Türi valla ettevõtja: me vajame tööandja pensionit

Raivo Matsina

Raivo Matsina, Türi valla ettevõtja, Keskerakond

Vähemalt viimased viisteist aastat oleme pidanud ühiskonnas tõsiseid debatte pensionisüsteemi teemal, sest teame tegelikult väga hästi, et senine süsteem vajab muudatusi. Palgad ja hinnad kasvavad kiiremini kui pensionid ning olukorras, kus tööealiste inimeste arv väheneb ja pensioniealiste inimeste arv kasvab, ei ole meil tänase süsteemi juures tulevikus piisavalt raha, et suudaksime pensionäride väärikat toimetulekut vajalikul määral kindlustada.

Mida aeg edasi, seda rohkem töötajate ja pensionäride suhe halveneb, mille tõttu ka raha hulk ühe pensionäri kohta väheneb. Eakad on Eestis üks haavatavamaid ühiskonnagruppe, kellest paljude ainsaks sissetulekuks on pension, mistõttu tulevad senise pensionisüsteemi probleemkohad tugevalt esile just praeguse hinnakasvu tingimustes.

Tööandja pension pakub olulist tuge

Eritähelepanu vajavad üksi elavad eakad, kelle toetuse tõstsime alates sellest aastast 200 euroni. Pean õigeks ja vajalikuks nende täiendavat toetamist ning ka lesepensioni süsteemi loomist. Pensionäride vähene kindlustatus mõjutab tervet ühiskonda ning vajab selgelt riigipoolset suuremat tuge, mitte silma kinni pigistamist ja murekohtade lahendamise tulevikku veeretamist.

Eelkõige oli teise pensionisamba reformi eesmärk, et inimesed saaksid teha edaspidi paindlikumaid valikuid, kuidas nad soovivad pensioniajaks raha koguda. Kõik, kel on olnud soov teisest pensionisambast lahkuda ning kõik, kel on olnud soov teises pensionisambas raha kogumist jätkata, neil on olnud see võimalus.

Kui inimene soovib hoolitseda ise oma pensioni eest, on see tervitatav ning riik peaks sellele kindlasti kaasa aitama. Samas on selge, et paljudel inimestel ei ole võimekust ja teadmisi, kuidas teises pensionisambas olevat raha omal käel investeerida. Riskikartlikus tuleb esile eriti praeguses ebakindlas olukorras, kus inimeste jaoks on oluline, et raha väärtus inflatsiooniga sammu peaks, mis tundub praeguse inflatsioonimäära juures pea võimatu ülesanne. Seetõttu ei ole kuidagi mõistlik panna ainult inimestele endile vastutust, et kui nad soovivad pensionieas väärikalt elada, siis nad peavad selles osas ise vastutust kandma. Inimesed panustavad kogu elu riigi arengusse nii töötajate, tööandjate kui maksumaksjatena ning neil on õigustatud ootus riigi toele vanaduseas.

Oluline muudatus, mida riik peaks pensionisüsteemi muutmisel kohaldama, on tööandja pension. See võiks olla üks lahendus tulevastele eakatele. Eestis moodustab tööandja pension väga väikese osa pensionide kogusummast, kuna seadusandlus ja kehtiv maksusüsteem ei toeta selle laialdast kasutamist. Samas on see Euroopas üks suurimaid pensionide allikaid. Nii tuleks ka Eestis liikuda samas suunas.

Tööandja pensioni soodustamisel peaks riik pensionifondide maksed vabastama enamikest maksudest. Praegu on nii, et tööandja pensioni pealt peab tasuma kõik maksud, sh tulumaksu ja sotsiaalmaksu. On oluline sisse viia muudatus, mis näeks tööandja tehtavate pensionimaksete puhul ette maksusoodustuse. Tööandjapensioni rakendamine on näidanud muutust inimeste kogumisharjumustes, kuid üksikute ettevõtete näol ei ole võimalik luua muutust kogu ühiskonnas.

Keskmine pension 1000 eurot!

