Euroopa Parlamendi liige Yana Toom kandideerib Ida-Virumaal

Yana Toom

Keskerakonna aseesimees, Euroopa parlamendi liige Yana Toom kandideerib eelolevatel Riigikogu valimistel Ida-Virumaal. Toomi sõnul on lisaks sotsiaalmajanduslikule olukorrale vaja vaadata sisse ka ühiskonnas tekkinud lõhedele.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas tervitas Toomi otsust ning sõnas, et Yana lisandumine teeb Keskerakonna nimekirja ringkonnas tugevaimaks. “Yana Toomi teatakse kui väga tugeva sotsiaalse närviga julget poliitikut ja endist ajakirjanikku. Ka Euroopa Parlamendis töötades on Toom rääkinud kaasa ühiskonna murekohtadel ja seisnud selle eest, et inimesi koheldaks võrdselt ning et kõik tunneksid Eestis end väärtustatuna,” sõnas Ratas.

Toom sõnas, et Ida-Virumaa on talle väga tuttav ning maakonna väljakutsed on teada, kuigi viimaste kuude arengud on muutnud olukorda halvemaks. “Kindlasti on teemade tipus elanike sotsiaalmajanduslik olukord, energiavaldkond ning põlevkivi tulevik. Samas on järjest enam tunda ka palju kartust ja pettumust ning lõhesid ühiskonnas, millest ei saa mööda vaadata. Kiirustades tehtud läbimõtlemata otsused toovad kasu mõningatele poliitikutele, kuid ei vii meid kuidagi edasi. Keskerakond on jõud, kes suudab paljudele rumalustele vastu seista ning pean andma selleks oma panuse,” tõi ta välja.

Keskerakonna Ida-Virumaa esinumber on Riigikogu liige Kaido Höövelson. Toom sõnas, et hoiab Höövelsonile pöialt. “Olen varasemalt olnud skeptiline Ida-Virumaal kandideerimise osas, sest logistiliselt oleks esinumbri koormuse vedamine ja töö Euroopa Parlamendi saadikuna ikka väga raskesti ühildatavad. Olen meeskonnamängija ning tulen nimekirja teiseks. Tänan Kaidot, kes on võtnud nimekirja vedada, olen talle toeks ning usun, et Keskerakonna tiim Ida-Virumaal saab olema tugev ja motiveeritud ning valijad seda hindavad,” leidis Toom.

5 kommentaari
 1. Uskmatu-Toomas 1 kuu ago
  Reply

  Vaatasin esimest stuudiot ETV`s ja nii Toom kui Terras jätsid hea mulje,see vastu Paet puhus lihtsalt sooja õhku mida Mikser takka kiitis. Ansip esines oma tuntud “headuses” !

  • Aus naine 1 kuu ago

   Ütles, et venelane hääletab südamega!

  • Tõnis 1 kuu ago

   Toom on tubli.

