Keskerakond ja riigikaitse

Neeme Väli. Foto: Andres Kalvik

Neeme Väli, endine Kaitseväe peastaabi ülem, kindralmajor

Ma tegin linna maatasa, purustasin majad alusmüürist katuseni ja põletasin maha. Ma lammutasin ja vedasin minema sisemised ja välimised linnamüürid, tellistest ehitatud templid ja tsirkuraadid ning puistasin rämpsu Arahuti kanalisse. Ja kui ma olin Babüloni ja selle jumalad purustanud ning linna elanikud tapnud siis koorisin ma linna-aluse maapinna ja viskasin Eufrati, et jõgi kannaks selle merre.

Nii kirjeldas võidukas Assüüria kuningas Sennaherib Babüloni hävitamist pärast linna vallutamist assüürlaste poolt 680 eKr. Selline põhjalik inimjõul läbi viidud hävitustöö oli kahtlemata suur ettevõtmine, kuid assüürlastele oli tähtis, et sõnum oleks üheselt arusaadav ja jõuaks kõikidele kohale. Õitsvast linnast järele jäänud tühermaa toimis heidutusena.

Ilmselt kogesid narvakad 1944. aasta märtsis sama, mida Babüloni elanikud 2600 aasta eest. Kuigi purustamisvahendid olid vahepealsel perioodil teinud läbi tohutu evolutsiooni, jäi tagajärg ikka samasuguseks. Narvast jäid järgi suitsevad varemed. President Alar Karis ütles nädala eest ÜROs esinedes, et sõja nägu on igal pool sama.

Reformierakond tahtis kaitse-eelarvet kärpida

Ei saa aru, miks peaks taga nutma postamendile seatud tanki, mis sümboliseerib ainult hävitamist ja meile aastakümneteks peale sunnitud okupatsiooni. Olen Jüri Ratasega sama meelt, taoline okupatsioonisümbol avalikku ruumi ei sobi. Rauakolaka varjus turundatakse võõrast ideoloogiat, seda tõendab kasvõi Narva jõe vastaskaldale kiiruga püsti aetud aseaine. Ühtlasi peaks naabri selline käitumine kõigile meelde tuletama, et ihalus impeeriumi taastamise järele pole kusagile kadunud ja vajadusel ollakse valmis enda maailmanägemust jälle levitama tankide abil. Ainus võimalus selle ärahoidmiseks on tugevdada iseseisvat riigikaitset ning tugineda usutavatele liitlassuhetele.

Eesti on paremini kaitstud kui kunagi enne. Sellist optimistlikku ja inimeste rahustamiseks mõeldud hinnangut kuuleb ametnike ja ministrite suust tihti. Paraku kuuleb samadest allikatest ka seda, et Eesti kaitseplaanid ei kõlba kuhugi. Loomulikult tekitavad vastuolus avaldused inimestest segadust ja küsimusi. Mis siis on meie riigikaitse tegelik seis? Kas kaitsevõime arendamiseks on tehtud kõik, mida oleks võimalik teha? Mida teha teistmoodi või paremini? Lõputu eduloo ketramise asemel on selliste küsimuste esitamine kindlasti õigustatud, eriti praeguses julgeolekuolukorras.

Vähesed mäletavad, et eelmise aasta kevadel tegi värskelt ametisse asunud reformierakondlasest kaitseminister ettepaneku kärpida riigikaitse arengukavasse planeeritud vahendeid. Seda hoolimata asjaolust, et seoses Venemaa vägede koondamisega Ukraina piiride äärde pinged juba kasvasid. Kaitsekulude jõudsa kasvuni viis mitte Reformierakonna tahe, vaid teiste erakondade tugev vastuseis kärpele ja Putini eelmise aasta lõpus läänele esitatud ultimaatum. Ometi ei päästnud ka see võimearenduse plaane kärpekääridest, sest näiteks keskmaa õhutõrjest otsustas koalitsioon Vihulas lõigata maha kolmandiku.