Seda, et oleme teinud pensionisüsteemis muudatusi erakorraliste pensionitõusude näol, on kindlasti olnud oluline samm eakate toimetuleku parandamiseks. Pensionite erakorraline tõstmine jätkub 2023. aasta jaanuaris, kuid siinkohal peab riik kindlasti säilitama järjepidevuse ja hoidma pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Enamiku pensionäride suhtelisest vaesusest väljatoomiseks on oluline sisse viia lisaks iga-aastasele pensionite indekseerimisele aprillis ka iga-aastane erakorraline pensionitõus 50 eurot. Sellises tempos liikudes saame tõsta keskmise vanaduspensioni nelja aastaga vähemalt 1000 euroni!

Selge on, et teise pensionisamba reform on andnud valikuvabaduse. On neid, kes sellist võimalust väga ootasid ja muutuva turu tingimustes tegid õigeid ja kohati isegi paremaid investeerimisotsuseid, kui pakkusid vastavad fondid. Teisalt on ka neid, kes kindlasti vajavad väärika pensioni kogumiseks riigi suuremat tuge ja rohkem finantsteadmisi. Kindel on aga, et pensionisüsteem vajab veelgi muudatusi ja lisaraha nii tänaste kui ka homsete pensionäride heaks.

6 kommentaari
 1. 1000 rutsi juurde 3 nädalat ago
  Reply

  Hea on meel, et juhtkond saab uuest aastast 1000 €urot palgalisa.
  Meel läheb kohe rõõmsaks.

  • Miks kõliseb valitsejate taskus? 3 nädalat ago

   Seepärast, et isake Kalansky tegi otsa lahti ja nüüd on kõik lüpsi järjekorras.

 2. Soo 3 nädalat ago
  Reply

  ei ole Laari, Ansipi ja Rõivase valitsused pensione tõstnud ja praegune valitsus seda ka kindlasti ei tee sest neil on teised huvid kuigi maailmas midagi ei muutu nende vihavanu väljenduste tõttu Venemaa vastu, ainult meile teevad halba. Aga rahvas on Reformierakonda valinud ja oma hääled nende kasuks andnud seega nad ka ei hooli pensionitõusust. Mulle meeldiks selline valitsus kus on Keskerakond koos EKRE-ga. Rahvaliitu ju enam pole. Isamaa ja sotsid saavad vähe hääli ja on vaid kohatäiteks ning otsustasid Reformierakonna käske täita. kord nad olid ka koos kuid ei tahtnud ‘igusega käsualused olla ja ühinesid Keskerakonnaga ja koos tehti sisepoliitikas palju head ära. Keskerakond jätkas seda tööd edukalt ka EKRE-ga. Loodame et saame veel Keskerakonna valitsemist nautida sest nad teevad sisepoliitikas palju head meie rahvale.

 3. Jurakas 3 nädalat ago
  Reply

  Teise pensionismbaga oli asi lihtne – see oli sunniviisiline pankade nuumamine!
  NIipea, kui sunniviisilisus kadus, hakkaasid pangad ka samba tootlikkusse tõsisemalt suhtuma ja vähendasid nn. “teenustasusid”.
  Siililegi selge, et sellisest sambast on kasu ainult siis, kui selle tootlikkus on selgelt kõrgem kui elukalliduse tõus!
  PS. Inflatsiooni püüavad vastavad ammetnikud näidata väiksemana kui see tegelikult on – valitsejate naha päästmiseks. Mistõttu õigem on “elukallidus”.
  Kuna viimasel ajal ja oletatavasti ka praegu on sammaste tootlikkus väiksem kui elukalliduse tõus, siis on sambad OUT! See on pankade-rahatrükkijate nuumamine rahva arvelt.