 2. harry 1 kuu ago
  Reply

  Esimene Makkabite raamat

  Eestikeelne Piibel 1997
  10
  Joonatan sõbrustab kuningas Aleksandriga
  1 Aastal sada kuuskümmend tuli Aleksander, Antiohhos Epifanese
  poeg, ja vallutas Ptolemaisi. Ta võeti vastu ja ta valitses seal
  kuningana.
  2 Kui kuningas Demeetrios seda kuulis, siis ta kogus väga suure
  sõjaväe ja läks sõtta tema vastu.
  3 Ja Demeetrios saatis Joonatanile kirju leplike sõnadega, et teda
  austada.
  4 Sest ta mõtles: „Ruttame temaga rahu tegema, enne kui tema seda
  teeb Aleksandriga meie vastu!
  5 Sest kindlasti meenutab ta kõike seda kurja, mida oleme teinud
  temale, tema vendadele ja tema rahvale.”
  6 Ta andis temale loa koguda sõjaväge, muretseda sõjariistu ja
  olla tema liitlane. Ja ta käskis anda temale need pantvangid, kes
  kindluses olid.
  7 Joonatan läks siis Jeruusalemma ja luges kirja kogu rahva ning
  kindluses olijate kuuldes.
  8 Need aga hakkasid väga kartma, kui nad kuulsid, et kuningas
  oli temale loa andnud sõjaväe kogumiseks.
  9 Kindluses olijad loovutasid siis pantvangid Joonatanile ja tema
  andis nad nende vanemaile.
  10 Joonatan asus nüüd Jeruusalemma elama ning hakkas linna ehitama
  ja taastama.
  11 Ta käskis töömehi ehitada müürid neljakandilistest kividest
  ning muuta Siioni mägi ümberringi kindluseks. Ja nad tegid nõnda.
  12 Siis need muulased, kes olid neis kindlustes, mis Bakhides oli
  ehitanud, põgenesid,
  13 igaüks jättis oma asupaiga ja läks oma maale.
  14 Ainult Beet-Suuri jäid mõned, kes olid hüljanud Seaduse ja
  korraldused, sest see oli neile pelgulinnaks.
  15 Kui kuningas Aleksander kuulis lubadustest, mis Demeetrios Joonatanile
  oli andnud, ja kui temale jutustati neist võitlustest ja
  kangelastegudest, mida Joonatan ja tema vennad olid teinud,
  nõndasamuti raskustest, mis neil olid olnud,
  16 siis ta ütles: „Teist niisugust meest me ei leia. Tehkem tema
  nüüd meie sõbraks ja liitlaseks!”
  17 Ja ta kirjutas kirju ning saatis need temale. Sõnastus oli
  niisugune:
  18 „Kuningas Aleksander tervitab vend Joonatani!
  19 Meie oleme sinust kuulnud, et oled väga vapper mees ja väärt
  olema meie sõber.
  20 Ja nüüd me seame su täna sinu rahvale ülempreestriks ja sind
  hüütakse kuninga sõbraks,” – ühtlasi saatis ta temale purpurmantli ja
  kuldkrooni – „ole meiega ühes nõus ja pea meiega sõprust!”
  21 Joonatan pani püha kuue selga saja kuuekümnenda aasta
  seitsmendal kuul, lehtmajadepühal. Ja ta kogus sõjaväge ning hankis
  palju sõjariistu.
  Demeetriose kiri Joonatanile
  22 Kui Demeetrios neist asjust kuulis, siis ta jäi murelikuks ja
  ütles:
  23 „Miks lasksime sündida, et Aleksander meist ette jõudis,
  sõlmides sõpruse juutidega enesele toeks?
  24 Minagi tahan neile kirjutada nende ergutamiseks ülendamistest ja
  kingitustest, et nad oleksid mulle abiks.”
  25 Ja ta saatis neile kirja niisuguses sõnastuses: „Kuningas
  Demeetrios tervitab juudi rahvast!
  26 Et te olete pidanud meiega tehtud lepinguid ja olete jäänud meiega
  sõprusesse ega ole ühinenud meie vaenlastega, sellest oleme rõõmuga
  kuulnud.
  27 Jääge nüüd edaspidigi selle juurde, et olete meile truud, siis me
  tasume teile selle hea eest, mida te meile teete!
  28 Me lubame teile rohkeid soodustusi ja teeme kingitusi.
  29 Nüüd ma kuulutan teid priiks ning vabastan kõik juudid
  lõivudest, soola- ja kroonimaksust.
  30 Ka kolmandikust seemneviljast ja poolest puuviljast, mis mul on
  õigus saada, ma loobun tänasest päevast alates. Enam ei võeta seda
  Juudamaalt ja kolmest selle juurde kuuluvast piirkonnast, Samaariast ja
  Galileast, tänasest päevast alates igavesti.
  31 Jeruusalemm koos piirkonnaga olgu püha ja maksuvaba, mis puutub
  kümnisesse ja tollirahasse!
  32 Ma loobun õigusest Jeruusalemma kindlusele ja loovutan selle
  ülempreestrile, et ta paneks sinna mehed, keda ta valib seda
  kaitsma.
  33 Kõik juudid, kes Juudamaalt on vangi viidud kuhugi minu
  kuningriiki, lasen ma vabaks ilma lunata. Keegi ei tohi neid
  maksustada, ka mitte nende loomade eest!
