Kohtla-Järve volikogus kasutatakse Keskerakonna kaubamärki avalikkust eksitaval moel

Kohtla-Järve volikogu kantselei on registreerinud fraktsiooni, mis kasutab avalikkust eksitaval moel kaubamärki MTÜ Eesti Keskerakond ja sellest lähtuvalt nõuame, et erakonna nime väär kasutamine lõpetataks, ütleb Eesti Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

“Avaldusele, moodustada Keskerakonna fraktsioon, on alla kirjutanud viis volinikku, kes ei kuulu erakonna ridadesse ja kes ei ole seotud Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna tegevusega,” selgitab Andre Hanimägi. “Ühelt poolt on tegemist komplimendiga Keskerakonna aadressil – erakonda mittekuuluvad inimesed soovivad tungivalt end just selle kaubamärgiga siduda -, teisalt on erakonna nime kasutamine avalikkust eksitav ega vasta heale tavale. MTÜ Eesti Keskerakond ei nõustu, et Kohtla-Järve volikogus on erakonna nime kandev fraktsioon, millel ei ole Keskerakonnaga seost. Keskerakonna liikmed on volikogus esindatud ja neil peab olema õigus erakonna nime kasutada.”

Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimehe ja volikogu liikme Ivetta Sakkart-Linnardi sõnul soovitakse pöördumises volikogu esimehele Tiit Lillemetsale teada saada, miks selline otsus tehti vaatamata sellele, et ilmselgelt on tegemist mittetulundusühingu nime pahatahtliku kasutamisega.

“Samuti palume selgitada, miks anti liikmetele fraktsiooni töö lõppemisest teada alles pärast seda, kui uus avaldus uue fraktsiooni loomiseks oli juba tehtud. Leiame, et volikogu kantselei ei ole käitunud antud juhul õiguspäraselt,” ütleb Sakkart-Linnard. “Meie eesmärk on, et Kohtla-Järve valijatel ja avalikkusel ei tekiks asjatut segadust ning erakonna nime ei kasutataks vääralt. Olukorras, kus fraktsiooni on soovinud luua Keskerakonna liikmed, volinikud, kellel on seos Keskerakonnaga, tuleb arvestada nende ja erakonna tahtega.”

Sakkart-Linnard lisab, et Eesti Keskerakonna volinikke esindab Kohtla-Järve volikogus Sergei Lopin.

2 kommentaari
 1. Nii 3 kuud ago
  Reply

  Kõik mis tehakse halvasti meie riigis on reformierakondlaste süü.