 4. harry 3 nädalat ago
  Reply

  Esimene Makkabite raamat12
  Eestikeelne Piibel 1997
  12
  Joonatani sidemed Rooma ja Spartaga
  1 Kui Joonatan nägi, et aeg on temale soodus, siis ta valis mehed
  ja läkitas need Rooma, kinnitama ja uuendama nende vahel olevat
  sõprust.
  2 Ka Spartasse ja teistesse paikadesse saatis ta samasisulisi
  kirju.
  3 Kui saadikud olid saabunud Rooma, siis nad läksid senatisse ja
  ütlesid: „Ülempreester Joonatan ja Juuda rahvas on meid läkitanud
  uuendama teiega sõprust ja liitu, mis varem on olnud.”
  4 Ja roomlased andsid neile kaasa kirjad, et nad rahuga saaksid
  tagasi Juudamaale.
  5 See on ärakiri kirjast, mille Joonatan kirjutas spartalastele:
  6 „Joonatan, ülempreester, ja rahva vanematekogu, preestrid ja muu
  juudi rahvas, tervitavad oma vendi spartalasi.
  7 Juba varem saatis teie kuningas Areios ülempreester Oniasele
  kirja, et teie olete meie vennad. Selle ärakiri on siin juures.
  8 Onias kohtles läkitatud meest austusega ning võttis vastu
  kirjad, milles tehti selgeks liit ja sõprus.
  9 Kuigi me nüüd neid kirju ei vaja, sest meie julgustus on nendes
  pühades raamatutes, mis meil on,
  10 oleme siiski ette võtnud saadikute läbi uuendada teiega
  vennalikkust ja sõprust, et meie teist ei võõrduks, sest teie
  läkitusest meile on möödunud palju aega.
  11 Seepärast me nüüd meenutame teid lakkamatult igal ajal: pühade
  ajal ja muil kohaseil päevil, ohvreid ohverdades ja palvetades, nõnda
  nagu on kohus ja õige vendi meenutada.
  12 Meie tunneme rõõmu teie auväärsusest.
  13 Meid aga on piiranud palju muresid ja palju võitlusi, ja
  ümberkaudsed kuningad on sõdinud meie vastu.
  14 Ometi ei ole meie tahtnud nende sõdadega tüli teha teile ja oma
  teistele liitlastele ja sõpradele.
  15 Sest meil on abi taevast, mis meid aitab, ja seepärast oleme
  päästetud vaenlaste käest, meie vaenlased on aga alandatud.
  16 Aga nüüd oleme valinud Numeeniose, Antiohhose poja, ja
  Antipatrose, Jaasoni poja, ja läkitanud need roomlaste juurde uuendama
  nendega endist sõprust ning liitu.
  17 Me oleme nüüd neile ülesandeks teinud minna ka teie juurde ja
  teid tervitada ning anda teile meie kirjad meie vendluse uuendamiseks.
  18 Ja te teete nüüd hästi, kui nende peale meile vastate.”
  19 See on ärakiri kirjast, mis Oniasele saadeti:
  20 „Areios, spartalaste kuningas, tervitab ülempreester Oniast!
  21 Ühest kirjast on leitud, et spartalased ja juudid on vennad ning
  Aabrahami soost.
  22 Kui me nüüd seda teame, siis teeksite hästi meile kirjutades,
  kuidas teie käsi käib.
  23 Ja meie kirjutame teile vastuseks, et teie karjad ja varandus on
  meie ja meie omand on teie. Seepärast käsime nüüd, et see teile
  teatavaks tehtaks.”
  Joonatani võitlused
  24 Kui Joonatan kuulis, et Demeetriose väepealikud veel suurema
  sõjaväega kui enne olid tagasi tulnud tema vastu sõdima,
  25 siis ta läks Jeruusalemmast teele ja läks neile vastu Hamati
  piirkonda, sest ta ei tahtnud anda neile võimalust tungida tema maale.
  26 Ja ta läkitas nende leeri salakuulajad. Need tulid tagasi ning
  teatasid temale, et valmistutakse kallaletungiks öösel.
  27 Aga kui päike loojus, siis käskis Joonatan oma mehi valvata ja
  jääda sõjariistade juurde ning olla valmis võitluseks kogu öö. Ta
  paigutas vahid ümber leeri.
  28 Kui vastased kuulsid, et Joonatan ja tema mehed on võitluseks
  valmis, siis nad kartsid ja kaotasid julguse, süütasid leeris tuled ja
  läksid ära.
  29 Aga Joonatan ja tema mehed ei märganud seda enne kui hommikul,
  nähes põlevaid tulesid.
