Jaak Aab: enne kui kärpekääridega vehkima hakata, võiks majandust kasvatada

Jaak Aab

Valitsuskoalitsioon on rääkinud suurtest riigieelarve kärbetest, põhjenduseks eelarve tasakaalu poole liikumine. Kõlanud on erinevaid numbreid, mis elavad juba oma elu. Kõigepealt öeldi, et vaja oleks kärpida miljard eurot aastas, nüüd peaminister on välja öelnud, et ehk õnnestuks 50 miljonit kokku hoida.

Suurusjärkudes erinevad numbrid näitavad, et tegelikult mingit selget plaani pole ja kogu kärpeteema tundub praeguse valitsuskoalitsiooni asendustegevusena. Või siis tulebki kokku samasugune Reformierakonna poolt initsieeritud „krokodillikomisjon“ kui 2009. aastal majandussurutise ajal.

Siis lõikasid kärpekäärid omavalitsuste tulubaasi, pensionitõusu, tervishoidu ja majanduse elavdamiseks vajalikke riiklikke investeeringuid. Tulemuseks oli majanduse vindumine, töökohtade kadu, paljude tööealiste inimeste lahkumise koos peredega Soome ja mujale maailma.

Keskerakond on seisukohal, et riigivalitsemises efektiivsuse otsimine on vajalik igal ajal. Seda tuleb teha põhjalikult, analüüsides riigiasutuste toimimist, leida dubleerimised, juhtimistasandi ja tugifunktsioonide konsolideerimisvõimalused jne. Sellega tegelesime Jüri Ratase valitsuste ajal intensiivselt, viimaste Kaja Kallase valitsuste ajal ei ole kuulnud enam ühestki uuest riigireformi tegevusest.

Praegune valitsus on ühe suure poliitilise asendustegevusena hakanud ümber kujundama ministeeriume (regionaalministeerium, kliimaministeerium) ja seda ilma sisulise analüüsita, kas ja kuidas need muudatused parandavad riigivalitsemist või erinevate valdkondade arengut. Pigem tekitab see lähemaks paariks aastaks suure segaduse ministeeriumide töös, sisuline töö kindlasti kannatab.

Keskerakond leiab, et enne kui kärpekääridega vehkima hakata, tuleks teha mõned põhimõttelised otsused, mis lühemas ja pikemas perspektiivis aitaksid vähendada eelarveauku, aitaksid viia majanduse taas kasvule ja parandaksid riiklike teenuste taset.

 1. Jätta ära nn maksureform – Reformierakonna kõige kallim valimislubadus, mis viib riigieelarvest 500 miljonit eurot ja jätab selle keskmisest suuremat tulu teenivatele inimestele. Alternatiivina võiks rakendada astmelise tulumaksu, mille mõju riigieelarvele võiks olla vähemalt neutraalne.
 2. Kiiresti rakendada riiklike investeeringute programm majanduse elavdamiseks (näiteks teedeehitus, omavalitsuste investeeringutoetused). Alustuseks tuleks riigi poolt lähiaastatel tõsta kaasrahastust Euroopa Liidu taasterahastu ja struktuurifondide toel teostatavatele projektidele. Riigikontrolli hiljutisest auditist selgus, et eurorahade kasutamise seis on katastroofiliselt kehv. Siin võiks iga lisatud euro majanduskasvu kiirendamisse tuua riigieelarvesse tagasi kordades rohkem. Kuna nii ettevõtjatel kui ka omavalitsustel pole lähiajal piisavalt raha omaosaluse tagamiseks (keskeltläbi 30% projektide maksumusest), ei suudeta eurorahasid kasutusele võtta. Eesti ettevõtted on energiakriisis ja hinnatõusus kaotanud konkurentsivõimes, kuna Kaja Kallase valitsused pole teinud midagi inflatsiooni ennetamiseks ja leevendamiseks
 3. Algatada riigikogus ja avalikkuses põhjalik debatt varamaksude üle. Oleme selles valdkonnas nii Euroopa Liidu liikmesriikide kui ka OECD riikide hulgas punane latern, meil varamaksud sisuliselt puuduvad. Ehk siis valitseb endiselt kauboikapitalism, kus varad on maksustamata. Valitsuskoalitsiooni poolt väljakäidud maamaksu tõstmine on selgelt kosmeetiline ja silmakirjalik (maamaks 60 miljonit, KOV kogutulud 2,4 miljardit). Usaldushääletustega vastuvõetud maksutõusud ei anna omavalitsustele ruumi maamaksu tõsta, sest inimeste ja ettevõtete toimetulek on niigi maksutõusude löögi all.
 4. Jätkata sisulise riigireformiga, mis võimaldab tõsta riigihalduse taset ja hoida ära kulude kasvu tulevikus. Kuna riigihalduse ministrit praeguses valitsuses pole, siis peaks riigireformi eest vastutama peaminister. Ja seda sisuliste tegevustega, mitte ministeeriumide ja riigiametite siltide vahetamisega.
7 kommentaari
 1. ! mõistus ja südametunnistus, väärikus 3 päeva ago
  Reply

