Väärtustame oma inimest ja tema heaolu

Jõgeva vallavanem Angela Saksing ütleb, et tuleval aastal valmivas spordihoones on netopinda 4845 m2  ja seal saab korraldada ka rahvusvahelisi võistlusi. Foto: erakogu

Angela Saksing, Jõgeva vallavanem

Kui ma möödunud aasta novembris Jõgeva valla vallavanema ameti vastu võtsin, teadsin, et vastutus, mis selle ametikohaga kaasneb, on suur. Eriti olukorras, kus energiahinnad ja üleüldine hinnatõus olid selleks ajaks meie igapäevaelus oma koha sisse võtnud ning teadmatus, mis saab edasi, suur. Kui praegu tagasi vaadata nende kümne kuu peale, mil ametis olen olnud, siis võib öelda, et tehtud on nendes keerulistes oludes küllaltki palju.

Oleme koalitsioonipartneritega ühte meelt, et kõige tähtsam, mida meie töö juures silmas pidada, on meie oma inimene ja tema heaolu. Sest mis kasu on majadest või teedest, kui pole tarku ja terveid inimesi, kes seal elaksid, kõnniksid, spordiksid? Kõige esimene samm, mida selle nimel tegime, oli see, et loobusime üleüldises valimistjärgses palgarallis iseenda palkade tõstmisest ning keskendusime töötajate palkade tõstmisele.

Toetame töötajate palgatõusu

Jõgeva vald on ajalooliselt olnud tugev põllumajanduspiirkond ning siiani moodustab suure osa valla territooriumist hajaasustusega maapiirkond. Et elu meie valla erinevates paikades ei hääbuks, oleme võtnud eesmärgiks iga hinnaga aidata kaasa elu ja teenuste säilimisele väikestes kohtades. Nii on meil olemas noortekeskused, raamatukogud, lasteaiad ja koolid igas suuremas asulas. Tänastes oludes ja tingimustes on vallal päris suur väljakutse toime tulla üha kasvavate majandamiskuludega.

Teisalt jällegi ootavad inimesed õigustatult palgatõusu, sest nagu teame, kasvas Eestis inflatsioon käesoleva aasta augustis üle 25%.  Nii olen oma südameasjaks võtnud selle, et nii valla hallatavate asutuste töötajate kui ka ametiasutuste töötajate palk tõuseks, et tulla toime nende raskete aegadega. Järgnevatel aastatel on meil plaanis võimaldada lasteaiaõpetajatele 49 päeva puhkust ja õpetaja abidele 42 päeva puhkust. Nii panustame sellisel viisil oma õpetajate väärtustamisse.

Olen täheldanud, et Eestis ja ka maailmas toimuv on inimesed närvilisemaks ja ebakindlamaks muutnud. Vallavanemana püüan suurt tähelepanu pöörata suhtlemisele, sest keerulised olukorrad ja konfliktid tekivad tihti inimsuhete pinnalt ning pingete maandamiseks piisab teinekord lihtsast vestlusest ja ärakuulamisest. Meie laste kasvav vajadus psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi ja sotsiaalpedagoogi abi ja toe järele on meid tänaseks seadnud olukorda, kus vajalikku abi ja tuge ei ole meie vallas lapsele alati pakkuda. Selle probleemi lahendamiseks kavatseme luua Jõgeva valda tugiteenuste keskuse. Lisaks eelnevalt loetletud spetsialistidele on väikesed piirkonnad hädas perearstiteenuse pakkumisega. Sellel aastal hakkas Jõgeva vald ettevõtjaks, luues osaühingu, et säilitada Palamuse piirkonnas vastav teenus.

Nende kümne kuu jooksul oleme Jõgeva vallas tähelepanu pööranud noorsootööle ning selle arengule, sest see valdkond hakkas varem tehtud muudatuste ja otsuste mõjul tahaplaanile jääma. Nii oleme tõhustanud valdkonna juhtimist. Ka mitmekülgset laste ja noorte huviharidust toetame jätkuvalt, kattes valla eelarvest ära riigipoolse huvitegevuse toetuse kärpe. Spordivaldkonna toetamine on vallale ikka südameasjaks. Uuendusena hakkame pakkuma sportmängude meeskonna toetust, et katta jalgpalli, korvpalli, võrkpalli, jäähoki ja saalihoki täiskasvanute treeningutega seotud kulud.

