Keskerakonna volikogu esimeheks valiti tagasi Tõnis Mölder

Volikogu juhatus ja erakonna esimees

Eesti Keskerakonna volikogu istungil valiti esimeheks tagasi Riigikogu liige Tõnis Mölder, kelle sõnul on peamised eesmärgid anda oma panus 2023. aasta parlamendivalimiste valimisplatvormi koostamisse ja olla kiiresti muutuval ajal erakonna poliitika kujundajaks.

“Seljataha jäävad viimased paar aastat on erakonna volikogule olnud töised. Tervise-, energia- ja julgeolekukriiside olukorras oleme tegutsenud selgelt ja operatiivselt ning langetanud suuri poliitilisi otsuseid. Otsuseid, mis mõjutavad paljude Eesti inimeste tulevikku ning annavad meie erakonnale selge poliitilise suuna,” lausus Tõnis Mölder, kes vastutab muuhulgas ka Riigikogu valimisplatvormi koostamise eest.

Tõnis Mölderi sõnul seisavad Keskerakonna volikogul ees olulised kuud. “Kahe kange koalitsioon on lõppenud ning kahtlemata tuleb mõnevõrra segadust tekitavas poliitilises olukorras meil erakonna sees leida suund, kuidas tagada Eesti riigis tekkinud juhtimisekriisi tingimustes inimeste toimetulek,” märkis alates 2020. aastast volikogu juhtiv Tõnis Mölder.

Tõnis Mölderi ettepanekul jätkavad volikogu aseesimeestena Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ja Valga vallavolikogu liige Ester Karuse.

5 kommentaari
 1. Jah 3 nädalat ago
  Reply

  Reformierakondlased ei tee mitte midagi meie riigi ega rahva heaks, epitsevad intriige, poevad EL-u ja Bideni ees. Meie elu oleks palju parem ja õiglasem kui seda erakonda poleks sest isegi kui nad pole valitsuses teevad nad ikkagi halba ja segavad teiste tööd. Eemine valitsus tegi palju head sisepoliitikas ja nüüd võiks jälle selline valitsus olla.

  • Kos tädi jää 3 nädalat ago

   Jama, seltsimehed

  • Balti riigid on järgmised 3 nädalat ago

   Venemaa peaminister aastatel 2000-2004 ja praegune opositsioonipoliitik Mihhail Kasjanov ütles, et kui Ukraina langeb, siis järgmised on Balti riigid.

 2. harry 3 nädalat ago
  Reply

  Esimene Moosese raamat

  1
  Jumal loob ja õnnistab maailma
  1 Alguses lõi Jumal taeva ja maa.
  2 Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.
  3 Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai.
  4 Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest.
  5 Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik – esimene päev.
  6 Ja Jumal ütles: „Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!”
  7 Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal.
  8 Ja Jumal nimetas laotuse taevaks. Siis sai õhtu ja sai hommik – teine päev.
  9 Ja Jumal ütles: „Veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!” Ja nõnda sündis.
  10 Ja Jumal nimetas kuiva pinna maaks ja veekogu ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  11 Ja Jumal ütles: „Maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi maa peale!” Ja nõnda sündis:
  12 maa laskis võrsuda haljast rohtu, seemet kandvaid taimi nende liikide järgi, ja viljapuid, mille viljas on nende seeme, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  13 Siis sai õhtu ja sai hommik – kolmas päev.
  14 Ja Jumal ütles: „Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid,
  15 olgu nad valgusteks taevalaotuses, valgustuseks maale!” Ja nõnda sündis:
  16 Jumal tegi kaks suurt valgust: suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel, ning tähed.
  17 Ja Jumal pani need taevalaotusse, et nad valgustaksid maad
  18 ja valitseksid päeval ja öösel ja eraldaksid valguse pimedusest. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  19 Siis sai õhtu ja sai hommik – neljas päev.
  20 Ja Jumal ütles: „Vesi kihagu elavaist olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!”
  21 Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  22 Ja Jumal õnnistas neid ja ütles: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja lindusid saagu palju maa peale!”
  23 Siis sai õhtu ja sai hommik – viies päev.
  24 Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!” Ja nõnda sündis:
  25 Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi, ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  26 Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!”
  27 Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.
  28 Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!”
  29 Ja Jumal ütles: „Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks!
  30 Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks.” Ja nõnda sündis.
  31 Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik – kuues päev.