Kaitseliit väärib igakülgset toetust

Tänaseks on valitsus järgmise aasta riigieelarve eelnõu parlamendile üle andnud. Olen nõus sellega, et riigikaitsesse investeeritav ressurss on muljetavaldav. Plaanitud riigikaitse eelarve tõuseb järgmisel aastal üle miljardi ja riigieelarve strateegia järgi jääb sellele tasemele veel kolmeks järgnevaks aastaks. Tõsi, meie eufooriat peaks jahutama teadmine, et ülikõrge inflatsioon ja julgeolekuolukorrast tingitud hinnatõus maailma relvaturul neelavad osa summast ning ka Ukraina abistamiseks ära antud laovarud vajavad taastamist. Seega on ajaloo lõppu võimearenduses vara kuulutada.

Tuleb olla tähelepanelik, sest riigikaitse tegelik seis uputatakse sageli suhtarvude statistikasse ja riigisaladuse kaitse tulemüür toimib mõnikord ka mugava varjena. Liiga sageli kostuv vastus „Aga meil on ju sõda“ kõlab juba kui rumaluste universaalpõhjendus. Keeruka relvasüsteemi juurutamine võtab aastaid ja raketiseadeldise või iseliikuva haubitsa kohalevedamine laoplatsile on protsessi kõige lihtsam osa. Peame olema kindlad, et relvasüsteemi kogu elukaar kajastub eelarves läbi kõikide aastate, kui see on relvastuses. Seda kindlust täna veel ei ole.

Peatun lõpetuseks paaril märksõnal, mida tuleb tähelepanelikult jälgida. Kõigepealt riigikaitsesse panustavatest inimestest. Põhiseaduse § 54 sätestab riigikaitsesse panustamist inimese õigusena. Paraku on hakanud liikuma initsiatiiv, millega soovitakse reguleerida vastupanu võimalusi juhuks, kui Eesti vastu on toime pandud agressioon. Selle tagajärjel võib juhtuda, et usinate ametnike eestvedamisel loodud sätted hakkavad inimeste põhiseaduslikku õigust hoopis piirama. Seda ei tohi lubada. Inimeste vabatahtlik panus sõjalisse riigikaitsesse rakendub ennekõike läbi Kaitseliidu, kuid see on nii mahukas teema, et jätaksin selle mõneks järgnevaks korraks. Kaitseliit on unikaalne ja meie riigikaitse korralduse jaoks asendamatu organisatsioon ning väärib igakülgset toetust.

Ajateenijatesse on viimastel aastatel tublisti panustatud ja trendid on positiivsed. Ettepanek ajateenistuse pikendamisest on nii suure mõjuga muutus, et vajab tõsisemat analüüsi ja arutelu. Kõige põhjalikumat sissevaatamist vajab kutseliste kaitseväelaste olukord. Alles mõne kuu eest poolsalaja toimunud kaitseväelaste koondamishüvitise võrdsustamine avalike teenistujate omaga on vaid näide pikast protsessist, millega kaotatakse erisused ohvitseride, allohvitseride ja ametnike vahel. Siit edasi on vaid väike samm kaitseväe taandamiseks tavapäraseks riigiametiks.

Teadmiste akumulatsiooni asemel toimub nende erosioon

Küsitava personalipoliitika mõjud on juba täna ilmsed. Prognoosin, et personalihalduse nn konsolideerimine süvendab neid veelgi. Kaitseväelased hääletavad jalgadega. Seda protsessi püütakse summutada statistikaga, et meil on täna rohkem tegevväelasi kui eelmisel aastal. Paraku on nii, et ennetähtaegselt tegevteenistusest lahkunud vanemohvitseri ei ole võimalik asendada Scoutspataljoni värvatud kolme reamehe või allohvitseriga. Võrreldava teadmiste ja kogemustepagasi saavutamine võtab aastaid. Selle tõttu toimub kaitseväes täna sõjaliste teadmiste akumulatsiooni asemel hoopis nende erosioon.

Kõik eeltoodu viib meid kaitseväe kui süsteemi toimimise juurde. Pole kahtlust, et võrreldes algusaastatega on toimunud tohutu areng, seda eriti taktikalisel tasandil. Infrastruktuur on paranenud, kasutusel on uuemad ja paremad relvasüsteemid. Välisoperatsioonidelt on korjatud tugev kogemustepagas, seda paraku ka langenute hinnaga. Samal ajal on toimunud suur muutus ka kaitseväe õiguslikes alustes ja kaitseväe kui süsteemi toimimises. Vaadates tänast julgeolekuolukorda pole kindel, kas kõik nende muutuste tagajärjed tagavad kaitseväe jätkusuutlikkuse ja kriisikindluse.

