Järgmisel aastal ootab pealinna õpetajaid palgatõus

Vadim Belobrovtsev. FOTO: JAANUS LENSMENT/SCANPIX

Tallinna järgmise aasta eelarve eelnõu märksõnadeks haridusvaldkonnas on kooli- ja lasteaiaõpetajate palgatõus, haridusasutustes toidukulu piirmäära tõstmine ning investeeringud.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn järgmisel aastal tõsta nii üldhariduskoolide, lasteaedade kui ka huvikoolide õpetajate töötasusid. „Õpetajate, tugispetsialistide, õpetaja abide, aga ka haridusasutuste muu personali palgatõusuks on järgmisel aastal ette nähtud täiendavaid vahendeid 23,5 miljonit eurot. Täpne palgamäära kasv sõltub ametikohast, kuid jääb see 10-24 protsendi vahele. Näiteks tõuseb lasteaiaõpetajate ja huvikooliõpetajate palga alammäär samas mahus nagu kooliõpetajatel ja tugispetsialistidel 1412 eurolt 1749 euroni kuus ehk 24 protsenti,“ selgitas abilinnapea.

Kiire hinnatõusu valguses loobub linn järgmisel aastal alampalga määraga seotud lasteaia kohatasu tõstmisest, sest perede majanduslik kindlustunne on vähenenud. „Arvestades üldist elukalliduse kasvu, jääb lasteaia kohatasu praegusele tasemele, et pakkuda tuge väikeste lastega peredele. Juba 2021. aastal muutsime lasteaia kohatasust vabastamise põhimõtteid ning kaotasime lasteaia kohatasu alates pere teisest lapsest,“ täpsustas Belobrovtsev. „Selle katteks on 2023. aasta eelarvesse kavandatud 4,6 miljonit eurot. Samuti panustame täiendavaid rahalisi vahendeid lasteaedade ja koolide toidukulu katmiseks, sest nii mõnelegi lapsele võib olla koolilõuna ainus soe toidukord päevas.“

Linnaeelarve eelnõu järgi tõuseb 1. jaanuarist 2023 sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 1,80 eurolt 2,70 eurole ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär 2 eurolt 3 eurole päevas. Toidukulude katmiseks lasteaedades on 2023. aasta eelarvesse kavandatud 9,2 miljonit eurot. Koolilõuna maksumust tõstetakse täiendavalt 24 sendi võrra 1,80 eurole. Täiendavalt riigi toetusele kavandatakse koolilõuna kulude katteks linna eelarvest eraldada 6,4 miljonit eurot.

Tuleva aasta haridusvaldkonna investeeringud on teede ja tänavate kõrval suurima osakaaluga, moodustades kavandatud investeeringute kogumahust 22,6 protsenti ehk 49,2 miljonit eurot.

„Lisaks Tallinna koolides antavale väga heale haridusele, on oluline ka sealne keskkond, mis  toetaks meie laste teadmiste ja oskuste arendamist. Seetõttu jätkab linn tuleval aastal nii huvikoolide, üldhariduskoolide kui ka lasteaedade renoveerimisega ning panustame haridusasutuste ventilatsioonisüsteemide parendamisse,” nentis Belobrovtsev.

2023. aastal valmib Mustamäe Huvikooli (endise nimega Mustamäe Laste Loomingu Maja) uus hoone. Kooli vana maja lammutati ja asemele ehitatakse uus hoone, mis vastab huvikooli vajadustele ja selleks on eelarves kavandatud 2 miljonit eurot. Järgmisel aastal lõppeb ka Tallinna Kunstikooli renoveerimine, milleks on kavandatud ligi 4,5 miljonit eurot.

Lasteaedade renoveerimisse ja projekteerimistöödesse panustab Tallinn järgmisel aastal ligi 30,2 miljonit eurot. Järgmisel aastal avatakse pärast tervikrenoveerimist Vindi, Rõõmupesa, Asunduse, Kellukese ja Merivälja lasteaiad. Ehitustöödega alustatakse Kristiine, Männiku, Magdaleena, Männimudila ja Maasika lasteaedades. Projekteerimistöödega alustatakse või jätkatakse veel neljas lasteaias, sh uue Manufaktuuri lasteaia ia Veerise lasteaia juurdeehituse projekteerimisega. 2 miljonit eurot on kavandatud  lasteaedade remonttöödeks ja territooriumide korrastamiseks Koolidele on selleks planeeritud 2,25 miljonit eurot. 

2023. aastal alustatakse või jätkatakse mitme koolihoone projekteerimisega: huvikeskus Kullo uus hoone, Westholmi gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli juurdeehitused, Heleni Kooli, Nõmme gümnaasiumi põhikooli vana hoone (Raudtee tn 55) renoveerimine ja juurdeehitus ning Nõmme põhikool. Projekteerimistöödeks on planeeritud 3,85 miljonit eurot.

Lisaks on kavas järgmisel aastal remontida Vanalinna Hariduskolleegiumi hoonete (Olevimägi 8 ja 10) fassaadid, alustada Tartu mnt 23 hoone renoveerimisega 21. Koolile täiendavate õpperuumide loomiseks. Nendeks töödeks on ette nähtud 1,75 miljonit eurot. Pealinna haridusasutuste kütte- ja ventilatsioonisüsteemide parendustöödeks on järgmiseks aastaks planeeritud 1,2 miljonit eurot.

Tallinna 2023. aasta linnaeelarve peab heaks kiitma linnavolikogu. Volikogule esitatud linnaeelarve eelnõu on kogumahuga 1,14 miljardit eurot, mis on 66,5 miljonit eurot ehk 6,2 protsenti enam kui 2022. aasta täpsustatud eelarves.

3 kommentaari
 1. kiitoksia 1 nädal ago
  Reply

  Mis “pühad lehmad” need õpetajad õite on ? Noh, summa on väikr ka. Kas usute, et raha toob rohkem mõistust,
  oskusi, head tahet, mõistmist? Mõistmine pigem väheneb, sest mida kaugemal järjel ollakse majanduslikut, seda võimatum mõista osatuid. Tulem on, et kiidetakse ja süvendatakse teadmist ,et klassivahed on okey, kihistumine hea ja õige. Et “heategu” on jagada almuseid, mitte aga võimaldada kõigile norm. elustandardit –
  kihistumine, see väga suur, nagu oleme Eestis saavutanud, tuleb alati püramiidi aluskihi arvelt.
  Õietajatest saab ikka rohkem raha abiga parteide hääletoru ja olemasoleva olukorra kinnistaja õpilaste peakestes.

  • Ystävällisesti 1 nädal ago

   Õpetajad puhkavad 3 kuud nagu riigikogulased. Seepärast peab ka palka tõstma!

 2. Eve 1 nädal ago
  Reply

  Õpetajate palgatõus on väga vajalik. Reformistlikud valitsused pole tõstnud õpetajate palku ega ka pensione ja muudki. Ansipi valitsemise ajal sai minu teada õpetaja kätte palka peale mahaarvestusi 750 eurot. Keskerakondlik valitsus tõstos märgatavalt õpetajate palku aga seda on muidugi veel vaja teha. Arstide palgad on suuremad ja ma arvan et Ansipi ajal kaotati ära arstiabi saamise võimalus kohapal, mitmed haiglad likvideeriti jne ja ehk selle arvelt sai arstide palku veidi tõsta. Vaid keskerakondlased hoolivad meie rahva heaolust ja teevad kõik mis võimalik selle heaks.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.