  Nebukadnetsar kutsub sõtta Arpaksadi vastu
  1
  1 Nebukadnetsari kaheteistkümnendal valitsemisaastal, kui ta valitses assüürlaste üle suures Niineve linnas, valitses Ekbatanas meedlaste üle Arpaksad,
  2 kes ehitas ümber Ekbatana müürid tahutud kividest, mille laius oli kolm küünart ja pikkus kuus küünart. Ta tegi müüri seitsekümmend küünart kõrge ja viiskümmend küünart laia.
  3 Ta tegi väravate kohale tornid, mis olid sada küünart kõrged ja mille alusmüüride laius oli kuuskümmend küünart.
  4 Ta valmistas väravad, seitsekümmend küünart kõrged ja nelikümmend küünart laiad, et tema võimas sõjavägi ja jalaväe read saaksid sealtkaudu välja minna.
  5 Neil päevil hakkas kuningas Nebukadnetsar sõdima kuningas Arpaksadi vastu suurel tasasel maal, mis on Ragau piirkonnas.
  6 Siis tulid tema juurde kokku kõik, kes elasid mäestikus, ja kõik, kes elasid Eufrati, Tigrise ja Hüdaspese kaldail ning eelamlaste kuninga Arjoki väljadel. Nõnda kogunesid paljud rahvad Kaldea poegade vastu.
  7 Assuri kuningas Nebukadnetsar läkitas sõna ka kõigile, kes elasid Pärsias, ja kõigile, kes elasid läänes, Kiliikia ja Damaskuse elanikele Liibanonil ja Antiliibanonil, ja kõigile, kes elasid rannikul,
  8 ja rahvaile Karmelis, Gileadis, Kõrg-Galileas ja suurel Jisreeli tasandikul
  9 ja kõigile Samaarias ja selle linnades ning teisel pool Jordanit kuni Jeruusalemmani ja Beet-Anotis, Halhulis ja Kaadesis kuni Egiptuseojani ja Tahpanheesis, Raamsesis ning kogu Goosenimaal
  10 Tanisest ja Memfisest veel edasi, ka kõigile, kes elasid Egiptuses kuni Etioopia piirideni.
  Kutsutud tõrguvad tulemast
  11 Aga kõik elanikud kogu sellel alal ei arvanud millekski Assuri kuninga Nebukadnetsari sõna ega tulnud koos temaga sõtta, sest nad ei kartnud teda, vaid ta oli nende silmis nagu harilik mees. Nad saatsid tema käskjalad tagasi tühjalt ja häbiga.
  Arpaksad võidetakse ilma abita
  12 Nebukadnetsar sai siis väga vihaseks kõigi nende maade peale ning vandus oma aujärje ja kuningriigi juures, et ta kindlasti maksab kätte kõigile Kiliikia ja Damaskuse ja Süüria aladele ning tapab oma mõõgaga ka kõik Moabimaa elanikud ja ammonlased, nõndasamuti kogu Juudamaa rahva ja kõik, kes elavad Egiptuses kuni kahe mere piirkonnani.
  13 Ja seitsmeteistkümnendal aastal läks ta oma sõjaväega kuningas Arpaksadi vastu, võitis ta sõjas ja ajas põgenema kogu Arpaksadi sõjaväe, kõik tema ratsanikud ja sõjavankrid.
  14 Ta vallutas tema linnad ning tungis kuni Ekbatanani, vallutas selle tornid, rüüstas tänavad ja muutis selle toreduse häbiks.
  15 Arpaksadi enese võttis ta vangi Ragau mäestikus ja torkas ta läbi oma viskodadega, hävitades ta sootuks.
  16 Siis ta pöördus tagasi Niinevesse, tema ja kõik need, kes koos temaga olid, väga suur hulk sõjamehi. Ja tema ning ta sõjavägi veetsid seal rõõmsasti pidutsedes sada kakskümmend päeva.

 3. harry 2 nädalat ago
  Reply

  laulud7

  Jumal on õiglane kohtunik
  7
  1 Taaveti palvelaul, mida ta laulis Issandale benjaminlase
  Kuusi sõnade puhul.

  2 Issand, mu Jumal!
  Sinu juures ma otsin pelgupaika,
  päästa mind kõigist mu tagakiusajaist
  ja kisu mind ära nende käest,
  3 et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõvi
  ega murraks, ilma et oleks päästjat!
  4 Issand, mu Jumal!
  Kui ma olen seda teinud,
  kui mu käte küljes on ülekohus,
  5 kui ma olen tasunud kurjaga sellele,
  kes minuga pidas rahu –
  ma olen ju tahtnud vabastada sedagi,
  kes põhjuseta mind taga kiusas -,
  6 siis ajagu vaenlane taga mu hinge
  ja saagu see kätte,
  tallaku maha mu elu
  ja vajutagu mu au põrmu! Sela.

  7 Tõuse, Issand, oma vihas,
  astu üles mu rõhujate raevu vastu
  ja ärka mulle abiks,
  kes oled kohtu seadnud!
  8 Rahvahõimude hulk ümbritsegu sind,
  pöördu nende üle tagasi kõrgele!
  9 Issand mõistab kohut rahvastele.
  Mõista minule kohut, Issand,
  mu õigluse järgi ja mu veatust mööda!
  10 Lõppegu ometi õelate kurjus
  ja kinnita õiget;
  sest sina oled
  südamete ja neerude läbikatsuja,
  sina, õiglane Jumal!
  11 Mu kilp on Jumala käes;
  ta päästab need,
  kes on õiglased südamelt.