Poliitilisel tasandil on olulisi riigikaitselisi otsuseid traditsiooniliselt püütud teha konsensuslikult. Loomulikult on erakonna jaoks selge, et valitsuskoalitsioonis olemine teeb otsustamises osalemise lihtsamaks. Ometi on demokraatiates ka opositsioonil oma roll. Meil tuleb jälgida kas või seda, et riigikaitseliste investeeringutega ei korduks koolide kiirtestide või piirile hunnikutesse vedelema jäetud lõiketraadi soetamise skeemid. Keskerakond on Eesti suurim erakond ja meil on kohustus riigikaitses kaasa rääkida tunduvalt rohkem kui seni!

10 kommentaari
 1. Ohoo 2 aastat ago
  Reply

  Vastik artikkel ja ebameeldi vanake.

  • Minski lepped? 2 aastat ago

   Miks sellest ei räägita?

  • Sõda kirjutab kõik korstnasse 2 aastat ago

   Kaheksa aastat kannatasid inimesed Donbassis genotsiidi, mürskude ja blokaadi all ning Hersonis ja Zaporožjes üritati kuritegelikult tekitada vihkamist Venemaa ja kõige venepärase vastu. Nüüd ähvardas Kiievi režiim juba referendumite ajal vägivalla, surmaga kooliõpetajaid, valimiskomisjonides töötanud naisi, hirmutas repressioonidega miljoneid oma tahet avaldama tulnud inimesi. Kuid Donbassi, Zaporožje ja Hersoni murdumatu rahvas ütles oma sõna.
   Ma tahan, et Kiievi võimud ja nende tõelised peremehed Läänes mind kuuleksid, et kõik mäletaksid seda: Luganskis ja Donetskis, Hersonis ja Zaporožjes elavatest inimestest saavad igaveseks meie kodanikud. Kindlasti ehitame uuesti üles hävinud linnad, elamud, koolid, haiglad, teatrid ja muuseumid, taastame ja arendame tööstusettevõtteid, tehaseid, infrastruktuuri, sotsiaalkindlustus-, pensioni-, tervishoiu- ja haridussüsteeme.
   Aga inimesi ei saa toita trükitud dollarite ja eurodega. Nende paberitükkidega on võimatu toita ja võimatu on kodu kütta Lääne sotsiaalsete võrgustike virtuaalse ülespuhutud kapitalisatsiooniga.

  • Ai, Ai 2 aastat ago

   Fjodor Dostojewsky: Kui mõned rahvad ei mõista meie elulaadi ja ei taha sellekohaselt elada, tuleb neile see jõuga selgeks teha!

  • Uskmatu-Toomas 2 aastat ago

   Igal korralikul endast lugupidaval riigil peab olema hästirelvastatud armee ja täiesti arusaadav on lennuväe suhtes kopereerumine !
   Meie muidugi läheme teist teed st.toome siia kostile võõrväed kelle käsuliinid jooksevad kõrgelt üle meie otsustajate peade ja loodame (arusaadav oleks kui looja peale) tegelikult mingi ime peale,et ei korduks Afganistaan !
   Kurb on aga ikka ja jälle tuleb meelde Tšingis khaani väidetavad sõnad”kes reedab korra see reedab ka teise”!

 2. Nii 2 aastat ago
  Reply

  Esimst korda olen Reformierakonna poolt. Jah kaitse-eelarvet tuleks kärpida sest mee vaeselt elav rahvas vajab abi aga kahjuks ei saa ka nemad aru et tuleb jätta vihavaenu õhutamine sest maailmas ei muutu midagi sellest aga meile võib häda kaela tuua küll. Meie abi peab minema meie rahva heaks aga see raha mida saadetakse teistele riikidele on nagu tilk ookeani põhja. Las rikkaad riigid teevad seda.