  30 Joonatan ajas siis neid taga, ei saanud aga kätte, sest nad olid
  juba läinud üle Eleuterose jõe.
  31 Joonatan pöördus nüüd nende araablaste vastu, keda hüütakse
  sabadlasteks, võitis nad ja võttis neilt saaki.
  32 Pärast seda läks ta edasi ja tuli Damaskusesse ning käis läbi
  kogu maa.
  Siimoni sõjakäik
  33 Ka Siimon oli välja läinud ja liikunud kuni Askelonini ja selle
  läheduses olevate kindlusteni, pöördus siis Joppe vastu ja vallutas
  selle.
  34 Sest ta oli kuulnud, et kindlus tahetakse anda Demeetriose
  poolehoidjatele. Ta pani sinna väesalga, et seda valvata.
  Jeruusalemma kindlustustöö
  35 Kui Joonatan oli tagasi tulnud, siis ta kutsus kokku rahva
  vanemad ja pidas nendega nõu kindluse ehitamiseks Juudamaale,
  36 Jeruusalemma müüride kõrgendamiseks, suure, kõrge müüri
  püstitamiseks kindluse ja linna vahele, et kindlust linnast eraldada,
  nõnda et see jääks omaette ja et kindluses olijad ei saaks osta ega
  müüa.
  37 Ja nad kogunesid linna üles ehitama. Kuna osa idapoolset müüri
  oli varisenud jõkke, siis nad taastasid selle, Hafenataks nimetatu.
  38 Siimon ehitas aga üles Adida Sefeelas, kindlustas selle ning
  varustas väravate ja riividega.
  Joonatan langeb vaenlaste kätte
  39 Aga Trüfon tahtis saada Aasia kuningaks, panna enesele kroon
  pähe ja sirutada käsi kuningas Antiohhose vastu.
  40 Siiski ta kartis, et Joonatan seda temale iialgi ei luba, küll
  aga sõdib tema vastu. Ta otsis viisi, kuidas teda vangistada ja tappa.
  Ta läks teele ja tuli Beet-Seani.
  41 Joonatan läks välja temale vastu neljakümne tuhande valitud,
  võitlusvalmis mehega ja tuli ka Beet-Seani.
  42 Kui Trüfon nägi, et ta oli tulnud suure sõjaväega, siis ta
  kartis pista oma kätt tema külge.
  43 Ta võttis tema vastu austusega, kiitis teda kõigile oma
  sõpradele, andis temale kingitusi ja käskis oma sõpru ning vägesid
  kuulata Joonatani sõna nagu tema enese sõna.
  44 Ta ütles Joonatanile: „Mispärast sa oled väsitanud kogu
  seda rahvast, sest meid ei ähvarda ju sõda?
  45 Seepärast saada need nüüd koju, aga vali enesele pisut mehi, kes sind
  saadaksid, ja tule koos minuga Ptolemaisi, ja ma annan sinule selle
  ja ka teised kindlused ning teised väeosad, nõndasamuti kõik
  ametimehed. Mina ise pöördun tagasi ja lähen ära, sest sellepärast ma
  siin olengi.”
  46 Joonatan uskus teda ja tegi nõnda, nagu Trüfon oli ütelnud: ta
  saatis väehulgad ära ja need läksid Juudamaale.
  47 Aga kolm tuhat meest jättis ta enese juurde: neist kaks tuhat
  jättis ta Galileasse, kuid tuhat läks koos temaga.
  48 Aga kui Joonatan oli tulnud Ptolemaisi, siis ptolemaislased
  sulgesid väravad, võtsid ta vangi ja tapsid mõõgaga kõik, kes koos
  temaga olid sisse tulnud.
  49 Trüfon läkitas nüüd jalaväge ja ratsanikke Galileasse ja suurele
  lagendikule tapma kõiki Joonatani mehi.
  50 Aga kui need teada said, et Joonatan koos oma meestega on
  vangistatud ja hukatud, siis nad julgustasid üksteist ja liikusid
  tihedais ridades võitlusvalmina.
  51 Kui tagaajajad nägid, et teised olid valmis võitlema oma hinge
  eest, siis nad pöördusid tagasi.
  52 Nõnda pääsesid nad kõik rahuga Juudamaale. Nad leinasid
  Joonatani ning tema mehi, tundes ühtlasi tõsist kartust. Ja kogu
  Iisrael leinas väga.
  53 Kõik ümberkaudsed rahvad aga püüdsid neid hävitada. Sest nad
  ütlesid: „Neil ei ole pealikut ega aitajat. Sõdime nüüd nende vastu ja
  kaotame mälestuse neist inimeste keskel.”

 5. Nojah 7 päeva ago
  Reply

  Te saate kõik kui ei vali Reformierakonda.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.