Sporti panustame ka seeläbi, et ehitame Jõgevale kaasaegse spordihoone. See on meie väikese valla jaoks ülisuur ettevõtmine ja investeering, ise kutsume seda hellitavalt „sajandi ehituseks“. Valmivas spordihoones on netopinda 4845 m2  ning järgmisel aastal saavad seda hoonet kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kasutada Jõgeva põhikool ja Jõgevamaa gümnaasium. Meie spordiklubid, spordikool, treeningrühmad, harrastajad ja külalised leiavad sealt eest väga kaasaegsed tingimused pallimängude mängimiseks. Sinna tuleb aeroobikasaal, jõusaal, jooksurajad. Võimalus on teha kergejõustiku treeninguid, isegi teivashüpet. Pallimängude saal oma mõõtmetelt on nii suur, et võimaldab korraldada Jõgeval rahvusvahelisi võistlusi. Objekt valmib 2023. aastal.

Ehitame esmatasandi tervisekeskuse

Kui eelpool sai puudutatud perearstide teemat, siis alustasime sellel aastal Jõgevale esmatasandi tervisekeskuse ehitamist. Tööd kulgevad plaanipäraselt ning tuleva aasta esimeses pooles on objekt valmis ja perearstid saavad uutes ruumides, kaasaegsetes tingimustes oma tööd jätkata.

 1. aastal ehitati valmis Jõgeva põhikooli uus koolihoone ning vana koolimaja jäi tühjaks. Pikka aega seisis see maja ilma suurema kasutuseta, välja arvatud hoone esimese korruse ruumid. Sellel aastal oleme maja ülemised korrused tasapisi uuesti kasutusse võtnud ning ilusa ja mõnusa pesapaiga on seal leidnud Jõgeva Kunstikool ning aasta lõpus kolib sellesse vanasse koolihoonesse Jõgevamaa gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe osakond.

Suvel tõusis laiema avalikkuse ees päevakorda Jõgevale keskväljaku rajamise teema, milleks oli olemas ka riigipoolne toetus ühe miljoni näol. Otsustasime toetuse riigile tagastada, sest ainuüksi keskväljaku esimene etapp oleks 2021. aasta hindadega maksma läinud 4,2 miljonit. Leidsime, et ka teised valla piirkonnad ootavad ja vajavad investeeringuid. Küll aga oleme seisukohal, et Jõgeva kesklinn vajab uuendamist ja kaasajastamist. Töötame selle nimel, et see lähiajal teoks saab.

6 kommentaari
 1. Suured pettelubadused 1 kuu ago
  Reply

  Kui kaua veel saab rahvast petta?

 2. Jurakas 1 kuu ago
  Reply

  Põhiline peaks siiski olema solkelektri doteerimise kaotamine ning normaalse elektri (pöörlevvõimsuste) au sisse tõstmine! Koos roheliste ja CO2 kvootijate-kvootide jalust ära koristamisega.
  Pärast mida hakkaks elektri hind normaliseeruma.
  .
  Teine asi oleks migratsiooni kontrolli alla saamine ning migrantide poputamise lõpetamine.
  Alustuseks tuleks KÕIK sõjaväekohutuse eas Ukraina mehed Ukrainasse tagasi saata! Neid on seal vaja. Mitte siin, rahva rahakoti peal mõnulemas.
  .
  PS. Tulemas on Riigikogu valimised, mitte KOV omad!!!

 3. Soo 1 kuu ago
  Reply

  Selle valitsuse ajal pole midagi head loota aga Ansipi valitsuse ajal oli veel hullem. Vaheoeal oli võimul Keskerakond ja parandas mitmeid puudusi ja tegi sisepoliitikas palju head ja oleks ka edaspidu teinud kui poleks neid minema aetud reformierakondlaste valesüüdistuste tõttu. praegu on hoolimatu ia õel valitsus.