  12 Jumal on õiglane kohtumõistja
  ja Jumal, kes iga päev ähvardab.
  13 Kui keegi ei pöördu,
  siis ta ihub oma mõõga,
  tõmbab vinna oma ammu
  ja sihib sellega.
  14 Siis ta seab enesele valmis oma surmarelva
  ja oma nooled teeb ta leekivaiks.
  15 Vaata, see on lapsevaevas nurjatusega
  ja rase vaevaga
  ning toob vale ilmale.
  16 Ta on kaevanud augu, on selle õõnestanud,
  ja ta kukub iseenese tehtud kaevandisse.
  17 Tema sünnitatud vaev tuleb tagasi
  ta oma pea peale,
  ja ta vägivald langeb
  ta pealaele.
  18 Ma tänan Issandat ta õigluse eest
  ja laulan kiitust Issanda,
  Kõigekõrgema nimele.

  8

  Loodu ülistus oma Loojale
  8
  1 Laulujuhatajale, gati pillil mängijale; Taaveti laul.

  2 Issand, meie Jumal,
  kui auline on sinu nimi
  kogu maailmas!
  Sinu aukuulsus ulatub
  üle taevaste.
  3 Väetite ja imikute suust
  sa valmistasid kiitva väe
  oma vastaste pärast,
  et sundida vait jääma
  vaenlast ja kättemaksjat.

  4 Kui ma näen su taevast,
  su sõrmede tööd,
  kuud ja tähti,
  mis sa oled rajanud,
  5 siis mis on inimene,
  et sa temale mõtled,
  ja inimesepoeg,
  et sa tema eest hoolitsed?
  6 Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast
  ja ehtisid teda au ja austusega.
  7 Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd;
  kõik sa panid tema jalge alla,
  8 lambad, kitsed ja härjad, kõik,
  samuti metsloomad,
  9 taeva linnud ja mere kalad
  ja kõik, mis mere radadel liigub.
  10 Issand, meie Jumal,
  kui auline on sinu nimi
  kogu maailmas!

  9
  Tänulaul võidu eest
  9
  1 Laulujuhatajale: viisil „Sure poja eest!”; Taaveti laul.

  2 Ma tänan Issandat kõigest südamest,
  ma kuulutan kõiki su imetöid.
  3 Ma olen rõõmus ja ilutsen sinus,
  ma laulan kiitust sinu nimele,
  Kõigekõrgem!
  4 Sest mu vaenlased taganevad,
  nad komistavad ning hävivad
  su palge eest.
  5 Sa valmistasid ju minule
  õiglase kohtu ja ajasid mu asja;
  sa istusid kohtujärjele
  nagu õiguse kohtunik;
  6 sa sõitlesid paganarahvaid,
  sa hukkasid õela,
  sa pühkisid ära nende nime
  alatiseks ja igaveseks.
  7 Vaenlased on otsa saanud,
  rusustatud jäädavalt,
  ja linnadel, mis sa oled laiali rebinud,
  on nimedki hävinud
  koos nendega.

  8 Kuid Issand jääb igavesti;
  ta on oma aujärje seadnud kohtumõistmiseks.
  9 Ja ta ise mõistab kohut maailmale õigluses;
  ta peab rahvastele kohut õiglasel viisil.
  10 Nõnda on Issand
  kindlaks varjupaigaks rõhutuile,
  varjupaigaks häda ajal.
  11 Sellepärast loodavad sinu peale need,
  kes tunnevad su nime;
  sest sa ei ole hüljanud neid,
  kes otsivad sind, Issand!
  12 Laulge kiitust Issandale,
  kes elab Siionis;
  kuulutage rahvaste seas
  tema tegusid!
  13 Sest veresüü kättemaksjana
  tuletab ta neid meelde;
  ta ei unusta
  hädaliste kisendamist.

  14 Ole mulle armuline, Issand!
  Vaata mu viletsust,
  mis tuleb mu vihameestelt,
  sina, kes mind ülendad
  surma väravaist,
  15 et ma jutustaksin
  kõike su kiiduväärilisust
  Siioni tütre väravais
  ja ilutseksin su abist!
  16 Paganad on vajunud auku,
  mille nad on teinud;
  võrku, mille nad salajasse on seadnud,
  on takerdunud nende jalg.
  17 Issand tunti ära,
  ta on kohut mõistnud;
  oma kätetöö püünisesse
  jääb kinni õel.
  Vahemäng. Sela.
  18 Surmavalda taandugu riivatud,
  kõik paganad, kes unustavad Jumala!
  19 Sest vaest ei unustata jäädavalt,
  viletsate lootus ei hukku igaveseks.

  20 Tõuse, Issand,
  ärgu inimene suurustlegu;
  mõistetagu paganaile kohut
  sinu palge ees!
  21 Issand, aja neile hirm peale!
  Tundku paganad endid olevat
  ainult inimesed! Sela.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.