  34 Kõik pühad, hingamispäevad, noorkuupühad ja muud
  kindlaksmääratud päevad, nõndasamuti kolm päeva pärast püha – kõik
  need päevad olgu tolli- ja maksuvabad kõigile juutidele, kes minu
  kuningriigis on!
  35 Mitte kellelgi ärgu siis olgu meelevalda neilt midagi nõuda ja
  neid koormata, ükskõik missugune põhjus ka on!
  36 Ja kuninga sõjaväe tarvis kirjutatagu üles juutide hulgast
  kolmkümmend tuhat meest ja neile antagu moona, nagu seda antakse
  kõigile kuninga väeosadele!
  37 Osa neist paigutatagu kuninga suurtesse kindlustesse ja osa
  neist seatagu kuningriigi usaldusameteisse! Nende ülemad ja pealikud
  võetagu nende endi hulgast! Nad elagu oma seaduste järgi, nõnda
  nagu kuningas on määranud ka Juudamaal!
  38 Need kolm maakonda, mis Samaaria alast on liidetud
  Juudamaaga, ühendatagu Juudamaaga nõnda, et neid arvestatakse alluvaks
  ühele, ja nad ei
  tarvitse kuulata muud võimu kui ülempreestrit!
  39 Ptolemaisi linna koos selle juurde kuuluvaga annan ma kingituseks
  Jeruusalemma pühamule, pühamu vajalike kulutuste katteks.
  40 Mina ise annan igal aastal viisteist tuhat seeklit hõbedat
  kuninga tuludest, võetud selleks kohastest paikadest.
  41 Ja kõik muu, mis on maksmata jäänud eelmistel
  aastatel, tuleb nüüdsest peale anda templiteenistuse tarvis.
  42 Aga peale selle veel viis tuhat seeklit hõbedat, mis võeti
  pühamu varadest, iga-aastastest tuludest, seegi jäetakse, sest see
  kuulub teenistust toimetavaile preestreile.
  43 Igaüks, kes iganes põgeneb Jeruusalemma templisse või kogu
  selle piirkonda ja kellel on võlg kuningale või mõni muu süü, olgu
  karistusest vaba, nõndasamuti kõik tema omand minu kuningriigis!
  44 Ja pühamu ehitus- ning uuendustöö kulud makstakse kuninga
  tuludest.
  45 Ka Jeruusalemma müüride ehitamiseks ja selle ümberringi
  kindlustamiseks vajalikud kulud makstakse kuninga tuludest, nõnda ka
  teiste linnade müüride ehitamine Juudamaal.”
  Joonatan lükkab tagasi Demeetriose pakkumise
  46 Aga kui Joonatan ja rahvas kuulsid neid sõnu, siis nad ei
  uskunud neid ega võtnud vastu, sest neil oli meeles see suur kuritegu,
  mida kuningas Iisraelis oli teinud, ja kui väga ta neid oli rõhunud.
  47 Nad pidasid paremaks hoida Aleksandri poole, sest tema oli
  esimesena rahu pakkunud, ja nad olid kogu aja olnud tema liitlased.
  48 Kuningas Aleksander kogus suure sõjaväe ning lõi leeri üles
  Demeetriose vastu.
  49 Ja mõlemad kuningad läksid kokku tapluseks. Demeetriose leer
  põgenes ja Aleksander ajas teda taga ning sai võidu nende üle.
  50 Ta jätkas ägedat võitlust kuni päikeseloojakuni, ja Demeetrios
  langes sel päeval.
  Aleksandri abielu Kleopatraga
  51 Aleksander läkitas siis saadikud Egiptuse kuninga Ptolemaiose
  juurde viima niisuguseid sõnumeid:
  52 „Mina olen nüüd tagasi tulnud oma kuningriiki, istun oma isade
  aujärjel ja olen võtnud valitsuse enda kätte. Ma olen võitnud
  Demeetriose ja taas võtnud oma valdusesse meie maa.
  53 Ma läksin temaga kokku lahingus ja me hävitasime tema enese
  ja tema leeri ning istusime tema kuninglikule aujärjele.
  54 Tehkem nüüd teineteisega sõprust: sina anna oma tütar mulle
  naiseks, siis saan ma sinu väimeheks ning annan sinule ja temale
  kingitusi, mis on sinu väärilised!”
  55 Kuningas Ptolemaios vastas, üteldes: „Õnnelik on see päev, mil
  sa oled
  tagasi tulnud oma isade maale ja oled istunud nende kuningriigi
  aujärjele.
  56 Ja nüüd ma teen, nagu sa oled kirjutanud. Aga tule minuga
  kohtuma Ptolemaisi linna, et näeksime teineteist! Siis ma võtan sinu
  väimeheks, nagu sa oled soovinud.”
  57 Ptolemaios tuli siis Egiptusest, tema ise ja tema tütar
  Kleopatra, ja saabus Ptolemaisi linna aastal sada kuuskümmend kaks.
  58 Ja kuningas Aleksander kohtas teda seal. Ja tema andis oma tütre
  Kleopatra temale ning tegi temale Ptolemaisis pulmad suure toredusega,
  nagu kuningail on kombeks.
  Aleksander austab Joonatani
  59 Ja kuningas Aleksander kirjutas Joonatanile, et ta tuleks temaga
  kohtuma.
  60 Ta läks siis Ptolemaisi suure toredusega ja kohtas mõlemat