 4. harry 1 kuu ago
  Reply

  Õpetussõnad

  Eestikeelne Piibel 1997
  1
  Jumal loob ja õnnistab maailma
  1 Alguses lõi Jumal taeva ja maa.
  2 Maa oli tühi ja paljas ja pimedus
  oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.
  3 Ja Jumal ütles:
  „Saagu valgus!” Ja valgus sai.
  4 Ja Jumal nägi, et valgus oli hea,
  ja Jumal lahutas valguse pimedusest.
  5 Ja Jumal nimetas valguse päevaks
  ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik –
  esimene päev.
  6 Ja Jumal ütles: „Saagu laotus vete
  vahele ja see lahutagu veed vetest!”
  7 Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse
  ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal.
  8 Ja Jumal nimetas laotuse taevaks.
  Siis sai õhtu ja sai hommik – teine päev.
  9 Ja Jumal ütles: „Veed kogunegu
  taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!” Ja nõnda sündis.
  10 Ja Jumal nimetas kuiva pinna maaks
  ja veekogu ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  11 Ja Jumal ütles: „Maast tärgaku
  haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas on
  nende seeme, nende liikide järgi maa peale!” Ja nõnda sündis:
  12 maa laskis võrsuda haljast rohtu,
  seemet kandvaid taimi nende liikide järgi, ja viljapuid, mille
  viljas on nende seeme, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et
  see oli hea.
  13 Siis sai õhtu ja sai hommik – kolmas
  päev.
  14 Ja Jumal ütles: „Saagu valgused
  taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu,
  päevi ja aastaid,
  15 olgu nad valgusteks taevalaotuses,
  valgustuseks maale!” Ja nõnda sündis:
  16 Jumal tegi kaks suurt valgust:
  suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema
  öösel, ning tähed.
  17 Ja Jumal pani need taevalaotusse, et
  nad valgustaksid maad
  18 ja valitseksid päeval ja öösel ja
  eraldaksid valguse pimedusest. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  19 Siis sai õhtu ja sai hommik – neljas
  päev.
  20 Ja Jumal ütles: „Vesi kihagu elavaist
  olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!”
  21 Ja Jumal lõi suured mereloomad ja
  kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide
  järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja
  Jumal nägi, et see oli hea.
  22 Ja Jumal õnnistas neid ja ütles:
  „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja
  lindusid saagu palju maa peale!”
  23 Siis sai õhtu ja sai hommik – viies päev.
  24 Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad
  olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad
  nende liikide järgi!” Ja nõnda sündis:
  25 Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi,
  ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende
  liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
  26 Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo
  järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres,
  lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi
  roomajate üle, kes maa peal roomavad!”

  27 Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi,
  Jumala näo järgi lõi ta tema,
  ta lõi tema meheks ja naiseks.

  28 Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile:[b]
  „Olge viljakad ja teid saagu palju,
  täitke maa ja alistage see enestele;
  ja valitsege kalade üle meres,
  lindude üle taeva all
  ja kõigi loomade üle,
  kes maa peal liiguvad!”

  29 Ja Jumal ütles: „Vaata, mina annan teile
  kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad
  vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks!
  30 Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile
  lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on
  elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks.” Ja nõnda
  sündis.
  31 Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud,
  ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik – kuues
  päev.
  Eestikeelne Piibel 1997
  2
  Jumal loob ja õnnistab maailma
  1 Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud.
  2 Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud.
  3 Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud.
  Aadam ja Eeva
  4 See on lugu taeva ja maa sündimisest, kui need loodi. Sel ajal, kui Issand Jumal tegi maa ja taeva,
  5 kui ainsatki väljapõõsast ei olnud veel maa peal ja ainsatki väljarohtu ei olnud veel tärganud, sest Issand Jumal ei olnud lasknud vihma sadada maa peale, ja inimest ei olnud põldu harimas,
  6 tõusis udu maast ja kastis kogu mullapinda.
  7 Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse eluhinguse: nõnda sai inimene elavaks hingeks.+
  8 Ja Issand Jumal istutas Eedeni rohuaia päevatõusu poole ja pani sinna inimese, kelle ta oli valmistanud.
  9 Ja Issand Jumal laskis maast tõusta kõiksugu puid, mis olid armsad pealtnäha ja millest oli hea süüa, ja elupuu keset aeda, ning hea ja kurja tundmise puu.
  10 Ja Eedenist sai alguse jõgi, mis kastis rohuaeda, jagunedes sealtpeale neljaks haruks:
  11 esimese nimi on Piison, see voolab ümber kogu Havilamaa, kus on kulda;
  12 selle maa kuld on hea, seal on bedolavaiku ja karneoolikive.
  13 Ja teise jõe nimi on Giihon, see voolab ümber kogu Kuusimaa.
  14 Ja kolmanda jõe nimi on Hiddekel, see voolab hommiku pool Assurit; ja neljas jõgi on Frat.
  15 Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma.
  16 Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa,
  17 aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!”
  18 Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.”
  19 Ja Issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene igat elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema.
  20 Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks.
  21 Siis Issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama; siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga.
  22 Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde.
  23 Ja Aadam ütles:
  „See on nüüd luu minu luust
  ja liha minu lihast.
  Teda peab hüütama mehe naiseks,
  sest ta on mehest võetud!”+