  Muudkui reformid ja reformid! Head asjad mis olid, nagu tervishoiusüsteem, see
  tuhniti laiali, nüüd tõngutakse ikka ühes suunas ja miski ei parane, vaid hullemaks läheb.Eks katsuge onkodermatoloogile saada !! Ei saa tavalisele
  dermat.
  Õpilaste 2x eksamid põhikooli lõpetamisel ja gümnasse astumisel! Nüüd
  õpilased ise tahavad sest põrgust pääseda, et gümnasse saaks põhikooli lõpueksamitega.Nii see oligi ju NSVL ajal, nagu ka korralik tervishoiusüsteem.
  Pole tähele pannud, et ükski partei oleks selliseid tuhnimidi tauninud. Ikka tõngus igaüks isemoodi ja lõhkus laiali võimalikult palju head, mida tulmuks üle võtta ja säilitada. Peab ikka mõistust olema,ega ümberkujundused muidu midagi paremaks muuda, vaid õigustavad ainult ametnike olemasolu ja piiritagustele näpunäidetele
  kuulekust.

  • Oh issand 2 päeva ago

   No nii…

  • Almar Glustsenko 2 päeva ago

   meeijaavait@yahoo.com …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Enne poliitiliselt majanduse kasvatamisest rääkimist võiks avalikkuses arutleda 800 aasta jooksul toimunud võõr-poliit-vargusi. Lühimälulistegi jaoks arusaadavalt on alates 1990 Eestist hävitatud RAS tehaste saamata jäänud kasum (mis pole 2 alumise majandusliku kindlustatuse eanikkonna detsiilini jõudnud ja on koondunud selmet mõnesaja Eesti rikkama pooliitoligarhi pere kätte, õigemini see kasu, mis on, võõrpoliitkokkuleppeliselt neilegi jätmiseks, 2-20%-na jäetud Eestis töötavate tehastena alles, võrreldes 1990. Olnud tehastega ) ca 300 MILJARDIT EUROT. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kaja Kallase ja Ursula von der Leyeni mõlemi vanaisad olla olnud KREENHOLMI juhid, mille nendegi pered on LASKNUD väga kasumlikuna juba 1990-tel POLIIT-HÄVITADA. Miks? (Wikipedia: der Leyeni pere vapi fotol selget 3 Taaveti tähte). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kui arvestada, et võõrsus on kestvalt röövimas Eesti alalt omale vara/kasumit samas suurusjärgus 800 aasta jooksul, siis on nende võlg meile ca 1,8 TRILJONIT EUROT+ 6% ( kuni 12%?) tagastamata summalt aastas. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Riigikogu on 9 viimase aasta jooksul röövinud ESM-i 550 000-lt Eesti lisandväärtuse tootjalt 20 MILJARDIT EUROT. ………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….(avalikeesti.ee, nr 3, lk 6 lõpus, prof Olev Träss, Riigikogu.ee, eelnõud , nr 479, 480, 481 ja nende rahvuslikkuse suhtes jaburad selgitused, andmaks seda raha alates 15.12.2021 juba ka OTSE RIIGIKOGULT ADL-JUUDI-PANKADELE, milledest 2020-2021 on end juudi märkidega reklaaminud Illuminor, Coop, LHV, BIG (mille ½ ametlikke omanikke, PARVEL PRUUNSILD ANDIS NÜÜD, 2023 JUULIS 400 000 EUROT IRL-ILE, KUI OMA TAVAPÄRASELE POLIIT-ÄRI PARTNERILE (?), 300 000 EUROT HELMEDELE NING TAHTIS ANDA KA KESKERAKONNA EDGARILT VÕTNUILE, KUID KÕLVART MILLEGIPÄRAST TAHTIS SELLEST KEELDUDA (?)), ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Bondora ja seoses LGBT toetamisega 2023 suvest ka Swedbank ning Nordea). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Seda ESMi raha kulutatakse alates 2014 Ahvlast, Ida-Aasiast ning Ladina-Ameerikast nende 7 600 000 uus-orja Eestisse poliit-sisseostuks (2022 algul Riigikogu poolt muudetud Välismaalaste seadus) ja neile/meile, 625 000-900 000-le Eesti põlispärismaisele uus-orjastajateks USA-ADL-juutide poliit-sisseostuks. ÜRO Julgeolekunõukogu jms, Mondo, 2 Kange+Pruuli+Iffi+JukuKalle, Eesti Lipp Ümber Kuuba/Balkani, Tiina Parki seriaali, Vähi/Jokineni, Ken Saani Nollywoodi, nais-Auside jms sisse poliit-kantides. Nagu seda tahtis juba Eesti TV-uudistes esinenud volinik Simon Kallas (et Euroopa “abistaks” Ahvlat (mitte-eesti päraselt Aafrika) 600 MILJARDI EUROGA (aastas), millest ESMist Euroopasse selleks ADL-juudi-pankadele poliit-kanditaksegi aastas kokku kuni 900 MILJARDIT EUROT. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Samuti on seda ESMi poliit-röövitud raha toodud võõrsuse heaks töötama Eestisse tagasi läbi metsa ja maa kokkuostufondide, mille heaks on poliit-oligarhistlikult töötanud sadama-magalate suurehitajad/müüjad, sh Nordecon (Remmelgakaitse/Reidi tee poliitostja, KaPo uue Luise tn vangla ehitaja ja Rahvakogu oma Kaubandus-Tööstus-Koja (ADL-juuta) alla tasalülitaja, Toomas Luman), Ober Haus, Noblessa, (Odessa maksuvaba ADL-piraadi-juudisadam) Porto Franco (Massono nutuvabamüürla) ning Maa-Amet on alates 2009 müünud Eesti 140 000 põlistalu maad (raamat Karl Liidak 110, kogumik Eesti Põllumajandus 20.Sajandil) ka (peamiselt) nendele fondidele ja RMK-ga kahasse alates 2020.-st e-oksjonitel MITTE-EESTI-PÄRISMAALASTELE. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….IRLi poolt algatatud ja Helmela poolt toetatud 2.pensisamba tagastamise reformiga on tehtud täiendust poliit-röövile, nagu see toimus siis, kui esmalt käis, Venemaalt miljon tonni naftat röövinud juut, Hodorkovski Eestis riiklikul visiidil, milles oli sümboolne Eesti omakultuuritapu keskaegse sümboli, Mustpeade maja külastus ja teatavasti Eesti Manhattani-laadseks kaubamagalaks ehitamise poliit-salaleping (Riigi Teataja (MRP-USA) 2, 2017), mille käigus meelitati RASi AKTSIAEMISSIOONINA 2. samba raha tagasi saanutelt, koos Eestist ESM-i poliitkanditud rahaga (poliit-rahapesuna) välja 174 MILJONIT EUROT, et ehitada Tallinna sadamad täis magalaid, nendele 7 600 000 tulnuk-orjale, mille suhtes on Riigikogu sõlminud MRP Euroopa Pagulaskeskusega (Konservatiivide Vaba Sõna, 4/ 2018, lk 10, Põlluaas; sygiskool.ee/2014, teadus-pea-juut Tarmo Soomere Tihedalt Kooselamise Teooria). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Samamoodi, nagu nüüd millegipärast RASina hävitatava EEnergia Enefit Greeni aktsiate alla, kusjuures 2022 suvel otsiti Enefit Greeni palju töötajaid, mille Eesti tugenite ettevõtted on “millegipärast” hulga kasumlikumad kui Poola omad, kustkaudu seda aktsiaraha ilmselgelt niimoodi nii võõrastele kui Eesti poliitilistele suurvarastele välja kanditakse. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Venemaalt (mis on vähemalt Uuralini meie ugri hõimude algmaa) on lasknud Eesti Valitsus ja Riigikogu röövida USA-(ADL)-juutlasse 200 MILJARDI DOLLARI väärtuses raha. Sealjuures on tehtud Eesti ajakirjanduses selle röövi korraldamise eest saadava kompensatsiooni poliitetendust (Helmela kuulutas, et sellest saab osa Eestile endine FBI juht, Luis Freeh ja selle rolli üle võtnud Oraava erakond, läbi retsidivist-majanduskurjategijast politseinik-swedbankuri, Indrel Tibari, et ikka enam ei saa). …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Kuigi Danske Taani ADL-juutla sai sellelt ka avalikult vahendustasu 600 000 000 dollari väärtuses, selle eest et oli USA-ADLi partner selles röövis, mille eest korraldatakse nüüd ka Eesti USA-ADLi polügoniks muutmist, ründamaks Napoleoni kombel Venemaad (et/ru/en/fr/fi.wikipedia: Auleegioni ordni saanud, kes esindavad Eestiski ADL-juutlat VÕI !!! keda on seeläbi ADL-juutide käsilasteks muudetud). Ja tõmbamaks sealt hävingut meile kaela. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Täpsustused, kommentaarid, viidetega ja seostega põhjendatud vastuväited??!!