 3. Soo 2 aastat ago
  Reply

  Arvan et kui meiepoolsed vihavaenu ilmingud kaovad siis oleme ka kaitstud. Kõige suuremat vihavaenu arendab just Reformierakond ja välisminister kes ei sõlmi meie riigi jaols kasulikke lepinguid vaid vahutab vihast ehkki see ei muuda maailmas midagi. Erapooletus on meie kaitse aga kaitse-eelarvest ei sõltu midagi ja see raha mis sinna läheb ei õigusta end. Kui meile tulebki sõda mida ma küll ei usu siis pole loota et keegi meid kaitsma hakkab Bideni eesmärk on Venmaa nõrgestamine ja kui ta poleks hakanud koos mõne teise riigiga saatma Ukrainasse surmarelvi poleks ehk ka sõda sest vaevalt Zelinski oleks oma jõududega läinud Venemaa vastu ja kõik oleks jäänud samuti nagu 8 viimast aastat. Muiudugi oleks pidanud lõpetama seal elavate venelaste ahistamine, nende tapmine, vene keele keelustamine jne mis toimus kõik need 8 aastat peale verist ja ebaseaduslikku võimuvahetust Kiievis.

 4. harry 2 aastat ago
  Reply

  Nahum

  Eestikeelne Piibel 1997
  1
  Jumala püha viha oma vaenlaste vastu
  1 Ennustus Niineve kohta. Elkoslase Nahumi nägemuste raamat.

  2 Issand on kättemaksja ja püha vihaga Jumal,
  Issand on kättemaksja ja täis raevu.
  Issand maksab kätte oma vihameestele
  ja on vihane oma vaenlastele.
  3 Issand on pika vihaga ja rammult suur
  ja Issand ei jäta kedagi karistamata.
  Tema tee on tuulekeerises ja tormis
  ja pilved on tema jalgade tolm.
  4 Ta sõitleb merd ja kuivatab selle
  ning laseb taheneda kõik jõed.
  Närbuvad Baasan ja Karmel
  ja Liibanoni õied närtsivad.
  5 Mäed värisevad tema ees ja künkad sulavad.
  Tema palge ees kerkib maa,
  maailm ja kõik, kes seal elavad.
  6 Kes võiks seista tema sajatuse ees?
  Või kes võiks taluda tema tulist viha?
  Tema raev puhkeb nagu tuli,
  kaljudki purustatakse tema poolt.
  7 Issand on hea, varjupaik hädaajal,
  ja ta tunneb neid,
  kes tema juures pelgupaika otsivad.
  8 Aga tulvavate voogudega
  teeb ta sellele paigale lõpu
  ja ajab oma vaenlased pimedusse.
  9 Mida te kavatsete Issanda vastu?
  Tema teeb lõpu!
  Häda ei tule teist korda!
  10 Sest olgugi nad põimunud nagu kibuvitsad
  ja joobunud oma joogist –
  nad hävitatakse kõik nagu kuivanud kõrred.

  11 Sinust, Niineve, on lähtunud see,
  kes kavatseb kurja Issanda vastu,
  nurjatu nõuandja.
  12 Nõnda ütleb Issand:
  Olgugi nad täisjõus
  ja olgugi neid nõnda palju,
  siiski tehakse neile lõpp
  ja nad kaovad.
  Ja kuigi ma sind, Juuda,
  olen alandanud,
  siis enam ma sind ei alanda.
  13 Nüüd ma murran su pealt tema kepi
  ja rebin katki su köidikud.
  14 Aga sinu kohta, Niineve,
  on Issand andnud käsu:
  Su nime ei meenutata enam.
  Ma hävitan su jumalate kojast
  nikerdatud ja valatud kujud.
  Ma valmistan sulle haua,
  sest sa oled neetud.
  2
  Sõnum Niineve hävitamisest
  1 Vaata, juba on mägede peal
  sõnumitooja jalad,
  tema kuulutab rahu.
  Pühitse, Juuda, oma pühi!
  Tasu oma tõotused!
  Sest iialgi enam ei tule
  su kallale nurjatu –
  ta hävitatakse sootuks.