  24 Seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole, ja nemad on üks liha!
  25 Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud.
  Eestikeelne Piibel 1997
  3
  Aadam ja Eeva
  1 Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?”
  2 Ja naine vastas maole: „Me sööme küll rohuaia puude vilja,
  3 aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud: Te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks!”
  4 Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte,
  5 aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja.”
  6 Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele, ja tema sõi.
  7 Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled.
  8 Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele.
  9 Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: „Kus sa oled?”
  10 Ja tema vastas: „Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära.”
  11 Siis ta küsis: „Kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast?”
  12 Ja Aadam vastas: „Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin.”
  13 Ja Issand Jumal küsis naiselt: „Miks sa seda tegid?” Ja naine vastas: „Madu pettis mind, ja ma sõin.”
  14 Siis Issand Jumal ütles maole:
  „Et sa seda tegid, siis ole sa neetud
  kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas!
  Sa pead roomama oma kõhu peal
  ja põrmu sööma kogu eluaja!
  15 Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele,
  sinu seemne ja tema seemne vahele,
  kes purustab su pea,
  aga kelle kanda sa salvad.”
  16 Naisele ta ütles:
  „Sinule ma saadan väga palju valu,
  kui sa lapseootel oled:
  sa pead valuga lapsi ilmale tooma!
  Sa himustad küll oma meest,
  aga tema valitseb su üle.”
  17 Aga Aadamale ta ütles:
  „Et sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust,
  millest mina olin sind keelanud, öeldes,
  et sa ei tohi sellest süüa,
  siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast!
  Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja!
  18 Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid,
  ja põllutaimed olgu sulle toiduks!
  19 Oma palge higis pead sa leiba sööma,
  kuni sa jälle mullaks saad,
  sest sellest sa oled võetud!
  Tõesti, sa oled põrm
  ja pead jälle põrmuks saama!”

  20
  Ja Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, sest ta sai kõigi elavate emaks.+
  21 Ja Issand Jumal tegi Aadamale+ ja ta naisele nahkriided ning pani neile selga.
  22 Ja Issand Jumal ütles: „Vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja. Aga nüüd, et ta oma kätt ei sirutaks ega võtaks ka elupuust ega sööks ega elaks igavesti!”
  23 Siis saatis Issand Jumal tema Eedeni rohuaiast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud.
  24 Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuu teed.

  Eestikeelne Piibel 1997
  1
  Õpetussõnade kasulikkus
  1 Saalomoni, Taaveti poja,
  Iisraeli kuninga õpetussõnad
  2 tarkuse ja õpetuse tundmaõppimiseks,
  mõistlike sõnade mõistmiseks,
  3 et võtta õpetust targaks käitumiseks,
  õigluseks ja õiguseks
  ning õigeks eluviisiks,
  4 et anda kogenematuile oidu,
  noortele teadmisi ja otsustusvõimet –
  5 kes tark on, see kuuleb seda
  ja võtab veelgi enam õpetust;
  kes aru saab, see omandab oskuse
  6 õpetus- ja tähendamissõnade,
  tarkade meeste ütluste
  ja nende mõistatuste mõistmiseks.

  7 Issanda kartus on tunnetuse algus,
  meeletud põlgavad tarkust ja õpetust.
  Hoiatus kurjale teele ahvatlejate eest
  8 Kuule, mu poeg, oma isa õpetust
  ja ära jäta tähele panemata
  oma ema juhatust,
  9 sest need on su peale ilupärjaks
  ja kaela ümber keeks!
  10 Mu poeg! Kui patused sind ahvatlevad,
  siis ära nõustu!
  11 Kui nad ütlevad: „Tule meiega!
  Varitseme verd, luurame süütut
  ilma põhjuseta,
  12 neelame neid otsekui surmavald,
  elusalt ja tervelt
  nagu haudaminejaid,
  13 küllap me siis leiame
  kõiksugust kallist vara
  ja täidame oma kojad saagiga.
  14 Heida liisku meie keskel
  ja meil kõigil olgu ühine kukkur!” –
  15 siis, mu poeg, ära mine nendega seda teed,
  hoia oma jalg nende radadelt!
  16 Sest nende jalad jooksevad kurja poole
  ja nad tõttavad verd valama.
  17 Ent asjatu on võrku laotada
  kõigi tiivuliste nähes:
  18 sest nad varitsevad omaenese verd,
  luuravad omaenese hinge.
  19 Niisugune tee on igaühel, kes ahnitseb kasu:
  selle omanikult võetakse hing.
  Tarkuse kutse
  20 Tarkus hüüab tänavail,
  annab oma häält kuulda turgudel,
  21 kisendab lärmakates paikades,
  kõneleb oma sõnu linnaväravate suus:
  22 „Kui kaua te, rumalad, armastate rumalust?
  Kui kaua meeldib hooplejail hoobelda
  ja alpidel vihata teadmist?
  23 Pöörduge minu noomimise alla!
  Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu,
  teen teile teatavaks oma sõnad.
  24 Et ma olen kutsunud,
  aga te olete tõrkunud,
  olen sirutanud oma käe,
  aga ükski pole tähele pannud,
  25 ja et te pole hoolinud
  mitte ühestki minu nõust
  ega ole tahtnud mu noomimist,
  26 siis naeran minagi teie õnnetust,
  pilkan, kui teie kohkumine tuleb,
  27 kui teie kohkumine tormina tuleb
  ja teie õnnetus tuulekeerisena saabub,
  kui häda ja ahastus teile kallale kipuvad.
  28 Siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta,
  otsivad mind, aga ei leia.
  29 Sellepärast et nad on vihanud tunnetust
  ega ole valinud Issanda kartust,
  30 et nad ei ole hoolinud minu nõust,
  vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi,
  31 peavad nad siis sööma oma tegude vilja
  ja küllastuma oma kavatsustest.
  32 Sest rumalaid tapab nende taganemine
  ja alpe hukkab nende hooletus.
  33 Aga kes mind kuulab,
  võib julgesti elada
  ja olla muretu, kurja kartmata.”