  kuningat. Ta andis neile ja nende sõpradele hõbedat ja kulda ja palju
  kingitusi ning leidis nende silmis armu.
  61 Tema vastu kogunes nüüd nurjatuid mehi Iisraelist, Seadusest
  taganenud mehi, teda süüdistama. Kuningas aga ei võtnud neid kuulda.
  62 Kuningas käskis võtta Joonatanilt tema oma riided ning
  panna talle selga purpurmantli. Ja nõnda tehti.
  63 Kuningas pani ta enese kõrvale istuma ning ütles oma
  vürstidele: „Minge koos temaga linna keskele ja kuulutage, et ükski
  ärgu süüdistagu teda mingisugusel põhjusel ja ükski ärgu tülitagu teda
  mingi asjaga!”
  64 Ja sündis, kui süüdistajad nägid tema austamist, nõnda nagu
  kuulutati, ja et ta oli riietatud purpurisse, et nad kõik siis
  põgenesid.
  65 Kuningas austas teda veelgi rohkem, kirjutas ta oma
  parimate sõprade nimekirja ning pani väejuhiks ja asehalduriks.
  66 Joonatan läks tagasi Jeruusalemma rahu ja rõõmuga.
  Joonatan ja Demeetrios II
  67 Aastal sada kuuskümmend viis tuli Demeetrios, Demeetriose poeg,
  Kreetalt oma isade maale.
  68 Sellest kuuldes jäi kuningas Aleksander väga murelikuks ja
  läks tagasi Antiookiasse.
  69 Demeetrios pani jälle ametisse Apollooniose, Koile-Süüria
  asehalduri, kes kogus suure sõjaväe, lõi leeri üles Jamniasse ja
  läkitas ülempreester Joonatanile sõnumi:
  70 „Sina oled ainus, kes meile vastu hakkab. Mina olen nüüd sinu
  pärast saanud naeru- ja pilkealuseks. Miks sa tahad meiega jõudu katsuda
  mäestikus?
  71 Kui sa nüüd loodad oma sõjaväe peale, siis tule meie juurde alla
  lagendikule! Seal võime teineteisega jõudu katsuda, sest minuga on
  linnade sõjajõud.
  72 Küsi ja õpi tundma, kes olen mina ja kes on need teised, kes
  meid aitavad, siis vastatakse sulle: ei ole teie jalgel peatust meie
  ees, sest kaks korda on sinu isad põgenema aetud nende enda maal!
  73 Ega nüüd sinagi suuda vastu seista ratsaväele ja nii suurele sõjaväele
  lagendikul, kus ei ole kaljut ega kivi ega paika, kuhu põgeneda!”
  74 Aga kui Joonatan kuulis Apollooniose sõnu, siis oli ta
  hingelt vapustatud ja, valides kümme tuhat meest, läks
  Jeruusalemmast välja. Tema vend Siimon tuli temale vastu, et teda aidata.
  75 Ta lõi leeri üles Joppe alla, aga linnas olijad ei lasknud teda
  sisse, sest Apollooniosel oli Joppes linnavägi. Siis nad ründasid seda.
  76 Linnas olijad avasid siis kartuse pärast väravad ja Joonatan vallutas
  Joppe.
  77 Kui Apolloonios sellest kuulda sai, siis ta seadis võitlusvalmis
  kolm tuhat ratsameest ja palju jalaväge ning läks Asdodi poole, nagu
  tahaks ta sellest läbi minna, läks aga ühtlasi ka lagendikule, sest
  temal oli palju ratsaväge, kelle peale ta lootis.
  78 Joonatan aga jälgis teda kuni Asdodini ja seal läksid leerid
  kokku tapluseks.
  79 Aga Apolloonios oli salaja jätnud tuhat ratsanikku nende selja
  taha.
  80 Kuid Joonatan sai teada, et tema selja taga olid varitsejad.
  Need piirasid nüüd sisse tema leeri ja ambusid nooli rahva peale
  hommikust õhtuni.
  81 Ent rahvas jäi paigale, nõnda nagu Joonatan oli käskinud, ja
  vaenlase hobused väsisid.
  82 Nüüd tõi Siimon oma väeosa välja ja ründas jalaväe rinnet, sest
  ratsavägi oli juba jõuetu. Ja vaenlane purustati ning ta põgenes.
  83 Aga ratsavägi hajus lagendikule ja nad põgenesid Asdodisse ning
  läksid Beet-Daagonisse, oma ebajumala templisse, et endid päästa.
  84 Joonatan põletas Asdodi ja selle ümberkaudsed linnad ning
  võttis neist sõjasaaki. Ka Daagoni templi ja need, kes sinna olid
  põgenenud, põletas ta tulega.
  85 Mõõga läbi langenuid ning põletatuid oli ligi kaheksa tuhat
  meest.
  86 Siis läks Joonatan sealt teele ja lõi leeri üles Askeloni alla.
  Ja linnas olijad tulid välja temale vastu suurte austusavaldustega.
  87 Siis Joonatan ja need, kes olid koos temaga, pöördusid
  rikkaliku saagiga tagasi Jeruusalemma.
  88 Kui kuningas Aleksander nendest sündmustest kuulis, siis ta
  austas Joonatani veelgi rohkem.
  89 Ta saatis temale kuldpandla, nagu on viisiks anda kuninga
  sugulastele. Ja ta andis temale pärisosaks Ekroni ning kõik selle

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.