Sotsiaalkomisjon algatas peretoetuste seaduseelnõu muudatused

Siret Kotka

Sotsiaalkomisjon algatas Sotsiaalministeeriumi esitatud perehüvitiste tõstmise eelnõu muudatused, mis toovad lasterikka pere toetusest samm-sammulise väljumise vanusepiiri 19. eluaastale ehk viis aastat varasemaks.

Komisjoni esimehe Helmen Küti sõnul teeb lasterikka pere toetuse astmelise lõppemise vanusepiiri toomine seni plaanitust viis aastat allapoole ehk 19. eluaastani olukorra õiglasemaks. „Samuti kaob eelnõu seaduseks saamisel lapsetoetuse maksmise tingimusena õppimise nõue lastele vanuses 16–19 eluaastat, mis võimaldab nii lasterikka peretoetust kui ka lapsetoetusi saada peredel, kus laps mingil põhjusel õppimist ei jätka,“ selgitas esimees ja täpsustas, et sellega lisandub lapsetoetuse saajate sekka ligi 3000 peret, kus mitteõppivad 16–19-aastased lapsed hetkel lapsetoetust ei saa. „Umbes viiendikus neist peredest kasvab erivajadusega laps, kellel tihti õppimine tervisliku seisundi tõttu võimalik pole,“ märkis ta. Samuti kinnitas Kütt, et õppimise soodustamiseks jääb kehtima reegel, et kui 19-aastane noor jooksval õppeaastal õpib, siis jätkatakse toetuse maksmist kuni kooli lõpetamiseni või õppeaasta lõpuni.

Komisjoni aseesimees Siret Kotka osutas, et lisaks täienes perehüvitiste eelnõu olulise muudatusega olukordadeks, kui sureb alla kolmeaastane laps. „Riik võimaldab nii emale kui isale vanemahüvitise ühe kuu ulatuses. Nii saavad vanemad kurva sündmusega toimetulemiseks võtta väga vajaliku pausi ilma, et peaks mõtlema kohe järgmisel päeval tööle minemise peale,“ sõnas ta. „Küll ei saa rahul olla sellega, et esimese ja teise lapse toetuse tõstmiseks 100 euroni raha ei leitud,“ märkis Kotka.

Et suure pere toetus hakkab vähenema senisest varem, siis selle tõttu saab kolme- kuni kuuelapselistes peredes toetus olema plaanitud 600 asemel 650 eurot ning alates seitsmest lapsest plaanitud 800 euro asemel 850 eurot.

Lastetoetuste ja lasterikka pere toetuste tõusud hakkavad kehtima 1. jaanuarist. Peredes, kus peretoetuste maksmine on juba lõpetatud seoses alla 19-aastaste laste mitte õppimisega, tekib eelnõu järgi taas õigus peretoetustele, mille väljamaksed teeb Sotsiaalkindlustusamet tagasiulatuvalt hiljemalt märtsi lõpuks. Pered ise midagi taotlema või dokumente esitama ei pea, sellega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet, et kõik õigustatud lapsed ja pered vajalikud toetused saaksid.

Sotsiaalkomisjon otsustas saata perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (703 SE) Riigikogu täiskogu ette teisele lugemisele 23. novembril ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.