  2Eestikeelne Piibel 1997
  2
  Tarkuse otsimise tasu
  1 Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu võtad
  ja mu käsud enesele talletad,
  2 lased oma kõrva tarkust tähele panna,
  pöörad südame arukuse poole,
  3 jah, kui sa mõistuse appi kutsud
  ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks,
  4 kui sa seda otsid nagu hõbedat
  ja püüad leida nagu peidetud varandust,
  5 siis sa mõistad Issanda kartust
  ja leiad Jumala tunnetuse.
  6 Sest Issand annab tarkuse,
  tema suust tuleb tunnetus ja arukus.
  7 Tema talletab õigetele edu,
  on kilbiks neile, kes elavad laitmatult,
  8 kaitstes õiguse radu
  ja valvates oma vagade teed.
  9 Siis sa mõistad õiglust ja õigust,
  ja seda, mis õige on –
  kõiki häid teid.
  10 Sest siis tuleb tarkus su südamesse
  ja tunnetus hakkab meeldima su hingele.
  11 Otsustusvõime valvab su üle,
  arukus kaitseb sind,
  12 päästes sind kurjalt teelt,
  meeste käest, kes räägivad pööraselt,
  13 kes hülgavad sirged rajad,
  et käia pimedatel teedel,
  14 kes rõõmustavad kurja tehes,
  hõiskavad pööraste roimade juures,
  15 kelle rajad on kõverad
  ja kelle teed on eksiteed.
  16 See hoiab sind ka võõra naise eest,
  muulasest naise eest, kes räägib meelitavaid sõnu,
  17 kes on hüljanud oma noorpõlve sõbra
  ja on unustanud oma Jumala seaduse.
  18 Sest tema koda vajub alla surma poole
  ja tema teed varjuderiiki.
  19 Ükski, kes tema juurde sisse läheb,
  ei tule tagasi ega jõua taas eluradadele.

  20 See on siis selleks, et sa võiksid käia
  heade teel ja hoida õigete radu,
  21 sest õiglased tohivad elada maa peal
  ja vagad sinna järele jääda,
  22 aga õelad hävitatakse maa pealt
  ja truudusemurdjad pühitakse ära.

  • Harry lödistab seemet siia , mõtiskleme edasi 4 nädalat ago

   saagu valgus ja valgus sai – Jumal:)
   saagu GOELRO ja sai -Lenin:)
   me ostame Eesti ja ostavadki Narva-Jõesuus – Žirinovski:)
   saagu kes jõuab -Kallas:)
   saagu pimedus – Putin:) …. – mineerides aatomijaama ja hüdrojaama tammi ja hävitades elava

   kes keelab või lubab – Aadam ja Eeva ei tohi enam olla alasti ja pakkuda õuna, tegemist on pilastamise või kuidas parajasti vaja käsitleda=
   Jumalat pole olemas! Kui Moskva kirikus Jumal teavitab, et tapatalgud on õiged – siis pole ju muutunud midagi, usk ja ristiusk on veriseim. Jumalaid saab olla vaid üks Loojana – on ta siis loonud osa spetsiaalselt veristeks, Hävitajateks?
   Harry siin möllab aga õigetel eestlastel on Taarausku, maausulised.

 5. Jõgeva ametnikud pidagu silma peal 1 kuu ago
  Reply

  seal ja mujal tegutsev BRP Haldus, on oma tegevjuhiga libedal teel ja tõmbab teid kaasa kui ei märka

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.