Ratas kohtumisel Slovakkia peaministriga: meie koostöö on praegu eriti oluline

Riigikogu esimees Jüri Ratas ja Slovakkia peaminister Eduard Heger. Foto: Merje Meisalu

Riigikogu esimees Jüri Ratas ütles kohtumisel Slovakkia peaministri Eduard Hegeriga, et kahe riigi suhete tihendamine on eriti oluline praegu, mil Venemaa jätkab agressioonisõda Ukrainas.

Ratase sõnul jagavad Eesti ja Slovakkia samu väärtusi ja on head liitlased nii NATOs kui ka Euroopa Liidus. „Mul on hea meel, et hea koostöö toimub ka NATO küberkaitsekeskuses, kus Slovakkia on üks asutajariike,“ ütles ta.

Tema sõnul on potentsiaali kahe riigi suhteid veelgi tihendada, arendades koostööd nii digimajanduse, e-valitsemise ja küberturvalisuse kui ka näiteks hariduse valdkonnas. „Oleme valmis jagama oma kogemusi, aga oleme huvitatud ka ühistest koostööprojektidest,“ ütles Ratas ning rõhutas suhete tihendamise tähtsust eriti praegu, mil Venemaa jätkab agressioonisõda Ukraina vastu.

Kohtumisel peeti ülioluliseks jätkata Ukraina igakülgset toetamist. „Ukraina vajab talve saabudes kiiresti veelgi suuremat sõjalist, finants- ja humanitaarabi, samuti peame toetama riigi sõjajärgset ülesehitamist. Eesti on ülesehitustöödega aktiivselt alustanud Žõtomõri oblastis,“ kinnitas Riigikogu esimees.

Ratas ja Heger arutasid kohtumisel ka Ukrainast pärit sõjapõgenike vastuvõtmisega seotud küsimusi. Samuti rääkisid nad energiakriisi erinevatest lahendustest, sealhulgas taastuv- ja tuumaenergia kasutamisest, aga ka elanike, erasektori ja omavalitsuste toetamisest kõrgete energiahindadega toimetulekul.

7 kommentaari
 1. Oh seda poliitikat 4 nädalat ago
  Reply

  Nii tuttav tuli see kõik ette. Aasta oli siis
  2005, kui Eesti ja Venemaa olid allkirjastanud
  piirilepingu ning Riigikogul
  seisis ees selle ratifitseerimine. Selle
  asemel aga hakati parlamendis Mihkelsoni
  eestvedamisel sellele lisama
  hoopis preambulat, milles räägiti muu
  hulgas Tartu rahust. Muidugi rändas see leping
  seejärel hoopis prügikasti. Värskeks välisministriks
  oli tollal tousnud Urmas Paet. Ehk ka seepärast
  on praegune Euroopa Parlamendi liige Paet pigem
  ÜRO rändepakti pooldaja kui vastane? Hoolimata
  sellest, et ta on samuti Reformierakonnast, mis on
  selles küsimuses selgelt kaheks jagunenud.
  ÜRO üks kümnetest mittesiduvatest deklaratsioonidest
  ei saa olla pohjuseks hüljata varasemad
  kokkulepped ja lubadused. Selleks aga on praegu
  suuresti Mihkelsoni järjekordne välispoliitiline
  soolo, mis meenutab pigem agooniat.

 2. Ohoo. 3 nädalat ago
  Reply

  Mingid sellised kohtumised ei muuda maailmas midagi. KUI BIDEN JA MÕNED EUROOPA RIIGID POLEKS HAKANUD SINNA SURMARELVI SAATM POLEKS SÕDA ALANUDKI JA KÕIK OLEKS JÄÄNUD ENDISEKS. VÕI OLEKS JUBA AMMU LÕPPENUD AGA UKRAINA PRESIDENTI ÄSSITATAKSE KOGU AEG. BIDENIL ON OMA HUVID MÄNGUS, TEMA POJAL OLI UKRAINAS AKTSIASELTS PEALE VERIST RIIGIPÖÖRET JA EGA ILMAAEGU EUI SAADETUD VENEMAAD LÕHESTAMA NAVALNÕID JA VALGEVENESSE KA ÜKS NAINE ET NATO ÖMBRITSEKS VENEMAAD. EKS KRIMMIST TAHETI VENEMAALE SAATA BIOLABORITE TOODANGUT. Kõik naftariigid olid juba USA poolt pommitatud aga Venemaast tuli teisiti jagu saada ja selleks kasutas Biden olukorda Ukrainas.