 2. harry 3 kuud ago
  Reply

  Jeesus Siirak

  1
  Tarkuse saladusest
  1 Palju ja tähtsat on meile antud Seaduse ja Prohvetite ning nende järeltulijate läbi, mistõttu peab Iisraeli ülistama õpetuse ja tarkuse pärast.
  Ometi ei pea targad olema ainult need, kes seda kõike on hästi tundma õppinud, vaid teadusejanuline olgu võimeline niihästi kõnes kui kirjas kasu tooma ka kodumaast eemal elavaile.
  Sellepärast minu vanaisa Jeesus, kes ennast oli pühendanud Seaduse ja Prohvetite ning meie isade muude raamatute uurimisele, saades nõnda küllaldase vilumuse, soovis ka ise kirjutada sellest, mis õpetusse ja tarkusse kuulub, et õpihimulised seda õpiksid ja nõnda üha rohkem kasvaksid Seaduse kohaseks eluks.
  Teid palutakse nüüd seda lugema hakata heatahtlikult ja tähelepanelikult ning olla andestajad, kui mõnikord näib, et minu hoolikalt tehtud tõlge paiguti on sõnastuselt puudulik. Nimelt ei ole heebrea keeles loetu alati just seesama teises keeles. Ja mitte ainult see raamat, vaid ka Seadus ja Prohvetid ning muud raamatud on algkeeles loetuna tunduvalt erinevad.
  Kui ma siis kuningas Euergetese kolmekümne kaheksandal aastal tulin Egiptusesse ja seal viibisin, leidsin eest suuresti erineva teadmiste taseme. Pidasin seepärast sel ajal vältimatuks ohverdada hoolsust ja vaeva, et suure valvsuse ja innuga valmistada selle raamatu tõlget, et seda valmis saada ja välja anda ka nende jaoks, kes võõrsil elades tahavad sellesse süveneda ja valmistuda õigesti elama Seaduse järgi.
  Kõik tarkus on Issandalt
  ja on igavesti tema juures.
  2 Kes suudaks lugeda mereliiva ja vihmapiisku
  ning igaviku päevi?
  3 Kes suudaks uurida taeva kõrgust,
  maa avarust
  ja allmaailma – või tarkust?
  4 Enne kõike on loodud tarkus,
  ja mõistlik mõistus on igavikust alates.+
  6 Kellele on ilmutatud tarkuse juur,
  ja kes on mõistnud tema imepäraseid tegusid?
  8 Üksainus on tark ja väga kardetav –
  tema, kes istub oma aujärjel.
  9 Issand ise lõi tarkuse, vaatas seda
  ja mõõtis ning valas selle välja kõigi oma tegude üle,
  10 ka kogu liha üle, nõnda kui oli ta and,
  ja andis seda neile, kes teda armastavad.
  Jumalakartusest
  11 Issanda kartus on au ja kuulsus
  ning hea meel ja rõõmupärg.
  12 Issanda kartus kosutab südant
  ning annab head meelt ja rõõmu ja pika ea.
  13 Kes Issandat kardab, sellel on lõpuks hea põli,
  ja oma surmapäeval on ta õnnistatud.
  14 Jumalakartus on tarkuse algus,
  see on usklikele kaasa sündinud emaihust alates.
  15 Tarkus rajas enesele inimeste keskel igavese aluse,
  mis usaldatakse nende järeltulijaile.
  16 Issanda kartus on täiuslik tarkus,
  ja see küllastab inimesi oma viljadega.
  17 Kallisvaraga täidab see kogu oma koja
  ja aidad oma andidega.
  18 Tarkuse kroon on Issanda kartus,
  see paneb õitsema rahu ja tervise.
  19 Issand vaatas ja mõõtis seda,
  laskis voolata arukust ja tarka tunnetust
  ning ülendas nende au,
  kes sellest kinni peavad.
  20 Tarkuse juur on Issanda kartus,
  ja tema võsud on pikk iga.
  Kannatlikkusest ja enesevalitsusest
  22 Ülekohtust viha ei saa õigustada,
  sest viha võimus on talle languseks.
  23 Kannatlik peab vastu õige ajani
  ja lõpuks antakse temale rõõmu.
  24 Õige ajani varjab ta oma sõnu,
  ja siis jutustavad paljude huuled tema tarkusest.
  Tarkusest ja õiglusest
  25 Tarkuse varade hulgas on tähendusrikkad õpetussõnad,
  aga patusele on jumalakartus jäleduseks.
  26 Kui tahad tarkust, pea käske,
  siis Issand annab sulle seda!
  27 Sest Issanda kartus on tarkus ja õpetus,
  ning usk ja vagadus on temale meelepärased.
  28 Ära ole sõnakuulmatu Issanda kartuse vastu
  ja ära ligine sellele kaksipidise südamega!
  29 Ära ole silmakirjalik inimeste ees
  ja pane tähele oma huuli!
  30 Ära ülenda iseennast, et sa ei langeks
  ega tooks häbi oma hingele!
  Sest Issand ilmutab sinu saladused
  ja tõukab sind maha koguduse keskel,
  sellepärast et sa ei ole tulnud Issanda kartusesse
  ja sinu süda on olnud täis valet.

  2
  2
  Jumalakartusest kiusatustes
  1 Poeg, kui tuled Issandat teenima,
  siis valmista oma hing kiusatuse vastu!
  2 Juhi oma südant ja pea vastu
  ja ahvatluse ajal ära tegutse ülepeakaela!
  3 Jää Issanda juurde ja ära tagane,
  et sa lõpuks saaksid suureks!
  4 Kõik, mis sulle juhtub, võta vastu
  ja ole kannatlik alanduse ajal!
  5 Sest kulda katsutakse läbi tules
  ja (Jumalale) armsaid inimesi alanduseahjus.
  6 Usu teda, ja ta võtab sind vastu,
  õgvenda oma teid ja looda tema peale!
  7 Teie, kes Issandat kardate,
  oodake tema halastust
  ja ärge põigelge,
  et te ei langeks!
  8 Teie, kes Issandat kardate,
  uskuge temasse
  ja teie tasu ei jää tulemata!
  9 Teie, kes Issandat kardate,
  lootke head ja igavest rõõmu ning halastust!
  10 Vaadake muistseid põlvkondi ja nähke:
  kes Issandasse uskujaist on jäänud häbisse?
  Või kes on püsinud tema kartuses
  ja on siis maha jäetud?
  Või kes on teda appi hüüdnud
  ja tema ei ole hüüdjast hoolinud?
  11 Sest Issand on kaastundlik ja halastaja,
  ta annab patud andeks ning päästab hädaajal.
  12 Häda argadele südametele ja lõtvadele kätele
  ning patusele, kes käib kaht teed!
  13 Häda ükskõiksele südamele!
  Et ta ei usu, siis teda ei kaitsta.
  14 Häda teile, kes olete kaotanud kannatlikkuse!
  Mida te teete, kui Issand tuleb nuhtlema?
  15 Kes Issandat kardavad,
  ei jäta tähele panemata tema sõnu,
  ja kes teda armastavad,
  püsivad tema teedel.
  16 Kes Issandat kardavad,
  otsivad, mis temale on meelepärane,
  ja kes teda armastavad,
  neile on küllalt Seadusest.
  17 Kes Issandat kardavad,
  valmistavad oma südant
  ja alandavad tema ees oma hinge:
  18 „Meie tahame langeda Issanda kätte,
  aga mitte inimeste kätte,
  sest nõnda suur kui on ta ise,
  on ka tema halastus.”

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.