niljonit 860 000 meest. Panin unise peaga arvu mööda. Seega on Hiina väga ohtlik vastane.kes kosub ja vajab maid ja vara. Alles nüüd on hakatud asjast aru saama.
  Sõjalise võimsuse indeksi arvutamisel hinnatakse ka REGULAARARMEE ISIKKOOSSEISU SUURUST.
  Regulaarväeks loetakse alaline sõjavägi: rahu ajal koosneb tegevteenistusse kutsutud sõjaväekohustuslastest, sõja ajal mobiliseerituist. Minu poolt “lohakalt ” tooud numbrid on loogiliselt võttes isikkoosseisu nummbrid
  rahu ajal-seega peaksid olema küllaldaselt väljaõpetatud. Sest üldmobilisats. korral, kui arvestada väga umbmäärast 1/5 dikku elanikknnast (naised, lapsed, vanurid, haiged ja moblis.kuuluvad mehed) saaks Venemaa umbes 30 ooo 000 .
  Peate lihvima suhtlemisstiili, igaüks pole harjunud veltveebellike röögatustega. Väga tüüp . Estnische “väitlus”.

  • ei keegi 7 kuud ago

   Te olete ju siiani poolunes, kirjapildi järgi otsustades. Ega oska lahendada põhivastuolu enda poolt kunstlikult suurendatud Vene regulaararmee (ka regulaararmee määratlus on teil “uniselt” vigane) arvukuse ning Ukraina sõja tegelikkust kajastava informatsiooni vahel, hiilides sellest lihtsalt mööda (“mina ei rünnanud”). Pakkudes selle asemele asjasse mittepuutuvaid targutusi mobilisatsioonist ja asja ees teist taga juba ka Hiinast. Viimast eriti infantiilsel tasemel (“alles nüüd on hakatud asjast aru saama”). Hiina väga vana kultuur ongi olnud sageli maailmas esirinnas. Praegu ta lihtsalt taastab oma harjumuspärast positsiooni. Kissinger, kolmnurkdiplomaatiale Washington-Peking-Moskva (vastas tolle aja huvidele) aluspanija, sai sellest väga hästi aru, hoiatades kohe. Meie korüfee aga kirjutab “alles nüüd on hakatud aru saama”. Ärka üles ja pajata vähem totrusi! Edu, seltsimees!

 7. valgekihv 7 kuud ago
  Reply

  Edaspidi ei ole mul kavatsust ei teie ega teistega võidu ulguda ettenähtud korras ja viisil.
  Sestap lahkum Alaska väljadele .

  • ei keegi 7 kuud ago

   Jah, on ka üksikuid hunte. Pole hullu!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.