 3. Nii. 3 nädalat ago
  Reply

  Sõda lõpeb kohe kui välaspoolt lõpetatakse sõjamoona andmine ja kõik jääb nii nagu oli- Venemaa ei kavatsenud endale allutada Donbassi jja andis seal elavatele inimestele vaid materjaalset abi sest Ukraina valitsus suhtus seal elavatesse venelastesse ebainimlikult. Luganskis oli sama lugu. Alles siis Kui Boden hakkas ässitama ja relvi andma ja mõned riigid veel kuulutas ta nad iseseisvaks. Aga Krimmi suhtes on Bidenil oma huvid. Huvi pakuvad ka Euroopa riikide kummardused ja sõnakuulelikkus, lausa pugemine Bideni ees. Krimm oli kunagi Venemaa osa aga ukrainlasest Venemaa valitseja kinkis selle Ukrainale

 4. Janei. 3 nädalat ago
  Reply

  Ehk oli see viga et Venemaa sekkus Ukraina elle ja siis sõda poleks aga praeguse sõja peasüüdlane on Biden ja mõned teised ässitajad riigid. Zelinski oleks jätnud nii nagu on pärast verist ja ebaäiglast võimuvahetust Kiievis ja arvatavasti Bideni käsi oli ka seal tegevuses ehkki ta polnud siis president aga võimu tal oli ja poeg oli huvitatud tegevusest Hkrainas-

 5. Jah. 3 nädalat ago
  Reply

  Ässitajad riigid eriti USA peaksid põgenikke vastu võtma mitte väikeriigid. Mitte midagi ei muutu maailmas nene vestlustega välismaal. Välisminister peaks sõlmima meie riigile kasulikke lepinguid ja teised poliitikud ka. Selleks on nad valitud aga vihavaenu õhutamine ja sõjateemade lahkamine teevad meile vaid halba.