 2. Nojahja 2 päeva ago
  Reply

  ei tea kas praeguse meie valitsuse liikmed ei oska midagi kasulikku meie riigi heaks teha, ei taha vaeva näha. ju neil on ükskõik peaasi kui enda rahakott on pungil.Aga ehk see on oskamatus. Valitsusliidus peaksid olema majandusteadlased kes oskaksid juhtida majandyuselu. Opositsioonis olevate poliitikute seas on mitmeid hoolivaid, tarku poliitikuid kes tahavad ja oskavad arendada heaolu meie riigis. Praegune valitsus seda ei taha ega suuda. brüsseli tegelased ei anna ka head nõu mis oleks kasulik meie riigile.

 3. oi aegu ammuseid 2 päeva ago
  Reply

  Ei oska jah ja mitte aint praegused vaid ka kõik eelmised.! Nad on loodud poliitikuteks.
  Kuidas aitab teedeehitus maj, kasvatada kui majandust st. tootmist pole sel määral.
  ehitatakse hirmsasti, renoveeritakse, aga kes neis elama hakkab? renoveeritavad 2 ringi pinnad ei oma enam investeerimisväärtust, aint elamisväärtust vanema põlvkonna eluea jagu. inimesed aetakse elevile ja nad tallavad üksteist, nõrgemaid, vanemaid, vaesemaid jalge alla.
  meil om 50 000 Ukraina põgenikku + 16000 juba varem siinelavat ukrainlast.st iga ca´ 15. inimene on ukrainast + veel teistest maadest neid, keda toetada tuleb!
  me saadame laskemoona magu terve Euroopa saadab relvastust, mis suuremas osas tuleb USAst mille Euroopa kinni maksab.Muidugi saadavad oma vanad ja ostavad uued.Aga ikkagi. Kelle relvatööstus võidab? üksainus rakett mis torust
  välja lastakse maksab ca´10 000 -100000 .Tuumajaam ohus, ükskõik kes selle
  õhku laseb…kiirguse mõju kilpmäärmevähile jm.jme. kestab 30 a.Etroopas.Isegi Hiina soovitab juba rahu. kokkulepet.
  Aga teadlased peksid juhtima jah, kuigi sealtki pole mingit imet loota.Sest kui teadlane juba poliitikaga tehgeleb…
  Euroopa mandub eetilises mõttes, ta vananeb,sest ei suuda väärtusi uyendada
  raha jääb jalgu, pragmatism ja rahamajandus.Hiinal jälle pole neid väärtusi, mida näha tahaks,…
  Kaja teeb mis ta saab, tohib.Iema ei vastuta nagukeegi peale rahva oma nahaga.

 4. Vello 1 päev ago
  Reply

  Raske oleks reformierakondlastel tööd teha koos keskerakondlastega sest keskerakomdlased tahavadet meie rahval oleks hea elada jareformierakondlased ei saa vabalt tegutseda. nüüd on neil liitlased kes kes täidavad kõüki käske olgu need nii nõmedad kui tahes peaasi et saab võimul olla. ja oma heaolu kindlustada. Peavoolumeedia on enamuses Reformierakonna hääletotu.vist ka õigusmõistmine töötab reformierakondlaste kasuks sest on põhjust nii arvata.Sügisel pidi tulema veel seadus mis seab ohtu neid kes pole nõus valitsuse valede otsustega.

 5. to vello 1 päev ago
  Reply

  ÄÄ AA ! Miks need keskid siis ei teinud elu heaks kui võimul olid? Selleks tulnuks
  lõhkuda ja alustuseks alla suruda RAHAMAJANDUS = KURJA JUUR, mis võimaldab kõiksugu segast peksta rahvale ja neist robotid teha.Paksud robotid, kes õigeaegselt surevad -poest saa ju ühtegi solkimata asja osta. A kussa saad.Bildenbergid andsid suuna kätte? kuigi poleks tarviski olnud, parteid poliitikud kõik ühte olemust ja see pole mitte rahva õnnestamine.
  Miks ma ei usu et Kaja ka sellist solki sööb mis poes ja oma vanuses seejuures
  nii sale.Tema rikkurite liini mitmes põlvkond, pole uustulnuk kes täis sööb ja SELLEST mõnust püherdab.

Kommenteeri

Sinu meiliaadressi ei avaldata.