  2 Pillutaja tuleb su vastu.
  Ole valvel!
  Pea silmas teed!
  Kinnita vööd!
  Võta jõud hästi kokku!

  3 Sest Issand taastab Jaakobi suuruse
  nagu Iisraeli suuruse,
  kuigi rüüstajad on rüüstanud neid
  ja on hävitanud nende võsud.

  4 Tema kangelaste kilbid on punased,
  sõjamehed ise purpurpunaseis riideis;
  ta määratud päeval on sõjavankrid
  otsekui tõrvikute tuli
  ja ratsud on rahutud.
  5 Vankrid kihutavad tänavail,
  tormavad turgudel sinna ja tänna;
  need paistavad tõrvikuina,
  sähvivad otsekui välgud.
  6 Tema vägevad kutsutakse kokku:
  nad komistavad teel,
  nad tõttavad müürile,
  aga juba on püstitatud kaitsekatus.
  7 Jõeväravad avatakse
  ja palee hakkab vankuma.
  8 Kuninganna tõstetakse püsti, võetakse paljaks,
  viiakse ära.
  Tema teenijad halavad,
  häälitsevad nagu tuvid,
  taovad enestele vastu rinda.
  9 Niineve on nagu veetiik,
  mille veed voolavad ära.
  „Pidage! Seiske!”
  Aga keegi ei pöördu tagasi.
  10 Riisuge hõbedat, riisuge kulda!
  Varandust on otsatult!
  Võtke enestele kandam
  kõigist kalleist asjust!
  11 Tühjus, lagedus ja häving!
  Julgus kaob, põlved võbisevad,
  kõigis niudeis on värin
  ja kõik palged õhetavad.
  12 Kus on nüüd lõvide pesapaik
  ja noorte lõvide söödamaa,
  kuhu lõvi sai pugeda
  ja kus viibis lõvikutsikas,
  ilma et keegi neid oleks peletanud?
  13 Kus on lõvi, kes murdis
  oma kutsikate tarviduseks
  ja kägistas emalõvide jaoks,
  kes täitis oma urkad saagiga
  ja pesapaigad sellega, mis ta murdis?
  Niineve täielik häving
  14 Vaata, ma tulen sulle kallale,
  ütleb vägede Issand,
  ja ma põletan su sõjavankrid suitsuks,
  mõõk hävitab su noored lõvid.
  Ma lõpetan maa pealt su röövteo
  ja enam ei kosta su käskjalgade hääl.
  <

  2

 5. Uskmatu-Toomas 2 aastat ago
  Reply

  Kas tõesti keegi usub,et Rail Balticu projekti orgunnisid ja surusid läbi Kallas ja Hololei ? Kogu see mõtetus sai alguse Pentagoni kabinettide sügavustest ja juba ammu ennem Krimmi ja sõda . Seega valmistati pikalt ette suurt vastasseisu mis nüüd on viinud sõjani.
  Ukraina inimeste verega tuuakse praegult onu sami kastaneid tulest välja.Viimane aeg on tänase ajutise edu baasil istuda läbirääkimiste laua taha ja päästa seda mida päästa annab.
  Kuna Zelenskõi pole tegelikult otsustaja ja suunamudijad on tegelikult ookeani taga siis saame me kõik näha veel näguripäevi !

 6. Sergei. 2 aastat ago
  Reply

  Jah. Riiigikaitse riigikaitseks, aga oleme prostituudiks. Mindi siit ilma püssi pauguta. Kahjuks ei osatud elada, olla sõltumatud , neutraalsed, olla sillaks mitme maailma vahel. Kahjuks toimus uusokupatsioon .
  Aeti jalad laiali riigile, kes on ainukesena kasutanud Tuuma, biorelvi, keemiarelvi teiste riikide vastu. riikide liidule, kes on sajandeid teisi maailmajagu jõhkralt anastanud , korraldanud mitu maailmasõda ja ka peale teist maailmasõda
  kallale Vietnamile (90 % USA kodanikest oli selle vastu) Korea Hiina sõda, ja nii 35 sõda järjest.
  Nüüd oleme nende jäledate Anglo saksidega pundis ja korraldame Ukraina tapatalgusid. !!!
  TEIE MEISTRITEOS.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.