 6. harry 3 nädalat ago
  Reply

  Esimene Makkabite raamat14
  14
  Ülistuslaul Siimonile
  1 Aastal sada seitsekümmend kaks kogus kuningas Demeetrios oma
  sõjaväe ja läks Meediasse, et hankida enesele abi sõjaks Trüfoni vastu.
  2 Kui Arsakes, Pärsia ja Meedia kuningas, kuulis, et Demeetrios oli
  tunginud tema valdustesse, siis ta läkitas ühe oma pealikuist teda
  elusana kinni võtma.
  3 See läks teele, võitis Demeetriose sõjaväe, võttis tema enese
  kinni ja viis Arsakese ette, kes pani ta vangi.
  4 Juudamaal oli siis rahu kõigil Siimoni päevil. Tema tahtis oma
  rahvale head ja tema valitsus ning kuulsus oli rahvale meelepärane
  kõigil neil päevil.
  5 Lisaks kõigele oma kuulsusele vallutas ta Joppe sadamalinnaks ja
  kindlustas pääsu meresaartele.
  6 „Ta laiendas piirid oma rahvale
  ja valitses maad.
  7 Ta tõi koju palju vangistatuid
  ja sai Geseri, Beet-Suuri
  ning kindluse valitsejaks.
  Ta koristas sealt saasta
  ja temale ei olnud vastupanijat.
  8 Nad harisid oma maad rahus
  ja maa andis saaki
  ning väljade puud kandsid vilja.
  9 Vanemad mehed istusid tänavail,
  kõik kõnelesid headest asjadest,
  ja noored mehed kandsid auga sõjarüüd.
  10 Ta muretses linnadele toitu
  ja andis neile varustuse.
  Jah, tema auväärset nime
  nimetati maailma ääreni.
  11 Ta tõi maale rahu
  ja Iisrael oli väga rõõmus.
  12 Igaüks istus oma viinapuu
  ja viigipuu all,
  keegi ei peletanud neid.
  13 Olid kadunud need,
  kes maal sõdisid nende vastu,
  ja neil päevil
  võideti kuningad lõplikult.
  14 Tema toetas kõiki oma rahva rõhutuid,
  ja nõudis Seaduse täitmist
  ning hävitas kõik taganejad ja kurjategijad.
  15 Ta kaunistas templi toredaks
  ja suurendas pühamu riistade rohkust.”
  Uuendatakse liidud Sparta ja Roomaga
  16 Kui Roomas ja Spartas kuuldi, et Joonatan oli surnud,
  siis nad leinasid väga.
  17 Aga kui nad kuulsid, et tema vend Siimon oli saanud tema asemel
  ülempreestriks ning valitses nüüd maad ja selle linnasid,
  18 siis nad kirjutasid temale vasktahvlitel, et uuendada temaga
  sõprust ja sõjaliitu, mille nad olid teinud tema vendadega, Juuda ja
  Joonataniga.
  19 See läkitus loeti ette kogudusele Jeruusalemmas.
  20 Ja see on ärakiri sellest kirjast, mille spartalased saatsid:
  „Spartalaste peamehed ja linn tervitavad ülempreester Siimonit,
  vanemaid, preestreid ja muud juudi rahvast, oma vendi!
  21 Saadikud, kes meie rahva juurde on läkitatud, on meile jutustanud
  teie kuulsusest ja aust, ja meie oleme rõõmu tundnud nende tulekust.
  22 Ja sellest, mida nad rääkisid, oleme märkinud üles
  nõnda: Numeenios, Antiohhose poeg, ja Antipatros, Jaasoni
  poeg, juutide saadikud, on tulnud meie juurde uuendama sõprust meiega.
  23 Ja rahval oli hea meel neid austusega vastu võtta ning panna
  ärakiri nende kõnest ametlikesse kirjadesse, meelespidamiseks Sparta
  rahvale. Ärakirja sellest me kirjutame ülempreester Siimonile.”
  24 Pärast seda läkitas Siimon Numeeniose Rooma, kaasas suur
  kuldkilp, tuhat miini raske, et kinnitada liitu nendega.
  Siimoni austamine
  25 Kui rahvas nendest sündmustest kuulis, siis nad ütlesid: „Kuidas
  peaksime tänama Siimonit ja tema poegi?
  26 Sest tema, tema vennad ja isakoda on kindlaks jäänud ja on
  võidelnud Iisraeli vaenlaste vastu, ajades need ära, ja on
  kindlustanud maale vabaduse.” Nad kirjutasid sellest vasktahvlitele
  ja panid need sammaste külge Siioni mäel.
  27 See on selle kirja ärakiri: „Elulikuu kaheksateistkümnendal päeval
  saja seitsmekümne teisel aastal, mis on suure ülempreestri
  Siimoni, Jumala rahva vürsti kolmas aasta,
  28 on meile preestrite ja rahva, rahva ülemate ja maa vanemate
  suures koguduses teatavaks tehtud see:
  29 „Kuna maal on sageli olnud sõdu, siis on Siimon, Mattatiase poeg,
  Joojaribi poegade järglaste hulgast, ja tema vennad oma elu hädaohtu
  seadnud ning oma rahva vaenlastele vastu pannud, et nende pühamu ja
  Seadus jääksid püsima, ja nad on toonud oma rahvale suure
  kuulsuse.
  30 Kui Joonatan oli ühendanud oma rahva ning oli saanud neile
  ülempreestriks, ja kui ta oli ära võetud oma rahva juurde,
  31 siis tahtsid nende vaenlased tungida nende maale ja oma käe
  sirutada nende pühamu vastu.
  32 Aga Siimon tõusis ja sõdis oma rahva eest. Ta kulutas palju oma
  varandusest, varustas sõjariistadega oma rahva sõjamehi ja andis neile
  tasu.
  33 Ta kindlustas Juudamaa linnasid ning Beet-Suuri Juudamaa
  piiril, kus enne olid vaenlaste sõjariistad olnud, ja paigutas juudid
  sinna vahimeesteks.
  34 Ta kindlustas ka Joppe, mis on mere ääres, ja Geseri Asdodi
  piirkonnas, kus enne olid vaenlased elanud, ja saatis sinna juute
  elama. Ja ta
  andis neile kõik, mis nende korrashoiuks oli tarvilik.
  35 Kui rahvas nägi Siimoni ustavust ja kuulsust, mida ta oli
  tahtnud oma rahvale tuua, siis nad tegid tema enestele juhiks ja
  ülempreestriks, sellepärast et ta seda kõike oli teinud, ja et ta oli
  osutanud õiglust ja truudust oma rahva vastu, ja et ta oli püüdnud
  oma rahvast igati ülendada.
  36 Tema päevil õnnestus tema juhatusel ajada maalt paganad,
  nõndasamuti need, kes olid Taaveti linnas Jeruusalemmas ja olid sinna
  teinud enestele kindluse, kust nad välja tulid ja pühamu ümbruse
  rüvetasid, teotades suuresti selle pühadust.
  37 Tema asustas sinna juute ning kindlustas seda, julgestuseks
  maale ja linnale, ja tegi Jeruusalemma müürid kõrgemaks.
  38 Selle põhjal kinnitas kuningas Demeetrios talle
  ülempreestriameti
  39 ning võttis ta oma sõprade hulka ja austas teda suurte
  austusavaldustega.
  40 Sest ta oli kuulda saanud, et roomlased olid kuulutanud juudid
  oma sõpradeks, liitlasteks ja vendadeks ning olid Siimoni saadikud
  austusega vastu võtnud.
  41 Ja nüüd on juudid ja preestrid otsustanud, et Siimon on igavesti
  neile juhiks ja ülempreestriks, kuni tõuseb usaldatav prohvet,
  42 ja et ta oleks neile väepealikuks, hoolitseks ka pühamu eest,
  seades ülevaatajaid selle tööde, nõndasamuti ka maa, sõjariistade ja
  kindluste üle.
  43 Tema hooleks on pühamu ja kõik peavad tema sõna kuulama. Tema
  nimel kirjutatagu kõik maa ametlikud kirjad! Tema võib kanda purpurit
  ja kulda.
  44 Mitte keegi rahva ja preestrite hulgast ei tohi midagi sellest
  tühjaks teha, tema korraldustele vastu rääkida, ilma tema loata maal
  rahvast kokku kutsuda, purpurmantlit kanda ja ennast ehtida
  kuldpandlaga!
  45 Kui aga keegi selle vastu talitab või sellest midagi tühjaks
  teeb, siis karistatagu teda!”
  46 Ja rahvas otsustas, et Siimon peab tegema nende sõnade kohaselt.
  47 Siimon kiitis otsuse heaks ning nõustus olema ülempreester,
  väepealik, juutide ja preestrite vürst ning juhtima kõiki.
  48 Nad otsustasid, et see kiri märgitakse vasktahvlitele,
  mis seatakse üles nähtavatesse paikadesse pühamu ümber,
  49 ja et ärakiri neist paigutatakse varakambrisse Siimoni ja tema
  poegade jaoks.

 7. Sergei. 3 nädalat ago
  Reply

  Ei lastud 8 a. Donbassi rahvast terroriseerinud natsikuid tõrjuda , vaid ikka toetati ja toetati ( organiseeriti) USA uusokupatsiooni palju varem. Vat kus nüüd muretsejad. Okupeeriti mandrite kaupa- pärismaalased elavad tänini reservaatides ja neid hoitakse narko uimas. Võibolla toetaksime indiaani hõime. Pole Venemaa kunagi niiviisi käitunud- kõi rahvad on säilitanud oma kultuuri ja keele – ka NSVL ajal rahvale oma laululava ja ringsõidud üle terve liidu !!!
  Loosungiteks olid RAHU , SÕPRUS kõigi rahvuste ja rasside vahel. USA, EL (NATO blokk) aina relvi ja relvi- selle asemel ,et kohe alguses piitsa anda kargavatele natsidele- kes ei karga see moskall , moskalid vardasse ja võlda.
  Oleme jõhkra impeeriumi üks osa !!!

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.